15 december 2010

Oavsiktliga konsekvenser

"Socialismen, liksom de idéer den härstammar från, förväxlar regering och samhälle. Som en följd av detta, drar socialisterna slutsatsen att varje gång vi motsätter oss någonting som görs av regeringen, motsätter vi oss att det görs över huvud taget. Om vi ogillar statlig utbildning säger socialisterna att vi är emot all form av utbildning. Om vi vänder oss mot en statsreligion säger man att vi inte vill ha någon religion alls. Om vi protesterar emot att staten styr vad som är jämlikt eller inte är vi emot jämlikhet. Och så vidare och så vidare. Det är som om socialisterna skulle anklaga oss för att inte vilja att människor äter bara för att vi inte tycker att staten ska odla all säd." (Frédéric Bastiat)

Man ifrågasätter hur någon kan vara emot en sådan idealistisk lagstiftning som exempelvis 'Kriget mot Fattigdom' , Statlig Folkpension, Medicare, lagstiftning mot hatbrott, positiv särbehandling, (kvotering) Familje-sjukskrivningslagen(FMLA), Americans med handikapp (ADA), Skydd av utrotningshotade djur och växter (ESA), Civil Rights Act (CRA), eller 'No Children Left Behind'(NCLB)?
De som stödde dessa statliga förordningar (många fortsätter att göra det) hade de bästa avsikter. Men om man törs vara ärlig måsta man erkänna att varenda en har resulterat i negativa konsekvenser, som förespråkarna påstår att de inte kunde förutsäga.
Som om det skulle vara så svårt.
"Det handlingssätt man belönar får man mer av", vet tex. varenda förälder och hundägare.

De som motsatte sig programmen och aktionerna (och fortsätter att göra det) gjorde det inte för att de gillar fattigdom, hatar gamla människor, är rasistiska, ogillar personer med funktionshinder, vill se arter dö ut eller vill "att barnen inte ska lära sig något". De motsätter sig därför att de vet att regeringsåtgärder oftast gör dessa problem värre.

Videon nedan visar tre exempel på de oavsiktliga konsekvenserna av Osborne Reef, subventioner av spannmålsetanol och den del av ObamaCare som kräver att försäkringsbolag måste täcka försäkring för barn, efter det faktum att man redan vet att barnet är sjukt. Kan liknas vid att man kan teckna brandförsäkring, när huset redan står i ljusan låga.
Resultatet blev att många bolag har helt slutat försäkra barn.
Dessa tre är alla bra exempel, men producenterna av denna video kunde ha plockat från vilken som helst av exemplen ovan och hittat liknande absurda, destruktiva resultat.

"Giving money and power to the government is like giving car keys and whisky to teenage boys." -- P.J. O'Rourke

Alla statliga program bör utvärderas av de incitament som de skapar, inte av sina uppsatta mål.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.