10 februari 2011

Det kunde ha förhindrats

Flera månader innan major Nidal Hasan utförde Fort Hood massakern, företog FBI endast en översiktlig utredning av de bevis man hade, om att den radikaliserade USA-födde muslimen ofta var i kontakt med en al-Qaida-terrorist utomlands. Det framgår av en årslång undersökning som senaten gjort.

Att landets främsta brottsbekämpande organ misslyckades med att vidta åtgärder bidrog till att den blodiga massakern kunde iscensättas

"Detta är inte ett fall där en ensam varg var okänd för FBI och okänd för militära tjänstemän tills han slog till - och det är tragedin i det här fallet," sade senator Susan Collins, R-Maine.

Utredningen som finns i PDF format och kallas "A Ticking Bomb" menar att FBI och Hasans överordnade hade mer än tillräcklig information för att stoppa skjutningen men anledningen till att så inte skedde var Politisk Korrekthet .

En av de officerare som rapporterade Hasan till sina överordnade menade att Hasan tilläts vara kvar i tjänst på grund av "politisk korrekthet" och okunnighet om religiösa sedvänjor.
Samme officer tillade att han trodde att oron för eventuella klagomål om diskriminering stoppade vissa individer från att utmana Hasan. Vi är oroliga för att just sådana bekymmer om "politisk korrekthet" hämmade Hasans överordnade och kollegor, som var djupt bekymrad över hans beteende, från att vidta de åtgärder mot honom som kunde ha förhindrat attacken vid Fort Hood.

Den sorgliga verkligheten är att politisk korrekthet tillsammans med Vänsterns multikulturalism banar vägen för terrorism.
Hasans uppenbara radikalisering och tro på jihad kunde lätt förbises och skylas över av hans överordnade, som var mer intresserade av att inte anklagas för att vara rasistiska, än vad de var av att göra sitt jobb.

Hos de som var hjärntvättade av PK, var Hasan helt enkelt en representant för en "mångfalds-attityd." Bra för honom! Och se hur toleranta vi är!

Vänsterns tro är att för att uppnå sitt drömsamhälle måste de förstöra Amerika och vad nationen står för. När de väl gjort det ligger vägen öppen. De tror också att de kan kontrollera den islamisitiska anden i flaskan, som de släppt ut och uppmuntrat. Det är därför de är så nonchalanta vad gäller terrorism och hotet om jihad och nu motarbetar Peter King (R-NY).
Han är ordförande i Homeland Security kommittén och planerar att gå vidare med en rad utfrågningar för att undersöka hotet från islamisk radikalisering inom landet.

" Jag kommer inte att tillåta att politisk korrekthet fördunklar ett verkligt och allvarligt hot mot säkerheten och tryggheten för medborgarna i Förenta Staterna.
Detta hot är verkligt, och vi kan inte fortsätta att ignorera ideologin bakom nästan alla attacker som utförts av unga män uppvuxna här i landet, såsom Najibullah Zazi, Times Square Attacken, Fort Hood, Portlands julbombningsförsök, och många andra."

King möter motstånd från vänstern och naturligtvis också från CAIR men säger
att han kommer att förlita sig på att muslimer visar att amerikanska muslimska ledare har misslyckats med att samarbeta med polisen i arbetet med att avslöja terroristsammansvärjningar.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.