07 december 2010

Att många haft svårt att acceptera Darwins utvecklingslära...

... beror på att den en gång i tiden blev förknippad med olika politiska läror som försökte utnyttja den för skumma syften. Men inga moraliska eller politiska ståndpunkter kan härledas från darwinismen. Att vissa arter överlever och andra går under i kampen för tillvaron har inget att göra med att de skulle vara moraliskt bättre eller sämre, bara att de är mer eller mindre anpassade till sin omgivning.

För hundra år var rashygien högsta politiska mode, från höger till vänster. Man ville förbättra den mänskliga arten, ungefär som man avlar djur. Detta snabba accepterande av vad som började som en udda samling idéer liknar det sätt som miljörörelsen utvecklats i vår tid. På bara några decennier har den Gröna agendan gått från att vara kopplad till en tätt sammansvetsad grupp av aktivister, till att bli nästan universellt accepterad.

Precis som det var ett växande samförstånd bland forskarna om hotet från global uppvärmning som ledde till en nästan exponentiell tillväxt av miljörörelsen, så var det forskare som utfärdade allvarliga varningar om farorna med degeneration som gav rashygienen ett liknande uppsving.

4 Kommentarer:

Knute sa...

Människan är ett socialt djur, nästan i klass med myrorna. Inte underligt att vi råkar ut för masspsykoser, vetenskapsmän inte undantagna. Det går inte att göra människan till en bättre art genom sterilisering eller till och med folkmord, som vissa av rashygienikerna trodde. Det är individer som går framåt, inte massorna. I själva verket var det de intelligentaste och mest framgångsrika som Hitler och Stalin och Mao och Pol Pot tog livet av. Rashygienen var bara en förevändning. Nordkorea är ett exempel på denna masspsykos:

”Unlike previous racist dictatorships, the North Korean one has actually succeeded in producing a sort of new species. Starving and stunted dwarves, living in the dark, kept in perpetual ignorance and fear, brainwashed into the hatred of others, regimented and coerced and inculcated with a death cult: This horror show is in our future, and is so ghastly that our own darling leaders dare not face it and can only peep through their fingers at what is coming.”

http://allraunderdanigast.blogspot.com/2010/11/nordkorea-ar-inte-kommunistiskt-3.html

Dave sa...

Här står allt om bluffen. Vetenskapens värld om Climategate.

http://svtplay.se/v/2226725/vetenskapens_varld/del_12_av_18_climategate

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontroversen_kring_epost_vid_Climatic_Research_Unit

Knute sa...

Det kan vara européernas ångest för att förknippas med rashygien och eugenik som gjort att de tillåtit massinvandring från mindre utvecklade länder. Resultatet ser vi nu när de svenska skolelevernas läsförståelse och mattekunskaper har försämrats.

gäster sa...

Teknik/ Videnskab og muslimer er som oftest inkompatible størrelser.

Sådan går det naturligvis, når et “samfund” er gået helt i stå mentalt for over 800 år siden, har dyrket nepotisme og fætter-kusine- indavl i 27. potens, har udryddet enhver, der vovede at tænke selv og at kræve reformer eller har undertrykt dem / forhindret dem i at få ret meget afkom *), og dets indbyggere så endda tager alt koranens ævl for pålydende helt bogstaveligt og mener, at de kan bruge det som udgangspunkt for at bevise alt muligt “logisk” og for “videnskabelig forskning”.
Jamen, så skal det jo gå grueligt galt:D

*) Darwins teori om “naturlig”
( her menneskestyret ) selektion demonstreret i form af et vanvittigt socialt fuldskala-eksperiment.
Man udrydder de allerfleste kloge, kritiske, kreative og innovative i
så godt som hver generation og giver så kun de mest hjernedøde og de mest voldelige, fanatiske og tyranniske mulighed for at formere sig med deres lige så mentalt udfordrede, meget NÆRE slægtninge over talløse generationer.

Og de skræmmende og helt igennem forudsigelige resultater af dette omfattende sociale eksperiment udebliver naturligvis ikke ;-)

Kommentar af Bjovulf

http://hodja.wordpress.com/2010/12/11/allah-skal-med-mona-muslim/#comment-181810

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.