20 juli 2011

Forskare hotas av fängelse om hon publicerar!

Bloggen har tidigare skrivit om professor Bent Jensen i Danmark som är på hal is när han avslöjar namnen på danskar som var sovjetiska spioner. Samma svårigheter har professor Birgitta Almgren vid Södertörns Högskola.

Hon har länge forskat om Sveriges samarbete med STASI i DDR. Regeringsrätten har gett henne tillåtelse att titta i STASI-dokumenten, men Gud nåde henne, om hon publicerar namnen. Då hotas hon med fängelse!

Men hon säger:

- Om det visar sig att högt uppsatta svenskar samarbetade med Stasi, får jag begära dispens från regeringen att röja namnen, säger hon till Världen idag (12 juli 2010).

Hon anser det för en seger för forskningen. ”Många jurister sa att jag inte skulle komma igenom. Men man har tagit fasta på det jag skrev, att andra länder öppnar och att Europaparlamentet har tagit en resolution om att länder bör öppna arkiven för forskare.

I första hand ville jag ha tillgång till hela materialet, i andra hand kunde jag tänka mig att få ut det med förbehåll. För forskningen är det inte i första hand viktigt att veta namnen på de här personerna, utan vilken typ av personer det handlar om. Frågan är hur en diktatur arbetar, samt vilka sektorer inom det svenska samhället som var öppna för ett samarbete med denna diktatur. Jag vill se motiveringen till varför man ställde upp för en diktatur.

Vi har en märklig svensk lagstiftning. I Tyskland får man inte röja enskilda privatpersoners identitet om de samarbetade med Stasi. Om det däremot fanns myndighetspersoner eller politiker som samarbetade i sitt ämbete – då är det tillåtet för forskare att röja identiteten. Där skiljer sig svensk lagstiftning. Det är en väldigt märklig lagstiftning vi har i Sverige, det här kan ju innebära att spioner skyddas. Är det så, får jag begära dispens från regeringen för att få röja de här namnen. Nu vet vi ju inte något om det finns med några spektakulära namn.

Det är ganska märkligt att när man gör sin plikt som forskare ska man få ett hot om fängelse över sig. Det finns hot om straffpåföljd, om namnen röjs uppsåtligt. Jag har lovat i min ansökan till regeringsrätten, att om jag inte får ut handlingarna helt utan restriktioner, är jag beredd att ta emot dem med förbehåll. Det här är, som en jurist sade, det allra mest hemliga vi har i Sverige. Så det är ändå en seger för forskningen i vårt land. Regeringsrätten har handlat inom den svenska lagstiftningen, och gett forskningen så stora möjligheter som lagen tillåter. … Det här är ändå ett steg på vägen mot större öppenhet.”

5 Kommentarer:

Knute sa...

Redan nu kommer krav på att islams medlöpare ska slippa från utforskning.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Hon måste ju inse att det är en samvetsfråga. Vill hon verkligen lämna denna jämmerdalen i vetskapen att hon de facto har skyddat landsförrädare? Tänker hon inte på sina barn och barnbarn?

Anonym sa...

Jag är helt säker på att hon i sitt förseglade testamente har skrivit upp alla namnen. Döda personer har inte åtalsfrihet men en rättvis rättegång blir svår att genomföra.

Knute sa...

Journalisten Lena Sundström utgav en bok där hon öppet deklarerade att man är tvungen att ljuga för att inte sätta invandringsprojektet i dåligt ljus. Boken är tillägnad en tysk Stasi-agent.

http://everykindapeople.blogspot.com/2009/08/svensk-journalist-utger-bok.html

Knute sa...

1968 ledde till att dåtidens revolutionärer i gramsciansk anda infiltrerade journalistik och utbildningsväsende:

"Glöm inte, att de intellektuella alltid varit salongsbolsjeviker eller nazister samt alltid quislingar. Det är därför den svenska regeringen vägrar publicera säkerhetspolisens lista över svenska Stasi-agenter. Dessa innehar antagligen höga positioner inom den intellektuella eliten! Och förmodligen även i politiken."

http://everykindapeople.blogspot.com/2010/02/godhet-pa-medborgarnas-bekostnad.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.