05 september 2011

Straff utan Brott

Boken "Straff utan Brott" av advokat Siv Westerberg tyder på, att hon står helt i särklass. Som tidigare praktiserande läkare under ett par decennier, specialiserade hon sig som jurist i medicinska-juridiska rättsfall, när hon bytte karriär mitt i livet. Hon hävdar liksom den norska författaren Erling Moss i boken "Saken Per Liland", att "bakom flertalet justitiemord ligger en felaktig medicinsk diagnos".

Det behövs ovanligt självförtroende och mod för att våga gå emot läkarprofessionen, eftersom den möter stort förtroende bland befolkningen och därmed också i domstolarna. Detta trots att just detta yrke rymmer möjlighet för felaktiga, tragiska bedömningar, som kanske delvis hemlighålls därför att läkare ofta skyddar varandra. Symptom hos en patient kan ofta peka på förstadium till helt olika sjukdomar, som man inte omedelbart kan fastslå som den enda möjligheten - och därmed kanske man begår ett ödesdigert fel.

Som en läkare sa en gång till mig: "Varje läkare har sin kyrkogård."

Boken "Straff utan Brott" är spännande läsning om ett rättsfall i Skåne i början av 1990-talet. Ut över själva historien får man detaljerad insyn i en massa lagregler, men också - ganska överraskande - hur dessa kan hanteras ytterst likgiltigt eller helt ignoreras, av de som satts att värna om dem.

I Danmark är det lag, att tvivel kommer den anklagade till godo.
Är det inte det samma i Sverige?


STRAFF UTAN BROTT
Om en oskyldigt dömd man

Författare: Siv Westerberg
Förlag: CKM ISBN 91-7040-031-8, 2004

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.