28 april 2011

Obama blinkade! Nu börjar spelet


Aj, aj....Om Obama trodde att det skulle bli tyst och lugnt nu misstog han sig grundligt. Nu börjar det!


Som jag nämnde tidigare hade Obama bråttom att lämna presskonferensen eftersom han hade "viktigare saker att göra", nämligen att flyga till en inspelning för Oprahs show.

Oprah frågade varför han väntat så länge med att offentliggöra födelsebeviset.
Oprah: "När det först kom på tal, tänkte du, Jag hoppas att jag är född här? "

Obamas kvicka svar: "Jag var där, så jag visste att jag var född där. - Jag kom ihåg det".
Publikens skratt följde och Oprah förklarade att Obama än en gång bekräftat att han var född i USA.
Här följer några punkter som tar upp varför man tvivlar på intygets äkthet.

* Papperet. Man använde inte grönt papper på den tiden utan ett sorts tjockt vitt. Se dessa dokument från en tvillingfödsel från samma vecka .

* Det fanns INGEN rasbeteckning som kallades "African" på officiella dokument förrän 1997. Hans pappa skulle ha kallats "Negro"

* Födda i USA år 1961, klassificeras för befolkningsstatistiken som vit, neger, indian, kines, japan, aleut, Eskimo, Hawaiian och delvis-Hawaiian (kombinerad) och andra " icke-vita. "

* För adressen som används har vi tidigare sett rapporter om att en och samma familj, Orlando Scott Lefforge med hustru och barn bott där i 40 år. Obama-familjen bodde inte där och familjen Dunham bodde på Kamehameha Avenue och Obama Sr. bodde på 11th Avenue.

* Man ifrågasätter också de typer som används från skrivmaskinen eftersom den maskinen var helt ny och hade bara funnits i handeln två veckor innan Obamas födelse och den matchar inte tvillingarna kopia. (se ovan)
--------
Trots allt detta är jag övertygad om att Obama inte kommer att bli avsatt.

(klicka på bilderna så blir texten större)

8 Kommentarer:

Kenta sa...

Ni är galna...

Anonym sa...

Det du säger är klart intressant. (Märkligt att amerikaner inte sagt detsamma!) Det är helt korrekt att termen African inte var något man använde 1961. Wikipedia säger:
- "In his 1963 "I Have a Dream" speech,[49] Martin Luther King, Jr. uses the terms Negro 15 times and black 4 times. Each time he uses black it is in parallel construction with white (for example,, black men and white men)."
- "In 1988 Jesse Jackson urged Americans to use the term African American because the term has a historical cultural base. Since then African American and black have essentially a coequal status." / Steve
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_people#United_States

Anonym sa...

"The Concise Oxford Dictionary" tryckt 1942 har inte ordet African ! Efter afresh kommer Afrikander.
Webster's New World Dictionary 1988 säger att African är a native of Africa, medan African-American är en 'afro-amerikan'.
Födelseintyget från 1961 säger att Baracks far är 'African'. Sade man verkligen så då? Fram till 1963 var Kenya brittiskt; borde inte det rätta ordet ha varit 'Black'? Eller det (nu förbjudna) 'Negro'? Martin Luther King hade visserligen redan 1955 inlett sin kamp i Birmingham, AL, men först 1963 blev denna omfattande. / Steve

Anonym sa...

Jag börjar tro att 'födelseintyget' är ett falsifikat:
1. Om nationalitet hette det år 1961 alldeles avgjort inte 'African' (utan 'British', möjligen 'Kenyan')
2. Om ras hette det inte 'African' år 1961 utan 'Black', eller lite ovänligt 'Negro'. ("Chambers's Compact English Dictionary" tryckt 1962 har inte alls ordet African. UK, ja, men USA har samma språk.)'/ Steve

MG sa...

På Nordyke-tvillingarnas intyg står det att föräldrarna var "Caucasian". Såvitt jag vet är detta ett uttryck som kom i bruk ungefär samtidigt med "Afro-American". Kan det inte också varit så att den som skrev intyget mer tänkte på faderns ursprung än ras, och därför skrev "African"?

Anonym sa...

'Caucasian' är ett gammalt (nu föråldrat) uttryck, som går tillbaka till 1800-talet. Wikipedia tex: "The Supreme Court in United States v. Bhagat Singh Thind (1923) decided that Asian Indians and Middle Easterners – unlike Europeans – were Caucasian, but were not white".
Frågan är om 'African' användes 1961 som ras- eller nationalitetsuppgift. Mitt svar är 'rätt säkert nej'. Och jag är gammal nog för att ha varit med då. / Steve

Anonym sa...

År 1961 styrde 'Africanders' Sydafrika, det afrikaans-talande Nationalistpartiet. Risken för sammanblandning (Africans - Africanders) gjorde att man inte kallade de svarta för 'Africans'. Det var först 1993 som Sydafrika fick ett nytt, demokratiskt statsskick.
- Det intressanta med allt det här är det ser ut som om presidentens 'födelseintyg' är en direkt förfalskning.
- (AP har hittat ett skolpapper från Jakarta, Indonesien, där gossen heter Barry Soetoro, med religion Islam. Hans mamma hade 1965 gift om sig med Lolo Soetoro, och 1967 flyttade hon till Jakarta. Barack gick i skolan där från sex till tio års ålder.) / Steve

Vivian sa...

All photo shop.

http://www.youtube.com/watch?v=3g30VCl_cgk&feature=share

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.