19 mars 2011

The American Dream

USA är ett komplicerat samhälle och det är inte lätt att i korta ordalag sammanfatta vad det är som gjort Amerika till ett så storslaget land men jag ska försöka göra Gary North rättvisa när jag översätter hans förklaringar. Här är fem meningar som kan ses som slogans, men dessa paroller återspeglar ett unikt amerikansk perspektiv.

1. Gud hjälper den som hjälper sig själv.
2. Sköt dig själv.
3. Lev och låta leva.
4. Låt oss göra affär
5. Våra barn kommer att få det bättre än vad vi har.

Amerika är naturligtvis mycket mer än detta och man måste förstå att det finns en utbredd religiös tro som håller samman dessa paroller. Om man inte förstår denna tro, förstår man inte heller Amerika.
Dessa fem slogans är fem principer för vad man menar med amerikansk livsstil. Sammantaget identifierar de en unik bild som styr ett unikt sätt att leva: en unik social ordning. I över 300 år har dessa fem principer varit dominerande - unikt dominerande - i Amerika.

1. Gud hjälper den som hjälper sig själv.
Det var en fras som gjordes allmänt känd av Benjamin Franklin , tillsammans med, "Ärlighet vara längst."
Bakom detta finns tron på Guds försyn. Att Gud är rättvis och att man skördar vad man sår.
Detta förtroende för rättrådighet finns fortfarande i USA. Det var anledningen till att allmänheten blev så rasande över de federala räddningsaktionerna för de stora bankerna i slutet av 2008. De såg det som korruption att man offrade skattebetalarnas intressen till förmån för super-rika bankirer. Regeringen underminerade tilliten när de sade "Vi ska rätta till allt", och sedan löste ut bankerna.

2. Sköt dig själv.
Det betyder två saker och amerikanen tror på båda.
För det första bör alla som kan försörja sig själva. Alla som är arbetsföra ska arbeta. Amerikanerna är hårt arbetande människor. De tar kortare semester än någon annan industriell arbetskraft. De försöker vara effektiva. Pensionering ses som belöning för strävsamt arbete därför ett Gud hjälper den som hjälper sig själv, (enl. #1)

Den andra innebörden av "sköt dig själv" är en förbittring mot dem som lägger sig i. Om någon inte har rätt att ingripa tycker den typiske amerikanen att man bör hålla mun.
Fram till Lyndon B. Johnsons tid och The New Deal, hade amerikanerna denna attityd när det gäller staten och regeringen också. De hade inte någon tilltro eller tolerans för förmyndarrollen. Det är bara under de senaste decennierna som amerikanerna har lärt sig att underordna sig byråkrater. Detta är en stor historisk förändring.

3. Lev och låt leva.
Det är en förlängning av "sköt dig själv". Det vilar på det underförstådda att "man bär sin egen börda", "tar ansvar för sina handlingar".
Detta sätt att se tar för givet att varje individ bidrar till samhället. Så länge han inte hindrar andra mäns arbete ska han lämnas ifred. Detta är kärnan i läran om laissez faire.

Folk är mindre villiga att acceptera förutsättningen för "lev och låt leva" när de beskattas för att finansiera andra människors livsstil. Politisk plundring och accepterandet av denna plundring har undergrävt principerna 2 och 3.
Staten säger till folk vad de ska göra. Det beskattar framgångsrika människor och belönar misslyckade.
"Frälsar-staten" har sakta men säkert ersatt Gud som beskyddare.

4. Låt oss göra affär.
Om det finns en enda utmärkande beskrivning för amerikanen så är det denna. Det är den legendariska "Yankee." Denna Yankee var den person som visste hur man minskar kostnaderna, ökar produktionen och erbjuder någonting bättre.

Amerikanernas kärlek till att göra affär gjorde landet till en fristad för småföretagare. Invandrare blomstrade. Juden med sin kärra, tysken med sitt hantverk, armeniern med sina mattor, skotten med sina uppfinningar, holländaren med sina jordbruksförbättringar; alla hade lite pengar att investera i projekt som behövde stöttning av kapital. Det fanns möjlighet att göra affärer.

5. Våra barn kommer att få det bättre.
Från allra första början har det funnits en optimism hos amerikanen. Det genomsyrar hela samhället. Immigranterna hörde talas om det.

Jag tänker på judarna, som under årtusenden levde med hjälp av denna slogan: " Det kunde vara värre", armenier som levt i århundraden under turkarna, och som ville undkomma, likaså irländarna och polackerna. Varje grupp hade en del moln hängande över sig men familj efter familj kom till landet där det fanns en guldkant. Det finns alltid moln, men i Amerika var möjligheterna lika för alla (med undantag för afrikaner, som inte kom frivilligt).

Det fanns ingen garanti för succé. Det fanns bara en chans att göra affärer om du levde och lät andra leva, skötte dina åtaganden och hjälpte dig själv, så att Herren kunde hjälpa dig.

Människor sparade. De anpassade sina kostnader, arbetade långa dagar, strävade, gjorde affärer, tog risker och skickade sina barn till skolan. De hade stor tilltro till formell utbildning. Det blev den stora fällan, den agnade kroken. Regeringen har, genom utbildning, utnyttjat denna dröm om social rörlighet. Kampen för kontroll över skolorna började på 1840-talet och har aldrig upphört.
Skolorna idag är fullständigt emot Gud, affärer och individualitet. Officiellt försöker de få oss att tro att det blir bättre för barnen, men deras misslyckande att leverera alltsedan mitten av 1960-talet har urholkat förtroendet, speciellt vad gäller lärarna.

Det tog tre decennier att införa The New Deal. Men under det senaste årtiondet har ungefär hälften av amerikanerna kommit till slutsatsen att deras barn inte kommer att få det bättre. Det enda undantaget är latinamerikaner. De förblir optimistiska.

Tron på framtiden har avtagit och regeringen har vuxit. Det federala underskottet är nu gigantiskt. Ingen förväntar sig på allvar att det ska ändras. Men det kommer att förändras när långivarna inte längre lånar ut.
Man säger "Våra barn kommer att få betala av skulden." Nej, de kommer inte att hända. De kommer att underlåta att betala och det blir gamlingarna som får betala priset för sin egen dårskap. Det är som det ska vara. Men under tiden har amerikanerna blivit skeptiska mot Den Amerikanska Drömmen.

De fem principerna är inte fullständigt döda men den gamla tilltron till dem har avtagit. Tilltron till regeringen har också avtagit. Regeringen har visat att de inte kan leva upp till sina löften.
Regeringens fem principer är:
1. Regeringen beskattar dem som hjälper sig själva.
2. Regeringen lägger sig i vår verksamhet.
3. Betala skatt så låter vi dig leva.
4. Låt oss reglera fler affärsöverenskommelser.
5. De som misslyckas kommer att få det bättre.

Läs hela artikeln här.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.