26 september 2011

Vaccination eller inte? Som att välja mellan pest eller kolera

Inte bara neurologer är oroade över sambandet mellan vaccinet mot svininfluensan och mordiska nervsjukdomar.

De svenska TV-nyheterna meddelade nyligen, att medan hälften av befolkningen innan svininfluensan var införstådda med att bli vaccinerade, såsom man hade uppmanat till, så var det nu bara en tredjedel. Anledningen är givetvis de ohyggliga resultat som vaccineringen har gett, där en del barn har fått en slags sovsjuka. Den gör att de jämnt är trötta och faller i sömn när som helst på dygnet och har svårt att klara skolan m.m. Läkarna har inget botemedel emot denna sjukdom, som barnen alltså får dras med hela livet.

Tyvärr har svenskarnas indoktrinerade tro på "Folkhemmets" ofelbarhet gjort dem barnsligt tillitsfulla och därmed försvarslösa emot varje form for propaganda. Man bör ha en viss sund portion skepsis, inte bara till politiker, men också till t.ex. medicinalindustrin och inte minst till psykiatrin och psykologin, eftersom man inom detta yrke har en ohygglig och skrämmande ideologi och visar en alltför stor självmedvetenhet, som leder till maktbegär.

Just i dag larmade Aftonbladet med en historia om en 26-årig kvinna, som nu själv har lagt in sig på en sluten avdelning efter att ha varit i beröring med psykiatrins piller. ”Jag kommer aldrig att bli frisk, men med rätt medicin kommer livet förhoppningsvis fungera normalt.”

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.