15 oktober 2011

Palme ville samarbeta med KGB

I en frispråkig intervju berättar Olle Frånstedt, operativ chef för Säpo på 1970-talet, om statsminister Olof Palme:

"Jag misstrodde honom för att han försökte få oss att avbryta samarbetet med CIA och in­leda ett samarbete med KGB. Den statschef som säger så är i ryssarnas garn eller rör sig åtminstone inom deras intressesfär. Det tydde på att han hade för avsikt att ändra det svenska försvarsbeslutet som slog fast att hotet mot Sverige kom från öst – vilket styrde vårt arbete. Sverige tillhörde västsidan, även om vi inte var med i Nato. En statsminister ska inte driva sin egen utrikespolitik, men det gjorde Olof Palme."

Denna dramatiska förändring av utrikes- och säkerhetspolitiken började med att Frånstedt av Palme ombads att göra en lista över alla CIA-agenter i Sverige.

"Jag gjorde en förteckning över alla utländska agenter i Sverige, alltså inte bara CIA utan Mossad, MI6, tyska författningsskyddet, KGB och alla andra, men jag angav bara antalet agenter från varje land. Inga namn. Jag skrev att medan västagenterna enbart arbetade mot tredje land i Sverige arbetade östländernas agenter i huvudsak mot svenska intressen.

Jag tog också upp ett specialfall, en professor H, amerikan, som regelmässigt besökte Sverige och som sedan sin studietid var värvad av CIA, och sedan hade värvats av KGB. Ingen kunde missförstå min poäng. Jag lämnade över listan till Olof Palme, han läste igenom den medan jag satt kvar och jag såg hur hans käkar började arbeta. Till slut kastade han listan i bordet och förklarade att mötet var avslutat. Jag visste att han kände denne professor H, umgicks med honom."

- Det har sagts att regeringens misstro mot Säpo bottnade i att ni var besatta av "rysskräck" och "kommunistskräck".

"Okej. Det fanns ingen skräck alls. Vi drevs av att vi visste vad en kommunistdiktatur var. Vilket Olof Palme uppenbarligen inte visste."

- Du menar att er bedömning av situationen var realistisk?

"Javisst. Vilket bekräftades bland annat av den tjeckiske general, "Sjenja", som hoppade av, placerades i Wiesbaden och som vi fick möjlighet att förhöra innan han transporterades till USA och han kunde berätta om den sovjetiska invasions­planen mot Sverige. Vi visste genom vårt underrättelsearbete hur ryssarna förberedde sig för detta, i stort och i detalj."

Document.no kommenterar:

"Den vänsterorienterade retoriken har under alla år misstänkliggjort övervakningspolisen och polisen i allmänhet. De betraktades som politiskt suspekta. Nu kommer uppgifter som visar att det var de som misstänkliggjorde som hade en dold agenda.

Detta insåg folk som Frånstedt, men de hade ingenstans att ta vägen med det, och var tvungna att göra saker som ökade misstänkliggörandet, om inte skulle de inte vara lojala mot landets värderingar och intressen. Det var ett stort dilemma, och först nu kommit avslöjandena. Det borde få konsekvenser för analysen av den politiskt korrekta ideologin som kännetecknar dagens samhälle."

Det Logiske Snit:

"Sovjet och KGB är sedan länge borta. Berlinmuren föll för snart 20 år sedan. Men effekten av propagandan som sattes igång existerar fortfarande. Drömmen om kommunismen har kanske brustit, men även de som inte längre tror på kommunismen tror fortfarande inte på väst. Muren har fallit, men hatet mot väst och vad väst står för är kvar. Därför fortsätter samma människor i samma spår och otaliga människor, som varken är kommunister eller drivs av hat mot västerländska kulturen, låter sig bluffas av propagandan, låter sig rivas med av känslorna, de känslor utan förnuft som alltid utnyttjas så hänsynslöst."

4 Kommentarer:

Cello Jr sa...

Kan detta ha med Stasi-listan att göra? Kanske inte att Palme var listad som agent, men andra honom närstående medarbetare?

Knute sa...

Kommunismens spöke

Anti-sionismen och den palestinska kampen är tätt sammanvävda med kommunismen och socialismen. Det finns förmodligen en anledning. Liksom fredsrörelser och miljöaktivister användes av KGB som en front i kampen mot väst, gäller det samma för Israel/Palestina konflikten.

Dagens internationella terrorism föddes i Lubjanka, KGB:s huvudkontor i Moskva, i efterdyningarna av sexdagarskriget 1967 i Mellanöstern.

Terroristkriget kom igång i slutet av 1968, då KGB förvandlade flygplanskapning - vapnet den 11 september 2001 - till ett instrument för terror. Enbart under 1969 kapades 82 flygplan i världen, genomförda av KGB-finansierade PLO, Palestinian Liberation Organization."

http://logisksnit.blogspot.com/2009/01/public-enemy-state-no-1.html

Knute sa...

Bilden av Palme i DDR hämtad här:

http://chschickhardt.blogspot.com/2011/09/de-har-blod-pa-sina-hander-offentliggor.html

Anonym sa...

Att Olof Palme mördades med CIAs inblandning finns starka indicer för.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.