05 mars 2011

Kristendom är anledningen till Västvärldens framgångar...

....säger kineserna.

I Väst gör vi vårt bästa för att förstöra vårt kristna arv, men i Kina har de intellektuella kommit till den uppfattningen att det är just detta arv som gjort Väst så framgångsrikt.

Tidigare redaktör för Sunday Telegraph, Dominic Lawson, återger, i en recension i Sunday Times från Niall Fergusons nya bok, "Civilisation: The West and the Rest", ett citat från en medlem av Kinesiska akademin för Samhällsvetenskap, där denne försöker redogöra för framgångarna i Västvärlden fram till dags dato.

Han säger: "En av de saker som vi ombads att undersöka vad det var som stod för framgångarna, vad som i själva verket var orsaken till dem, i hela Västvärlden.
Vi studerade allt vi kunde från historiska, politiska, ekonomiska och kulturella perspektiv. Först trodde vi att det var för att ni hade mer och bättre vapen än vad vi hade.
Sedan trodde vi att det var för att ni hade det bästa politiska systemet.
Därefter fokuserade vi på ert ekonomiska system.
Men under de senaste tjugo åren har vi insett att kärnan i er kultur är er religion: Kristendomen. Det är därför västvärlden är så stark ... "

Gates of Vienna. The Heart of Our Culture

19 Kommentarer:

Anonym sa...

Det spirituella livet måste väl ändå var fundamentet till all framgång. Hur kan en nation i längden verkligen överleva utan detta?
Sverige är tragiskt nog det mest tydliga exemplet på detta spirituella förfall. Inget land hånar man kristendomen så öppet som här.
Inget land spottar man på sina egna förföder som här. Med tanke på vad vi ser hända, så undrar jag ibland om de inte spottar tillbaka lite?

pkgulag

Anonym sa...

Anonym (SB).
Det finns en bok som ingående beskriver detta skeende och som jag kan rekommendera för engagerade människor: "How Christianity changed the world" av Alvin J. Schmidt (prof. i sociologi). Man kan också med fördel läsa Rodney Starks (också sociolog) böcker t.ex. "The Rise of Christianity", "The Victory of Reason" m. fl. andra. Efter att tidigare ha läst mängder av historiska böcker, mest av mainstream-karaktär, under flera decennier, så måste jag tillstå att dessa böcker gav en helt nytt och uppfriskande perspektiv.

Vivian sa...

"Lawson also refers to this data point in Ferguson’s book: Wenzhou, the Chinese city which is rated as the most entrepreneurial in the country, is also home to 1,400 churches".

Undersökningen kanske kunde föra till, att de Kinesiska myndigheterna lät bli att förfölja de kristna i landet.

Jag tycker dock att forskarna har översett en mycket viktig faktor i sin undersökning, nämligen, judarna. Europas judar har haft en mycket stor betydelse för Europas success historia.

Knute sa...

Ingen prest i Den norske kirke ville i dag våge å si det samfunnsforskerne fra det kinesiske kommunistpartiet sier. For det første ville det være karrieremessig selvmord. For det andre er de for opptatt av å finne mosketomter til det islamofascistiske herrefolket, og av å ”lære av islam”. For det tredje ville de få et formidabelt hylekor om rasisme mot seg, ja de kunne til og med risikere straffeforfølgelse fra sharia-gestapister.

Nå er det selvfølgelig ikke kristendom alene som er hele forklaringen på den vestlige sivilisasjonens suksess på svært mange områder. Sammenligner man f eks det nominelt ”kristne” Haiti med det buddhistiske Thailand burde jo konklusjonen bli at både kristne og andre burde konvertere til buddhisme, og at kristendom i hvert fall ikke er noe svar eller noen løsning.

http://antijihadnorge.blogspot.com/2011/03/kristendom-er-svaret.html

Anonym sa...

Anonym (SB)

Den moderna vetenskapen utvecklades på ett enda ställe och vid endast ett tillfälle i historien: i det kristna Europa. Detta är ett ovedersägligt faktum. Det som vi känner som empirisk vetenskap och vetenskaplig metod utvecklades inte i någon annan avancerad civilisation på jorden - inte i Kina (med dess högt kultiverade och förfinade samhälle), inte i Indien (med alla dess filosofiska skolor), inte i Arabien (med dess avancerade algebraiska matematik), inte i Japan (med dess utvecklade hantverk), inte i Meso-Amerika och inte ens i Grekland eller Rom. Utan endast i det kristna Europa. Och det finns flera orsaker till varför det blev så. Den främsta orsaken var att de kristna trodde på universums rationella begriplighet, eftersom den skapats i enlighet med vissa naturvetenskapliga lagar (av judarnas Gud, Jahve). Universum gick alltså att begripa vilket stimulerade till undersökning. Att undersöka naturen och uppdaga Guds lagar uppfattades således som ett sätt att ära Gud. Inga andra folk hade denna syn utan trodde på alla möjliga slags hedniska gudar (ibland flera miljoner som i Indien), vars främsta drag var att de var nyckfulla och måste betvingas med olika typer av offer, antingen barn som slängdes i elden eller genom att skära halsen av de 'otrogna' (Allah). Läs t.ex. "The Politically Incorrect Guide to Christendom". Buddhisterna är förstås mycket fredligare, men de tror inte på yttre undersökning utan endast inre kontemplation.
De som utförde de vetenskapliga bedrifterna var alla djupt kristna eller troende människor; Nicolaus Kopernikus (astronomi), Galileo Galilei (fysiker), Johannes Kepler (astronom och fysiker), Sir Isaac Newton (den moderna fysikens grundare), Sir Francis Bacon (filosof), René Descartes (matematiker och vetenskapsmani), Robert Boyle (den moderna kemins grundare), Michael Faraday (uppfinnare av den elektriska generatorn och transformatorn), Matthew Maury (oceanografins grundare), James Prescott Joule (termodynamikens första lag), Louis Pasteur, James Clerk Maxwell (termodynamik och elektro-magnetismen), lord William Kelvin (fysiker och absoluta temperaturskalan), Werner Karl Heisenberg (kvantum-mekanik och Osäkerhetsprincipen), Werner von Braun (utforskningen av rymden), Max Planck, Albert Einstein (relativitetsteorin) och Gregor Mendel icke att förglömma. Härvid intar Max Planck och Albert Einstein en särställning eftersom de inte var ortodoxa. Men de var inte ateister. Detta är ett ovedersägligt och lite generande faktum för ateisterna, som man gärna vill vifta bort. Det är visserligen sant att vissa andra framträdande människor, företrädesvis filosofer, förfäktade en ateistisk ståndpunkt - t.ex. Voltaire, Roussaeu, Nietzsche, Marx, Engels, Lenin och Bertrand Russell. Men dessa hade ingenting alls med vetenskap att och göra även om de ofta försöker ta åt sig äran för vetenskapens framsteg. Torgny Sjöstrand (Sveriges första professor i klinisk fysiolog) har för övrigt i sin fina medicin-historiska bok "Medicinsk Vetenskap - Historik, teori och tillämpning" övertygande visat att det var filosoferna - och inte kristendomen - som under alla tider varit det främsta hindret för utvecklingen av en empirisk vetenskap.

Anonym sa...

Anonym (SB)
I mitt förra inlägg angav jag fel referens ("The Politically Incorrect Guide to Christendom"). "The Politically Incorrect Guide to the Bible" skall det vara.

Cello Jr sa...

Charles Murray menar i sin "Human Accomplishment" att västerlandets framgångar på demokratins och vetenskapens område beror på kristendomen. Av frukten skall ni känna trädet!

Gypsy Scholar: Charles Murray on Christianity's role.

Paldor sa...

För egen del har jag kommit till slutsatsen att den moderna vetenskapen utvecklades i kristna länder därför att den kristna kyrkan hade blivit så försvagad att den inte längre kunde stoppa utvecklingen.

Knute sa...

Imam anställs av Svenska kyrkan

Man tvingas anpassa sig till fullkomligt sinnessjuka förhållanden, som beskrivs i en arabisk sagobok från 600-talet, vars företrädare för boken numera anställs av Svenska kyrkan.

http://denosynligajournalisten.blogspot.com/2011/03/sveriges-doktor-frankenstein.html

http://hd.se/skane/2011/03/03/imam-anstalls-av-svenska-kyrkan/

Ann-Marie sa...

@ Knute: se kommentarerna i kyrkans egen blaska:
http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/datum/imam_far_jobb_i_kyrkan_0_16489.news.aspx

sven sa...

Men samtidigt är det ett faktum att det har funnits en stark vetenskapsfientlighet bland kristna i Europa.Vetenskapsmännen har kanske varit etniskt kristna men de har inte varit troende kristna.
Inom den svenska frikyrkligheten så har det varit mycket känsligt och även direkt förbjudet för frikyrkokristna att läsa på högskolor och universitet.Det har ansetts att dom får ogudaktiga åsikter där.
Fortfarande är högre utbildning ett känsligt ämne bland frikyrkokristna typ pingsrörelsen.
I USA är det vanligt med extrem vetenskaps- fientlighet bibelkristna

Cello Jr sa...

Minns ett barndop förra året då den kvinnliga prästen i ekumenisk anda bagatelliserade skillnaden mellan kristendomen och de andra världsreligionerna. Så varför överhuvudtaget döpa barn?

Händelsen jag var med om ligger helt i linjen med den islamiseringen av det svenska samhället som pågår.

Några bevis:

Svenska Broderskapsrörelsen, de kristna socialdemokraternas intresseorganisation, är intimt lierat med Sveriges Muslimska Råd.

Folkpartiet har föreslagit en svensk imamutbildning och integrationsminister Erik Ullenghag har kallat
Ramadan en "stor svensk högtid".

Kristdemokraterna har diskuterat att radera anspelningen på kristendomen i partinamnet för att bredda basen.

Kan det bero på att antalet kristna hela tiden minskar, emedan antalet muslimer ständigt ökar? Att försöka inmuta en ny religiös marknad?

Invandrarväljarnas antal växer och därmed måste partierna anpassa sig till det.

Därför valde moderaterna i Göteborg (via order från partihögkvarteret i Stockholm?) en imam som riksdagskandidat och han sitter nu i vår riksdag.
Och integrationsminister Erik Ullenhag har kallat Ramadan "en stor svensk högtid".

Och nu läser jag i ett kommentarfält på Every Kinda People, att Svenska Kyrkan anställt en imam.

När kommer ärkebiskopen uppmanas oss att be till Allah, som den där katolske biskopen uppmanade katoliker att göra?

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=139748

Eller ställa sig positiv till sharia, som den anglikanske ärkebiskopen Rowan Williams när han förklarade att vissa delar av Sharia är oundvikliga i det brittiska samhället.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7232661.stm

Ann-Marie sa...

@ Cello Jr, Kristdemokraterna lär väl få byta namn till Muslimdemokraterna ganska snart.

Anonym sa...

Jag måste kommentera att den katolske biskopen bett katoliker att bedja till"Allah". Nu är det så att arabiska kristna kallat "Gud" "Allah" sedan de blev kristna på 200-talet, dvs. långt före pedofilprofeten.

Anonym sa...

@sven: Instämmer! Tvivlar på att några religioner någonsin haft ett avspänt förhållande till vetenskapen. Det ligger liksom i sakens natur att det föreligger en konflikt mellan religiös tro och ett empiriskt förhållningssätt.

/Nülle

Knute sa...

Den demoniska rastlöshet som en gång drev européerna har övertagits av USA och Israel.
Kristendomen är något vi ännu inte förstår, en själslig oro.

http://www.dagbladet.no/2011/07/15/kultur/nils_rune_langeland/europa/islam/velferdsstaten/17321062/

Knute sa...

Christianity Gave Birth to Science

http://enzaferreri.blogspot.se/2013/08/christianity-gave-birth-to-science.html#axzz2bBXGZgqF

Anonym sa...

Kristendom har i alla tider hållit tillbaka framsteg. Bronsåldersvärderingar har ingenting i ett modernt samhälle att göra.

Knute sa...

Moseböckerna speglade bronsålderns moral, men Bibeln är mycket mer än så. De senare böckerna i Gamla Testamentet hjälpte människorna att vidga horisonterna och Nya Testamentet ännu mer.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.