04 juni 2011

Att vara Amerikan

Om Obama vinner nästa val visar det, att det inte finns tillräckligt många människor längre värdiga att kalla sig Amerikan.

Att vara Amerikan definieras bäst genom vad John F Kennedy en gång sade:" Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land".

Är du en tillgång eller en belastning för ditt land? (Och det är nog inte bara amerikaner som ska ställa sig den frågan.)

Valet 2012 utgör en verklig skiljelinje mellan att vara eller icke vara Amerikan.
Den viktigaste frågan är om vi människor i USA väljer att fortsätta att använda mob-demokrati för att förslava våra grannar eller om vi återvänder till den ursprungliga avsikten med en konstitutionella republik.

Idag bedriver den amerikanska regeringen en politik som främjar lättja och det uppmuntras enkelt av okunniga medborgare och den "bildade" eliten. Man utnyttjar de människor man säger sig beskydda.

Landet har sakteliga brutits ner av den cancer som kallas socialism och är nu på sin dödsbädd. Det finns ingen möjlighet att överleva om man fortsätter den nuvarande ekonomiska modellen.
Fyra år till av okontrollerat underskott kommer att resultera i ett land som fortfarande skulle kunna kallas "America" men det kommer inte att vara amerikanskt.

En gång i tiden kunde vi styras av våra ambitioner och så länge som andra människors egendom inte skadades, kunde folk gå vidare med sina planer och lyckas eller misslyckas.

Nu måste vi ha tillåtelse för allt, tom. för ett "lemonade stand", ett bord med saft och vatten som ett litet barn sätter upp vid trottoaren. Det var förr symbolen för amerikansk företagsamhet.

Utan tillstånd numera kan man inte bygga ett hus eller ens en vedbod på sin egen tomt, starta ett företag, sälja sin senaste uppfinning.....därför att regeringen vet bäst.
Socialism-cancern har ätit sig in i människors hjärta och hjärna, förstört deras självtillit och ändrat deras attityd.
De som har idéer stannar upp och frågar sig vilka regerings-subventioner de kan få om de gör si eller så, vilka olika statliga institutioner de måste besöka, hur många blanketter de måste fylla i, vilka extra förmåner de får om de kan hitta en minoritetsgrupp där de passar in. De skryter om hur mycket pengar regeringen gav dem för den gamla skrotbilen och de ägnar inte en tanke åt var pengarna kommer ifrån.

Definitionen av en Amerikan har urholkats av "mångfalden" och söndrats av politisk korrekthet. Alla ska passa och identifiera sig med någon grupp som kan kalla sig minoritet och därför få fördelar framför alla andra.
Amerikaner måste återerövra stoltheten och kärleken till friheten genom att stå upp mot amerika-hatarna, både inom regeringen och utom landet.

Istället för att tänka "Vad är det regeringen kan ge mig?" (Vad kan jag ta från min granne?) måste vi i stället tänka på vad vi kan ge våra grannar.

Vi kan vi ge dem friheten tillbaka och se till att vi behåller den.
Det är att vara en riktig Amerikan!

Amerika är egentligen inte en plats, det är en uppsättning av ideal. Allt som krävs för att bli en Amerikan är att anamma dessa ideal och man behöver inte vara född i landet för det.

20 Kommentarer:

Anonym sa...

Hej Berit!

Inledningen till Milton Friedmans bok ”Kapitalism & frihet”.

"Man har ofta citerat följande mening i president Kennedys installationsanförande: "Fråga inte efter vad Ditt land kan göra för Dig - fråga i stället vad Du kan göra för Ditt land.” Det är ett frapperande exempel på tidsandan att den kontrovers som uppstått kring dessa ord har rört sig om frasens ursprung och inte om dess innehåll. Inget av citatets hälfter uttrycker ett förhållande mellan medborgare och regering som motsvarar fria människors ideal i ett fritt samhälle. Det faderliga "Vad Ditt land kan göra för Dig" tycks innebära att regeringen är beskyddaren och medborgaren hans myndling, en synpunkt som avviker från den fria människans övertygelse om att han själv bär ansvaret för sitt öde. Orden "Vad Du kan göra för Ditt land" antyder att regeringen är gud eller herre, under det att medborgaren är hans tjänare eller tillbedjare. För den fria människan utgör landet alla individer som nationen består av, inte något högre eller ovanför dem. Han är stolt över det gemensamma arvet och lojal mot de gemensamma traditionerna. Men han betraktar regeringen som ett medel, ett verktyg som varken utdelar favörer och gåvor eller som blint måste dyrkas och tjänas som en herre eller gud. Han erkänner inga speciella mål eller syften utöver de samstämmiga mål och syften som medborgarna var för sig tjänar och strävar för.

En fri människa, frågar varken efter vad hans land kan göra för honom, eller vad han kan göra för sitt land. Han frågar snarare: "Vad kan jag och mina landsmän göra med hjälp av regeringsmaskineriet" för att uppfylla våra individuella skyldigheter, förverkliga våra olika mål och syften och framför allt för att trygga vår frihet? Och han låter denna fråga följas av en annan: "Hur kan vi förebygga att den regering vi skapat kommer att bli en Frankenstein som kommer att förgöra själva den frihet som regeringen är avsedd att skydda?”
Friheten är en sällsynt och ömtålig växt. Vårt förstånd säger oss, och historien bekräftar detta, att maktkoncentration utgör främsta hotet mot friheten. Regeringen behövs för att skydda vår frihet. Den är ett verktyg med vars hjälp vår frihet kan förverkligas. Men genom att makten koncentreras i politikernas händer utgör den ett hot mot friheten. Även om de personer som utövar denna makt från början visar god vilja, och även om de inte korrumperas av makten, kommer den dels att attrahera personer av ett annat slag och dels att omforma andra i samma riktning."

Insänt av Knegarn.

Berit sa...

Låter ganska hopplöst, eller hur Knegarn?

Anonym sa...

Ja, enkelt är det inte och Thomas Sowell verkar inte heller gilla läget.

http://www.youtube.com/watch?v=yt_q4FA9kUQ

Själv så tror jag att friheten har en chans eftersom det är betydligt enklare idag att sprida kunskap om totalitära idéer och dess tillkortakommanden.
Titta på arabvärlden. Säkert är det Internet som fått många att söka frihet från förtryck även om det just nu ser ut som de bara byter ut de gamla förtryckarna mot nya. Om Obama lyckas med ”change” så skulle friheten i USA försvinna och det vore en katastrof för den frihet som fortfarande finns i andra länder.

Knegarn.

Anonym sa...

Skönt att Bush är borta och att en kompetent amerikan leder landet nu.

/Danne

Ann-Marie sa...

Danne är en rolig en!

Anonym sa...

Sysselsättningen i juni ökade med 54.000 jobb. McDonalds hade nämligen ökat 62.000; billig mat säljer bra nu -- men resten av landet alltså minskat med 8.000. Arbetslösheten för maj blev 9,1%. Den har varit högre 2010, Obamas andra år, men annars får man gå tillbaka till 1982 för att hitta värre siffror. Det var då Reagan röjde upp efter Carter.
- En vacker bild av federala underskottet hittar man (i sex ex) hos Captain's Comments. Det är tänkt att fortsätta på samma sätt resten av decenniet. Ja, tänkt och tänkt: Demokraterna har inte fastställt en budget -- men det finns ju ändå planer.
- Har Danne något mer att tillägga om Obama? Om Washington Post's tankar, t.ex.? / Steve

Berit sa...

Det krävs 150,000 nya jobb varje månad enbart för att hålla jämn takt med med befolkningsökningen och 200,000 + för att minska arbetslösheten en aning.

Anonym sa...

USA har faktiskt ett födelseöverskott: Per 1000 invånare föds 13,8 barn och dör 8,4 personer årligen, enligt World Almanac. (41% av barnen har en ogift mamma, enligt National Center for Health Statistics).
- Men somliga tycker det är lite högt. Och obekvämt. Av 100 barn aborteras nämligen 22,6 i hela USA. Mer än vart femte litet barn elimineras.
- Ser man t.ex. på staten New York är det 37,9% som aborteras där (32,1 om man bara räknar dem som är folkbokförda där; inte illegala t.ex.). Vart tredje barn eller mer tas avdaga. (Johnston's Archive.)
- Sverige ligger högst i västvärlden. 25% (och någon decimal) av barnen försvinner. (Socialstyrelsen). Vart fjärde litet barn avlivas, alltså. / Steve

Anonym sa...

Wall Street Journal hade ett inlägg om aborter i New York den 18 januari i år. Siffran där är 41% nu. Afrikaner och hispanics har de högsta siffrorna. På 1000 afrikanska födda i NY går det 1489 aborterade.
- Där nämns också adoptioner. 324.008 aborter i USA år 2008, mot 2.405 adoptioner (av amerikanska barn, vågar man tro). / Steve

Anonym sa...

"Utan tillstånd numera kan man inte bygga ett hus eller ens en vedbod på sin egen tomt, starta ett företag, sälja sin senaste uppfinning.....därför att regeringen vet bäst.
Socialism-cancern har ätit sig in i människors hjärta och hjärna, förstört deras självtillit och ändrat deras attityd."

Jag tycker att den här typen av överdrift är just det som skadat den amerikanska politiska debatten till den grad att de enda som hörs är dom som skriker mest upprörande politiska catch phrases.
Socialism är INTE samma sak som kommunism. Socialism är helt enkelt idén att vissa saker ska inte vara vinstdrivande, utan ska styras och ägas av staten, även känd som folket.

Att socialism ska ses som ett sådant fruktansvärt tabu är för mig helt oförståeligt. Jag ser mig själv i grunden som liberal. Jag vill ha friheten att bestämma över mig själv så mycket som möjligt. Men att skolor och sjukhus ska vara vinstdrivande sitter inte så bra i mina öron. Betyder det att min hjärna håller på att ätas upp av "socialistcancern"?

Kan man inte försöka ha en intelligent diskussion istället?

/Johan

Anonym sa...

OMG sicken vulgärnivå.

Ni talar bara om att staten/samhället kan erbjuda en frihet FRÅN ("regleringar"). Men inte om frihet TILL ("att kunna göra något i sitt liv").

Men vet ni vad? Att ha rättigheter och tryggheter (i form av samhälleliga eller gemensamma system) är också frihet.

Den som har rätt att i rimliga ordalag skälla på chefen, på grund av att det finns fackföreningar + en balanserad arbetsrätt + a-kassa, är en friare människa än den som måste hålla käften hela sitt arbetsliv.

Den som kan resa på semester till fjärran land, och kan ta risken att bli sjuk utan att ruinera sig tack vare försäkringssystemet, är en friare människa än den som måste hålla sig hemma och noga läsa villkoren i sin privata sjukförsäkring.

Och så fortsätter listan. Människan vill vara både ett flockdjur och en individ. Hantera det.

(För övrigt är det patetiskt att se hur republikaner och deras talking-point-robotar idag är såååå bekymrad över det amerikanska underskottet. Man öppnade inte käften under åtta års Bushstyre när bytesbalans och budgetunderskott gick åt h-e kombinerat med skattesänkningar för de rika och fri lekstuga för finanspojkarna).

/Mattias

Berit sa...

Johan, kärt barn har många namn. Kollektivism är ett bra sammanfattande namn för alla dessa -ismer. Statism är ett annat. Totalitism?
Ingenstans säger jag att socialism är detsamma som kommunism!

Det uppstår ofta förvirring när man försöker tala om skillnaden mellan vänstern, progressiva, socialister, kommunister, fascister. Och ibland är det inte så viktigt för meningen i artikeln att alltid gå in på detaljer.

*Ett ekonomiskt system där industri och handel ägs och kontrolleras av regeringen...Socialism
*Ett ekonomiskt system där industri och handel är privatägda men kontrolleras av regeringen.....Fascism
* Ett ekonomiskt system där industri och handel är privatägda och kontrollerade privat....Fri företagsamhet.

Det primära målet med kommunism och socialism är statligt ägande eller kontroll över produktionsmedlen. I USA är det endast ett fåtal människor som direkt kräver statligt ägande av produktionsmedlen. De har kanske har lärt sig att statligt ägande inte fungerar men de sympatiserar med de socio-ekonomiska målen i kommunism och socialism

De strävar efter ett kvasi-ägande genom olika former av statlig reglering, tillsyn, beskattning och subventioner. I grund och botten fungerar det ju faktiskt så att om någon har makt att bestämma hur du får använda din egendom, är det liktydigt med att han äger den.
Så, vad är så ointelligent i meningen du citerar? Det är just så det är.


Det är rätt typiskt att man säger, Jag är i grunden liberal.....men sedan kommer alltid detta MEN...vissa saker(som i ditt fall sjukvård och skola) anser man ska vara statliga.
Varför?
När har staten någonsin visat sig mer effektiv inom områden där man inte har monopol, utan tillåter konkurrens?
Konkurrens skapar effektivitet och vinst är uppmuntrande. Varför anstränga sig om man inte får något för det eller ens kan bli avskedad även om man gör ett uselt jobb?


Årtionden av smygande socialism och fascism har drivit oss till randen av katastrof och folk börjar protestera att, "Nu är det nog". Men den stora faran är att det kanske är för sent.
STATLIGA skolor har alltför länge varit ett effektivt medel i indoktrineringen av befolkningen till ett kollektivistiskt system. Det är ju det man tror på inom det statliga skolväsendet, så det är klart att man ivrar för det.
Här kan du läsa lite om skolor.

Anonym sa...

Bush-erans underskott per år i miljarder dollar 2001--2006, i konstant penningvärde (1983=bas), var: 133, 421, 555, 596, 554 och 574 miljarder. (Budgetåret går från 1 oktober). Man bör tillägga att "9/11" World Trade Center kom 2001; sedan var USA fullt ut i krig.
- Valet november 2006 gav demokratisk majoritet i både representanthus och senat. Valet november 2008 gav Obama president-rollen.
- Underskottet blev nu 501 (2007), 1017 (2008), 1885 (2009) och 1652 (2010) miljarder. För budgetår 2011 förutses en ökning till någonting mer än 2009.
- $1652 miljarder på 300 miljoner amerikaner -- det är över $5500 som tas upp i lån på var och en, varje år -- på barn, åldringar, sjuka och arbetande.
- Siffrorna kan diskuteras, men trenden är helt klar. Vulgärnivå, kan man lugnt säga. Eller hur, Mattias?
- Källa: Stephen Bloch. / Steve

Anonym sa...

Sorry: De siffror jag gav är aktuellt penningvärde. / Steve

Berit sa...

Tack Steve för att du orkar!

Jag tänkte fråga Mattias om lagar, rättigheter, personliga försäkringar för olyckor, resemalörer...osv. men vet inte var jag ska börja samtala med någon som tycker att Staten ska sköta allt och som har så liten tilltro till sin egen förmåga och den fria marknaden.

Kan inte skälla på chefen utan Facket???

Anonym sa...

USA är på gränsen till "a great, great depression" enligt Peter Yastrow, som är en känd aktiehandlare och marknads-strateg. Sådant kan man hantera. Men det förbluffande är att media -- och "eliten" -- inte ser detta. Inte vill se det. "Åtta års Bushstyre när bytesbalans och budgetunderskott gick åt h-e" säger Mattias. Nonsens. USA kom i krig fullt ut när Bin Laden anföll i full skala på hemmaplan 2001 (tidigare anföll han hemma i arabvärlden [och Afrika], men det brydde sig USA inte om). Likafullt var BNP per capita i USA år 2001 $36,200 och år 2008 $45,800. Plus 26% på sju år. Nu håller Obama på att sänka USA… / Steve

Anonym sa...

Media…! DN citerar WaPo som träffat Sarah Palin. "$2 miljarder till Egypten, med pengar från Kina", sa hon. "Vi lånar för att klara det!" -- Dumheter, svarar WaPo. Vi efterskänker bara en skuld. Det är ingen kostnad för oss! Det är för resten bara 40% av federala budgeten som betalas av nya skulder. Och när ekonomin kommer i ordning blir det mycket mindre! Och hursomhelst svarar Kina bara för 28% av våra totala skulder…
- Dessutom hade Palin fel när hon sa att Social Security inte gick ihop. Jodå, svarar WaPo, visst är det få som arbetar nu, men du måste komma ihåg att utvecklingen går framåt! Fonderna är slut 2036, men so what -- det är då det, säger WaPo. Det fixar skattebetalarna!
- "Record-setting unemplyment", sade Palin också. Nonsens, svarar WaPo. 9,6% år 2010 är mindre än 9,7% 1982, så det så. Bara 29 år sedan. För resten var det 23,6% år 1932! Ni ser hur dum Sarah Palin är! "Sarah Palin sågas för nya grodor", rubricerar DN.
- Media…! / Steve

Anonym sa...

Paul Revere (1735--1818) är känd i USA för att ha varnat yankees att brittiska trupper var på väg. Nu har Sarah Palin sagt att han (också) varnade britterna för att yankees var beväpnade och skulle skjuta ! Det hade dom inte vetat annars !
- Och alla rätttrogna är upprörda ! 87 artiklar i Google News ! "Palin tycks inte ha någon hut i kroppen", säger IBT. "Om en förstaklassare hade svarat sin lärare så skulle han rättats!"
- Ja, bevisen för att Palin är jättejättejättedum blir allt mer överväldigande ! Annat är det med media ! Eller hur? / Steve

Anonym sa...

"You know how Sarah Palin said Paul Revere warned the British? Well, he did. Now, who looks stupid?" Andrew Malcolm skriver på LA Times Blog. Men "Like a number of famous faux gaffes in American politics, the facts of the situation no longer really matter"… / Steve

en Martin sa...

"Det är rätt typiskt att man säger, Jag är i grunden liberal.....men sedan kommer alltid detta MEN...vissa saker(som i ditt fall sjukvård och skola) anser man ska vara statliga.
Varför?"

Därför att en människas värde inte kan mätas i pengar. Sjukvård, skola och omsorg måste komma från ett grundläggande solidaritetstänk tycker jag. Vill inte bli behandlad olika när det gäller dessa saker beroende på hur mycket pengar jag har i fickan. Sen kan saker som inte är "livsviktiga" gärna vara privatägda och agera på en fri marknad.

"När har staten någonsin visat sig mer effektiv inom områden där man inte har monopol, utan tillåter konkurrens?"
När har den visat sig sämre? Själv har jag känt mig lite lurad en gång då jag på privat läkarmottagning skulle kolla vad för skit jag hade i halsen efter en veckas hosta. Det var på kvällen så jag ringde och frågade om det gick bra och det skulle det göra. När jag sen kom dit - efter att ha betaltat 150:- och påbörjat undersökningen - fick jag veta att de under kvällstid inte har resurser att göra en lika omfattande undersökning som dagtid. Men varför sade ni inte det när jag ringde? Då hade jag kommit nästa dag istället.

Men då vill du så klart att jag ska gå till en anna mottagning, men så orkar man väl inte hålla på. Hellre en bra gedigen stalig sjukvård där inte kretsar kring pengar när det kommer till människors hälsa.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.