15 mars 2011

Perspektiv på pengar


Kostnaden för Japans återuppbyggnad efter den största naturkatastrofen i historien ligger någonstans runt $ US180 biljoner.

Den (USA) federala regeringens budgetunderskott ökade med $ 222.5 biljoner bara i februari, den största ökningen i historien under en enda månad.

Sett över ett helt år skulle USAs underskott kunna betala för Japans återuppbyggnad 12 gånger om....

4 Kommentarer:

Errbe sa...

Skriv antalet nollor

Som bekant betyder biljon inte billion och triljon inte trillion i anglikanska länder.

För att undvika missförstånd, förslår jag att ni alltid anger antalet nollor, ex.vis så här 222,5x10^12.

Berit sa...

Du har rätt Errbe, fast i denna posting tyckte jag inte att det hade någon betydelse eftersom jag jämförde äpplen och äpplen.
Antalet nollor spelade inte så stor roll, det är jämförelsen och storleksordningen som är viktig.

Knute sa...

Våldsamma överdrifter verkar dominera dagens rapportering om kärnkraften

Om det finns en positiv bieffekt av den förödande jordbävningen som drabbade Japan förra veckan så det kunde det vara detta: Efterverkningarna av katastrofen ger ett ovedersägligt bevis på att kärnkraftverk är säkra.

Ett stort kärnkraftverk drabbades av en gigantisk jordbävning och en gigantisk tsunami, medan de tre reaktorerna var i drift, och ändå var det aldrig risk för en atomkatastrof. Japan kommer länge sörja de tusentals döda som Moder Natur krävt, men det kommer inte hittas några döda vid Fukushimaverket.

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/03/atomkatastrofe-eller-hysteri_16.html

Ann-Marie sa...

Errbe; egentligen spelar det ingen roll hur många nollor där är, det är alldeles för många i vilket fall som helst... både där och i sittande regeringar världen över.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.