03 februari 2011

Sverigedemokraternas människosyn...

... har debatterats många gånger, eller rättare sagt demoniserats. Själva får de sällan komma till tals utan man brukar förknippa dem med ”Bevara Sverige svenskt”, en organisation som var aktiv på 1980-talet. Men skärskådar man dagens sverigedemokrater är det svårt att se några skillnader i människosyn från riksdagspartierna. Det är inte för att de inte gillar utlänningar som de vill stoppa invandringen, utan för att Sverige inte klarar av den.

Stellan Bojerud, som sitter i riksdagen för SD, är en man som förkroppsligar den inställningen:

Stellan Bojerud har en lång karriär inom bland annat försvarsmakten där han nådde graden överstelöjtnant och även var huvudlärare i militärhistoria vid Försvarshögskolan. Under sin karriär belönades han med ett antal utmärkelser och var flitigt förekommande i TV-sofforna som expert under bland annat första Gulfkriget.

Stellan Bojerud är inte den, vilken i mångas ögon, kallas den ”stereotypiska” Sverigedemokraten. Bojerud är ansedd, intellektuell och besitter en gedigen politisk erfarenhet. Han kan heller inte beskyllas för att vara rasist i något avseende (Bojeruds sambo är förövrigt en utländsk kvinna). Han är däremot en man som sätter folkets intressen i första rummet, inte politikernas eller någon annans.”

Sverigedemokraternas principprogram säger att "Sverige är svenskarnas land". Det låter utestängande men behöver inte vara det. Nästa logiska steg blir ju att fråga SD hur de definierar en svensk. Svaret skulle mycket väl kunna bli "den som ser sig som svensk". Åtminstone gav SD:s partiledare Jimmie Åkesson det svaret i en TV-intervju.

SD är varken främlingsfientliga eller rasister. De har en mycket mindre utestängande människosyn än den de "aktivister" som brukar förfölja dem.

"Jag är iranier och född här men ser mig som svensk. Ingen ska ta det ifrån mig," sa en elev när SD besökte Katedralskolan i Lund.

Om han gett Sverigedemokraterna en chans att förklara skulle han förstått att de inte vill ta ifrån honom det. Han ser sig ju som svensk, så vad är problemet? Det är massinvandringen som SD vill få stopp på, och den medföljande kriminaliteten och islamiseringen.

Kan en muslim känna sig som svensk? Ja, om han/hon blundar för vad som står i den blodtörstiga boken Koranen. Det är nog så de flesta gör eftersom det är belagt med dödsstraff att lämna islam. Islam är anti-demokratisk och anti-kristen. Vi har haft ett kristet samhälle sedan tusen är tillbaka. Det är självklart att islam inte kan likställas med kristendomen. Något som förhoppningsvis även Kristdemokraterna kan skriva under på.

Men så är det ju det här med KD:s alltför generösa invandringspolitik. De har missuppfattat Jesus liknelse om den barmhärtige samariten, den handlar inte om att ta emot all världens fattiga och förföljda på skattebetalarnas bekostnad...

Några ord om att journalisterna älskar att utmåla SD som rasister, med resultat att ordet rasist förlorat sin mening. Folk kan till och med få för sig att om man vill dra i invandringsbromsen så är man rasist. Men som jag skrev, det är inte för att de inte gillar utlänningar som Sverigedemokraterna vill stoppa invandringen, utan för att Sverige inte klarar av det.

Jag kan inte bli riktigt klok på vad det är för masspsykos som drabbat journalister och andra. Ska vi verkligen stillatigande se hur svenskarna med tiden blir en minoritet i sitt eget land?

Lögnerna om Sverigedemokraternas ”främlingsfientlighet” smutskastar hela Sveriges nutidshistoria. Ingen av de gamla sossarna skulle ha sagt annat än vad Sverigedemokraterna nu säger: För att folk ska få flytta till Sverige ska de arbeta och göra rätt för sig och följa landets lagar. Tage Erlander som var statsminister i 23 år sade vid något tillfälle att islam inte passar in i Sverige. Även de unga 1968-revolutionärerna hade nog sagt att deras ideologi var raka motsatsen till den reaktionära muhammedanismen, som det hette på den tiden.

Det som sedan hände var att dessa vänstermänniskor tog överhanden i samhället och blev maktberusade. De infiltrerade alla media och alla riksdagspartier. De upptäckte att import av bidragsberoende väljare var ett sätt att hålla sig fast vid makten. Nu är det högern som blivit "vänster", det är revolutionärt att förfäkta konservativa värderingar och vilja slippa statens förmynderi och folkomflyttningar i stalinistisk stil. Det finns knappt en stad eller by snart där inte staten har placerat ut flyktinginvandrare och deras släktingar. På egen hand hade de inte kommit, för var finns jobben?

Den grupp som kommer att drabbas hårdast, om det inte lyckas att avbalansera invandringen så framtidens pensioner kan finansieras, är fattiga, äldre invandrare.

Tiderna ändras, tankar måste överges

13 Kommentarer:

martin sa...

Vad många idag inte vet, är att grunden i svensk politik var förr så som Bojerud ger uttryck för. Det ansågs ofosterländskt att sätta partipolitiskt gnäbbel före nationen.

Hur det blev med det sedan vet vi ju tyvärr....

Arne sa...

Stellan Bojeruds blogg:

http://mopsen.wordpress.com/

Anonym sa...

Ett partis människosyn är väl summan av deras medlemmars, och summerar man det hela tycker jag inte om summan.

Knute sa...

Regeringssammanträde:

Socialministern: -Vi pratade just om mångfalden.
Statsministern: -Men ja har ju sagt att vi inte ska mångfaldiga här.
Anna: -Varför inte det?
Statsministern: -Da gå're som för Begitta. Var e Begitta?
Landsbygdsministern: -Jag tror hon är i Uppsala och föder barn.
Utrikesministern: -Igen?
Statsministern: -Där se'ru, Anna. Sa gå're när man mångfaldigar.

http://www.hayekinstitutetsverige.com/2011/02/regeringssammantrade.html

Knute sa...

Kulturell invasion kräver starka aktioner från ett oppositionens SD

"Talade med en taxichaufför nyligen som kommit som flykting undan islams förföljelse i Afrika och han påpekade att 'Det är förskräckligt att Sverige ger asyl till alla dessa som saknar flykringskäl. Min fru och jag skulle väl inte behöva vara rädda för islam i Sverige. Därför röstar vi på SD.'

Den politiska kartan i Sverige ritas just nu om. Inom ett år kommer SD att ha 10 % i opinionsundersökningarna. Av många skäl. Bland annat kommer säkert den politiska islamismens framfart i Mellanöstern och Nordafrika att få svensken att tänka om, när det gäller islam och islamismen."

http://missionxp.webblogg.se/2011/january/kulturell-invasion-kraver-starka-aktioner-f.html

gäster sa...

En 22-årig SD-riksdagsman från Dalarna hamnade i fyllecell i Malmö. Så nu får han ta sig en timeout från sina politiska uppdrag, som det heter på politikerspråk à la Sahlin.

Men William Petzäll är ett undantag. De övriga nitton är ytterst skötsamma.

Petzälls pressmeddelande:

"Upprinnelsen till nattens händelse ligger drygt ett år tillbaka i tiden. Under en tågresa till Lund blev jag oprovocerat attackerad av en psykiskt sjuk man som försökte hugga ihjäl mig med en kniv och jag lyckades med nöd och näppe undkomma med livet i behåll. Händelsen, som för mig skulle visa sig bli mycket svårbearbetad, gjorde att jag drabbades av återkommande panikångestattacker. Den pyskiska stress som följt med valrörelsen och riksdagsinträdet har tyvärr förvärrat situationen och försvårat mitt tillstånd.

För att lättare kunna bearbeta mina problem och för att kunna fullgöra min uppgift som riksdagsledamot har jag av läkare fått utskrivet starka ångestdämpande mediciner. Jag borde ha förstått att dessa mediciner inte bör kombineras med intag av alkohol, men detta var ändå vad som skedde under gårdagskvällen."

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sverigedemokraterna/pressrelease/view/skriftligt-uttalande-fraan-william-petzaell-575666

Helena sa...

Är det här en nyhet? Nyhetstorka råder i Svenska medier.
Grundlagsändringen var inte intressant att skriva om? Inte heller det jag hörde i Finländsk Tv i morse. 300 journalister attackerade, en hel del skadade i Egypten?
Undrar på vilken nivå vi har i nyhetsrapportering? Hänt Extra hade kunnat skriva om Petzäll, men att dagstidningar blåser upp det här som en förstasidesstoff, det är helt ofattbart!
Finns det ingen empati och respekt för en privar sfär?
Den som ringde till polisen, hon har gjort det enbart för att skada partiet. Hur kan ni blåsa upp en kanske möjlig svartsjukedrama upp. En Barbie, som såg en chans till en skandal.
Det enda jag har att säga är det att Petzälls ex har ett mycket dåligt omdöme. Vad är det för väninnor hon umgås med?
Jag har fullt förtroende för Petzäll och SD. Man kan inte döma hela partiet på grund av en persons uppförande! Men såklart, det gäller SD och då får man ta till alla medel för att svartmåla dem.
Det enda som tröstar är det att SD får alltmer anhängare. Vi arbetar fint för att skaffa partiet nya medlemmar hela tiden. Och då talar jag inte om arga unga män!

gäster sa...

Bojerud skriver om Petzäll:

http://mopsen.wordpress.com/2011/02/07/en-stjarna-foll/

Knute sa...

Bojerud skriver om den elaka 7-klövern i Riksdagen.

"Genom att SD inte ingår i kvittningssystemet har jag måst släpa mig till voteringarna i Riksdagen fastän hälsan stadigt försämrades.

Istället talar de om min unkna människosyn – vars innebörd de inte har någon aning om. Den människosyn dessa egenförträffliga har gentemot mig, är däremot till fullo bevisad."

http://mopsen.wordpress.com/2011/04/20/arbetsmiljo/

Hjalbert sa...

Försäkringskassan betalar pension och förtidspensioner till olika personer boende i 155 olika länder!
Exakt hur mycket pengar det rör sig om är dock svårt att få fram, men det är enorma belopp som bokstavligt talat bara rinner ut i ökensanden! En fiktiv 30-årig person kan i dag komma till Sverige, och samma dag han erhåller PUT i förebyggande syfte sjukskriva sig, för att sedan erhålla förtidspension.
Månadsbetalningarna från Försäkringskassan autogirerar han sedan över från sin svenska bank till en bank i hemlandet och flyttar hem igen.

http://denosynligajournalisten.blogspot.com/2011/07/pensioner-och-fortidspensioner-till.html

Anonym sa...

"...den blodtörstiga boken Koranen..."

Javisst är Koranen blodtörstig. En annan blodtörstig bok är Bibeln. Skulle vi byggt vår kultur och samhällsvärderingar på en bokstavstrogen tolkning av Bibeln hade det varit ett omänskligt samhälle ingen av oss hade viljat leva i. Att hylla kristendomen som en bra grund för ett samhälle är aningslöst och okunnigt. För några hundra år sedan hade den kristna kyrkan precis samma anspråk på makten och att styra samhället i alla aspekter som islam har idag.

Skillnaden är att i den kristna delen av världen har vi lärt oss läxan att sekularisera samhället och inte ge kyrkan någon makt över samhällsutvecklingen. Muslimerna måste också lära sig den läxan, och kommer att göra så. Tillräcklig konfrontation med islamistiska skräckregimer typ Iran eller Saudi jämfört med öppna samhällen av västeuropeiskt snitt kommer till sist att lära även muslimerna att omfamna idéen med sekularisering. Många muslimer har redan börjat fatta poängen...

Knute sa...

Anonym, fel, fel, fel. Det är i stort sett bara i andra Mosebok du hittar det blodtörstiga i Bibeln, och ända sedan profeternas tid på 700-talet före Kristus har en bokstavstrogen tolkning av påbuden varit utesluten. Gamla Testamentet är en historisk beskrivning där det senare upphäver det tidigare.

Knute sa...

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons nolltoleranslinje är förmodligen inspirerad av Dansk Folkeparti:

"När partiet bildades ville man givetvis ta över Fremskridtspartiets medlemmar, men alla medlemsansökningar granskades noga, så att inga landsbytosser kunde nästla sig in. Denna granskning förekommer fortfarande. Det är inte ren formalitet att bli medlem i DF.

Samtidigt som det är svårt att komma in i partiet är det lätt att bli utkastad. Uteslutningar är vanliga. De vanligaste orsakerna har varit att man offentligt kritiserat partiledningen eller partiets politik, eller att man uttalat sig på ett sätt som av partiledningen bedömts som rasistiskt, eller på annat sätt skadligt för partiets rykte. Uteslutningarna har omedelbar verkan, och kan inte överklagas."

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1134741-vem-vill-forhandla-med-ett-jarnrorsparti-

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.