21 september 2011

Koldioxidens verkan är så liten att ingen kunnat mäta den !

Den kosmiska strålningens intensitet sjunker plötsligt efter ett utbrott på solen, som slungar ut plasma med starkt magnetfält, skriver Sture Åström i NWT.

FN:s klimatpanel IPCC:s uppdrag är att ”fastställa människans påverkan på klimatet”. IPCC har därför försökt bevisa att det människan gjort, koldioxiden, värmt jorden, men hela tiden kommit med nödropet: ”Det finns ingen annan förklaring”. Man kan inte veta vad människan bidrar med om man inte vet vad de naturliga drivkrafterna gör, men sådan forskning har IPCC negligerat.

IPCC:s ledare, med Bert Bolin som den förste, har ständigt upprepat att ”det råder konsensus” bland forskarna. Det har varit en lögn alla gånger det uttalats. För en tvivlande forskare förklarade Bolin: ”som ordförande tog jag mig rätten att ändra vetenskaplig text till mer förståeligt språk” (Nils-Axel Mörner: ”The greatest lie ever told”). Svart blev vitt. IPCC spårade ur från början.

Den intresserade bör läsa Svensmarks bok: ”De kylande stjärnorna”.

Den 31/8 rapporterade ett antal serbiska forskare hur temperaturen på 184 stationer från Grönland till Sibirien reagerat på den kosmiska strålningens intensitet. Denna sjunker plötsligt efter ett utbrott på solen, som slungar ut plasma med starkt magnetfält. Detta leder de kosmiska partiklarna förbi jorden, vilket hände den 19/2 detta år. Statistik från många sådana tillfällen visar att temperaturen stiger 0,3–0,6 grader Celsius två till fyra dagar efteråt. Det är en stark bekräftelse på Svensmarks teori.

Det är alltså solen, de kosmiska strålarna och molnen som styr klimatet. Koldioxidens verkan är så liten att ingen kunnat mäta den.

12 Kommentarer:

Anonym sa...

rätta mig om jag har fel, men är det inte så att växterna delvis lever på koldioxid,
och att koloxid är en giftig och brännbar gas.
kan det möjligen vara så att man blandar ihop koloxid och koldioxid?

Anonym sa...

Det är så enkelt allting som händer på jorden styrs från solen
Alltså ifall korna fiser så påverkar det inte klimatet
/// SS

Anonym sa...

Till Anonym:
Med hjälp av koldioxid och vatten och den s.k. fotosyntesen producerar växterna socker och syrgas. Djuren upptar sedan syrgasen och sockret för sin energiproduktion (värme, rörelse, metabolism etc.) och utsöndrar koldioxid och vatten som åter upptas av växterna etc., etc. Det är således ett kretslopp.
Alltså: koldioxiden är lika livsnödvändig för växterna som syret är för djurlivet. Och det är denna koldioxid som klimat-hysterikerna tenderar att betrakta som något giftigt och skadligt och tror kommer att förstöra hela jorden. Om det bildas mer koldioxid i luften så kan detta lätt tas om hand av växterna eller i stor skala buffras i havet. Klimat-hysterikerna talar inte om koloxid alls. Den är livsfarlig för livet, det är riktigt.
Hela teorin om att koldioxiden skulle återreflektera värme till jorden står på mycket bräcklig grund. Istället har nog Svensmark helt rätt.
/SB

Knute sa...

Video: Mer om Henrik Svensmark och forskningen från CERN

http://universalgeni.wordpress.com/2011/09/24/video-mere-om-henrik-svensmark-og-forskningen-fra-cern/

Anonym sa...

"Koldioxidens verkan är så liten att ingen kunnat mäta den."

Växthuseffekten uppmättes experimentellt redan 1896 av den svenske vetenskapsmannen Svante Arrhenius. Det är tråkigt att ni förkastar ett så viktigt svenskt bidrag till vetenskapen som lögner.

Läs gärna mer om Svante Arrhenius:
http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius#Greenhouse_effect

"He was the first person to predict that emissions of carbon dioxide from the burning of fossil fuels and other combustion processes would cause global warming."

Berit sa...

Det vanligaste misstaget som görs inom vetenskap är när en person hänvisar till uttalanden som gjorts av någon annan och vars åsikter aldrig bekräftats.
IPCC: s modeller bygger på antaganden från Arrhenius, om en observerade uppvärmningen (0.6C ) och satte det i förhållande till av direkt ökning av 100ppmv i atmosfärens koncentration. Denna parameter ignorerar kvantfysik i sin konstruktion genom att hänföra hela 0.6C av uppvärmningen direkt till CO2 utan att subtrahera 0.5C av naturliga uppvärmningen efter den lilla istiden.
När Arrhenius utvecklade sina teorier om effekten av CO2 på den globala temperaturen hade han inte kunskap om kvantfysik för att definiera processen och antog en felaktig relation.

Anonym sa...

Sluta förneka verkligheten ------> http://co2now.org/

Peter sa...

Här ser ni fakta, --> http://co2now.org/
Det är bara fånigt att förneka sambandet mellan ökande CO2 halter och stigande temperatur..

Knute sa...

Det är bara fånigt, säger Peter...

http://everykindapeople.blogspot.se/2012/12/det-ar-bara-fanigt-sager-peter.html

Anonym sa...

Av 13.950 granskade vetenskapliga artiklar (mellan 1991-2012) är det 24 st som inte tror på den globala uppvärmningen som ett resultat av människans ökade CO2-utsläpp.
Ni kanske skulle skaffa lite perspektiv på tillvaron...

Berit sa...

Anonym det är just ordet TROR som inte hör hemma i vetenskapliga sammanhang och om du baserar din TRO på antalet artiklar på nätet kan jag bara beklaga ditt perspektiv.

Berit sa...

På tal om perspektiv...Googlade "Elvis is alive" och hittade 1,189,864 artiklar som påstår det

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.