22 mars 2011

Ja till krucifix och nej till burka?

Efter den slutliga EU-domen som gav klartecken till krucifix i de italienska klassrummen, kan man se konturerna av ett Europa som har fått nog av attackerna mot sin kultur, historia och identitet. Pendeln tycks börja svänga tillbaka.

Om det nu inte var så att EU-domen bara var ett tillfälligt bakslag för de makthavare som så ihärdigt försöker att bevisa den västerländska människans ondska. Men krucifixet och kristendomen är ett uttryck för den västliga civilisationens väg fram till de mänskliga rättigheterna. Rättigheter som ger muslimer frihet att be till sin gud på europeisk mark, trots att deras gud är fientlig till allt vad mänskliga rättigheter heter; underkastelse och blind lydnad är vad som gäller.

Kristendomen hör hemma i skolan eftersom skola och vetenskap började i kyrkan för 1000 år sedan. Det var i katedralskolorna det vetenskapliga tänkesättet växte fram. Kyrkans lära om att Gud skapade världen ut ett vacuum gör att naturen kan studeras, eftersom den är skapad och inte besjälad. Det är inte andar som får planeterna att röra sig, det är mekaniska krafter. Visserligen accepterar de flesta kristna kyrkorna mirakel, men de ses om egendomliga undantag som inte sätter naturlagarna ur spel.

Inte ens Galileo Galilei hindrades från att forska. Katolska kyrkan har alltid hävdat att det inte finns någon motsättning mellan tro och förnuft. Blind tro finns inte där.

Islam kunde aldrig åstadkomma någon vetenskaplig revolution på grund av att Allah är så allsmäktig och nyckfull. Då går det inte att lita på naturens lagar, eller utforska dem.

Kristendom är anledningen till Västvärldens framgångar

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Bra. Så är det. Livet vi lever..

Knute sa...

Kärleken, är den blott en dröm jag drömmer ibland, vaken i en dröm som jag tror är lyckan?
Älskade, är du blott en dröm jag drömmer ibland, då jag åter måste vandra dit där du är?

Denna sång börjar med ackordet G, och de första tonerna i melodin är c h d (kär-le-ken), följda av ackorden D och A-moll.

I ungdomen liknar förhållandet mellan man och kvinna urbilden av den unge hjälten och den stora modern. Han söker hennes trygga famn men vill ha sin frihet. Hon står oftast ut med det. Men när den unge hjälten har förvandlats till den vise mannen är han inte längre lika populär. Han kan vara ganska irriterande att höra på, som norske Fleksnes vid frukostbordet som vet bättre än svenske Carl Bildt. Tur att det finns bloggar att skriva på, så ens närmaste slipper höra på.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.