13 oktober 2011

Lika barn leka bäst

De flesta miljöaktivist-ledarna i dag började sina karriärer i den socialistiska nya vänstern på universiteten i början på 1960-talet. De hatar det privata näringslivet och kapitalismen i allmänhet. De motsätter sig privat egendom och ivrar för statlig kontroll över varje aspekt av ekonomin, vilket framgår av deras dagliga opinionsbildning.

Miljörörelsen är i själva verket en kollektivistisk rörelse som vill avskaffa privat egendom och har för länge sedan lämnat de sunda förnuft, som de flesta amerikaner har som rättesnöre när det gäller att undvika skadliga föroreningar för individer och deras egendom. Det brukade vara innebörden i att skydda "miljön". Miljörörelsens idag strävar efter regerings-styrning av miljön - vilket bokstavligen betyder att hela vår omgivning ska kontrolleras - vilket i sin tur innebär att staten har kontroll över alla människor.

Filosofin "tillbaka till naturen" var en viktig plattform i det nationalsocialistiska partiet (nazisterna). Det är inte en tillfällighet att den gröna rörelsen först blomstrade i Tyskland och Europa innan den importerades till USA. Både miljörörelsen och marxismen har sina rötter i Tyskland.
I praktiken finns det bara två huvudtyper av socialism, ingen av dem tillåter individuell frihet och privat egendom. Kommunism, där staten äger företagen och Fascism, vilket till namnet erkänner privat egendom, som i själva verket kontrolleras av staten. Miljörörelsen har vid olika tillfällen gynnat båda metoderna.

Marxismen är inte helt identisk med miljörörelsen men de ser en gemensam kollektivistisk politik som förutsättning för regeringens kontroll över individen. Den stora skillnaden mellan dem är att marxisterna åtminstone låtsas värna om människor, medan dagens miljöaktivister vill offra människor för naturen.

Minns ni videon om Eco-terrorism?


Miljöaktivisterna har kastat masken och motsätter sig nu öppet nästan alla typer av ekonomisk utveckling och skyller på att de skyddar naturen från förändringar som människan gör. Träd, stenar och insekter är viktigare än människor.

Dyrkarna av AGW-religionen går hand i hand med miljö-aktivisterna.
Motivet bakom Silent Spring, vilket orsakade en explosion av malaria och dödade miljoner; hysterin omkring kärnkraften; den globala uppvärmningens-bluffen och andra utbrott av miljöaktivistisk galenskap härrör från en fanatisk tilltro till centraliserad makt och auktoritet.

I årtionden har man förstört industrin och samhällen på landsbygden i USAs västra delar, där staten äger merparten av marken. Genom åren har de blivit allt mer extrema, och motsätter sig alla avverkning i nationella skogar och försöker utrota privata skogsbruk, fiske och boskapsuppfödning, antingen direkt eller i namn av en romantiserad och helt opraktisk, oekonomisk Utopia.
Man väljer att stanna kvar i vanföreställningar för att skydda sin självbild eller dolda motiv, eller för att bevara en ideologi som inte fungerar i den verkliga världen.

För att vinna politiska val dumpar politiker andras pengar i företag som Solyndra, som inte är ensam om att gå omkull. Minst 4 andra gröna företag har försnillat miljarder i subventioner och gått i konkurs.

Staden Harrisburg, Pennsylvania,
går också i konkurs nu eftersom de inte kan betala sin sopförbränningsugn som skulle inbringa 1 miljard, men som i stället har satt staden i skuld med 280 miljoner.
När omständigheter gå emot dem, kommer den sanna aktivisten att ändra fakta. För dem är det en psykologisk nödvändighet.

----------------------------------
Enligt Milton Friedman finns det fyra sätt man kan spendera pengar på:

1) Du kan spendera dina egna pengar på dig själv. När du gör det, tänker du dig verkligen för och du försöker få det mesta för slantarna.
2) Du kan spendera dina egna pengar på någon annan. Till exempel köpa en födelsedagspresent till någon. Då är man inte så väldigt noga vad gäller innehållet, men mycket försiktig med vad det kostar.
3) Jag kan också spendera någon annans pengar på mig själv. Och om jag gör det ser jag till att få en god lunch!
4) Slutligen kan man spendera någon annans pengar på andra.
Då är man inte orolig för hur mycket det kostar, och är inte heller bekymrad över vad man får.
Det är vad regeringen gör med närmare 40% av vår nationella inkomst.

6 Kommentarer:

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Miljörörelsen är en del av NWO. Planen är att när man utrotat 90% av mänskligheten, skall resten dom överlevande tvingas bo i jättestora städer. Allting utanför dessa städer kommer vara en enda no go-zone. Syftet är naturligtvis att populationen är mer lättkontrollerad om man samlar dem på så få ställen som möjligt.

Anonym sa...

De tider är förbi när västerlänningar kunde skrämmas till lydnad genom hot om Helvetet efter döden. Därför tar man till skrämselpropaganda som att haven stiger, isbjörnar utrotas, jorden kommer att bli alltför varm, osv. Det håller människor i schack, skrämmer dem så att de följer order och gör att de vänder sig till sina "ledare" för hjälp och trygghet.

Lisa/

Ann-Marie sa...

Borde inte miljörörelsen visa vägen genom att utrota sig själv först. "Save the planet, kill yourself", precis som det står på översta plakatet...

Berit sa...

As always, A-M. You get it!

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

@A-M. Ni skall göra som vi säger, inte som vi gör. Al Gore flyger ju flitigt omkring i sitt privata jet-plan. Bor i ett jättelikt mansion som måste sluka el som en hel by på vischan - minst.

Ann-Marie sa...

Robin; som vanligt har du helt rätt!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.