13 december 2010

Självmordsmördarna närmar sig...

Från bloggen Nei til islam:

"Det kan vara dags att göra sig några reflektioner, för den tiden närmar sig då frågorna kan bli mer påträngande än vi tycker om att föreställa oss, speciellt med tanke på att kampen om Israel och kampen för antingen Israels existens eller icke-existens ständigt rycker närmare.

Vi kan komma att se denna kamp inte bara i själva Israel och mot Israels gränser av i dag, men även på europeisk mark, i europeiska städer. Den slutliga kampen om Israel kan komma att föras i hjärtat av Europa, i slutfasen eller den fas som förr eller senare måste inledas från islamiskt håll för att nå den 'slutgiltiga lösningen' - med européernas hjälp.

Det har blivit ett slags axiom i delar av västligt tänkande och revolutionär praktik i dag, att fattigdom och förtryck ger rätt att använda våld och revolution. En legitimering av principen att ändamålet helgar medlen.

Men det är ingen mänsklig rättighet att ta hämnd genom att offra sig själv genom självmord. Ja, det kan även ifrågasättas om självmordsmördaren verkligen är ett offer i egentlig mening. Om han verkligen bringar ett offer till förmån för folket och saken eller gudstron han själv vill främja, alltså genom att försvinna från jordens yta med en allahisk garanti in eller upp i något bättre.

Tänker självmordsmördaren - och de som uppmuntrar och stödjer honom - mänskligt och sunt? Vet de inte att det finns flera möjliga vägar till målet? Vet de inte att andra identiteter har samma rätt som han själv? Nej, de verkar inte så. I islam räknas inte icke-muslimers liv lika mycket som en muslims liv.

De som vädjar till att vi måste försöka förstå självmordsbombaren och dämpa vår eventuella moraliska kritik, stödjer hans nästan magiskt rationella metod, drivkraft och motivering. Med detta bidrar de kanske mer än något annat till att islamisera samhället, ja, hela västvärlden. Men hjälper de därmed i realiteten självmordsbombarens familj, och palestinierna och andra förtryckta ?

Även ateismen, precis som islam, har nyttan som kriterium för vad som är gott och vad som är ont och fel. Begreppet kärlek sitter inte bra varken i islam eller ateismen. Det säger också något om hur svårt det kommer att bli att grunda moral på traditionellt kristen tro och hur lätt det kommer att blir att grunda moral på ateism och/eller islam.

Det hela kan bottna i att man inte förmår att se att islam är ateism. Att Allah inte är Gud utan något helt annat. Vi kan bara antyda: Muhammeds alter ego. Det farligaste ego som världen någonsin har frambringat: En 'lysande' ängel."

- - -
Alla religioner har inte gudar, till exempel är buddhismen ateistisk. Men man har ändå en person som man ser som ett rättesnöre, Buddha. Samma med islam, där har man Muhammed. Muhammed är inte Allahs budbärare, tvärtom är Allah en fantasifigur som Muhammed använder för sina syften.

Det viktiga i sammanhanget är inte ateismens eventuella brist på medmänsklig moral, utan islams. Ateism kan vara så många saker.

22 Kommentarer:

Roland Pettersson sa...

Tyvärr så måste vi räkna med mer terrorism, Fredrik Reinfeldt och hans anhang har släppt in fyrahundratusen av dessa muslimer i Sverige.

Anonym sa...

Bara en enkel sakupplysning: Ateism är ingen ideologi eller tro utan rätt och slätt frånvaro av tro på alla gudar. Frånvaro av tro ger ingen som helst ledning i frågan om vad som är gott och ont.
Krydolf

Anonym sa...

I en tysk sifo undersökning för några år sedan frågade man inflyttade muslimer (ej extremister) om de var beredda att döda för att Koranen skulle bli världsomfattande. 70 % (sjuttio) svarade ja!!
Därför skall man betrakta alla muslimer som potentsiella terrorister.

Anna sa...

En i övrigt bra text fördummas av hopklumpningen av islam och ateism.
Det tycks finnas en föreställning om att en ateist saknar både moral och känslor.
Min slutsats av att jag inte tror på ett liv efter detta är att livet vi har här och nu är för värdefullt för att vi ska slösa bort vårt eget eller andras. Livet är värt att vårda och det gör man genom att vara kärleksfull och att undvika att göra ont mot andra och en själv.

Anonym sa...

Att grunda moral på en tro eller föreställning är lika menlöst som att stifta lagar på densamma.

Om vi inte förutsätter tankefascism så kommer det alltid i alla tider finnas folk som tror olika, oavsett religiöst eller inte. Vad som är moraliskt rätt eller fel ligger i betraktarens öga.

Gällande terrorister och bombmän så kryllar det inte direkt av Ateistiska terrorister. Men däremot finns otaliga fall av religiöst motiverade galningar. Om det så varit IRA, UDA/UFF eller Islamistiska grupperingar som utfört dåden har spelar mindre roll för de drabbade.

Anonym sa...

Även ateismen, precis som islam, har nyttan som kriterium för vad som är gott och vad som är ont och fel.

Om så vore fallet skulle ju arabvärlden vara LÅNGT före i utvecklingen.

Ateismen är hoppet.

Knute sa...

Läs den fullständiga texten, då blir resonemanget om islam som en ateistisk ideologi tydligare

http://neitilislam.blogspot.com/2010/11/selvmordsmorderne-nrmer-seg.html

Anonym sa...

WAKE UP: Muslims use a 'trick' to get reach a «demographic advantage»: The suppression of the rights of the women!...ANNEX TEXT:
Call spread in the INTERNET:
- Unmarried fathers in traditionally monogamous societies!!!
{Sexual education without Taboos or Neo-Taboos: Artificial wombs - a scientific priority research}

There are still dumb people, who believe in fairy-tales,... but we must look reality into the eyes:
- In traditionally polygamous societies, only the strongest males have children.
- However, to be able to survive, many companies had the need to mobilize/motivate the weaker males in the way, that they were interested in the fight for the protection of their identity!... In fact, the analysis of the sex taboo, (in traditionally monogamous societies), we see that the real purpose of the sex taboo was the social integration of sexually weaker males.
{See THE ORIGIN OF SEX TABOO blog}

CONCLUSION:
In traditionally polygamous societies is it natural, that only the strongest men have children, NEVERTHELESS the traditionally monogamenen societies must accept their history! That is, these societies can´t treat the sexually weaker males like the trash cans of society! This means, that men (with good health) rejected by females should have the legitimate right to an ARTIFICIAL womb...

COMMENT: Sexual incompetence doesn't mean to be useless... in fact, the weaker males already showed their value: the technologically advanced societies... are traditionally monogamous societies!

COMMENT 2: Nowadays, on one hand many women are looking for men with a bigger sexual competence, specially men from traditionally polygamous societies: in these societies, only the stronger men have children, they choose them and refine the quality of the men.
On the other hand, nowadays many men from traditionally monogamous societies look for females from other societies, that are economically weakened [soft]...

Anonym sa...

@Roland Pettersson

”Dessa muslimer"?
Egoisten som sprängde sig är ovanlig i sitt synsätt på islam.
Ska man förbjuda alla som är muslimer att komma till Sverige? Skulle det bli bättre menar du?
Hade det funnits en enkel lösning på problemet så tror jag det varit löst för länge sen, men det är komplicerat och det blir knappast bättre om man själv börjar närma sig den snävsynthet som extremisterna besitter.

Vänligen
Martin Bergström

Ann-Marie sa...

Martin Bergström; men om vi nu kör med det snäva synsättet; ju färre muslimer desto mindre risk för "egoister" som spränger sig själv.... så som det var för 20-30 år sedan innan massinvasionen.

Knute sa...

Av den halva miljonen muslimer i Sverige har tiotusentals extrema åsikter i enlighet med islams lära.

Eftersom myndigheterna inte verkar lyckas sätta stopp för människor som tycker att icke-muslimer och kvinnor är mindre värda borde invandringen från muslimska länder stoppas. Sverige behöver andrum för att ge dem som redan kommit hit en chans att integrera sig.

Knute sa...

Vi har importerat en halv miljon muslimer under diverse svepskäl. Varför inte exportera några, med kända terroristkontakter?

http://israelisverige.info

Tony sa...

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.511235-nej-till-debatt-om-extremistvald

Jaha, man skall inte ta debatt om fundamental islam. Nej, det tycker inte något parti förutom SD.

S försvarar sig med att man inte vet orsaken till hans dåd, "S-gruppledaren Sven-Erik Österberg menar att debatten är olämplig när det ännu är oklart vad som ligger bakom terrordådet."

Vad som är oklart hos S är det oklara.

Martin Bergström sa...

Ann-Marie; Jag tror inte på att det är så ”enkelt”. Tänk på alla som ärligt kommer hit för att de behöver hjälp och är beredda att jobba för det? Kan absolut tycka om att vi har för mjäkiga regler i många fall och att det inte alltid är fel att vara hård mot de hårda, men man måste se till individen. Det finns knäppgökar i andra läger också och att bara säga ”stopp” till en hel religion i ett land kommer knappast göra saker bättre.

Tony sa...

Men vad säger islam egentligen, taget från den mest erkända tafsir av Ibn Kathir?! Läs noga nu.

Shirk is worse than Killing.
Since Jihad involves killing and shedding the blood of men, Allah indicated that these men are
committing disbelief in Allah, associating with Him (in the worship) and hindering from His path, and this is a much greater evil and more disastrous than killing. Abu Malik commented about what Allah said:(And Al-Fitnah is worse than killing.) Meaning what you (disbelievers) are committing is much worse than killing. '' Abu Al-`Aliyah, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, `Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak and Ar-Rabi`bin Anas said that what Allah said: (And Al-Fitnah is worse than killing. ) "Shirk (polytheism) is worse than killing.

Helt sinnessjukt.

Tony sa...

Så kör vi vidare på det fredliga islam, lägg märke till vad som är det destruktiva. Läs och häpna och kom ihåg vad jihad innebar från föregående post.

Aslam Abu `Imran said, "A man from among the Ansar broke enemy (Byzanine) lines in Constantinople (Istanbul). Abu Ayyub Al-Ansari was with us then. So some people said, `He is throwing himself to destruction. 'Abu Ayyub said, `We know this Ayah (2:195) better, for it was revealed about us, the Companions of Allah's Messenger who participated in Jihad with him and aided and supported him. When Islam became strong, we, the Ansar, met and said to each other, `Allah has honored us by being the Companions of His Prophet and in supporting him until Islam became victorious and its following increased. We had before ignored the needs of our families, estates and children. Warfare has ceased, so let us go back to our families and children and at tend to them. ' So this Ayah was revealed about us:

(And spend in the cause of Allah and do not throw yourselves into destruction.) the destruction refers to staying with our families and estates and abandoning Jihad'.

Ann-Marie sa...

Martin, faktiskt ÄR det så enkelt... det är ok med några stycken, men resten? Absolut inte.

Knute sa...

Grunnen til at terroristen i Sverige greide å komme så langt som han gjorde var ikke på grunn av internett, men på grunn av dårlig etterretning. Når en mann kan døpe sin sønn Osama, legge ut terrorhyldester på Facebook og reise rundt i verden for å lære om jihad, helt uten å få besøk av sikkerhetspolitiet, er det noe riv ruskende galt i hvordan sikkerhetspolitiet arbeider.

http://leifnoerholm.wordpress.com/2010/12/15/youtube-og-ytringsfriheden/#comment-453

Anonym sa...

Som Anne-Marie skrev har vi aldrig förut i Sveriges historia haft självmordsbombare förrän muslimerna invaderade oss. Vi måste sluta släppa in dem. De ljuger sig in i vårt land och det är ju enligt Koranen tillåtet att ljuga om det gagnar dem och vi naiva svenskar tror på dem eftersom vi är kristna och tror att andra är ärliga som vi själva. Boumedienne var president i Algeriet och sade vid ett tal att islam skulle övertaga Europa - inte genom krig utan genom deras kvinnors livmödrar. De är nu i full gång och vi måste sätta stopp om vi svenskar skall överleva och vi kan inte låta Dhimmifeldt fortsätta som statsminister. Han säger ju att svenskar inte existerar.
Amlitz

Tony sa...

Sitter och läser i, Tafsir Ibn Kathir, igen. Cirka 80% av all text verkar handla om judar och kristna. Här kommer lite mer smakbitar.

The Hypocrites' Cunning and Deceit

Allah said that when the hypocrites meet the believers, they proclaim their faith and pretend
to be believers, loyalists and friends. They do this to misdirect, mislead and deceive the
believers. The hypocrites also want to have a share of the benefits and gains that the believers
might possibly acquire. Yet, (But when they are alone with their Shayatin), meaning, if they are alone with their devils, such as their leaders and masters among the rabbis of the Jews, hypocrites and idolators.

Covering the Jews in Humiliation and Misery

Allah said, (And they were covered with humiliat ion and misery). This Ayah indicates that the Children of Israel were plagued with humiliation, and that this will continue, meaning that it will never cease. They will continue to suffer humiliation at the hands of all who interact with them, along with the disgrace that they feel inwardly. Al-Hasan commented, "Allah humiliated them, and they shall have no protector. Allah put them under the feet of the Muslims, who appeared at a time when the Majus (Zoroastrians) were taking the Jizyah (tax) from the Jews. Also, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi bin Anas and As-Suddi said that misery used in the Ayah means, poverty. Atiyah Al-Awf i said that misery means, paying the tilth (tax). In addition, Ad-Dahhak commented on Allah's statement, "They deserved Allah's anger."

(Nay, Allah has cursed them for their disbelief , so little is that which they believe.) meaning,
"It is not as they claim. Rather, their hearts are cursed and stamped, just as Allah said in Surat
An-Nisa 4:155.

(How bad is that for which they have sold their own selves) means, "The Jews sold themselves, meaning, what is worse is what they chose for themselves by disbelieving in what Allah revealed to Muhammad instead of believing, aiding and supporting him. This behavior of theirs is the result of their injustice, envy and hatred, (grudging that Allah should reveal of His grace unto whom He wills of His servants). There is no envy worse than this.

And verily, you will find them (the Jews) the greediest of mankind for life and (even greedier) than those who ascribe partners to Allah(the christians). One of them wishes that he could be given a life of a thousand years. But the grant of such life will not save him even a little from (due) punishment . And Allah is Seer of what they do.

The Jews are liars, and if they should come to know about my conversion to Islam before you ask them (about me), they will tell a lie about me.

When Islam came and Muhammad was sent, they became under his power and had to pay the Jizyah, as well. Therefore, the humiliating torment mentioned here includes disgrace and paying the Jizyah, as Al-Awfi narrated from Ibn Abbas. In the future, the Jews will support the Dajjal (False Messiah); and the Muslims, along with Isa, son of Mary, will kill the Jews. This will occur just before the end of this world.

Anonym sa...

Angående antalet muslimer i Sverige
Siffran ca:400 000 som det hänvisas till är en siffra som kom fram i början på 2000 utav muslimerna själva. Ingen annan har forskat i denna fråga (inte vad jag vet ).Eftersom majoriteten av de invandrade kommer från muslimska länder så borde siffran 400 000 förmodligen vara ungefär det dubbla eller mer.På 10 år så har det kommit många invandrare till Sverige; ungefär 100 000 per år de senaste 2 åren.Om då ,låt oss säga 70% är från muslimska länder så innebär det 140 000 de senaste 2 åren.Betänker man då att siffran 400 000 från år 2000 fortfarande skulle gälla så tycker jag att det resonemanget faller ganska platt till marken.Sedan skall man inte glömma bort barnafödandet bland människor från muslimska länder som är mycket högt.På dessa 10 år så har det fötts en massa muslimska barn som inte är medräknade i dessa 400 000.
Detta är mina egna personliga uppfattningar,inte något som jag hävdar att jag har rätt i.
Förmodligen så kan man få fram siffror
från Migrationsverket om hur många personer som invandrat från muslimska länder för den som känner sig hågad att gräva i det.

Lars Pettersson

gäster sa...

Ingenmansland i östra Jerusalem

Tänk lite som Rosengård. Polis och ambulans vågar sej inte in i området förutom vid direkta katastrofer. Obama förbjuder israelerna att försöka få lite ordning där.

http://israelisverige.info/?p=5020

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.