25 november 2011

Den verkliga faran med Obama(s)care


Högsta Domstolen diskuterar Obamacare, eftersom flera stater vägrar acceptera lagen om att de måste ansluta sig. Man vill ha prövat om det strider mot den Amerikanska Konstitutionen.
Kongressen hävdar att ObamaCare har makten att tvinga individer att köpa sjukförsäkring från privata företag och att det är ett legitimt utövande av deras befogenheter.

Utan att gå in på alltför många detaljer, är den viktigaste frågan tolkningen av "individuella mandat", specifikt om den federala regeringen har konstitutionell rätt att tvinga medborgare att köpa något de inte vill ha eller behöver. Man gömmer sig bakom Commerce-klausulen i konstitutionen, vilket ger kongressen makt "att reglera handeln med utländska nationer, och mellan stater och med indianstammar".

Det bottnar i tolkningen av "rätt till". Har vi positiv eller negativ rätt? Ju friare ett samhälle är desto mer rätt har individen att göra som han vill i allt, utom det som är direkt förbjudet i lagen, i motsats till om han bara får göra det som direkt påbjuds i en lag. Det finns rikligt med bevis för att nationens grundare förstod det.
Det handlar inte om kostnad i pengar, inte ens att det kommer att försämra vår sjukvård, även om båda dessa saker är sanna. Det verkliga problemet med socialiserad sjukvård - och det verkliga syftet med Obamacare enligt Barack Obama - är att den kommer att fullständigt eliminera vår frihet. Nationaliserad sjukvård förändrar för alltid förhållandet mellan stat och medborgare, eftersom individen blir beroende av regeringen för sin hälsa och sjukvård.

Regeringens övertagande av sjukvård kommer att visa sig omöjlig att rulla tillbaka. Det förändrar förhållandet mellan medborgare och stat, och när denna förändring sker, kan du stampa med dina röda skor så mycket du vill men du kommer aldrig tillbaka till Kansas. (Mark Steyn)
(Dorothy i The Wizard of Oz kunde återvända till Kansas närhelst hon ville genom att stampa tre gånger och säga: "Det finns ingen plats som hemma.")

Man strör så många uttryck omkring sig: Progressivitet = makt till staten = statism = fascism (= "The Chicago Way") = de facto socialism.
Den person som innehar (direkt eller indirekt) nyckeln till din och din familjs sjukvård har kniven på strupen på dig. Du är fullständigt utlämnad till deras ransonering och väntelistor. Svensk sjukvård är ett utmärkt exempel.

För Demokratiska partiet kommer en av de viktigaste fördelarna med socialiserad vård att bli den stora expansionen av fackföreningar för regeringens anställda inom vården. SEIU, som facket heter här, kommer att fördubblas eller tredubblas i storlek, kanske mer. En stor del av deras ökade medlemsavgifter kommer att hitta vägen till partiets kassa, vilket kommer att ge Demokraternas kandidater oöverkomliga fördelar i politiska val i hela landet.

Obamacare är den största spiken i USA:s likkista, och Demokraterna är stolta över att hålla i hammaren. Det kommer att ta död på de sista resterna av frihet och välstånd genom att skapa en byråkratisk Leviathan vars främsta bedrift är att förstöra vår ekonomi och göra oss till slavar under den byråkratiska staten.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.