11 oktober 2011

Brandfackla: ordförande för Norges domare vill tillåta Sharia

Tor Langbach, ordförande för Norges domare, har i TV officiellt föreslagit att shariadomstolar ska tillåtas ingå i det nationella rättssystemet.

Naturligtvis stöddes denna idé omedelbart av de jurister som företräder de lokala islamiska föreningarna. Den infödda befolkningen, som annars är känd för sin tolerans, blev förfärad.

Vi får inte glömma att sharias regler bygger på Koranen. I en hel rad muhammedanska länder består de straffrättsliga påföljderna av avskärande av kroppsdelar och liknande metoder.

"Man förbinder sharia med avhuggning av händer och sånt, men det är ju inte den formen som det är snack om," säger Langbach.

Nej, han snackar inte om det, utan plockar något acceptabelt ut ur helheten. Men muhammedaner talar inte om ett urval av deras kultur. Urval kan användas för att lura Västs intet ont anande människor, ungefär på samma sätt som det används av femte-kolonnare och i psykologisk krigföring. Sharia är sharia oberoende av vad Tor Langbach tror.

Jurij Derjabin, ledare för studiecentret för Nordeuropa vid ryska vetenskapsakademin, säger i en intervju i Rysslands röst:

"Jag tror att herr Landbach utgår ifrån den rådande verkligheten då han föreslår att legalisera sharialagen. Ifall shariadomstolarna fungerar i Norge de facto, bör man legalisera dem och utfästa ramarna för sharialagens kompetens i Norges brottsbalk."

Statsvetaren Sergej Michejev invänder:

"Det som vi bevittnar i Norge är ett slags Europas kulturella självmord. Om Europa förkastar sig själv, varför ska man inte heller anta sharialagarna till råga på allt?
Myndigheternas passivitet och vägran att göra motstånd mot främmande civilisationers, kulturers och traditioners pådrivning väcker motstånd nerifrån, vilket i sin tur vållar etniska och religiösa konflikter."

Inte desto mindre behöver man inte måla Europas framtid i svart. När det gäller det övertoleranta Norge, avvisas Tor Langbachs förslag klart och tydligt av justitieminister Knut Storberget:

"När det gäller våld i nära relationer eller arvsuppgörelser, skulle det vara en stor olycka. Därför tycker jag det är viktigt att konfliktråden i Norge är baserade på norsk lag och hanterar alla lika."

1 Kommentarer:

Hjalbert sa...

Enligt sharia är hustrumisshandel lagligt och kvinnor ska ärva hälften så mycket som män. En av islams grundpelare är att ge allmosor till behjärtansvärda ändamål, till exempel jihad och terrorism för att utbreda islams makt. Könsstympning är en annan otrevlig sedvana.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.