01 mars 2011

Det laglösa Mellanöstern

Det har ägnats en hel del uppmärksamhet åt de motiv och metoder som demonstranterna i Mellanöstern tillämpar, men få frågar sig varför så många regeringar där har kollapsat.

Mellanösterns regeras av män, inte av lagstiftning. Det finns gott om lagar, men ingen av dem har egentligen någon betydelse eftersom den yttersta auktoriteten i alla situationer är män, inte lagstiftning. Deras institutioner, från militären till byråkratin, hålls inte samman av lagar, utan av en personlig trohetsed.

Lagar är förbund och lagarna blir beskyddare av de nationella idealen men mellanöstern fungerar inte så.
Även om man tittar på allt flagg-viftande, har de arabiska nationerna enbart stam-identiteter, inte nationella identiteter. Det finns inget sådant som egyptisk och tunisisk exceptionalism. Och inga nationella rättsprinciper och regeringar.
Den arabiska världen har massor av rättsliga traditioner, men de är inte knutna till någon institution. Nationer i arabvärlden blev föräldralösa efter kolonialismen. Fiktiva personer skapades för att fylla ett tomrum. Araberna hejar passionerat på dem på samma sätt som man gör med ett fotbollslag, vilket är en kollektiv identifikation, med en sak som inte har någon identitet. Det förekommer nationella skämt och antipati mellan medborgare i arabländerna, men det är bara stam -identitet. Och stam-regeringar lyder under en person och inte en överskuggande lag. Dagliga konflikter följer vissa regler men alla stora viktiga konflikter hanteras genom allianser.

Mellanösterns regimer kontrollerar genom att (1) begränsa resurser, t.ex. mat, olja, pengar och (2) genom att använda våld.
System som baseras på personlig auktoritet korrumperar resursfördelningen och manipulerar priser, vilket skapar ett ständigt missnöje, som hålls i schack genom användning av våld. Resurser används för att köpa lojalitet från tillsynsmyndigheter.

Islam är ingen lösning på maktproblemet i Mellanöstern. Det är bara en fortsättning på de befintliga problemen. Islam kan inte skapa moderna arabiska stater. Det kan inte ge staterna en meningsfull identitet. Det kan bara sprida mer elände, terror och död.

Islamisterna lovar att en regim sanktionerad av Allah, kommer att vara rättvis, ärlig och etisk. Men inte ens deras egen profet kunde klara av ett stabilt regimskifte inom sin egen familj. Hans misslyckande ser vi i dagens splittrade Islam. Tror de verkligen att de kan lyckas bättre nu?

Så kallade demokratiska val kommer inte heller att fungera. Dyrkan av demokrati kan vara lika dålig som dyrkan av islam. Anhängarna av båda förväxlar sina ideal med en förändring av kultur. Man försökte det i Ryssland. Demokrati i händerna på en kultur som inte är individualistisk, är inte mer än en annan folkomröstning bland primitiva stammar och leder bara till fraktions-stridigheter, kaos och de starkaste och bäst organiserade skapar en annan oligarki eller tyranni.

Det grundläggande problemet är Lagar. Prästerna talar om det, aktivisterna åberopa dem och de reformvänliga lovar - men deras lagar står och faller med män. De styrs och bestäms av våldsamma folkmassor, militär och milis. Deras enda lag är våld och det gäller för hela regionen.
Folkomröstningar kommer inte att civilisera dem och Koranen kommer inte att moralisera dem. Den arabiska världen har inte hittat de lagar som ger nationen mening och tills de hittar dem, kommer de att förbli laglösa.

Denna sammanfattning av Daniel Greenfields artikel gör den inte rättvisa, läs hela artikeln här.
----------

Demokrati är en följd av utveckling och mognad och inte något som är medfött i människosläktet. Vi måste lämna Mellanöstern i fred och låta människorna där växa upp och ta ansvar för sin egen framtid.

För att bli en demokrati krävs det mer än valurnor. Det krävs att en kultur, ett folk och en nation är redo för det. Om de inte först växer upp kör människorna i Mellanöstern in i en återvändsgränd.


17 Kommentarer:

Tomi sa...

Du anser att folk med mycket pengar ska ha fler röster än de som är fattiga. Hur rimmar ditt demokratisinne egentligen?

Berit sa...

Jag blir fullständigt mållös!
Är det skolsystemet? Vattnet? Något som fortfarande finns i luften från Chernobyl????

LP sa...

En mycket bra och viktig text av Greenfield! Han får en egen mapp under "Islam" i min webbläsare.

Jag tackar Berit för översättningen. Jag skall läsa vidare på originalspråk, men det är alltid bäst om man kan börja med att läsa på sitt eget språk när man skall börja borra sig in i något viktigt.

Särskilt värd att uppmärksamma är påståendet:

"Mellanösterns regeras av män, inte av lagstiftning.".

Detta kan såklart missförstås och tas för tokfeministiskt manshat om man saknar förmåga att förstå vad som ryms i begreppet "män" när det används på detta sätt. Jag är själv man, men jag känner mig inte på något sätt förolämpad eller orättvist anklagad (ingen DO-anmälan här inte).

Berits avslutning kan jag också instämma i till fullo. Varje gång vi ingriper militärt eller på annat sätt, spelar vi de värsta muslimerna i händerna genom att agera yttre fiende som kan användas för att ena det splittrade folket. Alla de arabiska ledarnas inkompetens och tillkortakommanden, och den egna kulturens fel och problem (där islam är det största enskilda problemet) kommer då i skymundan. Man kommer för alltid att befinna sig i en martyr- eller offerposition där man aldrig behöver mogna och ta ansvar för sin egen utveckling och sitt öde. Detta är för övrigt samma slags eld som håller kommunismen levande - varje gång man utnyttjar eller behandlar en arbetare illa, hjälper man till att skapa en yttre fiende som kan användas för ursäkta all annan självförvållad dumhet som gör livet svårt för arbetaren.

LP sa...

Vill gärna bidra med ett citat som kanske passar i sammanhanget:

"Perhaps 20 percent of Muslims on the planet must be totally reeducated. We have to fight them politically, ideologically, and also militarily. Western societies do not fight them well; whenever they try to do so, they end up strengthening them."

från:
http://www.meforum.org/1870/mohamed-sifaoui-i-consider-islamism-to-be-fascism


citat:
"Samhällets reaktion borde vara att stödja alla demokratiska, sekulära organisationer som bevisligen - och inte bara på pappret - arbetar för kvinnorättigheter, barnrättigheter och för mänskliga rättigheter.

Samhället borde omedelbart stänga alla religiösa skolor, kriminalisera tvångsäktenskap, skärpa straffen för olika hedersbrott och samtidigt strypa allt ekonomisk stöd till alla religiösa organisationer, oavsett om det kommer från utlandet eller från myndighetshåll i Sverige."

från:
http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/05/jag-var-sj-lvmordsbombarens-fritidsledare

Anonym sa...

Dom är ju för böbelen redan igång med att i Islamiskt Center i Malmö kräva att svenska skattebetalare skall slanta upp skattepengar för att hålla ICM upprätt nu när de fruktar att de 65 miljoner som kommit varje år från Gadaffi kommer att torka in. Varför i all rimlighets namn skulle vi svenskar betala för att hålla detta sjunkande skepp läns. Pingstvännerna betalar väl tionde för att driva sitt geschäft. Stoppa alla bidrag med skattepengar till privata halvhemliga organisationer genast.

Tomi sa...

Hävdar du något annat nu Berit?

Berit sa...

Tomi ,vad har mina åsikter om hur skattebördan ska fördelas att göra med Greenfields artikel?
Förstår du vad artikeln handlar om?

Jag är dock helt övertygad om att, om vi här i USA haft antal röster i politiska val i proportion till hur mycket vi betalar i skatt skulle den finansiella krisen vi nu ser i USA inte existera.
Det skulle göra det mycket svårare för de individer som tycker det är självklart att rösta till sig pengar från andras plånböcker.
En röst till alla, och sedan ytterligare röster i förhållande till mängden skatt. ( enkel sammanfattning för er som inte vet vad Tomi syftar på)
(Jag blir också mer och mer övertygad om att det finns människor som inte borde ha rösträtt överhuvud taget!)

Tack LP. Det var avsiktligt som jag använde ordet "män" i översättningen för i samband med islam kan det också tolkas som män.

Anonym sa...

Bra skrivet !! De institutioner vi har i Västeuropa har vuxit fram genom västvärldens vishet, med början av de gamla grekerna. Processen kom igång på riktigt med de stora upplysningsfilosoferna på 1700- talet, alltifrån Macciavelli, Hobbs, Locke Smith, Darwin osv. Vänsterstollarna verkar idag beredda att sälja ut hela denna vishet till förmån för Islam, kommunismidiotin !

Pappan sa...

Antal röster i proportion till hur mycket skatt man betalar. Hmmm... spännande tanke (och ja, jag har också snuddats av den).

Pappan

Berit sa...

Pappan,i kommentarerna till dessa två "postings" skriver vi lite om just det;

http://everykindapeople.blogspot.com/2010/01/demokrati-guden-som-svek.html#comments

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/02/r-kvinnlig-rstrtt-nskvrt.html

LP sa...

Rösträtt efter skattekraft kan jag inte hålla med om.

Om Sverige endast vore en ekonomisk sammanslutning som man kunde träda in i och lämna efter behag, skulle det självklart vara så. Man skulle helt enkelt ge dem med "aktiemajoritet" mera rätt att bestämma.

Nu är en land och en nation mera än så. En hel del viktiga beslut som tas av politikerna har bara indirekt eller knappast alls med marknadsekonomin att göra. Det handlar snarare om ideologiska vägval där de ekonomiska utfallen inte ens övervägs eller kan bli i stort sett lika hur man än väljer.

Ungefär på samma sätt somm man måste sträva efter att skilja religionen från staten, måste man sträva efter att upprätthålla en viss gräns mellan ekonomisk styrka och medborgeliga rättigheter. Naturligtvis kan det aldrig bli fråga om vattentäta skott, så som en del extrema tycks tro, men förenklat uttryckt är det inte så att bara för att man i kraft av sin privatekonomi KAN, betyder det inte alltid att man BÖR eller skall ha RÄTT TILL.

Den som tex ärvt enorma rikedomar, men i övrigt är en jubelåsna, sadist och ansvarslös idiot, skall självklart inte ha starkare rösträtt än tex den kloke och ansvarsfulle medelinkomstagaren.

Jag vet att det innebär problem att korkade slashasar har lika stark rösträtt som ansvarsfulla och kloka individer, men inkomsten är inte ett säkert sätt att mäta huruvida man är ansvarslös eller ansvarsfull då det gäller den gemensamma gruppens (nationens) framtid och inte heller vad som skall ske med landområdet som hör till nationen.

I en liten grupp som tex Sverige, måste man försöka upprätthålla någorlunda konsensus om vad det gemensamma målet är.
Nu har man valt att fullständigt slå sönder denna konsensus, och därför kommer klasskrig, etniska krig, könskrig och generationskrig att följa. Helt i onödan, ingen kommer att tjäna på det, varken rik eller fattig, kvinna eller man, ung eller gammal.

Jag vet inte varför man vill ha det så, men jag kan tänka mig att från vänsterhåll önskar man en slags revolution, där allt först slås sönder. Från högerliberalt håll önskar man kanske ett "alla mot alla" samhälle eftersom man tror att framgång automatiskt följer av konkurrens. Man glömmer att konkurrens lika gärna kan leda till obalans, motsättningar, kaos och krig om man inte doserar medicinen på rätt sätt.
Varför de som kallar sig mitten eller mittenliberaler vill ha det så här är ännu svårare att förstå, men förmodligen handlar det om ren dumhet som upprätthålls av den påbjudna multikulturlistiska ideologin och en bedövande stark politisk korrekthet. Brist på civilkurage och intellektuell hederlighet gör att dessa tillstånd kan upprätthållas även hos de som borde veta bättre.

LP sa...

Har funderat lite till på saken och kom på ett "oneliner-argument" mot att röstkraften skulle styras av hur hög inkomst man taxeras för:

Jag kan inte finns något rimligt skäl till att tex Blondinbella, Lena Sundström, Abdirizak Waberi eller Jan Hjärpe (som alla förmodligen har en högre taxerad inkomst än jag), skulle ha mera att säga till om hur det Sverige som mina barn skall ta över skall se ut, när vi står vid valurnorna.

Sen kan jag ju mycket väl förstå logiken i resonemanget även om jag inte riktigt kan förhålla mig till hur detta skulle slå ut i USA. Mitt resonemang utgår från ett svenskt scenario.

Problemet vi har här, med massinvandring rakt in i bidragsberoende och arbetslöshet, kan naturligtvis leda till att en del folk börjar rösta på bidragspartier. De rödgröna försökte så vitt jag minns att locka det importerade valboskapet med bidrag, bidrag och åter bidrag, men det funkade ju inte denna gång heller.

Det är en dans på slak lina alliansen har att göra fram till nästa val. Å ena sidan skall man föra en restriktiv politik för att hålla ekonomin i balans. Å andra sidan får inte alltför många börja tvivla och uppleva hopplöshet. Det måste vara realistiskt att tro att man kan lyckas leva ett någorlunda drägligt liv om man bara anstränger sig. Det skall inte behövas massor med tur, massor med ärvda kontakter och IQ i klass med Einstein för att man skall ha möjlighet att försörja sig och sin familj med eget arbete. Om alltför många upplever hopplöshet, börjar de rösta på bidragspartier.
Det är därför synd att alliansen med åsnans envishet fortsätter att massimportera arbetslöshet. Det de bygger upp i ena änden, raserar de i den andra. Det är obegripligt. Så länge de för en sådan politik får de inte min röst.

Sen har vi ju den grupp som kommer att rösta på bidragspartier även om det är goda tider och relativt lätt att skaffa jobb. Vad man skall göra åt människor med så dålig moral vet jag inte. Kanske korrigeringsläger? Eller så reglerar man helt enkelt arbetslöshetsunderstödet och försörjningsstödet hårdare så det inte går att missbruka.

Tomi sa...

Att ge folk som betalar mer skatt mer röster är INTE demokrati. Ditt "försvar" av demokrati Berit klingar tomt.

MS sa...

Arabvärldens problem är svaga stater förgiftade av en våldsideologi som kallas islam. Selektiva välfärdssystem där lojaliteten inte ligger hos det kollektiva samhället utan hos den omedelbara familjen. Har man en hög ställning ses det som en självklarhet att man hjälper släkt och vänner lite extra. Många stater är även vad som kallas “rentier states”
D v s de lever främst på inkomster från externa aktörer som t ex räntan av försäljningen av sina oljetillgångar och bistånd. Det finns inget naturligt lojalitetsband mellan staten och befolkningen och därmed saknas det viktiga incitament för ett fungerande civilt samhälle. De styrande anser att då medborgarna inte bidrar till statskassan har de därmed inget att säga till om. Jag håller med om att det hög tid att arabvärlden växer upp och tar ansvar för sin egen utveckling. Problemet är bara att det är vi som måste drabbas när land efter land kollapsar.

Jag är inget fan av graderad rösträtt men de får gärna höja rösträttåldern till 25 år. Dagens unga är en skock får som lyssnar till vad kompisarna säger på fejan. De har inte den mognad som krävs.

@ Berit

Kim Jong-il skulle bli stum av beundran över den socialistpropaganda som förgiftar vårt skolväsende.

Berit sa...

LP, jag tycker du ger mängder med goda exempel på hur illa det fungerar och vad det leder fram till, när oansvariga människor kan rösta fram fördelar för sig själva därför att pengarna kan tas från andras plånböcker och inte deras egna.
De allra flesta politiska beslut som tas och röstas om har ekonomiska konsekvenser i slutändan.

I USA förhåller det sig så att nästan hälften av hushållen INTE betalar federal inkomstskatt. Det innebär att över 120 miljoner befinner sig utanför skattesystemet. Det står i stark kontrast till de 10% som betalar 73% av all inkomstskatt.

Om så många som 120 miljoner inte känner av i plånboken vad de röstar om, är det enkelt för politiker att spendera och vinna val genom att vara generös. (med andras pengar)

Coca Cola har sitt huvudkontor här i Atlanta. Jag äger inga aktier i Coca Cola så ska jag ändå ha rätt att rösta vid bolagsstämman?

Jag föreslår inte att vi tar bort rösträtt för alla som inte betalar skatt. Ge en röst till alla medborgare, men sätt sedan "trösklar" för fler röster till de som betalar mer skatt.
Det ger ett samband och balans mellan den finansiella risk man tar och den rätt man har till beslut.
Vi har genom historien sett många bevis för hur rika kan förtrycka fattiga; alltså de som har egendom förtrycker de som inte har och det är nödvändigt att de "fattiga" har ett skydd mot den faran. Men det är lika viktigt att de som äger rikedomar också beskyddas mot en majoritet som vill och kan ta allt ifrån dem bara därför att de är i majoritet.

Anonym sa...

Tack LP för dina inlägg, de är fint och klart formulerade, och det märks att du är en mycket balanserad och reflekterande människa. Kan bara helt och fullt hålla med om innehållet. Tack än en gång! Tack även till andra som lägger in blänkare man ser här ibland. Det betyder mycket att det finns människor som tar sig tid att formulera sig.

Anonym sa...

Eller kanske man bör överväga rösträtt efter realvärdeskapande, det är jo i grunden bara där mervärdet där bilder bas i samhället skapas.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.