18 mars 2011

Polis bedöms efter hudfärg

I Dayton, Ohio behöver man utbilda och anställa fler poliser och testade därför intresserade. Testet måste emellertid göras om och kraven sänkas. Department of Justice klagade över att inte tillräckligt många svarta klarade inträdesproven.

I det ursprungliga provet måste de sökande klara 66% av ett delprov och 72 % av det andra. Nu räcker det med 58 respektive 63%.
Poliser som kritiserar förfarandet säger att det är riskabelt att ha en kollega bredvid sig som inte är kvalificerad. Det handlar om liv och död.

Detta händer inte bara i Ohio. Department of Justice har beordrat polisdepartement över hela landet att sänka kraven och detsamma gäller inträdeskraven för brandkårspersonal.

Hur ser folk i allmänhet på detta?
Naturligtvis kommer man att tänka när man ser en svart polis att denne inte är kvalificerad för sitt jobb. Ni kan skrika rasism så mycket ni vill, men så blir det.
Det kommer också att drabba alla svarta poliser, även de som anställts tidigare och levt upp till samma inträdeskrav som sina vita kollegor.
Den person som blir stoppad för fortkörning, eller vad det nu månde vara, kommer att tänka: "Oj, nu blir jag stoppad av en kvoterings-polis".

För Obamas justitiedepartement handlar det inte om kvalifikationer utan om ras!
Ett bra exempel på det var när New Black Panthers jagade bort vita väljare från valurnorna och DoJ lyfte inte ett finger för att straffa dem.


Men varför ska vi förvånas över att polis och brandmän kvoteras efter ras? Vi har ju redan en president som halkade in på ett bananskal.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.