10 november 2010

Ingen "omedelbar gratifikation"

Det som pågår i USA nu är inte en debatt över om man ska tillåta homoäktenskap, aborter, vapen, stamcellsforskning..... eller inte. Det är en fight mellan två fullständigt motsatta visioner, om framtiden för en nation som egentligen redan kollapsat.

Kommer Amerika att kunna återgå till att vara det land som ursprungligen var organiserat runt principer om ekonomisk frihet, individuell frihet, begränsat regeringsinflytande och där ansträngningar och ambitioner belönades av den fria marknaden?
Eller....ett Amerika som strävar efter kollektivism a la Europa, med ständigt växande byråkrati, en statligt kontrollerad ekonomi och påtvingad inkomstfördelning.

De som vill ha mer regeringsinflytande är naturligtvis den ständigt växande skara som åtnjuter administrationens makt och pengar nu. Dagens ledare har också kunnat dra fördel av det ekonomiska läget och genom att skrämma folk har de kunnat expandera ytterligare.
Man kan kalla det ett "kulturkrig", för från allra första början var Amerika symbol för frihet och möjlighet att med egna ansträngningar skapa sig ett gott liv.

Thomas Jefferson deklarerade tydligt att det är fel att ta från någon bara för att man tycker att han eller hans förfäder har förvärvat för mycket och ge det till någon som inte arbetat lika hårt. Alla ska garanteras "fritt utövande av sin industri och frukterna av det"

I januari i år gjordes en gallupundersökning där 86% av folket har en positiv inställning till "fri företagsamhet". Pew-institutet kom fram till att 70% var positivt inställda.

Men amerikanska folket kräver "omedelbar gratifikation" och kan inte koncentrera sig särskilt länge. Man har vant sig vid att aldrig behöva vänta på någonting. Snabbmat...omedelbar framgång... om man inte har pengar tar man på kredit. Varje familj har en genomsnittlig kreditkortsskuld på 10,000 dollar. Man lever över tillgångarna och utgår ifrån att amerikansk driftighet och uppfinningsrikedom ska fixa problemet på någon annans bekostnad.

Förra veckans val visade att folk har tröttnat på smygsocialiseringen men jag är rädd att det är för sent. Landets ekonomiska situation i klartext är ; "Det finns inga pengar!"

Miljontals väljares drömmar kommer att krossas av denna verklighet: "Det finns inga pengar."
Det finns två möjligheter: antingen kommer det till default, (en underlåtenhet att betala,) eller också ser vi en mass-inflation som sedan följs av hyperinflation. I det senare fallet kommer det att finnas pengar men långt ifrån med den köpkraft som dagens dollar har.
Weimarrepubliken och Zimbabwe ?
Federal Reserv uppskjuter domedagen genom att trycka upp mer sedlar för att "köpa upp statsskulden" med inflation som följd. Vi ser det omedelbart i priset på ädla metaller, olja och vete, som gick upp så snart Feds antydde vad de skulle göra. Om dollarn ska kunna räddas måste vi ställas mot väggen och hantera att vi inte kan betala och jag är rädd att det inte kommer att räcka med ord och diskussioner om politiska principer.
Det kommer att bli mycket smärtsamt och blodigt.


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.