23 maj 2011

Profetior

Vid det här laget är vi väl övertygade om att Harold Camping hade fel och att Domedagen den 21 maj passerade relativt obemärkt. Camping hade förutsett att omkring 200 miljoner människor skulle räddas, och att resten skulle dö i en serie katastrofer som skulle drabba jorden fram till den 21 oktober då ett eldklot blir "grand finale".

Man uppskattar att Campings företag, FamilyRadio.com, samlade in och spenderade ca 1 miljon på upplysning och sista-minuten-frälsningar.
(Personligen tycker jag det är fuskigt. Har man varit syndare i hela sitt liv ska man minsann inte kunna rädda sig i sista ögonblicket!)

1 miljon är en massa pengar, men kom ihåg att Camping aldrig begärde att pengar skulle dras från någons lönecheck eller estimeras via en deklaration. Han fick pengarna därför att folk trodde på honom och hans förutsägelser.År 2008 lovade Obama att om han kunde skänka 787 miljarder till de som stöttat honom i hans kampanj och röstat på honom, den sk. "stimuleringsplanen", skulle vår ekonomi återhämta sig och arbetslösheten skulle bli lägre än 8 %.

Han kunde bara ta för sig och ge bort av de pengar som skattebetalarna tvingats punga ut med, det var inget frivilligt donerande där inte.

Campings lärjungar kommer nu med olika bortförklaringar och media gör sig lustiga över att folk kan vara så lättlurade men var är medias lustigheter över alla de som som enkelt lät sig luras av Obamas felaktiga profetia ?


Powerline:

Obama -administrationens misslyckade förutsägelse vad gäller sysselsättningstillväxten har betydande offentliga politiska konsekvenser. Den mest grundläggande uppdelningen mellan våra politiska partier är deras relativa tro, eller brist på sådan, när det gäller effekten av federala utgifter. Vi är i början av en valperiod där Republikanerna kommer att argumentera för minskade offentliga utgifter och Demokrater kommer att hävda, mot alla bevis, att nedskärningar av okontrollerade utgifter kommer på något sätt att vara skadligt för ekonomin. Men Demokraternas teori har prövats och misslyckats. Det skulle vara trevligt om reportrar och redaktörer kunde inse att felaktiga ekonomiska förutsägelse har lika stort nyhetsvärde som de senaste dagarnas misslyckade spådomar om jordens undergång.

Så, vilka är de största dummerjönsarna?

Inspiration från The Whited Sepulchre

21 Kommentarer:

Anonym sa...

Det här med profetior, ja. Man undrar förstås vad Camping baserar sin profetia på. Jag erkänner att det inte är så lätt att hålla sig för skratt. Men samtidigt ändå inte. Jag minns när jag läste igenom Nostradamus profetior för ett 15-tal år sedan (Han levde för 500 år sedan). Allting var väldigt diffust och kunde tolkas lite hursomhelst och jag blev inte så mycket klokare. Allt är ju dessutom skrivet i symbolisk form och för att förstå måste man förstå symbolerna. Men det var 3 saker som stod ut: Det stod att år 1999 i den 7:de månaden skulle de två tornen i den nya staden i det nya landet trilla ner från himlen. Ungefär så. Sedan stod det att om 500 hundra år skulle muslimerna välla in över Europas gränser men efter 30 års krig drivas ut igen. Detta var ju lätt att kontrollera med tanke på ett specificerat datum. Ett frågetecken var förstås vad som menades med den 7:e månaden. Vår nutida eller romersk tideräkning ? Enligt romersk tideräkning (mars är årets första månad) skulle det snarare vara september än juli. 1999 kom och ingenting hände. Ja,ja tänkte jag. Det är ungefär som det brukar vara med alla dessa profetior som har till syfte att skrämma folk. Men 11/9 2001 satte jag skrattet i halsen. Nostradamus hade fel men han hade tydligen ändå rätt. Om man bortser från datumet. Samma med med profetian om muslimer som väller in över Europas gränser. Återstår att se om de kommer att drivas tillbaka. Att det blir ett omfattande krig håller jag för sannolikt, och det har väl redan börjat./SB

en Martin sa...

Hej igen Berit med den extrema tilltron till marknadsekonomi. :)
Det var jag som ifrågasatte ditt ifrågasättande av återvinning.

Vet inte om detta är rätt plats, men vill gärna veta hur du ser på den senaste sändningen av Vetenskapens värld i SVT:

http://svtplay.se/v/2429885/vetenskapens_varld/del_17_av_17__racker_varldens_resurser_inte_for_konstant_tillvaxt_?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2429885/sb,p102815,1,f,-1

Det handlar om att jordens resurser inte räcker för konstant tillväxt och att vi nått ”taket”. Det verkar vare de forskare som du antagligen menar ska lösa allt med modern teknik som kommit fram till detta. Men samtidigt verkar du ifrågasätta deras beslut, dessa fysiker ingenjörer som du menar kommer lösa problemet med bilar som går på vatten etc.

Är inte det lite motsägelsefullt?

För övrigt så tycker jag du är riktigt larvig som dömer Obama efter hans kroppsspråk och drar några slutsatser av honom genom några gamla fotografier. Det ju snarare du som är cynisk med den inställningen.
Jag tycker han har en skön avslappnad still och får inte alls ett dåligt intryck av honom gällande detta.

Knute sa...

Inte alls larvigt, kroppspråket står för över hälften av kommunikationer mellan människor, om man ska tro wikipedia.

Som jag skrivit tidigare:

Skenet bedrar när det gäller Obama. Han kan vara hur snygg och trevlig som helst, ändå är det något som inte stämmer. Hans sträva röst passar inte ihop med hans utseende. Vilket var det första intrycket folk fick av honom? De borde ha kommit ihåg hans vänstervridning och amerikahat som fick dem att rysa av obehag, i stället för att förföras av honom.

Berit sa...

Martin, känner du till Paul Ehrlich som på 60-talet var ett stort namn. Hans berömmelse grundade sig på varningar om att jordens resurser skulle vara uttömda 1990, att världen skulle vara överbefolkad och att jorden inte skulle kunna hantera befolkningstillväxten?
Han ingick ett berömt vad och förlorade stort.

Budskapet i TV programmet är ju klart och tydligt. Man har letat upp människor som med alla medel vill ha en centralstyrd planekonomi. Arrogans och behov av att kontrollera andra driver sådana människor. De har emellertid alltid fel eftersom de utgår från premissen att vi lever i ett sorts vakuum. De förstår inte den mest grundläggande principen i nationalekonomi: människor svarar på incitament.
Anledningen till att vi inte får slut på mat, som man ofta förutspår, är att när matpriserna går upp, söker människor nya källor till mat. Anledningen till att det inte tar slut på naturresurser, är att när de minskar eller blir dyrare att utvinna, ökar man produktionen tack vare det höga priset, eller så hittar man substitut. Alla tror att det höga oljepriset är en sådan katastrof, men om priset blir för högt, kommer vi att hitta substitut, eller också hittar man mer olja. Att subventionera vissa energikällor lägger band på initiativförmågan.
Höga priser ger oss den information vi behöver och människans uppfinningsrikedom gör att vi kan ta itu med problemet.

Människor med den attityd man ser i programmet har också fel vad gäller överbefolkning eftersom de ser människan som någonting negativt i vågskålen gentemot tillgängliga resurser. Faktum är att många människor genom sin produktivitet, faktiskt ökar det som är tillgängligt för konsumtion.
"Stenåldern tog inte slut därför att vi fick slut på stenar"

Knute sa...

Obama har anställt en “Terminator” mot ofördelaktiga upplysningar. Jesse Lee heter denne
“Director of Progressive Media & Online Response“ som ska “terminera” osanningar om Obama.

http://www.sisteskanse.net/2011/05/obama-med-terminator-mot-ufordelaktige-opplysninger/

en Martin sa...

Berit, nej jag känner inte till den Paul Ehrlich som du tar upp. Självklart finns det folk som hårdrar saker i alla läger och alla är inte så nyanserade i sina slutsatser.

Man kan undra vad du får dina slutsatser ifrån när du ifrågasätter folk som Peter Victor och de andra som intervjuas i programmet. Peter Victor har lagt ned flera år på sin efterforskning och när man lyssnar på honom så tycker jag han verkar vara en mycket sympatisk person. Att bara avfärda han arbete som du verkar känns inte riktigt rätt och får mig att tänka på ordet onyanserad igen. Du som verkar ifrågasätta fanatiker verkar lika fanatisk och orubblig i din egen åsikt. Vad gör dig då bättre än de andra du ifrågasätter mer en att du tycker du har rätt för att du är ”dig själv”?

Sen är vad jag fattat ingen som säger att man tvunget ska köra med ”centralstyrd planekonomi” Det handlar om att lugna ned tillväxten lite och få en annan utveckling, inte att avstanna utvecklingen. Varför är tillväxt alltid lika med utveckling? Är det så enkelt?

”Arrogans och behov av att kontrollera andra driver sådana människor.”

Det var nog bland det dummaste jag läst.
Detta är knappast personer som är intresserade av någon kontroll eller makt. De ser något som de tror är ett problem och försöker hitta lösningar.

Kolla på intervjuerna i sin helhet:

Peter Victor:
http://svtplay.se/v/2434009/vetenskapsnyheter/tillvaxten_i_fokus__peter_victor?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2434391/sb,k108119,1,f,-1

Johan Rockström:
http://svtplay.se/v/2434004/vetenskapsnyheter/tillvaxten_i_fokus__johan_rockstrom?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2434009/sb,k108119,1,f,-1

Tim Jackson:
http://svtplay.se/v/2433927/vetenskapsnyheter/tillvaxten_i_fokus__tim_jackson?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2434004/sb,k108119,1,f,-1

Finns fler personer som intervjuas där i raden under huvudvideon.
Och det är knappast folk de hittat på gatan som intervjuas.

Att totalt avfärda dessa personers åsikter som baserar på en hel del efterforskning känns som sagt inte så trovärdig om du själv inte är en person som lagt ned någorlunda lika mycket energi för att få fram din ståndpunkt.

Får man fråga vad du Berit baserar din åsikt på? Artiklar på internet? :)

Jag säger inte att det alltid finns en sanning, men det gäller år alla håll, inte bara det som ”man själv tycker”.

Berit sa...

Att Peter Victor är "sympatisk" har inte så mycket med saken att göra.
Uppfattar du inte att premisserna i programmet redan är satta?

Vem ska bestämma när utvecklingen är nerlugnad lagom? Det är där du kommer att få hårhänt centralstyre som bevisligen misslyckats varje gång det provat. Socialism-light!Ha!
En fri marknadsekonomi är det enda som SANNINGsenligt och riktigt kan rätta sig efter alla nyanser.
Och med fri marknad menar jag inte heller den kontroll som stora företag köper sig via donationer till politiker och lobbying för att få undantag från regler, subventioner och skattebefrielser för att få marknadsmonopol.

Om du inte har hört något dummare än det jag skrev om "kontroll och makt", har du inte hört mycket.
Varifrån tror du att mängder av forskare får sina fond-pengar ??? och vilka resultat och åsikter tror du att de måste prestera för att få mer pengar??? Och vilka sorts program väntar du dig att SVT ska sända på detta tema?

Nedvärdera inte folk på gatan, det är de som ÄR marknaden och ofta visar mycket sunt förnuft eftersom de styrs av sin egen plånbok.

Att du analyserar min personlighet och ger mig tillmälen är svagt och gör att jag tappar lusten att lägga ner tid på en diskussion med dig.

Att du inte känner till Paul Ehrlich visar också hur ytligt insatt du är i dessa frågor.
"Alla" människor med lite insikt om befolkningsökning och resurser känner till den stora diskussionen mellan Ehrlich och Simon.

Anonym sa...

Martin, du startar diskussionen genom att utgå ifrån att vi står inför ett problem och det gör att du verkar ha svårt att ta till dig det som Berit försöker förklara för dig.

Vi har inget befolkningsproblem. Befolkningstillväxten är ett resultat av att dödligheten minskat och att livslängden ökat i hela världen. Det är ett framsteg. Befolkningsökningen har mer än väl balanserats genom en ökning av livsmedelsproduktionen och andra resurser, inklusive energi. Hungersnöd under de senaste århundradena har berott på politik snarare än ett ekologiska fenomen. Vi har inte slut på resurser och verkliga priserna på råvaror är lägre än någonsin tidigare. Befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt är förenliga. Mellan 1776 och 1975, ökade medan världens befolkning sex-faldigt , medan världens BNP ökade cirka 80-faldigt. Människor producerar resurser. Länder är inte fattiga därför att befolkningen ökar. England, USA, Hong Kong,och andra blev rika samtidigt som befolkningstillväxten var stor. Den mest tätbefolkade länder är bland de rikaste.

Lisa/

en Martin sa...

Berit,

Jo, premisserna är satta och det är vetenskapsmän/kvinnor, forskare och Nobelpristagare som kommit fram till det genom att hitta på en massa saker menar du? De lägger ned sin tid på något som du helt avfärdar som bluff bara för att en person Paul Ehrlich förlorade ett vad?

Det stämmer att jag inte är särkilt insatt, det erkänner jag. Men jag undrar igen hur insatta är ni som menar att alla detta bara är ”hittepå”?

Borde det inte finnas forskare som INTE håller med alla dessa?
Var är deras gemensamma uppslutning och modeller som visar att exempelvis Peter Victor har fel? Vore inte en sådan önskvärd?n

Jag betvivlar inte att vi kan klara det, men det är hur vägen dit ska vara som man bör fundera över och inte bara alltid ta det för givet att det ”löser sig självt”.

”Att du analyserar min personlighet och ger mig tillmälen är svagt och gör att jag tappar lusten att lägga ner tid på en diskussion med dig.”

Jag analyserar det du skriver, har inget med dig som person att göra.
Vad var det du tolkade som ett tillmäle? Bara för att jag påstod att jag betvivlar att du med dina åsikter besitter sanning sanningen om hur världen ser ut? Menar bara att man bör förstå hur begränsad en skalle är (min också) och kanske vara mer nyanserad i sina påståenden.

Hursomhelst var det inte meningen att såra någon. Lite mer självdistans kanske skulle vara på sin plats? :)

Lisa,

Jag vet att Berit inte tycker att vi står inför ett problem, men uppenbarligen finns det de som gör det och de känns som de onekligen har grund för sina påståenden. Hade jag inte funderat på varför dessa ser ett problem så hade jag så klart inte ifrågasatt Berit. Du ser Berits åsikt som ”den riktiga sanningen” och menar att det är därför jag inte förstå, men det är ju just hennes påstående om att man kan vara så säker på att det är som hon säger som jag ifrågasätter.

Det blir liksom lite skevt att på ena sidan ha en bloggare (som jag inte vet vad hon har för bakgrund, du får gärna berätta) som säger en massa saker och på andra sidan ha en rätt rejäl stab med folk som säger något annat. Jag är säkert på att Berit besitter en massa kunskap, men att inte inse att ens egen relativt begränsade hjärna (eftersom man bara är ”en”) inte kan besitta så mycket så tycker jag man ska vare mer nyanserad. Man kan inte veta säkert att allt är lugnt (vilket ni verkar mena) liksom man inte kan veta säkert att allt är kört.

Håller du med mig?

Det är det onyanserade som jag ifrågasätter och bara för att jag inte helt ”tar till mig” Berits ganska ensidiga åsikt betyder inte det att den är 100% felaktig, men inte heller säkert 100% rätt. Saker är mer komplicerade än så vill jag påstå.

en Martin sa...

Visade inläggen här för en annan person och fick detta svaret:

”Intressantast är väl argument om marknadsekonomi som helt bygger på att människan handlar rationellt ("Nedvärdera inte folk på gatan, det är de som ÄR marknaden och ofta visar mycket sunt förnuft eftersom de styrs av sin egen plånbok.") när raka motsatsen är bevisad om och om igen. Människan handlar inte rationellt när det kommer till den egna plånboken, vemsomhelst som studerat det minsta lilla ekonomi eller spelteori vet att många andra faktorer spelar in också.

Hade människan varit rationell hade vi inte haft reklam, SMS-lån, konkurrerande företag eller bloggar. Vi hade haft en ren och rå superkommunism där allt sker med största effektivitet och alla är beredda att rationellt göra vad som är "bäst".

Fri och oreglerad marknadsekonom fick new founderlands fiskeindustri att braka samman, art efter art. Inte ens när man VISSTE vad som skulle hända blev det någon skillnad, eftersom alla var tvungna att se till sitt eget bästa (och därmed bidra till utfisket).

Grundproblemet är inte marknadsekonomin dock. Grundproblemet är den marknadsekonomi som inte tar hänsyn till kostnaden utan alltid skjuter problemen framför sig. Just nu tar vi SMS-lån med väldigt hög ränta av naturen...”

Försöker få lite motpol till era åsikter, annars blir det ju ingen diskussion. :)

Berit sa...

Martin, ingen av oss vet hur framtiden kommer att gestalta sig. I alla tider har det legat för alltför många människor att tro att de vet bäst och därför måste påverka andra att ändra sitt sätt att leva. Tidigare kunde man hota med helvetet, och locka med himlen, nu går inte det längre så man drar till med "jordens undergång", överbefolkning, resurs-utarmning... Tror du på Al Gore, också?

Lisa har rätt i att du redan bestämt förutsättningarna för diskussionen genom att tro på att resurserna är utarmade och tar därför inte till dig några argument .
Ehrlich-Simon handlar om mycket mer än ett förlorat vad. Titta lite djupare på varför Ehrlich förlorade.

Vad då om marknadsekonomi och rationellt?
En fri marknadsekonomi är vad vi har när människor får vara fria i sina val och beslut , vare sig din kompis tycker de är rationella eller inte.
Den företagare som inte tar hänsyn till kostnader kommer inte att bli särskilt långlivad!
Du har verkligen lyckat hitta en riktig kommunist, verkar det som. Ni båda skulle må bra av att läsa Adam Smith

Anonym sa...

Jag tittade lite i World Almanac 1995 och 2011 på hur "fattigdomen" i olika länder har förändrats, mätt i bruttonationalprodukt per capita, och i livslängd.
- Indien har gått från $270 (1994) till $3100 (2010), alltså ökat 11½ gånger, samtidigt som medellivslängden ökat från 58/59 år för män/kvinnor till 65.5/67.5 år. Ingen dålig ändring på 16 år!! (Folkmängd nu 1173 miljoner.) Det var just tidigt 90-tal som man övergav sina socialistiska idéer…
- Kina har gått från $360 till $6600, alltså ökat 18,3 ggr. Medellivslängden hade ökat från 67/69 år till 72.5/76.8 år. (Folkmängd nu 1330 miljoner.) Där började man redan 1978 släppa efter på sina kommunistiska ekonomiska principer…
- Ett land som vill ha ekonomisk tillväxt ska alltså söka sig till marknadsekonomi. "Elitens" böjelse för socialism måste hållas tillbaka. / Steve

en Martin sa...

@Berit

Jag ska kika på Adam Smith.
Antar att du gillar Milton Friedman också.

Hursomhelst fattar jag inte att man inte inser att jorden ÄR en ändlig resurs. Man kan inte göra vad som helst med den. Men om jag förstår dig korrekt så men ar du att det kommer ”styra upp” av sig själv. Jag är mycket skeptisk till det. Jag upplever starkt att folk har svår att se saker i sitt sammanhang – svårt att tänka bortom det man har framför sig. Då kommer man inte hinna undan innan väggen kommer. Kapitalismen som den (ser ut idag) verkar föga ta hänsyn till att planenen här begränsade resurser. Hur ska allt då kunna växa i all evighet?

Hur svara du på det?
”Det ordnar sig” är ju lätt/skönt att säga.

Allt skräp i Stilla Havet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Pacific_Garbage_Patch

Det ordnar sig? Nej, inte om någon tar tag i det, och vem fasen vill det i en marknadsekonomi? Det finns ju knappast några pengar att tjäna på att plocka upp skiten och pengar är det enda som får folk att göra saker, eller?

Erkänn att ni blundar för andra synvinklar än era egna. Totalt avfärdar vad Peter Victor har kommit fram till som spenderat 40 år att forska i.

@Anonym

Peter Victor tar upp det när han får frågan ”aren't we better of now than we were in the seventies?”

Han säger (som du) att BNP har ökat, vi har mer varor och tjänster

”Not better of in the terms of the quality of nature, we just don't measuer it very effectively. So if we just look at the plus side, and don't look at the minus side, we have this illusion that we're better of.”

”Not better of in terms of the distribution of the output of the economy, in facts it become rather more unequal over the last couple of decades [in many countries]”

Men han säger att självklart har tillväxten varit av godo och säger att han är glad att han lever nu på 2000-talet och inte på 1900- och 1800-talet.
Men ”now it's beginning to look like the costs outweigh the benefits”.

”Ett land som vill ha ekonomisk tillväxt ska alltså söka sig till marknadsekonomi. "Elitens" böjelse för socialism måste hållas tillbaka”

Som sagt, ser man till enstaka detaljer så är så klart marknadsekonomi av godo. Men man får inte glömma helheten, det finns andra saker som är av värde för människan än pengar och livslängd.

en Martin sa...

Vill också citera Johan Rockström (så ni slipper se intervjun, vilket ni i och för sig borde göra):

”Det är bara dom de senaste 10 åren som vi verkligen har kunnat - inte lägga hela pusslet över den mänskliga påverkan på planeten, men stora delar av pusslet och det är ett pussel som berättar en ganska dyster historia. Och den visar framförallt – via empirisk observation – att vi har en accelererande negativ miljöpåverkan som nu har nått global nivå. Så man kan enkelt uttrycka att vi idag har belägg för att säga att mänskligheten lever på en full planet – miljömässigt full planet – och dessutom att vi håller på att slå i taket och i vissa fall till och med har gått över de ekologiskt hållbara gränserna som så att säga riskera stabiliteten hos hela det planitära systemet, dvs. vi riskerar själva basen för ekonomisk tillväxt.”

Men han tramsar väl bara och vad hela hans (och andras) forskning kommit fram till är egentligen bara en bluff. :-/

Själv tror jag jorden inte har en aning om vad marknadsekonomi är.

Men ni tycker ju Al Gore är ju dum.
Är han den enda som påstår att vi har problem, eller?

http://svtplay.se/v/2434004/vetenskapsnyheter/tillvaxten_i_fokus__johan_rockstrom?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2434009/sb,k108119,1,f,-1

Berit sa...

Att slänga skräp, i havet eller på andra platser är ett brott! Varför drar du fram det som exempel?
I ett fritt samhälle lever var och en under fastslagna lagar i motsats till nyckfulla regler framröstade av grupper som "tror" det ena eller andra och måste påtvinga andra sina "farhågor". I ett samhälle som styrs av lagar ska dessa lagar bara ha ett syfte: att skydda rättigheterna för den allra minsta minoriteten som någonsin existerat - nämligen den enskilde.
----
Marknadsekonomi får sitt namn av att marknaden reglerar sig själv, det är ju hela idén!

Jag säljer något till dig som du tycker är värt att spendera pengarna på. Ingen tvingar oss att göra affär. Vi är båda nöjda och glada! Om någon annan kan sälja en vara du tycker är bättre och/eller billigare står det dig fritt att köpa den i stället och jag får se över vad jag sysslar med.

Hur kan du också skriva något så dumt som detta:
"Grundproblemet är den marknadsekonomi som inte tar hänsyn till kostnaden utan alltid skjuter problemen framför sig."
Vet du vad du menar med det?

Fria företagare måste alltid se till kostnader. Staten däremot, som kan fylla luckorna med skattemedel, behöver inte rätta sig efter kostnader.
--------------
Har du funderat på vilka andra saker (förutom individens frihet, som du inte tycks ha mycket till övers för) är viktigare än pengar och ett långt liv? Tror du att det är en slump att medellivslängden ökar?
----------
Regeringen har en viktig roll att spela, men det får inte undergräva viktiga institutioner av privat egendom, marknader och rättsstatliga principer, om ekonomisk tillväxt och välstånd ska inträffa.

Om du tror på något som detta :
"Hade människan varit rationell hade vi inte haft reklam, SMS-lån, konkurrerande företag eller bloggar. Vi hade haft en ren och rå superkommunism där allt sker med största effektivitet och alla är beredda att rationellt göra vad som är "bäst"....kan jag bara klia mig i huvudet och avslutar min del av diskussionen med det.

PS. Man "kikar" inte på Adam Smith, man går till biblioteket och lånar The Wealth of Nations.
The Nature of Government av Ayn Rand är också bra.

Al Gore är inte dum men det är däremot de som går på hans smarta affärsidé.

en Martin sa...

Ska LÄSA Adams, men är rätt övertygad om att han inte såg helheten (framförallt inte under den tid han verkade) dvs. att allt hänger ihop. Man kan inte undgå att jorden är en ändlig resurs och nu VET vi med stor sannolikhet att det inte kommer att hålla om vi håller på som vi gör. Alla på planeten kan inte ha samma levnadsstandard som vi och i alla fall jag tycker det känns märkligt om den hålls igång på bekostnad av andra.

När jag försöker ta upp en motpol till det ni säger så tar ni inte till er ett dugg, utan säger bara att det är jag som inte fattar att det inte finns ett problem. Är det kul att diskutera då?

Nä, det är det som hela där här bloggen genomsyras av— ren väldigt krass och onyanserad syn på hur saker ser ut, ibland minst lika extremistiskt som det som det ni kritiserar. ”Det finns bara en sanning, det finns bara en lösning och det är den jag tror på”. Känns det igen?

Det var ju inte jag som skrev:

"Grundproblemet är den marknadsekonomi som inte tar hänsyn till kostnaden utan alltid skjuter problemen framför sig."

Det var en annan person jag citerade.

Men eftersom jorden ÄR en ändlig resurs så ligger det någonting i det. Hur kan någon förneka att den inte är det?
Att blanda ihop Johan Rockström, Peter Victor och de andra som intervjuas i Vetenskapens värld med de som påstår att jorden ska gå under å det närmaste är ju också helt skevt. Snacka om att blanda ihop morötterna med blåbären.

Jag kan tänka mig att Adam Smith hade många bra idéer, men vad jag inte tror han tog i anspråk är en planet med över runt miljarder människor (and counting) där fler och fler vill ha en viss levnadsstandard.

Plasten i havet tog jag upp för att visa att det finns problem. Vissa saker ordnar sig inte av sig själv om man inte tar tag i dem.

”Har du funderat på vilka andra saker (förutom individens frihet, som du inte tycks ha mycket till övers för) är viktigare än pengar och ett långt liv? Tror du att det är en slump att medellivslängden ökar?”

Jag har visst något till överst för individens frihet, men jag tycker också att individen inte ska glömma att den lever på ett ställe där alla andra också har samma friheter och att man inte bara kan se till sig själv hela tiden. Man är inte ensam i ett samhälle.

Hursomhelst, jag tycker det är märkligt hur ni helt kan förkasta det som vetenskapen säger när det gäller jordens resurser och sen i nästa sekund säga att vätgasbilar kommer fixa biffen. Så de som forskar på vätgasbilar har ”rätt”, men inte de som forskar på miljön?

Nä, lite mer nyanserade åsikter efterfrågas, tack. :)

Berit sa...

Lås inte fast dig så hårt på vätgasbilen, Martin. Det var mest en symbol på att det finns inget däggdjur på denna jord så anpassningsbart och så uppfinningsrikt som människan. Vad vet du och jag om framtiden? men läs historia så får du nog mer tilltro till människans förmåga.

Varför citerar du något så dumt som "Grundproblemet är den marknadsekonomi som inte tar hänsyn till kostnaden utan alltid skjuter problemen framför sig" om du inte står för det?

Så länge du ser till dina egna intressen och inte hindrar andra och skadar dem, är det den bästa regeln för att människor ska kunna leva friktionsfritt tillsammans.

Också, dra inte heller fram idiotiska exempel som den med sopor i havet som är ett lagbrott.

Att du inte känner till Adam Smith eller Paul Ehrlich visar att du inte har mycket begrepp om det ämne du ger dig in på

Berit sa...

Martin, jag är övertygad om att du är en god människa som vill väl men som så många andra goda människor begår du felet att du rättar dig efter känslor i stället för att ta reda på fakta.
"The road to hell is paved with good intensions"

a Martin sa...

Människan anpassningsbar? Är väl snarare så att vi anpassar omgivningen.

Historien visar mycket bra, men en hel del skit också. Inte mycket vi lär oss verkar det, men ändå får man ju säga att det går framåt överlag.

Nej, skulle kanske inte citerat det, men det var mest för att kasta in en annan persons respons. Men lite tycker jag nog det ligger i det. Det finns saker som marknadsekonomin inte verkar ta med i beräkningarna.

Det där med flaskorna i havet är ju ett problem fastän du säger att det är olagligt att slänga skräp i naturen. Ett återvinningssystem med pant på flaskorna hade säkert kunnat hindra i alla fall delar av detta.

”Så länge du ser till dina egna intressen och inte hindrar andra och skadar dem, är det den bästa regeln för att människor ska kunna leva friktionsfritt tillsammans.”

Till mina egna intressen hör också att andra ska ha det bra. Jag vill inte leva i ett samhälle där alla bara ser till sig själva. Tror inte det blir så kul stämning då.

”Att du inte känner till Adam Smith eller Paul Ehrlich visar att du inte har mycket begrepp om det ämne du ger dig in på”

Kan hända, men du verkar inte så insatt i miljöfrågor och återvinning, ändå har du en massa åsikter om det. ;)

”Martin, jag är övertygad om att du är en god människa som vill väl men som så många andra goda människor begår du felet att du rättar dig efter känslor i stället för att ta reda på fakta.”

Många snackar om fakta och sanning, men det är det alltid så glasklart vad som är fakta och sanning? Saker är mer komplicerade än vad de ser ut på ytan, så jag upplever det som att det finns olika tolkningar om vad som är ”sant” och ”fakta”. Ett exempel är ju hur du avfärdar att Johan Rockström säger att det finns empiriska bevis på att vi lever på en ”full planet”.

”Alla är saliga i sin tro” är nog en sanning i alla fall.

"The road to hell is paved with good intensions"
Hehe, ja så är det väl. :)

Berit sa...

”Så länge du ser till dina egna intressen och inte hindrar andra och skadar dem, är det den bästa regeln för att människor ska kunna leva friktionsfritt tillsammans.”

Till mina egna intressen hör också att andra ska ha det bra. Jag vill inte leva i ett samhälle där alla bara ser till sig själva. Tror inte det blir så kul stämning då.
------
Det verkar som du nästan fattar galoppen. Det förhåller sig nämligen så att om du är vänlig mot andra så att gillar dig, får du det bra och trevligt själv.
Har du hört talas om den gyllene regeln?
Likaså om du säljer undermåliga varor och tjänster inom den fria marknaden mister du ganska snart dina kunder.

Människan är det mest anpassningsbara däggdjuret på jorden. Tänka på alla olika klimatområden dit man anpassat sig, polarområden, djungel, öken kyla,torka, värme, hög luftfuktighet, höga höjder, överbefolkade städer, obebodda öar...

Berit sa...

Martin, här är ett
föredrag som gjort för dig. Hoppas du kan tillgodogöra dig det

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.