24 mars 2011

Sverige: Pisa-pilen pekar nedåtEn elev på Rinkebyskolan kostar 47.900 extra per år. Trots det inga resultat:

Äppelviksskolan, Bromma: 96 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 1.600 kronor per elev i tilläggsanslag per år.

Rinkebyskolan, Rinkeby: 50 procent av eleverna får godkänt i alla ämnen. Skolan får 47.900 kronor per elev i tilläggsanslag per år.

Det är alarmerande att se Sveriges plats på listan över de som inte fullföljer sin utbildning. Ha samtidigt i åtanke all den lågutbildade arbetskraft som Sverige importerar och den effekt det kommer att ha på framtida konkurrensmöjligheter. Andelen med utländsk bakgrund är redan 26,5%.

Undersökningar visar att invandrargrupper bevarar sin genomsnittliga IQ i många generationer och att den i stort sett förblir opåverkad av deras nya miljö. Det visar sig till exempel hos invandrarbarn födda i det nya landet som får alla möjligheter till skola och utbildning men misslyckas med att ens gå ut grundskolan med fullständiga betyg.

Sagt av den finländska presidenten Tarja Halonen, då många förundrades över finska elevers goda prestationer i OECD:s PISA-tester: "Ett lands utveckling beror på folket." Vilket onekligen är sant då man tittar på arabisk bakgrund och elevers läsförmåga i Sverige.

Den svenska skolan är ett PISA-elände. Bloggen Danmark skriver:

"När det gäller att förvränga och deformera den mänsklig naturen och karaktären genom att klippa av en häl och hugga av en tå, så är Sverige är det absoluta föregångslandet. Det sägs rakt ut - högt och tydligt, att det slutliga målet är att skapa den nya människan till det nya samhället.

Som Olof Palme uttryckte det i ett tal till den svenska skolbarn: Ni går inte i skolan för att uppnå något personligen, men för att lära er att fungera som medlemmar i en grupp."

Barnen ska lära sig gilla socialism och numera också islam, läror som skapar en människotyp som tänker kollektivt och undertrycker sin individualitet. Skolans uppdrag är inte i första hand att ge eleverna kunskaper, utan snarare att vara ett instrument för att pränta in det rätta sociala beteendet.

Per näsa är Sverige det europeiska land som tar emot allra flest asylsökande:


Snaphanen: "Och ökningen med hela 32% från 2009 till 2010 skulle lätt kunna överträffas, nu när Reinfeldt-regeringen har gjort det attraktivt att uppehålla sig illegalt i landet."

8 Kommentarer:

Evert sa...

Det är bra, Sverige är humanismens högborg.

Ann-Marie sa...

Blaha, blaha och blaha... "humanismens högborg". Jag hoppas att Evert är sarkastisk...

Evert sa...

Inte ett du faktiskt.

Ann-Marie sa...

Då är det mest synd om dig Evert.... du är så totalt vilseledd.

Knute sa...

A not uncommon muslim refugee

The question is whether we should call them refugees, what are they fleeing from?

"Because of his drinking problem had been Aisha's father, little prospect of a career in their own homeland, Morocco. Akolhol is forbidden in islamic culture. He had been fired from his job as police and could not support his family, not get respect in society. He sought a way to escape and found it in the welfare state like Norway's, where a man's needs are filled, regardless of whether he works or not. He traveled to Norway and made a career as welfare recipients. "

Unni Wikan, sid 152, The Case for citizenship as social contract, Globalization, the state and violence, edited by Jonathan Friedman."

http://fromswedenwithgrief.blogspot.com/2011/03/not-uncommon-refugee.html

Anonym sa...

Det måste bli ett stopp på det här vansinnet!
Rösta på SD!

Torgny

Evert sa...

Ann-Marie: Jag är inte en redneck från USA. Är man vilseledd om man inte är det?

Ann-Marie sa...

Evert: och vad har det med saker och ting att göra?!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.