06 mars 2011

Uppskjut till morgondagen

Obama har skrivit under ett två-veckors uppskov för den federala budgeten, en förlängning som inte gör något annat än drar ut på det oundvikliga.
USAs Republikaner vann sina positioner i det senaste valet tack vare TeaParty och det klara och tydliga budskapet att regeringens slöseri måste stoppas, budgeten balanseras så att man kan börja betala av låneskulden.

Alla håller med om att det låter så bra när man talar om "ansvarsfull finanspolitik, besparingar och nedskärningar" men Pew Reasearch gjorde en undersökning för ett par veckor sedan bland 1,385 vuxna ang. deras attityd till utgifter och fann följande:

Utgifterna för Jordbruksdepartementet har ökat med 112% under de senaste 10 åren.
32% vill att man spenderar mer där, 23% tycker man ska minska.

Undervisningsdepartementet har ökat sina utgifter med 100% under 10 år.
62% vill att man spenderar mer, 11% att man minskar.

Energidepartementet har ökat med 157% under 10 år.
36% vill se en ökning där och 23% vill bromsa.

De enda områden där förslag till nedskärningar mötte någorlunda positivt gensvar var för arbetslöshetsunderstöd ( 28% mot 27%) och utlandsbistånd. (45% mot 12%)

Två-veckors uppskovet skär ner den federala budgeten med cirka 4 miljarder vilket är enbart löjligt. Det låter mycket tills man inser att skulden är 14000000000000 dollar. (14 amerikanska triljoner)

När det verkligen kommer till kritan visar det sig att endast en handfull politiker är villiga att utsätta sig för politisk risk, genom att föreslå meningsfulla nedskärningar i budgeten. I själva verket ser det ut som om nästan alla Republikaner och Demokrater gör sitt yttersta för att göra så få nedskärningar som möjligt, samtidigt som man försöker få det att se ut som man menar allvar. Det var nog inte mer än kanske 6 personer som röstade emot budgetuppskovet.

När man tittar på statistiken ovan verkar det inte som det finns stöd för drastiska åtgärder. Anledningen till det är förmodligen att nästan hälften av alla hushåll inte betalar federal inkomstskatt. Om man inte betalar skatt, varför ska man bry sig?
Om man inte är duktig nog att tjäna tillräckligt med pengar för att betala federala skatter, kan man säkerligen inte heller förstå varför höga federala utgifter och höga skulder kommer att ruinera våra barn och barnbarn.


Diskussionen om budgeten fortsätter och ett nytt beslut ska tas om två veckor.

Ingenting kommer att hända om inte Republikanerna tar ansvar och säger ifrån. Vi kan inte låna mer!
Vi hör undanflykter som...."Även om det är dåligt här i landet så är vi fortfarande bäst".
Möjligheten finns att bevisa det nu men när jag tittar på hur vuxna människor i Wisconsin bär sig åt som oansvariga tonåringar, tvivlar jag starkt.

1 Kommentarer:

Demokratbloggen sa...

Nu, jävla slödder ska ni få se!

Namninsamling mot massinvandringen och bok om hur farlig Islam verkligen är.

http://demokratbloggen.wordpress.com/2011/03/06/nu-javla-slodder-ska-ni-fa-se/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.