07 maj 2011

Obama-administrationen visar sitt rätta ansikte igen

Boeing har under lång tid byggt flygplan i Washington state. Washington har lagar som tvingar arbetare att ansluta sig till facket, International Association of Machinists and Aerospace Workers, för att behålla ett jobb. Detta fack har regelbundet strejkat av olika anledningar, vilket kostat Boeing massor med pengar. Vid ett tillfälle mer än en miljard dollar.

2009 ville företaget utöka sin produktion, men för att våga satsa ytterligare i Washington bad man facket att gå med på vissa garantier vad gäller kostsamma strejker. Facket sa, "Screw You", så Boeing beslutade sig för att bygga i Charleston, South Carolina i stället.

South Carolina tillsammans med 21 andra stater är vad man kallar "Right to Work-states". Man tvingas inte gå med i något fack när man får en anställning och för Facken i allmänhet är det naturligtvis sådana stater som måste tvingas och underkuvas.

När fabriken i Charleston var klar började Boeing bygga sitt 787-plan där och det blev tydligen för mycket för president Obama som står i facklig tacksamhetsskuld.

Obama-administrationen gick till attack.

National Labor Relations Board har bett rättsväsendet att ingripa och tvinga Boeing att stoppa produktionen i South Carolina. NLRB anser att Boeing ska producera plan endast i staten Washington, där dess arbetstagare skall tillhöra International Association of Machinists and Aerospace Workers. Det har nu gått till domstol och i juni ska man avgöra om Obama, eller rättare sagt hans utsedde, har rätt att bestämma över om ett privat företag, (som inte bryter mot federala eller statliga lagar) i en stat med påtvingade fackföreningslagar, kan hindras från att öppna en produktions-linje i en stat som INTE tvingar arbetare.

Definition av ekonomisk frihet.


Ekonomisk frihet är den grundläggande rätten för varje människa att kontrollera sitt eget arbete och egendom. I ett ekonomiskt fritt samhälle är individer fria att arbeta, producera, konsumera och investera på vilket sätt de vill, och denna frihet skyddas av staten och kan inte stoppas av staten. I ekonomiskt fria samhällen, tillåter regeringar att arbetskraft, kapital och varor kan röra sig fritt, och avstår från tvång, eller hot och frihetsberövande, bortom den utsträckning som behövs för att skydda och bevara friheten.

Detta är från The Heritage Foundation och The Wall Street Journal, som graderar länder där USA ligger på nionde plats, knappt över Bahrain.
Åtgärder som den ovan kan bara göra att friheten i rask takt begränsas ytterligare.

Fascism är:
*Ett ekonomiskt system där industri och handel är privatägda men kontrolleras av regeringen.0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.