23 augusti 2011

Familjers rättigheter

I inget annat land i Norden är en organisation för skydd av Familjers Rättigheter så livsnödvändig som i Sverige, där tanken om den "alltid goda staten" slog rötter under det vackra namnet "Folkhemmet".

Förhoppningsvis var det ursprungligen tänkt som ett slags Guds gåva till folket, en hjälp och ett stöd för alla medborgare i landet, men - som som det så ofta går - urartade det, kanske under inflytande från grannstaten Sovjetunionen. Statens socialsektor blev enväldig. Den visste bäst. Stöd och hjälp blev till tvång.

Barnen borde uppfostras av experter - inte av vanliga föräldrar som inte hade den rätta inställningen!
Det är sorgligt att nedanstående organisation för mänskliga rättigheter är en tvingande nödvändighet i dagens Sverige för att ta upp kampen mot orättvisor mot barn och deras familjer.

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna

är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell internationell sammanslutning. Den skall verka för att:

* vidga enskilda människors och deras familjers frihet och rättssäkerhet,

* stärka respekten för de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna, med utgångspunkt i:

1 - Den Universella (FN:s) Deklaration om de mänskliga rättigheterna,
2 - Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,
3 - FN:s Barnkonvention

* när styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter

* tillse att felande tjänstemän ställs till svars inför domstol eller disciplinärt organ vid rättsövergrepp eller maktmissbruk mot enskilda samhällsmedborgares privat- och familjeliv

* genom opinionsbildning motverka onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn dvs. onödiga ingripanden i medborgarnas privat- och familjeliv.

1 Kommentarer:

Jacobssons tankar sa...

De uppfostrande experterna tar hand om och uppfostrar barnen genom hela uppväxten via dagsi-förskola-grundskola-gymnasium. Man har då fostrat barnen till att bli goda samhällsmedborgare, så när Staten ropar ut "Hoppa!" skriker folket "Hur högt?"
Vi har sett sedan valrörelsen hur de styrande sagt något om SD, så har hela folket, kanske lite överdrivet, också stått upp och anklagat SD för att driva en högerpopulistisk politik. När Ian och Bert kom in i riksdagen, var metoden den samma. I stället för att visa upp hela programmet (vilket i princip är genomfört i dag) så fokuserade man på punkten om minskad invandring. Se bara nu hur man spyr ut anklagelser om att dådet i Norge har koppling till den politik SD för. Vi lever i en socialiststat, med utresetillstånd. Sm gamla Jugoslavien

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.