10 november 2011

Det börjar bli panik överallt


Pengar, pengar!!!

Man måste förstå att när politiker använder uttrycket "nedskärning" menar de inte verkliga minskningar. När amerikanska kongressen hävdar att den har skurit i budgeten, betyder det inte att den planerar att spendera mindre än föregående år. Vad man menar med en budgetnedskärning är en minskning av den beräknade ökningen.

Med andra ord kommer de fortfarande att öka de offentliga utgifterna men inte riktigt så mycket som ursprungligen planerats. Om kongressen planerar att öka budgeten med 10 procent, men sedan ökar den med "bara" 5 procent, gratulerar de sig själva för att ha skurit ner budgeten med 5 procent.

Det är inte bara i USA som man panikartat ser sig om efter vad man kan beskatta ytterligare.
Desperata försök ser vi också i Storbritannien där en organisation som kallar sig Intergenerational Foundation (IF), har "inrättats för att skapa rättvisa mellan generationerna".

De gör oss uppmärksamma på att samhällets nya fiende #1 är farmor/mormor och alla andra i deras generation, som sitter ensamma i ett stort hus med extra sovrum. Det är ren själviskhet från dessa äldre människors sida, när de behövs bostäder för de unga.
I en rapport har IF föreslagit en skattehöjning för att tvinga dessa "sovrumsblockerare" att lämna sina hem för att "frigöra utrymme" för den yngre generationen .... "


Det sägs att 25 miljoner sovrum i Storbritannien står tomma och många av dessa ägs av gamla människor.
"Det är självklart att pensionärer klamrar sig fast vid sina hem långt efter att de fyllt sin funktion som hem för en familj", säger gruppens talesman.
"Men det orsakar djupgående sociala konsekvenser och verkliga problem i ett land där nya husbyggen är nästan obefintliga."

IF är inte en särskilt stor organisation men deras förslag speglar de underliggande kraven hos en stor grupp av dagens människor. Samma attityd möter vi hos "Ockupera-rörelsens" demonstranter, som kräver att det som till stor del skapats av regeringens favorisering nu tillhör alla och ska ingå i ett program för omfördelning av resurser.

Den allsmäktige Gud-staten giver och därför kan också Gud-staten ta!

Makten att omfördela välstånd i största allmänhet - på grundval av "rättvisa" - har avancerat i tron att det kan fixa den nuvarande ekonomiska krisen, men det är ytterst improduktivt.

"Ockupera-rörelsen" har ingen riktig lösning, förutom mer statlig inblandning, mer slöseri med pengar, fler regleringar, mer byråkrati, mer ohållbara, flummiga universitetets-utbildningar utan avkastning på investeringarna - bara mer, mer, mer av det som knuffat oss över branten.
De ser ungdomliga ut, dessa demonstranter, men de sitter fast i samma ekonomiska efterkrigssyn som deras mor-och farföräldrar.

Men pengarna, som man kräver ska användas, kommer inte från ett nytt, verkligt välstånd, eftersom deras politik har bromsat det. Det som spenderas kommer antingen från lån eller från att ta vad andra "orättvist" har sparat ihop.

Se också "Att bli gammal i Sverige"

1 Kommentarer:

Naivtive sa...

Men det är ju i och för sig logiskt att den generation som är för lata att göra något vettigt av sina liv kräver mer av de som faktiskt gjorde detta.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.