31 december 2010

Året som gått på bloggen


Islam är fullständigt främmande

För tjugo år sedan, när den muslimska invandringen var ny, hölls informationsmöten där svenskar skulle få möjlighet att möta muslimer. Syftet var givetvis att motarbeta ”fördomar”. Vid ett sådant tillfälle reste sig en intellektuell muslim och höll ett kort tal:

”Ni svenskar måste förstå att vi inte uppfattar er kultur som särskilt högstående. Vi uppfattar er kultur som primitiv och barbarisk. Vi kommer inte att överge islam. Vi vill inte bli 'svenskar'. Muslimer anser att svensk kultur är principlös, promiskuös och depraverad. Vi har ingen som helst lust att anpassa oss efter era så kallade 'värden'.

Jag säger er uppriktigt: Ni måste förstå vad som står på spel! Om ni vill behålla er kultur i fred så har ni möjlighet nu [dvs 1992] att sätta stopp för ytterligare invandring av muslimer. Men ni måste säga ifrån nu! Ni skall inte inbilla er att vi kommer att vilja omvända oss till 'svensk' kultur. Om tio-tjugo år är vi så många att ni inte längre kan stå emot oss. Ni skall inte inbilla er att vi kommer att respektera er kultur.”

Några ord som stämmer in på Sverige: "I Danmark bytte man ut den röda etiketten på regeringen mot en blå, och godtrogna - men mycket blåögda - individer talade entusiastiskt om ett 'systemskifte'. De har sedan blivit så märkligt tysta, och det med goda skäl."

Skälet till de odugliga politikernas förlägna tystnad är den ständigt ökande importen av våldsbenägna islamister. Något systemskifte i det avseendet har vi inte sett. Sveriges statsminister Reinfeldt borde hänga bjällran på katten, och i klara ordalag vända sig till de muslimer som vet om eller misstänker saker de borde ha berättat för polisen.

Svarta muslimer firar Jul

Juldagen gav svarta muslimer tillfälle att visa sitt rätta jag och informera oss om att Gud hatar Julen och Amerika och att vita människor ljuger.*Gud hatar julen
*Den vite mannen har stiftat lagar där bögar och lesbiska har rättigheter och parader.
*Den vite mannen är emot naturens ordning och vi kan bevisa det.
*Den vite mannen har makt därför att han är en tjuv och mördare.
*Gud hatar Amerika och kommer att förgöra det.
*Den vite mannen kan aldrig lära dig något om Gud. Han har ljugit och sagt att han är Gud.

Jag antar att denna grupp av svarta unga män inte dög som rappare och de är alltför klumpiga , korta och feta för att bli professionella fotbollsspelare. Vilken tur att Islam finns så att det finns någon som tror på hatfyllda indoktrinerade dumbommar.
Hur dum måste man vara för att kvalificera?

Yttrandefrihet och religionsfrihet existerar inte i muslimska länder men vi måste tolerera de intoleranta,


30 december 2010

Allmänhetens rädsla underhåller forskare


I en kommentar på bloggen Canute Ocean hänvisade jag till de studier som gjorts av det man kallar isotopdata från GISP2, Greenland core, där man beräknat temperaturer över tusentals år.

1934 ansågs länge som århundradets varmaste år följt av 1998, som var ett super el-Niño år, men som ändå låg efter 1934 med en halv grad C. Man hade förhoppningar om att 2010 skulle bli varmast men knappast nu efter denna december, men spelar det någon roll vilket år som vinner tävlingen?
Lika lite som Sveriges väder är normgivande för världen, lika lite är ett år i sig betydelsefullt.

Jag visar på snöoväder och rekordkyla i Europa och USA mest för att reta warmister, påkalla deras uppmärksamhet och kanske få dem att studera och inse hur det blivit lurade.

En tro på Kollektivism verkar gå hand i hand med att också bekänna sig till Religionen om AGW, (att ev. uppvärmning orsakas av människan).

De politiska ytterligheterna inom AGW är häpnadsväckande och att allmänheten kan drivas till panik i politiska syften har vi sett förut ( för att uppamma stöd för krig tex.) men den genomgripande infiltrationen i det vetenskapliga etablissemanget, tidskrifter och dess finansiärer har förvånat mig.

För inte så förfärligt länge sedan kunde stora mängder av människor skrämmas till lydnad av statlig eller religiös auktoritet. Men efter andra världskriget, speciellt inom skolundervisning, har man sökt auktoritet i vetenskap. Om man vill imponera och bli trodd numera hänvisar man till vetenskapen...forskningsresultat...kända vetenskapsmän...vetenskapliga data.
Det har gett vetenskapsmän en enorm makt; makt korrumperar precis som vi kan se när vi tittar tillbaka på hur religiös dogm har utnyttjats av de skrupelfria. Jag ska kanske inte förvånas över att vi ser liknande fenomen nu när vetenskap har sprungit förbi religion? (åtminstone i Sverige)

Skräckscenarier skapar allmän rädsla, vilket leder till offentlig finansiering för mer forskning, och om den nya forskningen skapar mer allmän rädsla kommer vetenskapen att fortsätta att expandera. Miljövetenskapen har hittat en oemotståndlig finansieringsmekanism som sällan tidigare utnyttjas utanför vapenindustrin och som öppnar oanade expansionsmöjligheter och som har fullt stöd i marxist-aktivistiskt tänkande.

Isotopdata från GISP2, Greenland core har tagits fram av Minze Stuiver och Peter Grootes genom mätningar av tusentals syre-isotoper från när snön föll, tills den omvandlades till is. Åldern kan bedömas från grusavlagringar från varje sommars issmältning och koncentration av stenar i glaciärer.


Tabellen nedan visar två perioder av global uppvärmning och två perioder av global nerkylning under det senaste århundradet. Som ni tydligt kan se är det inte koldioxid som driver temperaturen åt det ena eller andra hållet.
Temperaturer varierar, klimatet ändras och det är helt naturligt!!! och har inget att göra med om kossorna pruttar och människan kör bil.
29 december 2010

Mot terrorism är fläsk bättre än fjäsk

Fem män anhållna för att ha planerat ett massmord i Jyllands-Postens och Politikens tidningshus i Köpenhamn. De kom från Sverige, ett land där många terroristceller planterats.

En av de häktade terroristerna, Munir Awad, är svärson till Helena Benaouda, ordförande i Sveriges muslimska råd.

Islam beskriver judar som apor och kristna som grisar, och rättfärdigar därmed folkmord. En rasistisk religion som inte står nazismen efter.

Sagan om de de tre små grisarna är sedelärande. Har våra politiker förvandlat vårt samhälle till en hydda av halm som ökenstormar från Arabien kan blåsa bort direkt? Det verkar inte bättre med tanke på att Europaunionen öppnat alla slussar för invandring därifrån.

Å andra sidan är den globala uppvärmningen över, så ökenstormarna når förhoppningsvis inte ända fram, och terroristcellerna fryser ihjäl.

28 december 2010

Koldioxid orsakar inte GW

Läs denna artikel av Fred Goldberg, Docent vid KTH och klimatdetektiv:

"Den ökande koldioxidhalten i atmosfären är inte orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan....

Det tas idag många dyrbara förslag att på olika sätt minska koldioxidutsläppen i Sverige med hänvisning till att vi måste hjälpa till att minska klimatförändringarna. Människor avstår från att ta körkort för att inte bidra till jordens snara undergång osv. Sverige står för c:a 0,5% av jordens totala CO2-utsläpp. Det är då absurdt att tro att vi genom att minska vår levnadsstandard på minsta sätt bidrager till en minskad klimatförändring. Även om vi skulle stoppa alla utsläpp i Sverige motsvarar det bara 15 till 20% av tredje världens ökning på ett år. När vi nu också kan visa att växthuseffekten från de totala utsläppen på jorden inte är mätbara ter sig de svenska åtgärderna ännu mer absurda.

Istället för att förfasa sig över koldioxidutsläppen på jorden och påstå att dessa orsakar en katastrofal klimatuppvärmning borde våra politiker och vetenskapsmän istället ägna sig åt att lösa problemen kring jordens överbefolkning och eventuella matbrist. Ryska astronomiska experter påstår att jorden kommer att gå in i en ny liten istid om fem år. Det kommer med säkerhet innebära mindre skördar och större energiförbrukning för uppvärmning mm i femtitalet år framöver, ett scenario som IPCC håller tyst om. Kan vi lita på IPCC? Döm själv.
Miljardsatsning på ensamkommande

Danmark har ingalunda stängda gränser men det är främst samhällsnyttiga medborgare från Polen, Kina och Tyskland man importerar. I Sverige däremot sågar politikerna av den gren som samhällsekonomin vilar på.

I tidsskriften DSM presenterar Jan Gillberg siffror på vad några tusen "ensamkommande flyktingbarn" från olika islamiska länder kostar det svenska samhället; det rör sig om flera miljarder kronor. En av anledningarna till dessa svindlande summor är att stat och kommun anställer och avlönar minst en person för varje ensamkommande. Kostnaderna ökar sedan mångdubbelt som följd av den anhöriginvandring som kommer i ynglingarnas fotspår.

"När ifrågasätts det rimliga i denna - som det tenderar att bli på bara några års sikt - 'mångmiljardsatsning' på en invandrarkategori, som ingen kunnat avgöra om det är fågel eller fisk? Och då ställt i relation till andra hjälpbehov?"

Frågor till de progressiva


Kära amerikaner, detta är några frågor som jag har sammanställt under de 16 år jag bott i ditt land. Var snäll och se om du kan svara på dem :

• Om alla kulturer är lika, varför organiserar inte Unesco en festival för Internationell Kannibalism?
• De som kräver "lika lön för lika arbete" , varför protesterar de aldrig mot "lika lön för lite eller inget arbete"?
• Varför har ingen politiker någonsin drivit sin kampanj för mäns frågor, eller lovat att förbättra livet för män?
• Om alla trosuppfattningar är lika giltiga, hur kommer det sig att min tro på detta absurda påstående får avvisas av dess förespråkare?
• Har ni tänkt på att under de senaste trettio åren har vi ständigt fått höra att vi har mindre än tio år på oss för att rädda planeten?
• När en politiker kallar sanningen för "hate speech', kan vi någonsin lita på att han talar sanning efteråt?
• Om en politiker blir vald av de fattiga därför att han lovar att avskaffa fattigdomen, skulle inte uppfyllandet av löftet förstöra hans väljar-bas? Borde han inte hellre dra nytta av det växande antalet fattiga människor? Är inte detta en uppenbar intressekonflikt?
• Hur slutade "kriget mot fattigdomen"? Har det funnits ett fredsavtal eller en vapenvila? Vem är ockupationsmakt och vilka är de upproriska?
• Varför fanns det inte demonstrationer med anti-feodala slagord under feodalt styre? Och under Stalin, inga anti-kommunistiska demonstrationer? Och under Hitler, inga antifascist demonstrationer? I ett fritt kapitalistiskt samhälle är anti-kapitalistiska demonstrationer vanligt förekommande. Är kapitalismen verkligen det värsta systemet?
• Om kapitalismen gör vissa människor rika utan att andra blir fattiga, vilka kommer att gynnas när kapitalismen är utrotad?
• Om de fattiga i USA har prylar som folk i andra länder bara kan drömma om, varför finns det ansträngningar att göra Amerika mer som de andra länderna?
• Varför blir Obamas bas arg vid de sällsynta tillfällen när hans agerande är till nytta för Amerika? Och varje gång hans agerande skadar denna nation, blir hans bas lycklig? Vilka är dessa människor?
• Om det sänker priset när man tar bort mellanhänder, varför betalar vi för att regeringen ska stå mellan oss och marknaden?
• Om rasprofilering är en styggelse, vad anser du om det senaste presidentvalet?


en immigrant från Sovjet

27 december 2010

Bedrägeri

En av de snabbast växande industrierna i världen är baserad på en pyramid av bedrägerier och dess oundvikliga kollaps kommer att bli värre än subprime-kraschen.

Den globala uppvärmningsindustrin matas nu med miljarder dollar från västvärldens skattebetalare och konsumenter. Den är baserad på det obevisade och misskrediterade påståendet att människans produktion av koldioxid orsakar farlig global uppvärmning.

Det grundläggande bedrägeriet är här:

Det finns inga bevis för att koldioxid styr världens temperatur - bara en teori samt de manipulerade resultaten från en handfull gigantiska datormodeller som mycket få människor har kontrollerat eller förstår.

Men det finns klara bevis från historiska dokument om koldioxid i atmosfären och temperaturen som visar att koldioxid inte kontrollerar temperaturen. Snarare tvärtom - när sol eller vulkanisk värme värmer haven, avger vattnet koldioxid. Den Global uppvärmningen orsakar en ökning av koldioxiden i luften, inte tvärtom.

Varje dag ger dessutom fler bevis för att den nuvarande temperaturen inte är ovanligt hög. Under de senaste 2000 åren har det funnits två tidigare epoker av uppvärmning ("den gyllene åldern") som avgränsas av två mini-istider ("den mörka medeltiden"). Både den Romerska uppvärmningen och Medeltida uppvärmningen var varmare än idag och det fanns ingen mänsklig aktivitet som bidrog till uppvärmningen.

Nästa bedrägeri som åberopades när det första bedrägeriet började vackla, är påståendet att koldioxid är en förorening i atmosfären. Koldioxid är mat för alla växter och därmed föda för allt liv på jorden. Det är inte giftig i någon mängd som det är troligt att vi någonsin kommer att erfara, och det finns klara bevis för att mer koldioxid gör att växterna utvecklas snabbare och blir större och gör dem mer toleranta mot torka, hetta och salthalt.

Ett relaterat vetenskapligt bedrägeri är påståendet att betande djur ökar atmosfäriskt kol.
Varje behörig biolog kan avslöja detta bedrägeri genom att förklara kretsloppet mellan kol och mat.
Kolkredit-imperierna och handeln med kolkrediter är byggd på dessa bedrägerier. Avslöjanden om bedrägerier vad gäller europeiska kolkrediter och kollapsen av handeln med utsläppsrätter på Chicago Climate Exchange är förebud om kriser på väg mot ytan. Kolkrediter har inget egenvärde - de är beroende av politiskt stöd och det kommer alltid att avdunsta i tid.

Nästa nivå av bedrägerier gäller den stödjande energiindustrin. Trots årtionden av subventioner och skattelättnader inom vind / solenergi-industrin kan de inte överleva om inte det ekonomiska stödet fortsätter och deras kol-konkurrenter beskattas hårt. Att kalla dessa verksamheter "industrier" är ett bedrägeri - de är lögn-kollektiv.

Slutligen, de som spenderar miljoner på projekt som syftar till att påvisa möjligheten att begrava koldioxid begår bedrägeri mot skattebetalarna och aktieägare. Det finns inga fördelar med att begrava atmosfärisk växtnäring från någon källa. Med noll vinst och höga kostnader kan CCS aldrig vara "ekonomiskt" och det är bedrägeri att låtsas att det aldrig varit något annat.

Den globala uppvärmninges-branschen är en stor pyramid av ekonomiskt och politiskt bedrägeri som vilar på en kvasi-vetenskaplig grund av kvicksand.


Viv Forbes, Carbon Sense Coalition (finns på PDF som jag inte vet hur man länkar till)

Vi har passerat gränsen

"Den smygande metamorfosen av vår nation till en kollektivistisk stat, verkar passera obemärkt och osedd av huvuddelen av vår yngre befolkning som verkar ha blivit indoktrinerade till bifall av en statlig "utbildning", som kontrolleras av en styrande elit som främst fokuserar på naturaförmåner av makt.
Frågan är: kan den obönhörligt annalkande kollapsen avvärjas? Det är denna författares uppfattning att "The Tipping Point" redan har passerats och ignoreras både av oss själva och de styrande, vad gäller de begränsningar som ställs på regeringen från grundarna av republiken. Den period som följer efter kollapsen kan bli blodig och omtumlande för att återställa status quo och vad gäller återställande av frihet, är det osannolikt. Den västerländska kulturen uthärdade tidigare nästan ett årtusende inför uppvaknandet och även om man ser till det mest optimistiska utfallet, kommer de som lever i dag sannolikt inte att uppleva nästa. Detta är åsikter från en som närmar sig sjuttiofem år av observation och som skulle bli överlycklig om det bevisas att han är alltför pessimistisk. "

Från Leonidas, Fighting in the Shade

26 december 2010

Osita i Underlandet


Här i Atlanta upplever vi den första vita julen sedan 1882. Vår hund Osita älskar det.

Det rapporteras köldrekord över hela landet och från många platser i norra Europa också rekordsnö. Kylan orsakar trafikproblem och har en förödande effekt på ekonomin.
Paris, Charles de Gaulle har skurit ner 50% av brist på anti-freeze.

Under lång tid har The Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) och Met Office i England, förutspått varma, milda vintrar i Tyskland och GB. Men denna december är även där den kallaste på hundra år. Privata tyska forskare ( Piers Corbyn, Joe Bastardi,) samt polska och ryska, förutsåg redan i somras att den här vintern skulle bli rekordkall.
Europapressen gör inga försök att sammankoppla den nuvarande kylan med den utlovade värmen och "klimatförändring". Det är som om läsaren förväntas ha glömt det.

Hela länder har lamslagits nu, och de är fortfarande pladder om den globala uppvärmningen som vi kan vänta oss under perioden 2030 till 2100? Dessa människor spelar inte med hela kortleken, som vi säger här. Det måste tyda på en allvarlig psykisk sjukdom.

Den tunga snön och extrema kylan överrumplade allmänheten och nu börjar man kräva en förklaring. Och då måste Propagandamaskinen köras på högvarv. 'FOCUS online' i tisdags , hade titeln "Kallare Vintrar på grund av Global Uppvärmning".

Der Spiegel och andra stora, tillsammans med radio och TV, gick alla ut för att sprida PIK Sovjet-liknande propaganda - alla rapporterade denna plötsligt nya upptäckt av PIK:

"Global uppvärmning kan ge Europa kallare vintrar. Detta har framkommit i en studie utförd av klimatforskare vid Potsdam Institute for Climate Impact Research. I en datormodell, som beräknar den försvinnande havsisen i Barents hav och Karahavet, kan de se hur klimatet i norra kontinentala regionerna påverkas. Om mycket is smälter i norra Norge och Ryssland, som det gjorde under den iskalla vintern 2005/06, utvecklar det exponerade vattnet värme till den Arktiska luften som därmed värmer lägre luftlager. Som ett resultat kan det uppkomma storskaliga förändringar i luftströmmarna, så att polar-vindar ta sig till Europa och norra Asien, där sannolikheten för kalla vintrar tredubblas "

"PIK vetenskapsman professor Stephan Rahmstorf påpekar också att de"kalla "vintrarna har blivit varmare"; vad han nu menar med det.

AGW blir mer och mer som Alice i Underlandet -
"Om jag hade en värld som var min egen, skulle allt vara nonsens. Ingenting skulle vara vad det är, för att allt skulle bli vad det inte är. Och tvärtom. Vad det är skulle det inte vara, och vad det inte skulle bli, blir det. Förstår Du?

*bilden föreställer en is-skulptur av Al Gore, som blåser varmluft.

25 december 2010

Låt folk tro på vad de vill, nästan

Är denna vackra heliga ikon stötande för muslimer?

Uppenbarligen, eftersom kristna i den muslimska världen kidnappas, fängslas, arresteras, misshandlas och mördas inte på grund av något de har gjort, men för uppfattningar som anses hädiska i islam. Modern och barnet verkar inte stå högt i kurs där, i synnerhet inte om barnet sägs vara Guds son.

Låt folk tro vad de vill, judar, kristna, hinduer, buddister, ateister, sekulära, men var inte toleranta mot de intoleranta.

"Våldsamma muslimer har i 1400 år terroriserat, erövrat och dödat i Allahs namn. Våldsamma muslimer stod bakom den största delen av slavhandeln i Afrika. Våldsamma muslimer dödade 80 miljoner indier under en period av 500 år."

Efterlyses: en informationskampanj om islams brott mot mänskligheten

Luleå: is-gris vandaliserad av "arg person"

Skulpturer av is är en fin tradition som utövas i Luleå. I år valde man att avbilda en gris men det dröjde inte många timmar förrän någon sparkade av ett öra.

"Jag bor i samma stad som grisen, och en man med mellanöstligt ursprung sågs sparka på den. Du kommer inte läsa detta i någon tidning eller i kommentarer på deras online-artiklar på grund av censuren mot alla kritiska kommentarer om muslimska invandrare.
Den lokala tidningen går till och med så långt som att det var en berusad arg man, utan någonting alls för att stödja den teorin. De kommer att göra allt i sin makt för att leda bort uppmärksamheten från invandrarna."

Vlad Tepes via Uriasposten

Är vi bättre andligt utrustade än kung Herodes att möta Jesus?

Julgranen med sina ljus är en symbol för stjärnan i Betlehem, som bebådade Jesu födelse.

Kung Herodes fick höra att tre vise män var på väg till Betlehem. En Messias hade blivit född där. Herodes inbillade sig att denne skulle bli en politisk konkurrent och beordrade att alla nyfödda gossebarn i Betlehem skulle dödas.

Många tror att Jesus är en politisk figur. De är betydligt snällare än Herodes men lider av samma missuppfattning. Röda Korset är ett av många exempel på hur samhället har politiserats och blivit korrupt. Politiker, journalister och jurister tillämpar en socialistisk variant av kristendomen, där man hjälper människor utan att fråga dem som får betala notan...

Marie Jon: "Har berättelsen något att lära oss när det rör sig om att räkna ut var gränserna mellan Kyrka och Stat bör dras? Kristna ska naturligtvis inte sitta passiva och slött titta på medan ondskan härskar - men det är en fin gräns när vi rör oss från att bedja, förkunna och utföra personliga gärningar, till att stötta politiska kandidater från predikstolen."

24 december 2010

Gangsterfasoner

Jag hade tänkt att låta jullfriden råda på bloggen i dag och inte lägga ut någonting, men denna historia sätter sig i halsen mellan all glögg och alla pepparkakor.

En pilot stationerad i Sacramento lade ut videoklipp på youtube där han visar på det absurda i TSAs säkerhetskontroller vid flygplatsen. Passagerare och kabinpersonal tvingas stå ut med röntgenmaskiner och tafsande medan markpersonal och de som servar planen bara drar ett ID-kort genom en kort-kännare vid en dörr.
Tre dagar efter att han lagt ut videon på nätet fick han besök av 4 FBI-are och 2 poliser som tog ifrån honom hans pistol och vapentillstånd och han tvingades ta bort videon från youtube.
Det bör klargöras att piloten inte har några problem med sin arbetsgivare eller flygplatsen.

Hela händelsen visar tydligt att ledarna inom TSA inte bara är inkompetenta utan också får panik när det avslöjas.
Janet Napolitano med anhang ser som sin uppgift att mobba civila resenärer och är mer angelägen att tysta kritiker än att göra ett verkligt effektivt jobb.Händelsen har inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet i media än så länge. Jag kan bara tänka mig rubrikerna om det hänt under George W:s tid.

Merry Christmas, God Jul


Det kallas Christmas, med anledning av Kristi födelse och det är vad vi förväntas fira, men lyssnar man till alla TV och radioannonser, speciellt när det gäller bilar, är denna helg allt annat än 'Christmas'. Man övertrumfar varandra med erbjudanden som:
Vinter Rea... Fantastiskt Helgerbjudande... Årets Tillfälle...Årets sista chans...Säsongens fynd...
Ordet 'Christmas' existerar inte.

I Minnesota är tom. ordet 'Tomten' förpassat till den politiskt inkorrekta underjorden.
Man får ju, Gud bevars, inte göra muslimer irriterade.

Man kunde ju förstås fira AL-Shabab i Minnesota. Om man gör sig av med den förskräckliga Jultomten, kanske somalierna slutar att gå med i terroristgrupper. Är det inte så man resonerar?

EU kommisionen har skickat ut 3 miljoner kalendrar där man inte refererar till 25 december annat än som 'en dag som ger glädje om man man delar den med en trogen vän'
Man inkluderar emellertid judiska, hinduiska, sikh och muslimska högtider i kalendern.

Tanken är att om man sakta men säkert tar bort Jul och kristendom ur vårt medvetande kommer vi alla att leva lyckliga i Multikultlandet.
Så skynda er ut till närmaste Volvohandlare och ta del av 'Slut på Globala Uppvärmnings-Hysteri'- utförsäljningen!

Nio utav tio amerikaner firar jul. I många fall är det väl inte "riktig" jul med evangeliet och julkrubba men man dekorerar och köper klappar, dricker eggnog och "tror på tomten".
Media försöker övertyga oss om att vi kan ha en underbar Jul utan att nämna Jesus. Från 527 TV-program som handlade om Christmas nämnde man Gud sju gånger.
NBC tog sig igenom hela förra året utan att en enda gång sammanknippa Kristus med Christmas.

Vi ser ocksa direkta aktioner för att sabotera Julen. I Boston stal man leksaker till ett värde av 15,000 dollar som Marines hade samlat in i sitt program, Toys for Tots.
I Florida vandaliserade någon en julkrubba i en kyrka. Andra förstör dekorationer i hem och trädgårdar och ateister mobbar folk genom skyltar och annonsering.


En grupp ateister har köpt annonsplats på en buss där man proklamerar att, " Miljoner människor klarar sig bra utan Gud".
Som en motaktion hyrde några affärsmän ett eget fordon som kör bakom bussen hela tiden med budskapet:
Jag älskar Dig ändå, - Gud

23 december 2010

Var finns de verkliga terroristerna?

"Det kan mycket väl vara så mina damer och herrar, att vi kämpar mot fel fiende i Mellanöstern. Kanske de verkliga terroristerna finns på Capitol Hill? Jag menar, vilka gör ett lika bra jobb att underminera vad detta land står för, som terroristerna?
Harry Reid, Nancy Pelosi..... Jag menar, om de kallar oss "folk som tar gisslan "och "gangsters", varför kan inte vi kalla dem för vad de är? De är terrorister.
De verkar åtminstone självmordsbenägna. Titta på vad de gör. Titta på vad de gjorde. De visste vad de skulle göra för att bli spöade i valet och de gjorde det! De visste att de skulle förlora. Och de vill att vi skulle gå under tillsammans med dem."

Rush Limbaugh, landets mest berömde radiopratare har en poäng här.22 december 2010

Nobelpristagare varnar för islamisk fanatism

Också den här gången verkar den annars så politiskt korrekta svenska Nobelkommittén råkat välja "fel" vinnare. Liksom Herta Müller, förra årets Nobelpristagare i litteratur, har Vargas Llosa avfyrat en ordentlig dos islamkritik:

Den islamiska extremismen är en utmaning eftersom dess fanatiska soldater är övertygade om komma till paradiset genom att förstöra den västerländska kulturen och allt vad den representerar.
Men deras politiska och religiösa övertygelser är så otidsenliga och oförenliga med den moderna världen att de aldrig kommer att kunna besegra den.
Vi vet att vi måste försvara oss. Man får inte låta islamistiska fanatiker dra otillbörlig fördel av frihetens institutioner för att tränga in i våra samhällen och sprida skräck.

"Barn kommer inte att veta vad snö är"


Från den Brittiska Independent Environment för lite mer än 10 år sedan (20 mars 2000 ) kan vi läsa;

Storbritanniens vinter slutar imorgon med ytterligare indikationer på alarmerande miljöförändringar: Snö börjar försvinna från våra liv. Slädar, snögubbar, snöbollar och glädjen att vakna och finna att snön täcker allting utanför försvinner snabbt som en del av Storbritanniens kultur, eftersom varmare vintrar - som forskare tillskriver den globala klimatförändringen - producerar inte bara färre vita jular, men också färre vita januari och februarimånader. Global uppvärmning, uppvärmning av atmosfären genom ökade mängder av industriella gaser, är nu accepterad som en verklighet av det internationella samhället.... Dock har uppvärmningen hittills visar sig mer när det gäller vintrar, som är mindre kalla, än i mycket varmare somrar. Enligt Dr David Viner, en forskare vid Climatic Research Unit (CRU) vid universitetet i East Anglia, kommer snöfall inom några år att bli "ett mycket sällsynt och spännande evenemang".
"Barn kommer inte att veta vad snö är"

Från The Telegraph (22 dec. 2010) och The Daily Mail kan vi se att hundratals bilister suttit hela dagen i bilkö mellan Edinburgh och Glasgow. Människor har avlidit pga. kylan, man varnar för isiga vägar och inställd tåg och flygtrafik.
Mer snö i North Yorkshire, kaos, slask och halka, -18 grader C.


Det är så roligt att visa hur enkelt det är för grupper och individer att kidnappa forskning och genom att kontrollera och förfalska data kan man bestämma resultatet precis som man vill ha det. På så vis kan man skapa press på politiker inte bara inom sitt eget land utan över hela världen.
Denna hysteri, (som vi fortfarande ser exempel på ) om global uppvärmning visar tydligt hur lätt vetenskap kan undermineras och manipuleras. Man fortsätter att piska en död häst därför att om man kan etablera Globala Uppvärmningen som vetenskapliga fakta kan man styra människors liv in i minsta detalj. Varje rörelse kan regleras och beskattas - inte bara inom nationalstater utan även globalt, eftersom problemet måste uppfattas som internationellt.

21 december 2010

Är militären rätt plats för sociala experiment?

Under Clintons dagar infördes regeln om Don't Ask Don't Tell, ( DADT ) vilket rent praktiskt betydde att homosexuella kan tjänstgöra inom det militära om de håller sina sexuella preferenser hemliga.
Ända från början av sin karriär lovade Obama att ändra denna regel så att homosexuella öppet kan tjänstgöra och nu har den nya regeln gått igenom. Det var viktigt att se till att det hände innan den nya Kongressen startar sitt arbete efter nyår.

Enligt källor inom Pentagon, kommer man att införa förändringar vad gäller koreografi för marscher, förse alla sovsalar med dubbelkojer, nya åtsittande uniformer i säsongens färger, installation av jacuzzis...
Pentagon kommer också att tillkännage bildandet av ett nytt kompani, förslagsvis kallat "Fighting 69. Sodomites."
----------------

Skämt åsido, jag är ytterligt misstänksam mot hela denna aktion, inte därför att jag tror att homosexuella individer automatiskt skjuter sämre, springer långsammare eller orkar bära mindre packning pga. av sin egendomliga sexuella läggning, utan därför att frågan drivs av Vänstern, den grupp inom samhället som mest hatar militären och som alltid motarbetar den.

Underliggande argument i den debatt som pågår är att det inte är någon skillnad mellan att vara straight eller gay och i botten, att det inte är någon skillnad mellan könen.

Det finns en viktig anledning till att man inte låter män och kvinnor bo tillsammans i barackerna. Hur man logiskt ska hantera det problemet bland unga män fulla av hormoner ser jag som en mardröm. Jag var ju bara bilkårist på min tid, men tillräckligt medveten om att det inte finns utrymme för särskilt mycket privatliv i det militära. Det är inget tvivel om att män och kvinnor som är hetero kommer att känna sig besvärade av att vara nakna och dela toalett och sovrum med någon som är homo även om det absolut inte finns några "avsikter eller känslor". Av samma anledning som man separerar män och kvinnor måste man väl rent logiskt ge alla homosexuella egna rum?
Atmosfären i barackerna kan också vara rätt frispråkig och jag kan se hur även ganska oskyldiga skämt som mitt här ovan, kommer att öppna dörrarna till domstolar för anklagelser om trakasserier och gliringar som kommer att uppfattas som kränkande.

Svensk byråkrati i toppen!

De svenska tv-nyheterna visade igår 20/12 en man som äger en butik mitt emot den plats där terrorbombmannen i Stockholm rök i luften. Butiksinnehavaren hade installerat kameror vid sin butik av rädsla för rånförsök, och således kunde han som den enda ge polisen en exakt återgivning av händelsen.

Men vad hände?

Mannen åtalades för att dessa kameror inte fanns inne i butiken, men utanför på gatan utan myndigheternas tillstånd!

Och det är förbjudet!

Mannen var något modfälld över resultatet av sin välmenande hjälp till polisen.

Spydpigen

Efterlyses: en informationskampanj om islams brott mot mänskligheten

Nicolai Sennels:

Nazismens brott har länge haft sina museer och folkupplysande centra.
Nu har lyckligtvis det danska Folketinget beslutat att också upprätta ett centrum om marxismens förbrytelser.
Nu återstår bara den tredje, äldsta och mest relevanta totalitära ideologin: islamismen.

Våldsamma muslimer har i 1400 år terroriserat, erövrat och dödat i Allahs namn. Våldsamma muslimer stod bakom den största delen av slavhandeln i Afrika. Våldsamma muslimer dödade 80 miljoner indier under en period av 500 år.

När vi måste kasta (bomb)bälte, (bomb)skor och (bomb)tandkräm i flygplatsens säkerhetskontroll, så är det också primärt islamister man försöker gardera sig mot. Samma sak gäller när vi ombeds att inte lämna bagage utan uppsikt på järnvägsstationer osv.

Ett islamism-center kommer således inte bara vara ett historiskt centrum, utan också en samtidshistoriskt museum. De islamiska tusenårsriket, kalifatet, bör inte bara bekämpas med bomber och humor, men främst genom folkbildning.

20 december 2010

Det viktigaste avslöjandet

Det har förekommit så mycket diskussion om Julian Assanges person och om informationen han släpp ut har varit skadlig eller inte. Om det varit en service till allmänheten eller fruktansvärt oansvarigt.

Vi kan diskutera detaljerna och ev. förödelse men vi kommer inte ifrån att det viktigaste avslöjandet i allt detta är att USA regering inte är annorlunda än vilken diktatornation som helst, när det gäller att skyla över misstag och fel som man gjort mot den befolkning som man anställts att betjäna.

Illusionen om att amerikanska medborgare åtnjuter yttrandefrihet eller något som liknar insyn i regeringens arbete; föreställningen att vi lever under en "folkets regering ", har verkligen avslöjats som den bluff det är.
Det ironiska, förstås, är att denna information inte kom från någonting i de hemliga dokumenten, det var aldrig någon del av "läckan" utan överlämnades frivilligt till allmänheten av den amerikanska regeringen själv.
Regeringen har reagerat häftigt och avslöjat sin sanna natur. Politiker och kommentatorer har sagt att Mr Assange och hans källor borde mördas, några har kallat honom terrorist och man har framgångsrikt utövat påtryckning på företag som Amazon, PayPal, MasterCard, Visa och troligen också banker.

De som inte redan förstår konsekvenserna av alla de de regler som regeringen pressar företagen att jobba, under bör se det klarare nu. Regeringens förmåga att pressa privata företag att stoppa Wikileaks gör det fullständigt klart att företagen verkar här i landet enbart därför att Kejsaren säger så. Wikileaks avslöjanden har uppenbarat att detta land verkligen har ett underskott vad gäller det "fria ordet" och likaså kan det ifrågasättas om USA verkligen är ett hem för "fria marknadens kapitalism". Det är denna smygande sammanflätning av staten och näringslivet som är grunden till Assanges uttryck "privatiseringen av statliga censuren".

Vi tvingas också att konfrontera hyckleriet inom vår kultur, som medger en helt annan moralisk kod på dem som har makt jämfört med oss andra. Vi kan inte längre ignorera den gapande klyftan som finns mellan vad regeringen får göra och vad vanliga människor får göra. För om vi ska fördöma Wikileaks för att de teoretiskt och potentiellt har utsatt oskyldiga (eller inte så oskyldiga) personer för livsfara vid en obestämd tidpunkt i framtiden, hur kan vi ignorera det faktum att den regering som påstår det, själv har mördat hundratusentals oskyldiga människor i strävan efter sina mål?

I själva verket har statstjänstemän visat sig vara lika främmande för rättsstaten som de är för yttrandefrihet. De anser att de är fria att förfölja dem som utmanar dem, utan att hämmas av lagen och utan juridisk motivering.

De som hävdar att regeringar "behöver ha vissa hemligheter" ignorerar det grundläggande problemet att det är regeringarna själva som beslutar vilka hemligheter de bevarar.
Finns det någon som verkligen tror att den amerikanska regeringen skulle ha avslöjat Apache-videon eller det faktum att de hade bombat civila i Jemen och sedan skyllde det på Jemen-regeringen?

Mycket mera här.

Istiden kan börja om fem år

Den globala uppvärmningen är inte planetens största hot. Fysikern Vladimir Paar säger att det mesta av Europa snart kommer att täckas med is. Mänskligheten måste börja förbereda sig för istiden.

"Tidigare istider varade ungefär 70.000 år. Det är ett faktum att en ny istid är oundviklig.
Vi är i slutet av den globala värmeperioden. Den skulle egentligen varit avslutad för några tusen år sedan. Vi borde redan vara i istiden nu. Så vi vet inte exakt när den börjar - men snart."
19 december 2010

Sydsvenskan avslöjar - Ung svensk muslim vill stena kvinnor!

Sydsvenskan avslöjar - Ung svensk muslim vill stena kvinnor!

Om jag använde samma taffliga stil som slaskpressen, skulle ovanstående rubrik vara fullt möjlig för den artikel på Sydsvenskans hemsida jag länkar till. Ja om det nu inte gällde just islam, för då skulle nog inte ens de taffligaste kvällstidningarna skriva så, men om det gällde tex Sverigedemokraterna.
Jag vill dock inte påstå att Sydsvenskan tillhör de som generellt sett bedriver en så pass usel journalistik. Det finns trots allt nyanser.Men vad skriver man då i Sds som skulle kunna generera en rubrik som den jag hittat på ovan? Jag citerar Frederico Morenos artikel där han återger den unge muslimen Samirs ord:

"Islam säger att den som begår otukt ska stenas. Men det krävs många vittnen, jag tror att straffet missbrukas idag. På profetens tid dömdes folk sällan till stening. Islams straff ska vara lika för kvinnor och män, och de är gjorda för att uppnå ett moraliskt samhälle."

OK, det var väl inte så farligt! Både kvinnor och män skall ju stenas och det först efter att de begått ett brott och om det finns vittnen som styrker detta. Eller...?

Vilket "brott" är det den unge Samir tycker motiverar stening och vilket slags straff talar han egentligen om?
Jo det gäller "otukt", något som inte ens är ett brott i Sverige. Enligt min ordlista (Bonniers svenska ordbok 8:e uppl. 2002) betyder otukt "otillåtet sexuellt umgänge; lösaktighet". Enligt islam är otrohet en form av otukt och rimligtvis borde även homosexualitet räknas som otukt i islam. Åtminstone har muslimer för vana att vilja döda homosexuella än idag. Det borde dock inte gälla pedofili, eftersom muslimernas egen profet, vars gärningar, leverne och ord än idag räknas som ofelbara, då faktiskt skulle skaka galler just pga sina pedofila böjelser. Ja det gäller alltså i Sverige, i tex muslimska Saudiarabien eller Afghanistan skulle nog inget hända så länge flickebarnets pappa tyckte han fått ett bra pris för sitt barns oskuld. Här känner jag nästan att jag som annars är skeptisk till dödsstraff, mycket väl skulle kunna avrätta sådana farbröder, eller åtminstone knipa kulorna på dem, utan bedövning...

Och på tal om straffmetod, vilken slags straffmetod är det muslimen Samir vill tillämpa på dem som begår detta ickebrott?
Jag talade om att "knipa kulorna" på pedofiler, och det låter kanske lite väl medeltida. Jag tror trots allt inte att vi skall skita ned våra sinnen genom att begå barbariska handlingar så en effektiv giftinjektion vore nog lämpligare. Men som sagt, egentligen är jag skeptisk till dödsstraff.
Samma skepsis känner inte muslimen Samir. Han kan tom tänka sig att enligt seden ställa upp och själv kasta sten på en till hälften nedgrävd kvinna (kanske hans syster) så hon långsamt dör, om hon vänsterprasslat. Han säger detta då han säger: "Islam säger att den som begår otukt ska stenas." och samtidigt bekänner sig till islam och inte anser att ordet fundamentalist är något negativt.

Jag tackar Sds för att de hjälper oss att avslöja islam och visar hur svenska unga muslimer kan tänka och tycka idag!


Dangerous Creation - Stening
The Stoning of Soraya M.
NE - otukt
Sds

Nigel Farage predikar för EU:s president Herman van RompuyTitta på Rompuys ansikte!!

18 december 2010

Vi vill så gärna tro


27% av amerikaner tror på andar, 25% på astrologi, 26% på någon som säger sig vara synsk , 33% tror att regeringen planerade 9/11 och 25% att vaccin orsakar autism. De finns också de som tror på att man kan tala med de döda, förutspå framtiden i kaffesump, handpåläggning och andra magiska fenomen.

TV-annonser visar magiska armband som ska göra oss starka., krämer som ger flintskalliga män yviga kalufser, andra som magiskt utplånar alla rynkor och gäddhäng, ger män större könsorgan och kvinnor magnifika bröst.
Vi vill ha magiska svar och enkla lösningar på allt.
Media uppmuntrar eftersom det säljer produkter.

Om vi tror på dessa fenomen och låter oss luras har inte så stor betydelse. Om du är dum nog att slänga ut pengar på armband eller spågummor skadar du bara dig själv.
Vad som verkligen har betydelse och är kostsamt är när politiker ständigt lurar oss.

De lovar finanspolitiskt ansvar och sedan slösar de pengar som om de växer på trän'.
De lovar att göra slut på fattigdom men deras program göra det bara värre.
De lovar att skapa jobb. Men sedan gör de livet så komplicerat och oförutsägbart att företagare är rädda för att anställa och skapa arbetstillfällen.
Nästan inga av deras löften går i uppfyllelse, men få människor är skeptiska när det gäller regeringens program.
När vi låter oss luras av politiker skadas vi alla och alla måste betala vare sig vi vill ha skräpet eller inte.
Det är bra att vara skeptisk, speciellt när det gäller regeringar.

från John Stossels program


Krav på reglering av Internet

FN överväger att inrätta en arbetsgrupp, omfattande de många länder som arbetar för att harmonisera de globala ansträngningarna om att reglera Internet.

Inrättande av en sådan grupp har stöd av flera länder och Brasilien går i spetsen.

Vid ett möte i New York på onsdagen, efterlyste representanter från Brasilien ett internationellt organ bestående av företrädare för olika regeringar som ska försöka skapa global standard för polisarbetet på Internet - speciellt som en reaktion på utmaningar som Wikileaks.

Tror ni fortfarande att "One World Government" bara är en konspirationsteori?

WikiLeaks: Bush hade rätt

"Det fanns massförstörelsevapen - och yellowcake, förmodligen från Afrika.
Förekomsten av yellowcake-handel mellan Irak och Afrika användes av den ljusröda pressen som ett lackmustest för om kriget i Irak var motiverat. Nu när förekomsten faktiskt är dokumenterad, betyder det plötsligt ingenting. Det är vänsterflygeln sådan vi känner den..." 37 grader

Yellowcake, urania, är ett gult mineral som består av oxider av uran, och som förädlas vidare till rent uran.17 december 2010

Så här går det till

I fyra år har Demokraterna varit i majoritet i Kongressen och i alla dessa fyra år har de vetat att den sk. Bush-skattelättnaden upphör den sista december. De har också haft ett helt år på sig att åstadkomma en budget, men inte förrän nu strax före jul, när alla vill resa hem, är det dags att bestämma om nästa års skatt och budget.
Naturligtvis vill man inte diskutera varje utgiftspost för sig, utan alla 12 individuella utgiftspaket slås samman i vad man kallar en 'Omnibus' och uppgår till 1,2 trillioner.
Hela ' bussen' består dessutom av 6,600 "earmarks" = julgransprydnader ( 8,3 miljarder dollar) som antingen är betalning och tack till olika lobbygrupper för deras ekonomiska stöd och röster under senatorers och representanters valkampanjer, eller också är "earmarks"=mutor för att försäkra sig om stöd för denna budget.
Hela budgeten omfattar nästan 2000 sidor, som man menade att alla skulle läsa inom 48 timmar, vilket var Demokraternas sista möjlighet att visa sin makt att påverka framtiden innan den nya Kongressen tar över i januari.
Den oansvariga hanteringen av pengar var anledningen till att Demokraterna förlorade så hejdlöst i senaste valet och bara 13% nöjd med Kongressens arbete.
De är de lägsta siffrorna sedan Gallup startade för 30 år sedan.

'Earmarks" kallas också Pork och här är några exempel:

80 miljoner för bevarande av lax i Stilla havet; 14 miljoner för att garantera att eskimåer har rent vatten; hundratals tusen för virusfria druvor i Washington, jordnötsforskning i Alabama, svinskötsel i North Carolina, rena ostron i Florida...
-------
Försvaret beslutade om en ny motor till sitt Joint Striker Fighter-program ( JSF) och Pratt and Whitney vann kontraktet i konkurrens med bl.a GE Aviation.
GE ger emellertid inte upp så lätt. Man drog igång påtryckargrupper för att tvinga fram pengar till sitt eget reserv-motor-program och hävdar att om Pratt and Whitneys motor inte fungerar så bra, kommer de att ha en egen modell tillverkad.
Pentagon säger att de är fullt nöjda och att ett alternativ är onödigt.

GE. har fabriker i flera stater så att de har möjlighet att bearbeta många senatorer och representanter och Demokraterna har nu inkluderat 485 miljoner i budgetförslaget för en reservmotor .

När Obama var kandidat lovade han högt och tydligt att använda sin vetorätt och stryka all 'pork'. Förra året gjorde han inte det och hans ursäkt var att det var inte han som planerade den budgeten.
---------
Så var läget i går kväll när Harry Reid hotade med att stänga alla nationalparker och Washington monumentet, men sedan uppstod "komplikationer" och just nu har man gett upp fighten om hela budgetpaketet och låter skatten ligga kvar på den nivå den hade tidigare. Med andra ord ingen höjning av inkomstskatten just nu.
Fortsättning följer, var så säker

16 december 2010

TSAJag undrar hur många TSA-agenter, tafsare eller röntgen-scanners som behövs för att stoppa al-Qaida från att genomföra sin påstådda jul-attack? Myndigheterna i Irak anser att de har fått trovärdiga bekännelser från terrorister som säger al-Qaida planerar självmordsattacker i Storbritannien och i Europa över julen. Har TSA någonsin framgångsrikt stoppat någon som försökt ta sig ombord ett flygplan med avsikt att skada andra ombord på planet?

Nu finns det Hopp om Förändring till det bättre

Det börjar röra på sig. En federal domare i Virginia har fastslagit att en stor del av den nya sjukvårdsreformen strider mot Konstitutionen.
Domare Henry E. Hudson hävdade i måndags att TVINGA människor att köpa hälso-och sjukvårdsförsäkring överstiger de befogenheter Kongressen har under Konstitutionens 'handelsklausul' eller enligt den 'allmänna välfärdsklausulen'.

"Det är inte effekten det har på varje enskild individ som ifrågasätts -- det är makten hos myndigheten, i detta fall Kongressen, som inte kan tvinga någon att köpa en sjukförsäkring".
Hudson utsågs till federala domare år 2002 av president George W. Bush.

Sossarnas nästa statsministerkandidat?Nalin Pekgul är Mona Sahlins vapendragare och ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund.

Tips Two Invandrare

Pet Goat Moment

Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare...vi minns den grodan från våra historielektioner om Erik XIV.

Obama-folket drev en exemplarisk presidentkampanj, men nu verkar det som alla hans PR-anställda har gått och gömt sig och själv tycks han inte ha känsla för någonting.
Att lämna över en presskonferens till någon som älskar strålkastarljuset så mycket som Bill Clinton och som är så bra på att glänsa, är fullständigt idiotiskt.
Det värsta av allt är nog Obamas ursäkt; Han måste gå till en julfest!
Clinton slösar inte ens bort en enda minut, han tar över och tom. talar om vad Obama bör göra i fortsättningen.Detta kommer nog att bli Obamas "Pet Goat Moment". Uttrycket kommer från det tillfälle när Pres. Bush fick vetskap om attacken den 11 september, medan han läste sagoboken My Pet Goat för en grupp skolbarn. Trots att Bush informerades om vad som hänt fortsatte han att läsa för barnen i ytterligare 7 minuter.

Detta är demografiska fakta och inget annat!

Journalisten Ulf Nilson skriver i Expressen:

”Faktum är att vi, ja, svenskarna, faktiskt är på väg att avskaffa oss, om än sakta. Obs! att nu raljerar jag inte längre. Sverige har sen länge minskande befolkning, ja, om vi ser till pursvenskar. Varje par föder statistiskt sett färre än två barn, lika med minskning. Våra invandrare, numera omkring 20 procent, av vilka 400 000 muslimer (varav de allra flesta naturligtvis inte är islamister), föder betydligt fler. Det är oundvikligt att det muslimska inflytandet växer. Kort sagt: vi befinner oss i krig.”


Dessa rader har fått den svenska mediamobben att mer eller mindre samfällt rasa mot Ulf Nilson. Nu när deras världsbild rasar samman, tappar de politiskt korrekta journalisterna fattningen och gläfser "nazist" åt alla som inte håller med dem.

Årets invandring blir liksom tidigare år 100.000 personer, de flesta från muslimska länder.

Vettiga perspektiv på Nilsons artikel hittar man hos danske Snaphanen Steen och norske Hans Rustad!

15 december 2010

Oavsiktliga konsekvenser

"Socialismen, liksom de idéer den härstammar från, förväxlar regering och samhälle. Som en följd av detta, drar socialisterna slutsatsen att varje gång vi motsätter oss någonting som görs av regeringen, motsätter vi oss att det görs över huvud taget. Om vi ogillar statlig utbildning säger socialisterna att vi är emot all form av utbildning. Om vi vänder oss mot en statsreligion säger man att vi inte vill ha någon religion alls. Om vi protesterar emot att staten styr vad som är jämlikt eller inte är vi emot jämlikhet. Och så vidare och så vidare. Det är som om socialisterna skulle anklaga oss för att inte vilja att människor äter bara för att vi inte tycker att staten ska odla all säd." (Frédéric Bastiat)

Man ifrågasätter hur någon kan vara emot en sådan idealistisk lagstiftning som exempelvis 'Kriget mot Fattigdom' , Statlig Folkpension, Medicare, lagstiftning mot hatbrott, positiv särbehandling, (kvotering) Familje-sjukskrivningslagen(FMLA), Americans med handikapp (ADA), Skydd av utrotningshotade djur och växter (ESA), Civil Rights Act (CRA), eller 'No Children Left Behind'(NCLB)?
De som stödde dessa statliga förordningar (många fortsätter att göra det) hade de bästa avsikter. Men om man törs vara ärlig måsta man erkänna att varenda en har resulterat i negativa konsekvenser, som förespråkarna påstår att de inte kunde förutsäga.
Som om det skulle vara så svårt.
"Det handlingssätt man belönar får man mer av", vet tex. varenda förälder och hundägare.

De som motsatte sig programmen och aktionerna (och fortsätter att göra det) gjorde det inte för att de gillar fattigdom, hatar gamla människor, är rasistiska, ogillar personer med funktionshinder, vill se arter dö ut eller vill "att barnen inte ska lära sig något". De motsätter sig därför att de vet att regeringsåtgärder oftast gör dessa problem värre.

Videon nedan visar tre exempel på de oavsiktliga konsekvenserna av Osborne Reef, subventioner av spannmålsetanol och den del av ObamaCare som kräver att försäkringsbolag måste täcka försäkring för barn, efter det faktum att man redan vet att barnet är sjukt. Kan liknas vid att man kan teckna brandförsäkring, när huset redan står i ljusan låga.
Resultatet blev att många bolag har helt slutat försäkra barn.
Dessa tre är alla bra exempel, men producenterna av denna video kunde ha plockat från vilken som helst av exemplen ovan och hittat liknande absurda, destruktiva resultat.

"Giving money and power to the government is like giving car keys and whisky to teenage boys." -- P.J. O'Rourke

Alla statliga program bör utvärderas av de incitament som de skapar, inte av sina uppsatta mål.

14 december 2010

Ta av dumstruten!

Luciafirandet måste ha gått vilt till på Sydsvenskanredaktionen. Så vilt att journalisten Henrik Bredberg tappade stjärnorna från stjärngossemössan och nu sitter med dumstruten på huvudet och skriver dumheter på A4 opinion i dagens Sydsvenska.


Under rubriken "SD-bubbel" försöker Bredberg rikta bort vår uppmärksamhet från det faktum att en muslim, motiverad av sin perversa och människohatande sk "religion", ville att vanliga spädbarn, kvinnor, män, gamla, medelålders och unga skulle slitas i stycken tillsammans med honom i Stockholm i helgen. Som vanligt är det SD vi istället skall irritera oss på. Bredberg skriver:

"Henrik Bredberg.Efter terrorattacken i Stockholm har flera Sverigedemokrater uttalat sig på samma tema:
Vad-var-det-vi-sa?
Partisekreteraren Björn Söder twittrar att ”Vi i SD har varnat för detta under flera år”.
Om SD haft information om kommande terrordåd borde de ha kontaktat Säpo. Utgör varningarna bara löst gissande och tyckande är kunskapen minst sagt ihålig
."

Alla med mera tankeförmåga än Bredberg (läs: de flesta som det verkar) inser vad SD menar då man säger att det muslimska terrordådet inte kom som en överraskning:

- Ta ett litet och etniskt relativt homogent land som Sverige.

- Släpp på kort tid in mängder av invandrare vilkas identitet vi ofta inte ens kan gissa oss till och vars kulturella och politiska erfarenheter och bakgrund ofta är totalt olik vår.

- Sluta inte med detta inte trots att integrationen totalhaverar, trots att många inte kan försörja sig själva och bosätter sig i etniska enklaver, trots att ungdomar kriminaliseras och radikaliseras och börjar hata Sverige och svenskarna.

- Krydda allt detta med att flera invandrare bekänner sig till en religiös ideologi som är det diametralt motsatta till demokrati, liberalism och frihet för alla.

- Toppa med omvärdsproblem där denna religiösa ideologi är en viktig politisk faktor oavsett vad "experter" som Hjärpe och andra säger.


Voila! Vad har vi då? Jo just det som SD har varnat för i flera år.


Det är det Björn Söder menar herr Bredberg din lilla dumsnut!


Om Wikileaks:

"Om USA är angeläget om att bevara nationens hemliga papper HEMLIGA....förvara dem på samma ställe som Obama har sina examensdokument och födelsebevis"

Gov Mike Huckabee


Alle man - hjälp till med lite sockerströssel!

Det är så fullständigt löjligt att Sveriges politiker och journalister behandlar oss som om vi vore stenåldersmänniskor. Vid det här laget borde de flesta förstå att islam är ett lika stort hot som någonsin nazism eller kommunism.

La bella ragazza lancia skriver:

"Det går inte att stå ut med att höra på de officiella svenska tv-nyheterna om bombmannen i Stockholm. De skvalpar runt i utläggningar och antaganden och psykolog- och psykiatersnack, för hur kan man dock? Varför gör man då något sådant? Och alla har ett eller annat nonsens och skvaller från slumpmässigt utvalda muslimska kvinnor i muslimska huvuddukar till "experten" över alla experter Jan Hjärpe och slutligen statsminister Reinfeldt.

Vi känner till systemet. Det gäller att manipulera, så vi tittare och läsare får bästa möjliga intryck av islam, muhammedaner och islamister. Man håller sig långt borta från obehagliga fakta och håller sig till mer ytliga synpunkter!"

Video: svensk politiker infiltrerar Stockholms moskéTill de invigda säger imamen att han vet vilka som planerar terrordåd, men eftersom det enligt Koranen är tillåtet att ljuga, fördömer han terrorism när han uttalar sig till media.

En försvarsanställd skickade en varning till en bekant om att något allvarligt skulle kunna hända på Drottninggatan på lördagseftermiddagen den 11 december. Många fler myndighetspersoner måste ha känt till att en potentiell massmördare var på ingång. Varför utfrågades inte imamen i Stockholmsmoskén om han kände till någon som förläst sig på Koranens uppmaningar till jihad? Varför varnades inte allmänheten? Varför sattes inte hundratals poliser in, varför spärrades inte centrala Stockholm av?

Var det för att blidka landets muslimska minoritet? Det gör man ju hela tiden, ändå blir vissa uppenbart tillräckligt frustrerade för spränga sig själv i luften i hopp om att dra andra med sig i döden. Flera hundra människor kunde blivit dödade eller lemlästade om alla rörbomberna hade gått av...

13 december 2010

Om du ser något, säg något

Kan ni tänka er hur det skulle vara att leva i ett samhälle där vi inte kan lita på varandra?
Vi förflyttar oss relativt tryggt än så länge eftersom vi litar på att andra trafikanter är lika rädda om livet som vi är. Vi tror inte heller att de främmande människor vi dagligen kommer i kontakt med helt plötsligt ska döda sig själva och oss.
Tillit, är som så många säger, samhällets klister.

Självmordsterroristen är den verkligt 'smarta bomben'. Detta kallblodigt effektiva vapen löser upp klistret som håller oss samman. Inga regler gäller längre.(Den förödande 'Mångkulturen' är ett steg i samma riktning men inte på långa vägar så drastisk)
"Först är du orolig när du åker buss. Sedan tänker du dig för innan du går ut och äter pizza eller går och handlar."

Terroristgrupper har en strategi vilken är att eliminera alla områden där människor känner sig trygga och fria. Självmordsbombare är deras billiga och relativt effektiva vapen. Det har visat sig fungera alltifrån Sri Lanka till Turkiet, Argentina, USA och nu Sverige.
Tilliten försvinner och människor välkomnar mer statlig kontroll och mindre frihet. Det är så socialister drar fördel av terrorn och de människor som en gång hyllade friheten.
För att förstå den makt som självmordsterrorism har över oss människor, titta på följande videos.
Wal-Mart, den största livsmedelskedjan i världen har nu i samarbete med Homeland Security (DHS) börjat lansera denna 13 miljoner dollar-kampanj i några av sina affärer.Om du ser något misstänksamt rapportera det till personalen eller närmaste polismyndighet.

Nu ska vi spionera på varandra.Självmordsmördarna närmar sig...

Från bloggen Nei til islam:

"Det kan vara dags att göra sig några reflektioner, för den tiden närmar sig då frågorna kan bli mer påträngande än vi tycker om att föreställa oss, speciellt med tanke på att kampen om Israel och kampen för antingen Israels existens eller icke-existens ständigt rycker närmare.

Vi kan komma att se denna kamp inte bara i själva Israel och mot Israels gränser av i dag, men även på europeisk mark, i europeiska städer. Den slutliga kampen om Israel kan komma att föras i hjärtat av Europa, i slutfasen eller den fas som förr eller senare måste inledas från islamiskt håll för att nå den 'slutgiltiga lösningen' - med européernas hjälp.

Det har blivit ett slags axiom i delar av västligt tänkande och revolutionär praktik i dag, att fattigdom och förtryck ger rätt att använda våld och revolution. En legitimering av principen att ändamålet helgar medlen.

Men det är ingen mänsklig rättighet att ta hämnd genom att offra sig själv genom självmord. Ja, det kan även ifrågasättas om självmordsmördaren verkligen är ett offer i egentlig mening. Om han verkligen bringar ett offer till förmån för folket och saken eller gudstron han själv vill främja, alltså genom att försvinna från jordens yta med en allahisk garanti in eller upp i något bättre.

Tänker självmordsmördaren - och de som uppmuntrar och stödjer honom - mänskligt och sunt? Vet de inte att det finns flera möjliga vägar till målet? Vet de inte att andra identiteter har samma rätt som han själv? Nej, de verkar inte så. I islam räknas inte icke-muslimers liv lika mycket som en muslims liv.

De som vädjar till att vi måste försöka förstå självmordsbombaren och dämpa vår eventuella moraliska kritik, stödjer hans nästan magiskt rationella metod, drivkraft och motivering. Med detta bidrar de kanske mer än något annat till att islamisera samhället, ja, hela västvärlden. Men hjälper de därmed i realiteten självmordsbombarens familj, och palestinierna och andra förtryckta ?

Även ateismen, precis som islam, har nyttan som kriterium för vad som är gott och vad som är ont och fel. Begreppet kärlek sitter inte bra varken i islam eller ateismen. Det säger också något om hur svårt det kommer att bli att grunda moral på traditionellt kristen tro och hur lätt det kommer att blir att grunda moral på ateism och/eller islam.

Det hela kan bottna i att man inte förmår att se att islam är ateism. Att Allah inte är Gud utan något helt annat. Vi kan bara antyda: Muhammeds alter ego. Det farligaste ego som världen någonsin har frambringat: En 'lysande' ängel."

- - -
Alla religioner har inte gudar, till exempel är buddhismen ateistisk. Men man har ändå en person som man ser som ett rättesnöre, Buddha. Samma med islam, där har man Muhammed. Muhammed är inte Allahs budbärare, tvärtom är Allah en fantasifigur som Muhammed använder för sina syften.

Det viktiga i sammanhanget är inte ateismens eventuella brist på medmänsklig moral, utan islams. Ateism kan vara så många saker.