29 oktober 2011

De vill göra Sharia till grundlag - och Europa tiger!!!

Ett par dagar efter Gaddafi blev skjuten hänvisade Libyens nye ledare Jalil till Koranen och sa att "eftersom Libyen är en muhammedansk stat är sharia grunden för vårt rättssystem. Varje regel som skulle motsäga Islams principer kommer att vara värdelös."

För den italienska försvarsministern La Russa (bilden) är det inte något problem om sharia ingår i Libyens konstitution. Problemet är hur den tolkas. "Jag känner Jalil" - förklarade La Russa i ett samtal med journalister - "och jag vet, som alla vet, att han är en mycket religiös man, men också en mycket moderat man som har en acceptabel tolkning av sharia."

"Problemet är, hur sharia tolkas". Det var då ett tokigt uttalande! Vem skall tolka?
Varje lag - och särskilt en grundlag eller konstitution - skall vara så klar som det överhuvudet är möjligt för laggivare och jurister. Annars blir det bråk om tolkningen.
Eller är det en lömsk strategi att låtsas en bestämd tolkning och sedan lura befolkningen?


Mario Borghezio (bilden), italiensk medlem av EU-parlamentet, kräver att få veta av EU-kommissionen "hur den avser att reagera att skydda de grundläggande rättigheterna och framför allt religionsfriheten mot Jalils yttrande som skulle kunna inspirera libyska muhammedaner i Europa."

Han vill också veta "hur kommissionen bedömer det faktum att kristna kyrkor inte längre får byggas eller till och med direkt stängs" och slutligen hur kommissionen tror den kan motsätta sig att det nya Libyen antar sharia som grund för det rättsliga systemet - också för att försvara de i Libyen bosatta kristnas religionsfrihet.

6 Kommentarer:

Anonym sa...

Med en efterbliven ekonomi och utan någon som helst demokratisk tradition kan man tänka sig att ett islamistiskt styre skulle kunna vara den enda möjliga lösningen för att skapa stabilitet i landet. Sharia innebär visserligen en distinkt diskriminering av vissa folkgrupper men skulle ändå ge en rättsstat i mångt och mycket. Jag tror inte att ett sekulärt parti skulle kunna ge motsvarande i ett så pass efterblivet land som Libyen. Inget enstaka skulle få tillräckligt mandat, styret skulle bli en månghövdad koalition, de skulle inte komma överens, kaos följa. Riktigt intressant skulle det bli om flera islamistiska partier utmanade varandra i fria val. Då skulle det kunna bli tydligt vilka kandidater som är moderata respektive traditionella.

Hjalbert sa...

Islam gör ekonomin ännu mer efterbliven. Utan utlåning med ränta på lånen går ekonomin i baklås. "Hederssystemet" uppmuntrar korruption och bedrägerier.

Olle sa...

Anonym: Ett bättre alternativ hade varit att låta utomstående ta över styret av Libyen, som Tyskland efter andra världskriget eller som Nordafrika under fransk och brittisk överhöghet.

Det finns ingen annan lösning som garanterar icke-muslimer och kvinnor lika rättigheter. Vi har heller inget att tjäna på ett shariastyrt, terroristgenererande och västfientligt Libyen.

Anonym sa...

Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank

Published by Jin83 on 2011-04-14 (255 reads)

Libyen attackeras på grund av deras statsägda centralbank
Ellen Browns senaste artikel på Truthout beskriver hur Libyens starka ekonomi finansieras av centralbanken, som bland annat har enorma tillgångar i guld. Alla unga medborgare kan erhålla räntefria statslån på motsvarande 50 000 USD i Libyska Dinarer. Sjukvård och utbildningen är helt fritt. Visst har Libyen olja också. Men bara ca 2% av världsproduktionen. Men vad landet har som verkligen är en fara för de styrande krafterna i världen är den statskontrollerade centralbanken, helt självständig från BIS.

Libyen har dessutom agerat för att skapa en guldmyntfotsbaserad valuta, den traditionella muslimska Dinaren, att använda inom ett afrikanskt valutaområde. Dessa två faktorer är sannolikt huvudanledningen till NATOs attacker. Libyen är ett av de sista länder som inte underkastas de internationella bankirernas skuldnät. Och som aktivt strävar för att utöka sin frihet. Detta är något bankeliten inte tänker tolerera längre.

http://www.youtube.com/watch?v=lKJrYfUVjc4&feature=related

Knute sa...

Är var och en som inte stöder islamisk terrorism rasist?

Obama Administration Bans the Truth About Islam and Jihad

http://frontpagemag.com/2011/10/24/obama-adminstration-bans-the-truth-about-islam-and-jihad/

http://universalgeni.wordpress.com/2011/10/30/om-falsk-analogi/

Kapitano sa...

Libyen liknar inget annat land. Inte nog med att Khadaffi störtats genom uppror med hjälp av utländsk makt Nato. Landet är sönder-bombat,folket splittrat och med vapen. För att skapa ordning och avväpna rebellerna, så krävs något som liknar en diktatur, innan det kan bli början till en demokrati. Det kan ta många år innan en demokratisk väg kan påbörjas. Man måste vara realist inte drömmare. Det kan bli inbördeskrig, hat mot Nato som avslutade uppdraget när Khadaffi mördats. Vad som än påstås så var han inte önskad levande i en internationell domstol, där han kunde berätta om Libyens säkerhets-tjänst och sina kontakter med Västvärlden. Han skulle dö och det krävdes närmare 10000 flyganfall för att skydda civila och störta Khadaffi. Libyen är speciellt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.