27 oktober 2011

Messerschmidt: krispaket är högt pris utan effekt

- Än en gång väljer EU-länderna att dra ut på pinan utan att göra det riktiga - nämligen att hjälpa de sydeuropeiska länderna ut ur eurons järngrepp, säger Dansk Folkepartis europaparlamentariker, Morten Messerschmidt, i en kommenter om avtalet om ett nytt stödpaket till euron.

- EU:s ledare har inte har förstått eurons grundläggande problem. Det är inte den sydeuropeiska skulden som är problemet. Den är däremot symptom på problemet. Det grundläggande problemet är att länder med mycket olika ekonomiska förutsättningar och därmed intern konkurrensförskjutning är uppbundna på samma valutakurs.

- Konkurrensvillkoren mellan Tyskland och de sydeuropeiska länderna är så olika att den gemensamma valutan varje år leder till en gradvis försämring av de sydeuropeiska ländernas möjlighet att marknadsföra sina produkter internationellt. Ingen vill köpa grekiska produkter när de är 30 procent dyrare än de borde vara.

Morten Messerschmidt betonar att det är eurons grundläggande felkonstruktion som är problemet. Skulderna, som är ett symptom på felet är inte problemet.

- Den tredje räddningsaktionen kommer inte heller att lösa problemen bara förlänga dem och skicka räkningen till skattebetalare, bankkunder och medborgare i de nordeuropeiska länderna, och utan att förhindra det oundvikliga nämligen eurons kollaps.

- I själva verket kan euron bara överleva i två scenarier - antingen skall alla länder anpassa sin ekonomiska politik efter tyska förhållanden eller också måste de sydeuropeiska länderna lämna euron. Det första vill medborgarna i de sydeuropeiska länderna uppenbarligen inte acceptera, vilket upproret på Atens gator har visat, och det andra scenariot vägrar makthavarna i Bryssel att hantera. Därför är euron dömd att misslyckas, säger Morten Messerschmidt.


Inför förra årets riksdagsval föreslog Morten Messerschmidt att EU skulle skicka observatörer till Sverige.

Messerschmidt anser att Sverige faktiskt inte har hemliga val. Det motiverar han med att svenskarna inte har en gemensam valsedel med alla partier på. Istället har man en valsedel för varje parti, som den enskilde väljaren ska ta upp till allmän beskådan.

Å ena sidan innebär det att väljare som röstar på vissa partier kommer att tveka att ta deras valsedel av rädsla för reaktioner från valförrättare och åskådare.

Å andra sidan påpekar han att flera partier har varit utsatta för valfusk, genom att deras valsedlar har kastats bort av valfunktionärer från andra partier.

"Valförrättare är faktiskt från de andra partierna, och om man ser på det hat som Sverigedemokraterna utsätts för, så kommer de andra parterna snabbt kunna enas om att ställa till besvär för dem."

7 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Äntligen någon som har lite mellan öronen...

Anonym sa...

Mycket insiktsfullt - glasklart uttryckt.
/SB

brodeur sa...

Nja det ör inte så mycket nord mot syd som enskilda länder och tom regioner. Norra Italien är i samklang med Tyskland men inte södra delen.

Knute sa...

DF vil have garanti for folkeafstemning hvis Lissabontraktat ændres

Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup, retter nu direkte henvendelse til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), for at bede hende garantere, at danskerne får en folkeafstemning, hvis Lissabontraktaten ændres som følge af de nye tiltag i EU, der skal forsøge at redde den fælles valuta Euroen fra at bryde sammen.

- Resultatet af EU topmødet onsdag-torsdag er en gigant-krisepakke, der vil betyde en enorm omfordeling af penge fra Nord- til Sydeuropa uden at det dog er en garanti for, at den fejlkonstruerede fælles valuta Euroen ikke bryder sammen alligevel. Jeg vil derfor bede statsministeren afgive et løfte om, at såfremt der i december sker ændringer i Lissabon-traktaten eller i beføjelser til EU-domstolen, at så spørges det danske folk herom gennem en folkeafstemning, siger Peter Skaarup.

- Der tales fra flere sider om, at det er nødvendigt at ændre Lissabon-traktaten, hvis EU skal styrke sine muligheder for at håndtere gældskrisen, ligesom Tyskland har plæderet for, at EU-domstolen skal kunne straffe de lande, der ikke overholder stabilitets- og vækstpagten. Det betyder reelt, at EU bliver en føderation, som vi kender det fra USA, og Danmark vil således miste sin suverænitet, når Lissabontraktaten er blevet ændret, hvorfor det er bydende nødvendigt med en folkeafstemning om denne massive suverænitetsafgivelse, siger Peter Skaarup.

http://www.danskfolkeparti.dk/DF%5Fvil%5Fhave%5Fgaranti%5Ffor%5Ffolkeafstemning%5Fhvis%5FLissabontraktat%5F%C3%A6ndres.asp

Anonym sa...

Det är helt riktigt som MM säger. Man undrar dock varför inte en sådan självklarhet varit tänkt på från början. Är det verkligen så att man inte insett från början eller låg det andra motiv bakom detta monster i kolossalformat. Det tycks som man börjat lyfta i ämnet. Kanske är Greklands stundande val en början på att ändra det som aldrig skulle ha gjorts.

imar sa...

Hittade inte var jag sätter signaturen men det kan underteckans Imar.

brodeur sa...

Är det Mr ME 262 eller ME 109E som talar ?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.