27 november 2010

Jätten som slukar oss alla

Det är helt klart att vissa byråkrater alltid kommer att hitta sätt att genomdriva en regel och demonstrera sin makt så att det uppfattas som löjligt, tyranniskt, eller både och.
Det finns inget sätt att skriva regler på som garanterar att inte någon människa kommer att hitta ett sätt att bli förolämpad och protestera.
En naturlig följd av detta kallas Lagen om Byråkrati.

1. Byråkraten i fråga kommer inte att ändra sig om han inte tvingas uppifrån.
2. Hans överordnade kommer att betrakta allt offentligt motstånd mot regeltolkningen som ett
angrepp på byråkratins legitima område.
3. Byråkratins ledande talesmän kommer att försvara regeln som både legitim och nödvändig.
4. Politiker kommer att utsättas för press från väljarna om regeländringar.
5. Byråkraterna kommer att säga till politikerna att det kommer att bli katastrof till följd av en sådan ändring.
6. Allmänheten kommer så småningom att vänja sig.
7. Politikerna kommer att ägna sig åt någon annan nationell kris.
8. Den interna handboken kommer att skrivas om av ledande byråkrater så att det som från början ansågs löjligt och tyranniskt nu blir obligatorisk.
9. Ledningen kommer att öka budgeten för att genomföra den nya policyn.
10. Politikerna kommer att samtycka till den ökade budgeten.


A. Varje tolkning av en byråkratisk regel som möter enormt motstånd från allmänheten, leder till ökade anslag inom två år.

B. Om det krävs mycket stora utgifter för tex. ny utrustning, kommer processen att bara ta ett år.

----------
TSA har ett stort problem. Det är inte Kongressen eller Obama.
Det är YouTube, David Lettermans skämt och Saturday Night Live. Det är videos, musik och sketcher.

Under tiden säger chefen för TSA att det är nödvändigt för vår säkerhet och många tror honom. Enligt CBS anser 80% av de tillfrågade att nakenkamerorna är acceptabla och de kommer förmodligen att bli kvar.
Men alla videos och historier kommer att finnas kvar på internet och underminera människors tilltro till hela systemet. Det är inte som förr i världen när nyheter försvann när tidningarna slutade skriva om dem. Historierna kommer att finnas kvar i den digitala rymden och kan plockas fram när som helst.
Detta kommer så småningom att producera en minoritet av medborgarna som säger, "inte mer." Problemen tilltar, upprördhet och ilska växer, antalet människor som har drivits över gränsen ökar.

Det är därför som Tea Party finns. Droppen hade urholkat stenen i efterdyningarna av "räddningsaktionerna" från Bush (Goldman Sachs) och Obama (Goldman Sachs). Det finns en växande minoritet av människor som är övertygade om att den federala regeringen agerar mot deras egenintresse.
(Dra egna jämförelser med vad som händer i Sverige)

Den ökande federala skulden tillåter allmänheten att uppskjuta smärtan av att betala för skyddsnät och subventioner. Men en ökande byråkrati är ett irritationsmoment som möter oss dagligen. Väljarna förstår inte kapitalmarknaden men de förstår sexuella övergrepp.

Regeringen är sårbar, eftersom den inte kan stifta en lag mot Lagen om Byråkrati. Den kan inte stoppa några byråkrater från att genomdriva regler in i minsta detalj. Antalet nya regler växer med 70.000 sidor per år. Det är ständigt ökande.

Egentligen borde vi glädjas åt det som händer med TSA. Vi borde skicka mer videoklipp till dem vi korresponderar med. Vi måste använda de verktyg som står till vårt förfogande för att påminna folk om att regeringen är påträngande, idiotisk och att den inte backar undan.

När räkningen kommer och det inte finns något annat sätt att få pengar till ytterligare en bailout, utom från Federal Reserve System, kommer vi att få tillfälle att påminna människorna omkring oss: "Vad var det vi sa'" och "Vi sa' också varför"

Lagen om Byråkrati kan bara stoppas på ett enda sätt: Genom att skära av finansieringen, antingen genom direkt statlig konkurs, eller inflation.

Hela artikeln här.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.