09 oktober 2011

Sverige har ett problem

Elevernas skolbetyg blir sämre för varje år trots att kommunerna satsar miljarder extra. Varför?

Den svenska regeringen håller på att byta befolkning på Sverige:

"Sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har takten i invandringen slagit nya rekord. Invandringen av svårintegrerade personer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern har i det närmaste fördubblats. Antalet utrikes födda ökar nu 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som de senaste fjorton åren kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring 2050."

Tja, vår framtid borde ligga hos indier och kineser i stället, de har lättare att integrera sig i vårt högteknologiska samhälle.
Brum brum IQ-fiskpinne

3 Kommentarer:

gäster sa...

Why didn't Steve Jobs try to close The Gap?

The standard rich guy philanthropy these days is to try to close The Gap in school achievement. Bill Gates poured $2 billion into "small learning communities." A few weeks before The Social Network premiered, Mark Zuckerberg gave $100 million to the Newark public schools.

But the sainted Steve Jobs didn't, at least as far as we know. Why not?

Most obviously, he apparently didn't like giving away money.

More subtly, unlike Gates and Zuckerberg, he already had had lots of business experience with the K-12 market when he returned to Apple in 1996.

The reason you always hear about software titans giving money to close The Gap is because they can't figure out how to do it themselves.

If Closing The Gap wasn't such a priority, they might actually get something done. But race makes realism untenable in education, so wishful thinking thrives.

http://www.vdare.com/posts/why-didnt-steve-jobs-try-to-close-the-gap

Knute sa...

Centerns nya partiledare Annie Lööf ser somalier som räddare av vår framtid, inte svenskar. Liksom sin föregångare Maud Olofsson framhärdar hon i att kalla dem "nybyggare", ett högst olyckligt ordval.

Nybyggare får en att tänka på européerna som kom till Amerika. Inte hade de i sinne att integrera sig i indianernas samhälle och kultur. Ordet nybyggare är mer eller mindre synonymt med kolonisatörer.

"Somalierna som grupp varken vill eller kan jobba, såvida inte myndigheterna skapar dyrbart finansierade arbeten för just somalier. Om nu somalierna inte klarar det som många andra klarar så ligger nog felet hos dem (eller snarare hos politikerna som tar hit dem).

Somalier har en genomsnittlig intelligensnivå på 68 medan den för etniska svenskar är minst 101. Eller för att säga det lite tydligt. Den genomsnittliga intelligensnivån för svenskar var 101 år 2002 och fyra år senare hade den fallit till 99. Den sjunker när antalet invandrare med lågt IQ blir fler i vårt land. I boken IQ and Global Inequality (Richard Lynn & Tatu Vanhanen) sägs det tydligt att IQ-nivån i Sverige sjunker i takt med invandringen från Tredje Världen och där är Annie Lööfs somalier en del av problemet."

http://twoinvandrare.blogspot.com/2011/10/centerns-nya-partiledare-ser-somalier.html

Knute sa...

Svenska forskare har funnit att tilliten till “other races”, “neighbors” och “own race” föll när områdena blev mindre homogena.‏

Lägg märke till det skrämmande i att det inte “bara” är tilliten till “de andra” som faller, men också tilliten till medlemmar av ens egen grupp.

När andelen invandrare når fem procent, så börjar delar av majoritetsbefolkningen flytta från området.

Massinvandringen till Sverige påverkar också resultaten i den svenska grundskolan. På blott 12 år har skillnaden mellan de starkaste och svagaste eleverna vuxit med 30 procent.

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2012/05/04/hvordan-kan-det-dog-v%C3%A6re/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.