28 augusti 2011

I går började valkampen i Danmark

... och innan den första natten hade gått hade man inte bara fått upp tusentals plakat i Köpenhamn, men också sett hur tusentals blivit nedrivna och utsatta för vandalisering, till exempel överklistring med stickers och liknande, där man kan läsa att "Lagstiftning tillkommer Allah".

Enligt tidningarna har aktionen särskilt varit riktad mot muslimer eller muslimvänliga politiker, uppställda för socialdemokratin och de röda partierna till vänster om dem. Vandaliseringen, som är polisanmäld anses utförd av en extrem islamorganisation som är förbjuden i flera länder, Hizb-ut-Tahrir.

Aktionen visar tydligen, att islam inte förstår demokratins innebörd, men önskar Allah-diktatur med sharialagar. Det är på högan tid att européerna inser, att deras ständiga naiva prat om "arabisk vår" och kommande demokratier är ren bedrägeri, påfört dem av tidningarna. Förmodligen för att lugna de europeiske befolkningarna och obemärkt styrka den röda flygeln.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.