10 december 2010

Kan skolexperterna läsa en tabell?Tabellen hämtad från Hodjanernas Blog: Når venstrefløjen endelig har succés med noget, så er det også galt

Varför lyckas den finländska skolan så bra med att vara resultatinriktad? Man har inte låtit de pedagogiska trenderna komma och gå som i Sverige, utan hållit fast vid katederundervisningen. I Sverige "grupparbetar" eleverna på egen hand, och datorn ersätter ofta läraren. Allt möjligt sådant där kan experterna dra fram för att förklara skillnaderna, men den mest iögonfallande förklaringen undviker de.

4 Kommentarer:

Tobias sa...

Den där tabellen visar bara på avsaknaden av samband mellan andel elever med väldigt bra betyg (definition saknas) och den gissade andelen elever med "muslimsk bakgrund". Vad ska den vara bra till menar du?

Knute sa...

Det är inte "bara" att Sverige sackar efter.

Magnus sa...

Tobias. Jag har sett et par med doktorsgrad inom humaniora i Sverige som till media (bl a GP) och i andra sammanhang auktoritet anget... förlåt, "gissat" motsvarande tal. Vad är doktorsgrad bra för när såna ändå gissar, eftersom deras siffrorna motsvarar dessa?

Om du läst skulle du se att gissning här är att man ovanpå kvalificerade gängse använda andel av populationen antar att muslimer har dubbelt så många barn. Det är en grov gissning som DOCK INTE ÄNDRA FÖRHÅLLANDET MELLAN LÄNDER för muslimska barn.

Så hade du något att komma med?

Vidare har du fel i att avsaknas av samband visas. avsaknasd kan inte visas i en tabell som tydligt visar ett samband, men man kan utifrån kunskap om att siffrorna inte kan vara korrekta påpeka att tabellens tall är ointressanta och att detta ingenting visar. Men nu är alltså talen korrekta i meningen förhållande mellan länder och därför visas här ett samband mellan de två egenskaper du nämner.

Frågor...?

Finlandssvensk med hög IQ sa...

Magnus sa något väldigt flummigt i sitt svar till Tobias. Det måste vara svenska skolans fel?
I en annan tabell jag läste från september i år verkade det som svenska skolan hade misslyckats med sin demokratiundervisning till hela 5,7% av svenska folket. Det kanske är det som spökar?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.