24 februari 2011

USA har mer olja än Saudiarabien

Matpriserna går upp varje gång priset på olja skjuter i höjden. Översvämningarna i mellanvästern kommer också att bidra till höjda priser under sommaren. Den kalla vintern har varit extra tuff och många människor kämpar med höga uppvärmningskostnader samtidigt som flera också är arbetslösa.

Det var Carter som startade "kriget mot Amerikas oljeindustri" och nu har vi nått fram till Obama, som precis som Carter, babblar om "alternativa" eller "gröna" energikällor såsom etanol, som bränner livsviktig mat för miljoner mäniskor. Hans administration har kastat ut miljarder på solenergi och vindkraft-producenter, trots att kol producerar hälften av all el. som vi använder dagligen och trots att båda de "alternativa" energikällorna har misslyckats totalt i europeiska nationer.

Två gånger hittills har amerikanska domstolar krävt att Obama-administrationen lättar på sitt borrningsförbud men ingenting händer.
Oljeindustrin, som representerar miljontals arbetstillfällen och miljoner fat olja och mängder med naturgas, har kört fast i en vansinnigt dum energi- politik från 1980-talet.
USA:s beroende av utländsk olja från platser som Ryssland, Saudiarabien, Venezuela gör oss alltför beroende av händelser på avlägsna platser, som vi borde hålla oss borta ifrån.

Vi kan tacka miljöorganisationerna för den situation vi befinner oss i. Deras krig mot USA:s energisektor har pågått sedan 1970-talet. Det är deras anti-kol, anti-olja, och anti-kärnkraft kampanjer som bokstavligen stoppat Amerika.

Vi måste öppna de amerikanska oljefälten i Alaska, Montana och North och South Dakota så snart som möjligt. Och när vi har oljan flödande över hela Amerika, kan vi tala om för Mellanöstern vad de ska göra med sin olja.


Det finns ett stort område i North Dakota, South Dakota och Montana där man uppskattar att det finns 200 miljarder fat olja. Och det blir ännu bättre!
Tack vare ny horisontell borrteknik, beräknas det att detta enorma område kan producera upp till 500 miljarder fat olja! Saudierna beräknas ha bara 260 miljarder fat olja.

I Alaska väntar man bara på tillstånd att få utöka borrningsområdena. Vid Gull Island, Prudhoe Bay, finns det tillräckligt med olja och naturgas för att hålla Amerika i gång de närmaste 200 åren.

USA's Outer Continental Shelf har 112 miljarder fat olja och enorma mängder naturgas.

Oljeskiffer är rikligt förekommande i USA. Faktum är att hälften av alla jordens fyndigheter av oljeskiffer ligger inom 150 miles från Grand Junction, Colorado. Shell Oil arbetar med ny teknik som kommer att göra utvinning av oljeskiffer ekonomiskt genomförbart och planerade att vara klara redan förra året.

Vi kan ju också ta en titt på kol. USA har nog mer kol än någon annan plats i världen. Tillräckligt mycket för de närmaste 250 åren


Det spelar ingen roll hur många sockersöta ord om "hopp och förändring" som Obama strör omkring sig om bensinpriset stiger till närmare 5 dollar per gallon (det är drygt 3 nu).
Det är en ekonomisk mardröm och den som verkligen vill bli USA:s nästa president behöver bara säga: Amerika, Låt oss börja borra!

14 Kommentarer:

Anonym sa...

Hallå,
dags att vakna!
Ju längre oljan ligger kvar i marken desto bättre.
Värdet ökar, och vi har mer tid på oss att utveckla nya former av energi system.

Vindkraften funkar faktiskt, jag köpte in mig i ett vindkraftverk och vips sjönk prise till hälften. Jag är miljövänlig och skrattar hela vägen till banken när el-räkningen skall betalas. hahahahaha, rätt åt er som betalar dubbla priset och göder miljonbonusarna hos dirrarna på Vattenfall och dom andra Belgian-Blue gubbarna.
hahaha

/UllaBella

Anonym sa...

Vindkraft är det värsta som kan drabba den svenska landsbygden. Lyssnade på en intressant föredragshållare i lördags som berättade hur lurade de svenska markägarna på sikt kommer att bli. Tag del av detta på:
http://www.landskapsskydd.se/artikel/FSL20100710SanningarVindkraft

Berit sa...

Har du räknat in i kalkylen vad vindkraftverket kostar egentligen i konstruktion och underhåll, UllaBella?
All den cement och allt det stål som går åt? Det är inte särskilt miljövänligt heller. När anläggningskostnaden är avbetald är kraftverket dessutom utslitet och måste byggas om. Rörliga delar förslits snabbt.

Är det andra människor (skattebetalare) som subventionerat ditt kraftverk? Varför i så fall behövs subventioner för något som är så 'bra"? Varför klarar det inte konkurrensen?
Vindturbiner är ytterst ineffektiva och eftersom det inte blåser stadigt krävs stora dyrbara förvaringssystem av el. Det bidrar enormt till kostnaden.
Grannarna hatar vindkraftverk. Det går åt ett stort landområde för att åstadkomma någon energimängd av betydelse. När det verkligen är kallt och energin behövs blåser det lite.
De danska vindfarmerna fungerar enbart därför att de stöttas av el från Sverige och Norge (hydro) och danskarna betalar mer än andra europeiska länder för sin el.
Varför skulle värdet på olja öka om vi övergår till alternativa energiformer? En varas värde beror på tillgång och efterfrågan.
Som du ser av min artikel finns det olja och gas som kommer att räcka i ett par hundra år. När det verkligen blir oljebrist kommer alternativ energi att bli lönsam och om stater låter bli att artificiellt stötta vissa uppfinningar och investerare ,som är deras kompisar (se Al Gore) och låter marknaden styras av verkligheten får vi energi som fungerar och som vi har råd med.

Naivtive sa...

Vindkraften i Sverige är en kassako för ägarna endast så länge det finns statliga subventioner och dessa är kopplade till den politiska visionen om sol, vind och vatten som världens räddning. Det kommer snart en ny insikt om hur mycket bluff det är med denna storskaliga överföring av skattemedel och även subventionering av konsumenter från så kallad skitig el till grön. Låt de som vill betala för sin gröna el göra det till de priser som är verkliga så får vi se hur intressant det är för konsumenten.

Sen står inte världen stilla i fråga om utveckling, vad som driver bilarna om 50 år vet vi inte men det kommer att skilja sig från dagens i de flesta fall men bensin och diesel kommer med all sannolikhet att finnas kvar som alternativ tillsammans med en hel del andra. Högre priser och en ambition att klippa av förbindelserna med giriga araber kommer att driva på innovationerna. Sen kommer förmodligen att Kina kapa åt sig allt större kaka av oljan hur vi än gör, så låt dem.

Knute sa...

Obama berömmer Algeriet för att ha upphävt undantagstillståndet som infördes för att förhindra ett islamiskt styre

"The pro-Sharia Islamic supremacist political party known as the Islamic Salvation Front won the first round of Algeria's 1991 elections, whereupon the military stepped in, canceled the second round of elections, and banned the Islamic Salvation Front and all Islamic political parties. This led to civil war, and the state of emergency. Islamic Sharia forces would still win any free election in Algeria.

Once again Obama here acts consistently: supporting the protesters in Egypt and Libya, but letting them twist in the wind in Iran, and now praising the lifting of the state of emergency in Algeria -- in every case, he acts in a way that will support the establishment or preservation of an Islamic state. It seems unlikely that he keeps doing this by accident. The question of whether or not he is a secret Muslim aside, he always behaves in ways that tend toward encouraging and enabling the forces of political Islam."

http://www.jihadwatch.org/2011/02/obama-praises-algeria-for-lifting-state-of-emergency-that-was-put-in-place-to-prevent-islamic-rule.html

Anonym sa...

/UllaBella du gör rätt! Heder åt dig! Gerda, Berit & Naivtive är okunniga bakåtsträvare som skiter i kommande generationer! Olja är ett fantastiskt material som förtjänar ett bättre öde än att brännas upp av några få egoistiska generationer. Ni (bakåtsträvarna) som talar om vindkraftens subventioner vad tror ni att slutnotan för olja, kol & kärnkraft hamnar på?
Utvecklingen på alternativa energikällor går fort trots att trots att regeringar, företag & okunniga egoister gör allt för att stoppa utvecklingen... inser ni hur många ni offrar pga eran okunskap...
Thomas

Berit sa...

Thomas vad du inte tänker på är att hela vår tillvaro är beroende av petroleum. Det åtgår ca. 10 kalorier av fossila bränslen för att producera 1 kalori mat, åtminstone i USA.

Varje steg i modern matframställning är beroende av petrokemi och fossila bränslen

Bekämpningsmedel görs av ammoniak vilket kommer från naturgas.
Lantbruksmaskiner såsom traktorer och skördetröskor är konstruerade för att drivas med olja.
Kyl och frys anläggningar tillverkas i fabriker som drivs med olja och transporteras med diseldrivna eller el-drivna fordon. Elektricitet kommer vanligtvis från naturgas, olja eller kol.
I USA transporteras varje matbit i genomsnitt 250 mil (sv) innan det hamnar på tallriken, i Kanada nästan 900 mil.

Vi äter olja som den värsta bil.

Men det är inte enbart matproduktionen som är beroende av olja.
Tillverkning av medicin, vattenpumpning och försvar är helt beroende av olja och kemikalier från petroleum. All tillverkning av plast , datorer och annan hög-teknisk utrustning står och faller med olja.
Det går åt 20 fat olja att tillverka en bil vilket motsvarar två gånger den färdiga bilens vikt.

Anonym sa...

Berit, tror du på tomten oxå?
Det du beskriver är gårdagen! Jag och många andra inser att det finns en framtid!
Du är en av många farligt naiva människor som står i vägen för att våra barn ska leva i framtiden.
/Thomas

Berit sa...

Thomas, du är ett typiskt exempel på de som inte vet vad de talar om och som inte har fakta att stödja sig på. Du blir artigt bemött och får ett genomarbetat svar och allt du kan åstadkomma är ett personligt påhopp på mig. Vet skäms!

Berit sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Snälla Berit, du får ett svar som bygger på din naiva inställning till dagens utveckling. Beskriv gärna din förhoppning om morgondagen istället för det vi alla vet.
Framtiden händer i morgon inte igår.
Med vänlig hälsning
/Thomas

Berit sa...

Läs min posting en gång till Thomas, samt flera av kommentarerna och tänk lite själv.
Om du är så ignorant och resonerar som Ulla Bella:
"Ju längre oljan ligger kvar i marken desto bättre.
Värdet ökar, och vi har mer tid på oss att utveckla nya former av energi system.'...
är det tyvärr inget jag kan göra.

Anonym sa...

Berit, intressant att du tar USA som exempel. Dom är världens i särklass största energi slösare.
Ett citat:
"Den amerikanska livsmedelsproduktionen kräver motsvarande 1,4 miljarder fat olja per år, om man räknar med energiåtgången för odling, paketering, konservering och transport. Enligt uppskattningar från US Department of Agriculture så slängs ungefär 27 procent av den tillverkade maten."
Enligt Berit är detta en självklarhet!?!
Nästa citat:
"Användningen av bekämpningsmedel leder till minskad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Bekämpningsmedel sprids vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och kan på så vis få effekter långt efter spridningen och långväga från de åkrar där de spritts. Visserligen har de farligaste preparaten bytts ut av sådana som bryts ner lättare, men även dessa kan orsaka allvarliga förändringar i ekosystemen.
Exempelvis kan vattenlevande organismer vara känsliga redan vid mycket låga koncentrationer. Om antalet individer av en art minskar som en direkt följd av exponeringen så kommer flera andra grupper inom ekosystemet att påverkas. De gifter som direkt dödade fåglarna på 60-talet, har ersatts av bekämpningsmedel som visserligen inte dödar fåglarna, men som slår ut fåglarnas föda. De fröätande fåglarna får avsevärt mindre föda då åkrarna blir fria från ogräs. Tillgången på skalbaggar och fjärilar minskar drastiskt vid bekämpning av skadeinsekter."
-Enligt Berit är användningen en självklarhet!
Berit skriver:
"Lantbruksmaskiner såsom traktorer och skördetröskor är konstruerade för att drivas med olja."
-Är alternativa bränslen omöjliga Berit?
Berit skriver:
"Kyl och frys anläggningar tillverkas i fabriker som drivs med olja och transporteras med diseldrivna eller el-drivna fordon."
-Alternativen finns redan nu Berit!

Att du försvarad energislöseriet som pågår idag är skrämmande! Du är uppenbarligen omedveten om forskningen som pågår. Du är en av tyvärr allt för många som lever i gårdagens egoism och inte förstår att vi lever över våra tillgångar.

/Thomas

Berit sa...

Vad är ditt problem? Jag visar att USA har mer inhemsk energi än Saudies och att vi ska dra fördel av det och minska beroendet av olja från de som inte gillar oss.
Du är lika beroende av billig energi som alla vi andra eller planerar du att gå naken, sluta äta, aldrig förflytta dig med fordon, aldrig bli sjuk, och aldrig behöva vård och medicin...?

Det bästa som Obama och Kongressen kan göra är att flytta sig ur vägen. Låt marknaden sköta priset på olja och gas, öppnar våra ANWR-tillgångar [Arctic National Wildlife Refuge], borra till havs, utvinna olja ur skiffer i de västra staterna, låt den fria marknaden sköta energin, tillgång och pris, utan inblandning av subventioner. Har du hört talas om fiaskot Solyndra?
När/om en energikälla börjar sina, skapar man NATURLIGT initiativ till att skapa något nytt som kan konkurrera.

USA,var en gång en pålitlig leverantör och exporterade spannmål och oljeväxter för mat. Leta här på bloggen under ordet "majs"så får du se vad missriktad regeringsinblandning får för konsekvenser på mat-tillgången i tredje världen.
Vad som är "slöseri" med energi kan bedömas med plånboken och inte ditt tyckande.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.