12 maj 2011

Ur Sannfinländarnas valmanifest

"Kanske kan den svenska regeringen vägra samarbeta med Sverigedemokraterna men den kan inte vägra samarbeta med oss. Och vi kan inte samarbeta om de vägrar skaka hand med oss," säger Timo Soini, Sannfinländarnas partiledare.

Här följer en viktig text som behandlar ett i högsta grad verkligt problem i västerländska samhällen. Via bloggen Gates of Vienna:

"Samhällets framtid ligger hos dess barn och unga. Just nu är nativiteten i vårt land 1,8 barn per kvinna. Samtidigt studerar ett stort antal personer i barnafödande ålder med hjälp av studiestöd och lever, med finska mått, under fattigdomsgränsen.

Det är märkligt att det enda botemedlet till detta verkar vara invandring.

Samhället borde ge förutsättningar för fler unga finländare än i dag att ha en verklig chans att bilda familj och skaffa barn. Barn är alltid välkomna, eftersom de är en naturlig del av livet och en förutsättning för nationens framtid.

Eftersom studietiden i genomsnitt har ökat främst på grund av att finländarna utbildar sig för mycket [!] och att studier får för lite stöd på individuell nivå, anser Sannfinländarna att stödet för studerande familjer måste ökas. Annars är par i bästa barnafödande ålder för dåligt utrustade för att skaffa barn.

Om alla par väntar med att skaffa barn tills de är trettio år kommer det genomsnittliga antalet barn förbli under två och åldersstrukturen i befolkningen blir snedvriden."

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Någon nation måste pröva att lösa detta svåra problem. T ex genom att ge stora barnbidrag till första och andra barnet. För att förhindra missbruk, t ex att vissa arbetslösa skaffar tio barn, ges inga bidrag fr o m tredje barnet.
Nivåerna bör lämpligen anpassas varje år så att en "perfekt" ålderspyramid uppnås. Även bidrag till tredje barnet kan användas för detta syfte.
Medel för denna politik får tas från övriga poster, bl a invandringskostnader. Detta problem är överordnat alla andra, efter samhällets existens hänger på att det löses.

16830911

Anonym sa...

Färre aborter istället för invandrade analfabeter

Dagens svenska politiker säger alla att "vi behöver invandrare för att klara välfärden". Med hänvisning till att det blir fler "äldre äldre", som behöver särskilt mycket vård, och färre "arbetsför ålder", som kan leverera vården.

Vi måste ta in Turkiet, som har befolkningsöverskott, i EU, för att klara ekonomin.

Samtidigt har vi storleksordningen 40.000 aborter varje år. Ingen politiker andas om att man skulle kunna justera villkoren för att föda, så att antalet minskas till ex.vis 20.000.

Sen tar signaturen 16...11 fel i det antal barn som behövs. De kvinnor som föder barn behöver föda TRE, för att vi skall behålla antalet invånare.

Men systemet måste rimligen göras så att inte somliga kvinnor tvingas av sina män att föda tio barn för barnbidragens skull.

Det var bättre förr: Då fick barnfamiljer skatteavdrag istället för bidrag. Det garanterade att föräldrarna hade en etablerad position i samhället och kunde ta hand om sina små. Det visar sig om och om igen att barn från "rika" familjer klarar sig bättre i skolan och i förvärvslivet samt blir kriminella mer sällan. För alla medborgare, och då särskilt för de "fattiga" som oftast drabbas av brott, är det alltså mer fördelaktigt att stimulera "rika" att skaffa barn än att stimulera "fattiga" att göra det.

Sådana är realiteterna.

Vem vågar säga det högt ?


Fridsamme Fridolf

Anonym sa...

@Fridsamme Fridolf:

Du har helt rätt, det behövs cirka 2.11 barn per kvinna för att gå jämnt upp. Så genom att ge ett reducerat bidrag för tredje barnet borde detta kunna styras.

Håller också med om att man bör stimulera i första hand väl etablerade familjer ekonomiskt. Eftersom fattigdom/arbetslöshet tycks gå i arv borde detta kunna användas för att få bort fattigdomen på sikt.

Trist med den engelska situationen där ensamstående arbetslösa mammor skaffar barn för att försörja sig, som i sin tur blir ensamstående och arbetslösa.

Angående aborterna så är det ett otyg. Men nu är katten ur lådan och det går inte att skruva tillbaks klockan. Finns alltid något land som kommer att tillåta abort. Kanske dessa barn borde födas och adopteras inom landet istället? Finns många till åren komna som inte kan få de barn de önskar. Ge mammorna ett rejält stipendium som belöning för födda barn!

16830911

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.