24 augusti 2011

"Låt mig klargöra...."

.......är ett av Obamas nedlåtande favorituttryck.

Denna gång handlar det om professionella politiker och deras kunskaper om ekonomi:

"Låt mig skilja på professionella politiker och allmänheten i stort. Ni vet, allmänheten är inte så uppmärksam på detaljer i hur finanserna sköts. De bör de inte heller vara. De oroar sig för sin familj, de är oroliga över sina jobb. De är oroande över sitt grannskap. De har en massa på sin lott. Vi har betalt för att oroa oss för det. "


Från POLITICO rapporteras att nästan 80 procent av alla lagstiftare skulle behöva öppna en lärobok i ekonomi innan kongressens semester är slut. .

Den stora majoriteten av ledamöterna saknar akademisk bakgrund i affärer eller ekonomi, enligt en studie från Employment Policies Institute, en ideell grupp som intar en konservativ ställning i finanspolitiska frågor. Bara 13,7 procent hade redovisning som sitt huvudämne och 8,4 procent har en examen i ekonomi .
Raporten avslutas med: "Hur många medlemmar av kongressen har en akademisk bakgrund som ger dem en grundläggande förståelse hur ekonomin fungerar?" Svaret, visar det sig är, "Inte många" .

I Senatens budgetutskott, har fem av 23 medlemmar - cirka 20 procent - en verksamhet / redovisning eller ekonomi-bakgrund.

Vad värre är.
I Obamas kabinett, de rådgivare som står honom närmast, är det nästan ingen som har någon som helst erfarenhet av att administrera ett privatföretag.
Precis som sin boss Obama, har de gjort karriär inom den statliga, politiska byråkratin
Dessa individer har aldrig startat ett företag eller drivit ett, de har ingen förstahands-erfarenhet av att anställa och avskeda, ingen erfarenhet av inhemsk och internationell konkurrens, lågkonjunktur, krig och teknisk förändring.

Listan nedan går tillbaka till Teddy Roosevelt och man kan se att medeltalet ligger på runt 50%. Det betyder att från Roosevelts tid och framåt har hälften av presidentsrådgivare fått sin arbetslivserfarenhet från den privata sektorn...men inte Obamas närmaste. De ligger runt 8%...den lägsta bland alla presidenter.


Här ligger nog en del av förklaringen till att Obama ser Staten som det enda rätta lösningen till alla problem.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.