11 november 2010

Så typiskt svenskt

I gårdagens Sds rapporterar Henrik Bredberg om en bok av Anders Johnson. DN skrev redan den 27/9 att boken var på gång, och nu kan vi alltså sluta att darra av förväntan inför de visdomar den före detta DN-chefredaktören Johnson nådigt skall delge oss barbarer som tror att vi kan vara svenskar utan massimport av somaliska analfabeter, afghanska fåraherdar, albanska brottslingar, irakiska islamister, könsstympande sadister, systematiska och rituella djurplågare, misogyna skäggiga kräk utan ryggrad och med för korta byxor, arbetsovilliga och tjuvaktiga kulturgrupper, saudisk wahhabism och oräkneliga andra kultberikande faktorer.

Johnsons bok heter "Garpar, gipskatter och svartskallar – Invandrarna som byggde Sverige". Titeln antyder alltså att det var sk "svartskallar" som byggde Sverige. De "var inte med" och byggde Sverige, nej det var de som byggde landet? Stod vi svenska bondlurkar bara och tittade på och fattade inte hur lyckliga vi borde vara över alla de som åbäkade sig upp till denna bortglömda smutsiga avkrok av Europa (är vi ens en del av Europa?) och serverade oss sin visdom, sin snillrikhet, sin driftighet och sin godhet?

Bredberg skriver i Sds:

"Domkyrkan i Lund byggdes troligen av italienska byggmästare och med hantverkare från England, Apulien, Lombardiet och Tyskland. 1500-talets Malmö handlade inte bara om Jörgen Kock från Westfalen. År 1528 kom en annan invandrare till Malmö, boktryckaren Olof Ulrickson. Han kom från Sverige. Än idag pryder den tyske 1700-talsläkaren Johan Jacob Döbelius flaskorna från Ramlösa."

Det är knappast kontroversiellt att påstå att länder, kulturgemenskaper och andra slags grupper som är beredda att släppa in sådant de finner gott och inte bara tillåta, utan tom uppmuntra det, ofta kan dra nytta av och utvecklas tack vare detta. Det som sker tack vare de utifrån kommande impulserna/idéerna, är självklart en del av de processer som bidrar till att forma gruppen. Gruppen kan sedan identifieras som tex "Sverige" och denna identitet blir inte ogiltig pga att den mer eller mindre formats av utifrån kommande impulser. Inte heller kan man ignorera att de processer som jäser och bubblar fram inom gruppen, utan att de direkt eller ens indirekt beror på impulser från andra grupper/länder/kulturer osv, i högsta grad är en del av definitionsprocessen.


Jag vet inte vad författaren Anders Johnson har för avsikt med sin bok och inte heller vad Bredberg vill med artikeln, men då jag läser om boken i Sds känner jag att detta är en i raden av lögnaktiga propagandakampanjer som har som mål att övertyga oss om att Sverigedemokraterna har fel i sin kritik av invandringspolitiken, att allt är bra som det är, att vi måste acceptera massinvandring av rekordformat, att vi måste acceptera ökande brottslighet och ekonomisk utsugning av arbetar- och medelklass för att finansiera kalaset och att vi sist men inte minst måste utplåna vår föreställning om att vi finns som svenskar. Allt är svenskt och därmed är inget svenskt! Det svenska finns inte utan är bara ett tomt kärl som skall fyllas med kurdisk-, islamsk-, turkisk-, irakisk-, chilensk-, zigensk- etc kultur. Med andra ord, man försöker bereda för det totala införandet av ideologin Mångkulturalismen och detta kräver att vi tar avstånd från och helst föraktar tron att vi har någon särskild rätt till det land vi ärvde av våra förfäder.

Mångkulturalismen förutsätter en ryggradslös värderelativism och denna relativism kan endast framkallas om man rycker undan den värdegrund och värdegemenskap vi står på. Det är först när vi fullständigt förlorat fotfästet och svävar i det blå, som mångkulturalismen kan införas fullt ut, eftersom det då inte finns något vi kan ta spjärn mot då vi konfronteras med sådant som tex islam. Vi kommer då att säga "Vem är jag att döma, det är deras tradition och kultur?". Och så öppnas portarna till helvetet på vid gavel...


Garpar, gipskatter och svartskallar. Invandrarna som byggde Sverige
Sds DN
Multikulturalismens paradoxer
Hur Sverige blev en mångkultur
Hur mycket mångfald tål demokratin?
Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten
Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet
Invandrare bakom SAMTLIGA överfallsvåldtäkter i Oslo
Sahlin föraktar Sverige i tidningen Euroturk 2002 - 1 (källa)
Sahlin föraktar Sverige i tidningen Euroturk 2002 - 2 (källa)
Sahlin föraktar Sverige i tidningen Euroturk 2002 - 3 (källa)


bilden:
Stening, en typiskt svensk företeelse.
(Förberedelse för stening av Mohamed Abukar Ibrahim som varit otrogen.)


svd svd gp

7 Kommentarer:

Arlav sa...

Det gemensamma för alla dessa som omnämns "de som byggde Sverige" är att de till 100% arbetade.
Till skillnad från dagens motsatser, som istället försöker rasera Sverige..

LP sa...

Ja Arlav, det är ju uppenbart för var och en som inte är hjärntvättad av den ständigt pågående propagandan.

Frågan är när tillräckligt många skall vakna ur förtrollningen och ropa "Men kejsaren är ju naken!"? När skall man inse att det är en lögn att vi måste utsättas för extremt riskabel och kostsam massinvandring för att vi skall få del av de impulser och idéer vi behöver för att utvecklas kulturellt, teknologiskt, ekonomiskt och politiskt.

Det är ju i själva verket så att en stor del av den massinvandring vi pådyvlats de senaste 20-30 åren, tvärtom har skadat och hämmat vår utveckling. Tex har de stora muslimska kulturgrupperna som vällt in, inte bidragit till något gott i egenskap av kulturbärare. Det är snarare så att deras inverkan är kulturellt skadlig för vårt land och med tanke på massarbetslösheten bland MENA-folket är den på det hela taget också ekonomiskt skadlig, även om man försöker trolla med statistiken för att få det att se ut som en lönsam affär.

Pascal sa...

Jag har inget gemensamt värdegrund med dig LP.

LP sa...

@Pascal

Det vore nog ganska unikt om du och jag hade exakt samma värdegrund Pascal. Däremot tror jag att vi överlappar varandra på flera mer och mindre viktiga punkter, fast det kan jag förstås inte vara säker på...

Kanske anser du, till skillnad från jag, att religioners rätt skall övertrumfa individers, att kvinnor skall ärva hälften gentemot män just för att de är kvinnor, att en kvinnas vittnesmål värderas till hälften mot en mans eftersom "...genom själva sin natur emotionellt sett starkt påverkbar och har lätt för att avvika från verkliga fakta i förevarande mål.", att otrohet är ett brott och att det skall straffas med döden, att homosexuella skall dödas etc etc?

Jag vet inte, vad säger du?

LP sa...

Apropå nedmonteradet av den svenska värdegrunden med avsikt att bereda väg för mångkulturalismen, vill jag citera Julia Ceasars fantastiska bok "Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt" sidan 41:

"Normen är tömd på innehåll i form av etik och moral, den är enbart tillkommen utifrån vad som är ändamålsenligt ur statens synvinkel. Skrotad är iden om rätt och fel, eller den moraliska innebörden av en handling.
Den tyske författaren Hans Magnus Enzenzberger uttryckte det så här i sin reportageserie 'Svensk höst' i 'Dagens Nyheter' 1982:
>>Det så fullständigt ut som om denna kulturs eviga förvaltare, socialdemokraterna, hade lyckats med ett projekt som alla andra regimer, från teokratier till bolsjevismen, redan hade lidit skeppsbrott med, nämligen att tämja människorna.<<"

Från boken "Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt" av Julia Ceasar, ISBN 978-91-7465-097-6
Boken kan köpas här:
http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=2044
Läs mera om förf och bok här:
http://aktualia.wordpress.com/2010/09/15/julia-caesars-bok/

Rekommenderas å det varmaste av alla som fått ur huvudet ur röven och börjat tänka själv!

Berit sa...

Pascal, här lägger jag mig i.

Om du inte kan föra en diskussion utan att gå till oförskämda personangrepp har du inget här att göra.
Håll dig till sak!

Knute sa...

Snaphanen skriver:

Siv Jensen är på Canada Tour och intervjuas av National Post. Sverigedemokraterna intervjuades i Svenska Dagbladet om ökat samarbete med Dansk Folkeparti. Norska Fremskrittspartiet har alltid distanserat sig lite till DF och SD, osäkert varför. Bland svenska liberalister, och dem är det naturligtvis i avsaknad av konservativa många av, är FRP är mer rumsrena. Är det för att de är så stora och Norge är så rikt?

Siv Jensen ser ut som nästa statsminister i Norge, hon har en examen i ekonomi från den norska Handelshøyskolen och att döma av hennes uttalanden är hennes kunskap om islam är ytterst ytlig.

Det tog en annan liberalist, Geert Wilders, större delen av ett decennium, men det var nog väl värt det. Jag tvivlar inte på att en av de största utmaningarna för den kommande generationen inte bara blir att hålla islam stången med demokratiska medel, inte minst för att undvika problem med en ny-fascistisk våldsam "backlash" mot den. En majoritet kan välja vem som helst de tror att situationen kräver. Har någon politiker insett faran, har de inte sagt det högt. Ingen tycks ha förbisett det scenariot grundligare än svenska politiker - och svenska i anden, exempelvis de danska Radikale. Därför bör Siv Jensen studera islam i tid.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.