28 december 2010

Koldioxid orsakar inte GW

Läs denna artikel av Fred Goldberg, Docent vid KTH och klimatdetektiv:

"Den ökande koldioxidhalten i atmosfären är inte orsakad av människans utsläpp utan är en naturlig jämvikt mellan koldioxid i atmosfären och haven som bestäms av havsvattentemperaturens fördelning över jordytan....

Det tas idag många dyrbara förslag att på olika sätt minska koldioxidutsläppen i Sverige med hänvisning till att vi måste hjälpa till att minska klimatförändringarna. Människor avstår från att ta körkort för att inte bidra till jordens snara undergång osv. Sverige står för c:a 0,5% av jordens totala CO2-utsläpp. Det är då absurdt att tro att vi genom att minska vår levnadsstandard på minsta sätt bidrager till en minskad klimatförändring. Även om vi skulle stoppa alla utsläpp i Sverige motsvarar det bara 15 till 20% av tredje världens ökning på ett år. När vi nu också kan visa att växthuseffekten från de totala utsläppen på jorden inte är mätbara ter sig de svenska åtgärderna ännu mer absurda.

Istället för att förfasa sig över koldioxidutsläppen på jorden och påstå att dessa orsakar en katastrofal klimatuppvärmning borde våra politiker och vetenskapsmän istället ägna sig åt att lösa problemen kring jordens överbefolkning och eventuella matbrist. Ryska astronomiska experter påstår att jorden kommer att gå in i en ny liten istid om fem år. Det kommer med säkerhet innebära mindre skördar och större energiförbrukning för uppvärmning mm i femtitalet år framöver, ett scenario som IPCC håller tyst om. Kan vi lita på IPCC? Döm själv.
4 Kommentarer:

Roland Pettersson sa...

Det är nog bara Fredrik Reinfeldt som fortfarande tror på tokerierna om Global Warming.
Stollen tror ju för övrigt även på multikulti.

Magnus A sa...

Jag anser inte huvudorsak till ökning av CO2 är det Goldberg säger, men ökning till omfattning ungefär halva antropogen utsläppt CO2 och haven tar upp mycket och bör inom 100-tals år absorbera mycket av utsläppen.

Att uppvärmning huvudsakligen naturlig är jag dock övertygad om och att annat påverkar vet vi av forskningsresultat -- tydligt havsströmmar men även solaktivitet via kosmisk strålning och moln (naturligt att många saker påverkar ett system som klimatet).

Vore bra om CO2 gav +1 C på 100 år (dess grundeffekt vid s a s neutral förstärkning), men även det är mycket osäkert. +0.5 är vad erkände atmosfärsforskaren Lindzen har visat är rimligt och Roy Spencer anger detsamma (visar hur klimatmodellerna gör fel med moln). En stor del av klimatforskarna vill jag påstå tror på mellan +0.5 C och +1.5 C.

Det kan mycket väl hända att grundeffekt av CO2 är mindre än +1 C och i så fall är temperaturökning (vid den negativa feedback som historiska och nutida data i forskningen klart indikerar) mindre än +0.5 C om 100 år!

magnus sa...

Roland. Tyvärr tror många andra på katastrofal AGW. Tillräckligt många för politik.

Media kör ut propagandan oförändrat, bl a om att alla forskare är eniga, vilket får ses som en gigantisk lögn -- trots eller kanske pga de studier om det man hänvisar till, som är fula propagandanummer.

(Kan nämnas att 4 av 5 av de främsta japanska forskarna på området IPCC:s klimatmodeller och katastrofala AGW-hypotes.)

De flesta tror eller trodde tills nysligen även att vindkraft är bra för miljön trots noll effekt i svensk fossilfri elproduktion. Många tror även att el är dåligt för miljön. Missuppfattningar bland folk om el mm torde vara lika stora som den konsekvens med vilken journalister pumpat ut MP:s och vänsterpartiets partiprograms åsikter om detta. Men Reinfeldt måste spela med, inte minst i klimatfrågan som FN bidragit till att politisera.

Makten kan knappast sägas ligga i folkets händer (**) när man nu beslutat om att 100 mrd dollar per år ska gå till en klimatfond under ett FN-sekretariat. Det är visserligen bara 0.2 procent av världens BNP men lär väl bli 0.5 procent av rika länders BNP, vilka även enligt besluten ska satsa lika mycket inhemskt på att minska CO2-utsläpp. (Kanske bra att minska fossilt, men vad åstadkommer statliga beslut?)

((**) NGO:er där radikaler är självutsedda företrädare för populationen globalt och "diverse justice" tillåts göra jobbet.)

Många tror som sagt fortfarande på detta och centralt för att komma åt problemet är, jämte god info mot allmänhet, att nog att företrädare för skeptikersidan är professionella och lockar andra till diskussion (ej tvärtom såklart).

magnus sa...

...med locka andra till diskussion avsåg jag främst de inom universitet. Där måste verklig kunskap och professionalitet till, annat dödsdömt på förhand och meningslöst. Lite märkligt anser jag det är att Stockholmsinitiativet inte tycks förstår bl a detta. De ör ibland buffliga, saknar kontinuerlig kommunikation och en del av dem som verkar där är sämre än amatörer enligt min mening. Närmast kvasivetenskapliga skämt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.