02 november 2010

I väntan på valresultatet...

Det har aldrig vetenskapligt bevisats att andrahandsrökning orsakar cancer men när jag tidigare letade efter företeelser som trissats upp till hysteri för att skrämma oss, hittade jag någonting intressant.
TredjeHandsRökning (THS).

Vad då? Har du aldrig hör om allt hemsk vi utsätts för genom THS. Det är värre än DDT, Radon och transfetter sammantaget.

Det startade i januari 2009 med en artikel i Pediatrics. En opinionsundersökning undrade om läsarna höll med om följande:

* Luften i en bil där någon rökte dagen innan kan vara skadlig för barn.
*Luften i ett rum där någon rökte dagen innan kan vara skadlig för barn.

Resultaten från undersökningen publicerades som bevis för att THS identifierats som en hälsorisk.
Nu gällde det att få forskningspengar så man skickade ut press meddelanden till alla vänsterblaskor.

"De finns en osynlig men giftig blandning av gaser och partiklar som hänger kvar i en rökares hår och kläder, för att inte tala om kuddar och mattor, och som dröjer sig kvar långt efter att andrahandsröken är borta. Återstoden innehåller tungmetaller, cancerframkallande ämnen och även radioaktiva ämnen som ett barn kan få på sina händer och som de sedan sväljer, särskilt om de kryper eller leker på golvet. "


"Bland de ämnen man finner i tredje-hands-rök är cyanväte som används i kemiska vapen, butan som används i tändvätska, toluen som finns i thinner, arsenik, bly, kolmonoxid , och till och med polonium-210, det mycket radioaktiva cancerframkallande ämne som användes för att mörda förre ryske spionen Alexander Litvinenko, 2006. Elva av föreningarna är starkt cancerframkallande. "

I Kalifornien har man infört en skatt på 25 cent per cigarettpaket (The Tobacco Tax and Health Protection Act”) och av dessa pengar gav man en Dr. Hugo över 700,000 dollar för studier.

Hans "undersökning" innebar inte någon klinisk test med riktiga människor (eller ens möss eller råttor). Han och hans assistenter blåste tobaksrök på ark av cellulosa och fastställde att de ämnen man ansåg skadliga var 10 gånger högre på arket än vad de ursprungligen fann.

Dr Hugo föreslår olika sätt att begränsa effekterna av tredje-hands-rökningens hälsorisker, bland annat genom att man köper nya möbler, mattor och tapeter. Förmodligen kommer denna enkla, om än dyrbara metod också att utrota alla rester och spår av radon och transfetter.

"But wait, there is more", som man säger i reklamTV.

En google-sökning över tredjehandsrökning ger mer än 3 miljoner resultat, men intressant är att Fjärdehandsrökning ger mer än 56,000.
Det är en teori att bara genom att man tittar på filmer där folk röker- som Humphrey Bogart- kan man få cancer.

1 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Men om du köper nya möbler och mattor så finns det ju formaldehyd på dom och det är också cancerframkallande! Moment 22 m.a.o.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.