20 januari 2011

Inte ett fullbordat faktum


Så sent som i mars förra året röstade "The House" igenom Obaracare med 219 röster mot 212. Redan då var majoriteten av amerikaner emot lagen, men Demokraterna struntade fullständigt i det och tvingade fram ett beslut, under den korta tid de hade 60 röster i Senaten. De hoppades, att om de körde över folkets vilja, skulle de protesterande resignera och även om det innebar att Demokraterna tappade röster, skulle det ändå vara värt det.

I går röstade man igen i The House, denna gång om att upphäva beslutet, och 245 mot 189 vill att Obamacare ska avskaffas.
Trots att opinionsundersökningar gång på gång visar att fler och fler amerikaner inte vill ha nationaliserad sjukvård säger Demokraterna att gårdagens resultat bara är symboliskt, därför att de (D) har majoritet i Senaten och frågan kommer inte ens att tillåtas att gå till omröstning där.

Symbolisk kanske, men Senatorerna kommer nu att få tillfälle att att visa hur mycket (lite) de bryr sig om folkets vilja, genom att rösta ja, rösta nej, eller att vägra att ens hålla en omröstning. Deras hantering av frågan kommer att säga mycket om den nuvarande sammansättningen av Senaten.

Under de dagar och veckor som kommer måste Republikanerna göra allt som står i deras makt för att neka finansiering av Obamacare. De kommer att genomföra undersökningar och utfrågningar om Obama-administrationens missbruk av skattebetalarnas pengar, när de gjorde reklam för lagförslaget. Och framför allt, måste de presentera allvarliga republikanska alternativ till detta hot som saknar motstycke, när det gäller att begränsa delstaternas makt, självständighet och frihet.
Det är därför gårdagens omröstning var så viktig. Aktivt motstånd är nyckeln till att hålla Obamacare vid liv tills det kan upphävas. Mer än hälften av landets stater (26) har anslutit sig i rättstvister för att försöka blockera genomförandet av lagen, eftersom man hävdar att den strider mot Konstitutionen.


Effekten av alla dessa åtgärder är att visa, att det federala övertagandet av sjukvården inte är ett fullbordat faktum. Det har inte godtagits av det amerikanska folket, och om konservativa och moderata fortsätter att kämpa, kan vi driva tillbaka vänsterns slag under bältet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.