31 december 2011

Hopp om "A Happy New Year"

Tea Party aktivisterna, som man också kallar Gräsrötter eftersom de flesta aldrig hade varit involverade i politik före år 2008, har redan börjat ta tillbaka det Republikanska partiet på lokalnivå.
Några har även lyckats ta över partiledningen på "läns-och statlig nivå" och driva framgångsrika kampanjer, som de vi såg under 2010. Ändå finns det många av det gamla gardet kvar - av vilka många var "Reagan demokrater" och som man nu kallar "Progressiva RINO"- och som måste sparkas ut.

Det tog 30 år för "Den nya vänstern" (marxisterna) att ta över Democratic Party inifrån. Under samma antal år skulle Tea Party enkelt kunna göra detsamma med Republican Party, men tid har vi ont om. Utan en stor kursförändring vid nästa års val, kommer USA:s marsch mot kollaps med stor sannolikhet att passera punkten utan återvändo.

Hittills har Tea Party i stort sätt stoppat Obama och Demokraterna från att ge mer sk. stimuleringspengar till oansvariga delstatsregeringar och från att höja skatterna. De har även börjat vinna tvåparti-stöd när det gäller reformer av de program som allmänheten är berättigad till.

De har emellertid misslyckats att stoppa regeringens tillväxt och kostnad och alla reformförslag som skulle ha skapat mer arbetstillfällen har hamnat i Senatledarens papperskorg.
Tea Party behöver fortfarande ledare utanför Washington, som Sarah Palin, för att föra budskapet vidare. (OBS! Jag säger inte att det just behöver vara hon.)
Man måste bekämpa Obamas klasskrig men på konservativa villkor, med fokus på "crony socialism" (svågerpolitiken) genom vilken Obama och ledare före honom berikar sina vänner på bekostnad av bredare ekonomisk tillväxt.

USA har aldrig varit ett klass-samhälle och amerikanen, fram till för bara en generation sedan, har varit helt klar över att man inte kan begära någonting för ingenting.
Ingenting är "Fritt".
Alla goda ting - alla materiella ting och alla tjänster har en källa, ett mål och ett pris, som någon måste betala. Om mottagaren vägrar att betala priset men ändå kräver "varan", finns bara tre möjliga utfall:

1. Han får den inte.
2. Leverantören ger bort den, vilket betyder att han - leverantören - står för kostnaden.
3. Kostnaden skjutsas över på andra.

I ett samhälle där vissa vuxna (?) personer, under vissa omständigheter kräver och tar emot vissa varor eller tjänster utan att betala fullt pris sker en gradvis förändring där det samhället oundvikligen förstörs.
Antalet människor som bara kräver ökar. Listan över vad som är "gratis" kommer att växa och förbittringen hos de som dra lasset växer allt snabbare.

Fundera över detta, jämför med egna erfarenheter och historiska händelser.

Gott Nytt År!

Islamisk "respekt"

I november hölls en konferens om "Massmedia och världens utveckling" i Krakow i Polen, med en utställning om muslimers förföljelse av judar, hinduer, kristna osv.

Den första bilden visar några av de länder som manifestationen handlade om. Den andra visar vad som fanns kvar efter att några heliga krigare hade passerat. De hade varken respekt för konferensen eller för offren för förföljelserna.
Rabbinen och flyktingpolitiken

Överrabbin Markus Melchior är ihågkommen i Danmark med vördnad som en värdig, klok och beläst man vars gener borde ha gått bättre i arv. Han var inte alltid lika entusiastisk över sin sons överdrifter. När den nykläckte rabbin-sonen, Bent Melchior, gick med i den kyrkliga Vietnam-kommittén, sa Marcus Melchior, som både var hans far och chef: Tror du nu, det var klokt?

Säkerligen skulle han ha sagt samma sak och skakat på huvudet när Bent Melchior slöt förbund med den Koranvänlige Bashy Qurashy - på vägnar av deras - på vissa punkter likartade, men ändå så olika - religioner, men knappast accepterat av dessa.

Som 14-åring fick Bent Melchior och hans familj år 1943 hjälp att fly över Öresund, och det är förmodligen orsaken till hans skeva bild av den pågående flyktingströmmen till Europa - fastän flyktingar och flyktingpolitik är två skilda saker och en helt avgörande punkt.

Som vi vet finns det äkta flyktingar och bekvämlighetsflyktingar, se Genèvekonventionen! Den äkta flyktingarna tar naturligtvis Danmark hand om, men de som kommer av bekvämlighet i hopp om arbete eller helt enkelt för att bli försörjda, är vi skeptiska till och vill ha lov att få syna i sömmarna.

Detta ger på inget sätt Melchior rätt att kalla danskarna för mindre mänskliga. Tvärtom, vi är mer generösa än vi borde. Bent Melchior kan ju visa storsinthet genom att sätta igång en insamling i Mosaisk Trossamfund och bilda en stiftelse för de många muslimska bekvämlighetsflyktingarna bakom Synagogan i Köpenhamn.

- - -
Foto: Danska judar anländer till Sverige efter flykten över Öresund.

30 december 2011

Dokumentärfilm, vad är det egentligen?

Vibeke Løkkebergs 'Gazas tårar' presenterades i Sveriges Television som en dokumentärfilm utan propagandasyfte. I själva verket är den till 100% producerad av Hamas - och det norska filmteamet var aldrig i Gaza!

I en intervju var "regissören" till och med så manipulerande att hon drog en parallell mellan Israels anfall vid nyåret 2009 och de ohyggliga morden på Utøya.

- - -
Det svenska TV-programmet "Kunskapskanalen" kör dagen igenom med det ena intressanta programmet efter det andra, från allmän information över populärvetenskap till forskning på högsta nivå.

Dokumentärfilm, vad är det egentligen? Vad ligger i ordet? Det ska väl betyda att saker som framförs kan dokumenteras som verkliga fakta, handgripliga och bevisbara.

Så långt, så bra!

Men det betyder inte att ämnet i fråga har betraktats från två eller flera sidor för mångsidighetens skull! Det kan mycket väl vara enögt sett. Om man känner till lite av massmedias och deras utövares politiska åsikter och/eller finansiella uppbackare, kan man kanske redan på förhand ana om dokumentärfilmen är ensidig propaganda, så man inte så lätt hoppar på limpinnen. Därmed inte sagt att den inte kan vara värd att titta på. Det kan den definitivt vara. Man ska bara komma ihåg att synpunkten inte är allmänt giltig.

Det gäller exempelvis två dokumentärfilmer om zigenare jag har sett i TV. De var så enögda som de bara kunde bli.

Zigenare, endast zigenare pratade på för fullt, klagade och var missnöjda. Hade diskrimineringslagarna haft allmän giltighet, så hade det kanske kunnat leda till åtal. Någon propagandafilm för zigenare var det inte heller, eftersom deras tal endast var påståenden utan fakta och bevis, så filmvisningen fick motsatt resultat. Det enda intrycket man fick var att de bodde trångt, hade många barn och inget arbete och hade det mycket smutsigt omkring sig.

29 december 2011

Kan man tänka sig...


När vi först fick kännedom om den tragiska dödsskjutningen som ägde rum juldagens morgon i Fort Worth, Texas var det väldigt tyst om de 7 offrens namn och man angav motivet som "okänt".
Få detaljer om händelsen släpptes, men mentala varningsklockor började ringa och vi förväntade oss ett pressmeddelande från "Brady Bunch" om krav på strängare vapenkontroll. Det enda som hördes var ljudet av syrsor.

Vi vet nu den troliga orsaken till de organiserade vapenkontrollanternas tystnad.
Offrens namn och identiteter och skyttens namn hemlighölls till den 26. När uppgifter blev tillgängliga fick vi veta att skytten och hans döda familjemedlemmar var av den muslimska övertygelsen och att mördarens 19 år gamla brorsdotter, som var bland de döda, sällskapade med en icke-muslim.

Behovet att dölja samhälleliga frågor som visar på en viss kulturs enorma svårigheter att anpassa sig, övertrumfar till och med exploateringen av alla händelser som kan brukas för agendan för medborgarnas nedrustning.

Det handlar om makt

Ju längre denna, (till synes) permanenta presidentvalskampanj pågår, blir jag övertygad om att det är lite av substans som skiljer de två stora politiska partierna här i USA.
De fyra decennier av ett långsamt dalande till en kollektivistisk / fascistisk diktatur har skett med hjälp av alla *tre grenarna inom regeringen och under överinseende av både republikaner och demokrater. De som tvivlar bör läsa denna ganska långa artikel som innehåller forskar-data och är förödande i sin logik.

Utvecklingen av Förenta Staterna, från en republik till ett imperium av globala dimensioner, har resulterat i framväxten av en Regent som inte bara startar krig utan de regler som krävs av Konstitutionen, men som nu hävdar rätten att internera och / eller avrätta medborgare genom att enbart förklara att de är terrorister eller fiender i ett oändligt "krig mot terrorismen" som förs enligt hans gottfinnande.

Detta har skett påhejat av båda våra stora politiska partier, som i realiteten bara är ETT parti, vars mål är att utöva så mycket makt som möjligt. Ett utmärkt bevis för detta är det faktum att en kandidat (Herr Gingrich) påstår på allvar att han skulle överväga att stödja Obama om hans eget parti (R) nominera Dr Ron Paul.

Redan George Wallace kommenterade: "Det finns inte en skillnad värd ens en dime mellan demokrater och de flesta republikaner"?

---------

* Executive | Legislative | Judicial |
De grenar av den amerikanska regeringen som ansvarar för genomförandet av existerande lagar, rättskipningen och som har makt att lagstifta.

28 december 2011

Nu är det slut på pengarna igen

Statsskulden har skjutit i höjden därför att regeringen tillåtit årliga underskott under det senaste decenniet. Det har resulterat i intensiva debatter i kongressen över utgifter och skatter. Opinionsmätningar visar att väljarnas ilska växer med oförmågan hos båda partier att nå lösningar på landets budget-problem.

Amerikanska folket ser lösningen på den ekonomiska krisen genom att man skär ner på statliga kostnader.
Bland alla väljare anser 77% att regeringen ska skära ner underskottet; 71 % anser att regeringen ska minska utgifterna: 59 % att regeringen ska sänka skatterna (Rasmussen)

Det enda sättet att göra några meningsfulla nedskärningar är att fullständigt eliminera hela bitar av budgeten. Alla de myndigheter och departement och program måste försvinna, om de inte uttryckligen faller under en av de få befogenheter som beviljas regeringen i Konstitutionen.
Det inkluderar departement för jordbruk, energi, utbildning, arbete, transport... Enligt 10th Amendment faller de alla under de enskilda staternas förvaltningsområden, inte den federala regeringens.

Men Obama ser det inte så. Den "superkommitté" som han bara för syns skull tillsatte i november misslyckades med att skära ner 1.2 triljoner (12 nollor) men det gav honom något att gömma sig bakom.

Tidigare i år (i augusti,) godkände kongressen en begäran att höja nationens lånetak, efter en mycket omtvistat debatt. Ett av kraven var att budgeten skulle balanseras. Då stod striden om 2 triljoner dollars ökning. När kongressen återkommer efter jullovet kommer de att mötas av ett krav från presidenten på en höjning av 1.2 triljoner.
Exakt det som superkommittén misslyckades med och deras besparingar var tänkta att gälla över en tioårsperiod!
Detta är ekonomiskt självmord och min gissning är att USA kommer att totalt falla samman inom ett till två år.

Obamas politik (keynesian ekonomi) de senaste tre åren har resulterat i större underskott, mer kostnader och krav på högre skatter. Det amerikanska folket har förstått det som har undgått presidenten: Den federala regeringen blandar sig i för mycket, spenderar för mycket, och beskattar för mycket, och det är anledningen till att ekonomin kollapsar. Diagrammet nedan visar hur snabbt stigande underskott har drivit USA:s skuld högre och högre.Värnlösa barns dag - barnamordet i Betlehem

När kung Herodes den Store fick höra av de tre vise männen från Österlandet att den väntade Messias som skulle bli judarnas konung skulle födas, och hade inhämtat de skriftlärdes uttalande om att detta skulle ske i staden Betlehem, bad han de vise männen att titta in på vägen tillbaka och berätta närmare om begivenheten.

Men Gud varnade de tre kungarna för Herodes som ruvade på ont, så de tog en omväg hem. Och Gud visade sig i drömmar för Josef och bad honom att fly med Maria och barnet till Egypten, för Herodes ville slå ihjäl alla gossebarn i Betlehem för att på så sätt komma Jesus till livs, ty han fruktade att förlora sin makt när judarnas Kung kom till.

Herodes den store hade år 40 före vår tideräkning blivit utnämnd av ockupationsmakten, romarna, till feodal kung över det område som i stort sett motsvarade Davids och Salomos rike. Han var Rom en trofast man, administrativt duktig, men enligt uppgift brutal och hänsynslös mot befolkningen.

Han dog 4 år före K, vilket betyder att han inte kan ha varit den Herodes, som lät mörda gossebarnen i Betlehem. I så fall måste det ha varit hans son Herodes Antipas, men man ska självfallet inte räkna med historisk noggrannhet i muntliga traditioner från så avlägsna tider.

Massakern inträffade enligt senare uppgifter den 28 December. Den angavs tidigare i den svenska kalendern som "Menlösa barns dag" (oskyldiga barns dag), numera "Värnlösa barns dag".
Barnamordet i Betlehem på order av kung Herodes. Utskuren kannikestol i Roskilde domkyrka 1400-talet.

27 december 2011

Kristna utrotas systematiskt

"Varje år dödas minst 100 000 kristna globalt utan att några kyrkor agerar. Varför tiger Svenska kyrkan om att muslimer mördade kristna i Nigeria igår? Om att 100 000 kristna mördas till största delen av muslimer under 2011?

Men Kanadas utrikesminister John Baird talar klartext emot islamismens förföljelse mot kristna. Fredrik Reinfeldt däremot har ingenting att säga om muslimernas angrepp mot kristna i Nigeria igår på juldagen. Hade kristna dödat 40-talet muslimer törs jag sätta min höga hatt på att Reinfeldt uttalat sig till förmån för islam..." (från MXp)
Bloggen MXp påpekar också att media valt att sektförklara islamgruppen och dess jihad med dödandet av kristna, för att framställa dem som extremister, men från hela världen rapporteras det om förföljelser.Bombexplosion av St Theresa katolska kyrkan på Madalla, Suleja, strax utanför Nigerias huvudstad Abuja, 25 december 2011. Fem bomber exploderade på juldagen vid kyrkor i Nigeria, och minst 40 människor dödades. Den islamistiska militanta gruppen Boko Haram - som tagit på sig ansvaret - försöker starta sekteristiskt inbördeskrig. (Reuters)

I Gaza är kristna förbjudna att uttrycka sin tro offentligt.

I Pakistan och Iran väntar kristna fångar på avrättning därför att de vägrar att konvertera till islam.

I Egypten slaktas
koptiska kristna på gatorna av islam-troende. Kyrkor har bränts, de kristnas döttrar har kidnappats, våldtagits och tvingats in i "äktenskap" med muslimska män där de hotas till livet.

I Irak och Afghanistan, har så många kristna dödats eller tvingats fly pga. religiös förföljelse att det finns nästan inga kvar.
-------

Om du är kristen eller inte, om du tror på det kristna budskapet eller inte, är inte frågan denna jul eller nästkommande.... Frågan är om människor ska fritt få tro på dessa saker utan att brutaliseras eller diskrimineras, vare sig de bor i Irak eller Egypten eller Pakistan eller Nigeria, eller Indonesien - och om fria människor av alla trosbekännelser och perspektiv ska försvara deras rätt att få göra det.

I de uppräknade länderna blir kristna idag kidnappade, fängslade, arresterade, misshandlade och mördade - inte på grund av något de har gjort, utan för att de tror på något som anses hädiskt inom det auktoritativa islam. Och det är knappast bättre på andra håll i den islamiska världen. Ingenstans i de länder där muslimer är i majoritet har människor med annan tro full jämlikhet med muslimer. Vi gömmer oss bakom uttryck som "fanatiker" och "islamist" för att mord och attentat ska framstå som isolerade, unika händelser och för att vara på den politiskt korrekta sidan, så att ingen får för sig att vi anklagar alla muslimer för att sympatisera med de fruktansvärda illdåd som begås. Men faktum är att på alla platser där islam har stort inflytande Irak, Filippinerna , Egypten, Pakistan, Nigeria.... bär de kristna invånarna bördan för oss alla. Jihad är skoningslös och vi står på tur.

26 december 2011

Googles jule-logo

Google har länge fungerat som pigga pojkars förräderi mot den kultur som gjorde det möjligt för dem att förvalta sina talanger till Guds och deras egen glädje. Den politiska korrektheten är olidlig. Var är Jesus-barnet, krubban, herdarna eller änglarna? Var är ledstjärnan, som än idag används för att markera födslar? Nästan varje obskyr kändis i en viss ålder har firats i logotypen, men Jesu Kristi födelse skall alltså avfärdas med något så vagt, att det inte kan provocera även den mest räddhågade föreställning om den muslimska kränkningsberedskapen. Och de kristna slår ju inte..

Kimpo

Våg av inbrott - alla firar ju inte jul...

Naturligtvis är julen ett gyllene tillfälle för vissa rötägg att berika sig genom stölder och inbrott. Sådana som tycker att julens budskap om Frid & Fröjd inte gäller dem.

Det är många av Sveriges nya invånare som ställer sig främmande till julfirandet och upplever det som kränkande. Deras religion förbjuder ju både skinka och snaps. En del av de yngre kan rentav få för sig att bortförklara stölder och rån som heligt krig. Ungefär som när deras "profet" plundrade karavaner. Det var länge sen man kunde lämna dörren olåst.

En del har blivit indoktrinerade sen födseln att man aldrig behöver ta konsekvenserna av sitt handlande:
Efter endast fyra veckor stängdes Fredens™ skola i Göteborg. Fyra slagsmål samtidigt i samma klassrum brukade förekomma, trots halalmat och undervisning på somaliska och arabiska.

Man kan misstänka att föräldrarna resonerar som så, att deras söner är duktiga heliga krigare:
En man blev misshandlad på en spårvagn i Göteborg, en stad där tioåringar slåss som huliganer.

25 december 2011

Håll koll på Tomten


Tomten var tydligen här i vårt hus, för det stod ett dockskåp i vardagsrummet när vi vaknade.
Men han måste ha kommit väldigt sent sent på grund av alla hastighets- och-nykterhetskontroller på vägarna. För att inte nämna ändlösa möten med rådgivande advokater för att se till att fabriken följer de senaste reglerna för säkerhet på arbetsplatsen - och att smånissarna är nöjda med villkoren i senaste avtalet.

Tack gode Gud att släden inte har en katalysator. Ännu!

Eric Peters på American Spectator säger att det går rykten om att åtgärder måste vidtas därför att Santa kör en öppen släde utan hjälm - och behovet finns att förse släden med varselljus så att den syns bättre på dagen. Den uppfyller inte nuvarande standard för stötfångare och Rudolphs röda näsa är helt klart ett problem, eftersom det kan tolkas som att han personifierar ett utryckningsfordon. Det går inte för sig.

Frågan om Tomtens tid bakom tömmarna är också ett problem. Department of Transportation säger att han får inte köra mer än 11 timmar under en 24-timmars period. Lyckligtvis är julafton bara en natt - men Santa måste hålla bättre koll på sin loggbok. Sina "papper" också.

Santa bör räkna med att bli stoppad flera gånger vid olika checkpoints - där en skäggig man med huvudbonad säkert kommer att väcka misstanke om onda gärningar.
Vad kan finnas under den tjocka pälsen? Vad finns väskan? Är inte rött färgen för en martyr? Har han druckit ikväll? Titta bara på den röda näsan. Sära på benen! Santa bör vara redo för en "Intensifierad Omklappning" och undersökning av kroppshåligheter.

Förhoppningsvis har fru Claus tvättat hans underkläder. Och det är bäst att han har telefonnumret till sin advokat nära tillhands.

Låt oss också ta en titt på renarna.

Är inte renar utrotningshotade ? Vad har denne man att göra med dessa djur? Har han tillstånd? Var är deras märkning? Är de rätt vaccinerade och kastrerade enligt lag? Har Santa försäkring för att täcka eventuella skador på barnen från klövar, tänder och loppor?

Han har väl med sig spade och plastpåse?

Men det finns viktigare frågor än jultomtens uppenbara vårdslöshet och brist på oro för säkerheten, som skall behandlas. Genom vilken standard, exakt, avgör denna gamle vite man vem som är "stygg" och vem som är "snäll"? Finns det olika standard? Det har kommit till vår kännedom att vissa människor i vissa områden inte får samma mängd paket eller samma kvalitet på presenter.

Santas agerande visar tydliga fördomar.

Vad värre är, han har inte lämnat några uppgifter alls om sina kontakter med allmänheten. Det verkar som han flyger omkring utan färdplan - och utan hänsyn till resultat, självkänslan hos barnen, eller vad som är bäst för samhället. Barnen kan ju bli skadade.

Läs mer här

----------
Det är väl bara en tidsfråga innan Tomten får besök av PETA för att han låter renarna flyga omkring hela natten.

En Julhälsning

Den bysantinska ikonen till höger är ett verk från 1500-talet av Theophanes från Kreta. Många muslimer i världen idag skulle anse den stötande och kränkande för islam. Muslimer på Balkan kom bara för några år sedan in i kyrkor och förstörde ikoner som den här av just den anledningen. Från Jihad Watch:

Denna jul måste vi stå tillsammans, alla vi vars konvertering, underkastelse eller död är visionen för sharias anhängare. Låt oss stå tillsammans som judar, kristna, hinduer, buddhister, ateister, sekulära osv och stå upp mot dem som skulle döda oss eller underkasta oss en institutionaliserad diskriminering eftersom de tycker att vår tro är stötande.

Om vi inte står tillsammans kommer de att segra. Om de får råda, då kommer alla de rikaste manifestationerna av den ohämmade mänskliga anden från kretensaren Theophanes till skaparna av buddhorna i Bamiyan, från Hagia Sofia till templet Keshava Rai på Mathura, från verken av Sokrates och Aristoteles till dem av Moses Maimonides och Dante Alighieri och Winston Churchill och Oriana Fallaci, allt kommer att trampas ner i leran, förstöras, sprängas, bli ruiner, utplånas. Vi kommer alla att bli fattigare. Våra barn kommer att bli fattigare.

24 december 2011

God Jul

önskas alla våra läsare av Spjutflickan, Knute, Reale Pelle och Berit23 december 2011

Så här startar terrorism

I saudiarabiska läroböcker för 10:e-klassare, tryckta för läsåret 2010-2011, lär sig eleverna hur man ska hugga av händer och fötter på en tjuv. Eleverna undervisas också om att förintelse av det judiska folket är absolut nödvändigt. "Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna och dödar dem. ... Det är en jude bakom mig. Kom och döda honom. "

Men vad har det med oss att göra?

Saudiarabien är det land där den mest grundläggande islamisk läran, wahhabismen, praktiseras. Med oljepengar finansierar Saudiarabien byggandet av moskéer i USA, som sedan till stor del bemannas av radikala imamer som skickats hit från Saudiarabien.
Kungariket skänker också miljoner till universitet för att försäkra sig om att man anställer professorer som predikar hat mot Israel och i många fall också hat mot USA.

Vi borde kanske fråga oss, varför vi är så kritiska mot Israel vad gäller kraven på förhandlingar, när det är helt klart och tydligt att den här typen av hat mot judar predikas i hela arabvärlden.
Sedan bör vi också fråga oss varför vi fortsätter att förlita oss på länder som Saudiarabien när det gäller vårt oljebehov, i stället för att utvinna mer av vår egen olja. Vi kan starta med att borra mer i Alaska, och bygga den rörledning från Kanada till Texas som Obama är sådan motståndare till. Han säger att "det behövs fler studier".

Vad vi behöver studera är förhållandet till Saudiarabien och vad som kommer från ett förhållande med det landet.

Duktig pojke!

Video-klippet där Obama anser sig vara den fjärde bäste presidenten någonsin - efter Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt and Lyndon Johnson - "has gone viral", som man säger.
Michael Ramirez inspirerades och illustrerar Obamas bedrifter med denna bild.

En enda person står för nyhetsrapporteringen om Syrien!

"Syrian Observatory for Human Rights" i London är en organisation uppsatt på att störta president Bashar al-Assad. I och för sig inget märkligt, om det inte vore så att nästan alla nyheter från Syrien kommer från denna enda informationskälla!

Organisationens man i London heter Rami Abdel-Rahman (bilden). Det är från honom som nyhetsbyråerna hämtar sina hundratals blodbads-historier, till exempel att syriska regeringstrupper skulle ha mördat 8 nyfödda i kuvöser på ett sjukhus genom att stänga av strömmen. Historien illustrerades med ett foto från ett egyptiskt sjukhus.

Hammersmeden skriver: "Europa är - återigen - på väg att dras in i en mer eller mindre skum affär i Mellanöstern som inte alls angår oss och som förmodligen till råga på allt beror på felaktiga och odokumenterade uppgifter."

22 december 2011

Död åt en tyrann

När Obama tillträdde presidentposten dröjde det inte länge förrän Jimmy Carter hamnade på andra plats på listan över Amerikas Sämsta President. Men Carter ger inte upp så lätt!
Nu kommer han att bli känd som den förste ex-president som officiellt beklagade att Nordkoreas ledare är död.
Mr Carter borde ha skickat sina kondoleanser, för länge sedan, till det nordkoreanska folket, som har lidit så fruktansvärt under Kim Jong-Ils styre.

Media har gjort stor sak av att koreaner gråtit på gatorna i mass-hysteri. Extremt störande scener som i denna video ger en lektion i totalitarismens psykologi. Folk grät i de sibiriska arbetslägren när Stalin dog också och Nordkorea är inget annat än en stor gulag.
Folk skulle säkert gråta på gatorna här om Obama trillade av pinn i dag.

Flera statsmän/kvinnor har uttalat sig om hur smart och trevlig den koreanske massmördaren var; Mugabe tex. och Madeleine Albright:

"Han (Jong-Il) gillade också amerikansk sport och tyckte bra om Michael Jordan. Det var möjligt att prata med honom. Han är inte knasig. Jag tror det är det viktigaste att påpeka. Jag tycker att det är viktigt faktiskt, att inte göra sig lustig över honom. Han ville att jag skulle e-maila med honom. Jag tror inte att han är galen. Jag vet att många människor har sagt det. Jag tror inte det."
Nordkoreanerna svälter ihjäl. Amerikanska hundar har det bättre än koreanerna. I själva verket skulle koreanerna önska att de hade några amerikanska hundar på matsedeln. Det sägs att de hungerstrejkar av sorg just nu, men i själva verket har de sympatistrejkat med Kim Jong-Il i åratal.

Det här är vad Reuters och AP rapporterar:
Nordkoreas "mercurial "och gåtfulle mångårige ledare har dött av hjärtsvikt."
(mercurial syftar på egenskaper som guden Mercurius hade! min anm.)
Den kommunistiska landets Käre Ledare, sägs ha haft en smak för cigarrer, konjak och god mat och ansågs ha haft diabetes och hjärtsjukdomar"
Ingenstans nämner man massmord beordrade av en tyrann. Ingenting om mass-svält av sitt eget folk. Ingenting om att folket förnekades de mest grundläggande behoven i livet. Ingenting om koncentrationslägren. Ingenting om tvångsaborter. Ingenting om rasism eller att den galningen - nu på väg till helvetet - skapade kärnvapen för att sälja till andra män som var lika onda.Svineri

Sverige ivrade under 2010 för att så många som möjligt skulle vaccineras mot den så kallade svininfluensan, särskilt barn. Men andra varnade.

När vaccinationerna var över visade det sig att en del barn hade fått en mycket sällsynt sjukdom, narkolepsi, en slags sömnsjuka, som inte kan botas.

Narkolepsi visar sig genom enorm sömnighet samt mardrömslika syner, även vid högljus dag. Att det är katastrofalt för de drabbade barnen säger sig själv eftersom inlärning och skolgång kräver att man är vaken och följer med.

Men nu antyder man i de svenska tv-nyheterna att det kan ha funnits flera andra biverkningar av vaccinationen, utan att dock närmare utveckla vad det handlar om.

Är det de stora läkemedelsbolagen som slarvar med forskningen innan de skickar vaccinet på marknaden?

21 december 2011

Achmed som JultomtenJeff Dunham

Dom skäms inte för att ljuga

En av världens mest engagerade ”alarmister” avseende klimatet är James Hansen, director of the NASA Goddard Institute for Space Studies, GISS. Knappast någon i världen har större resurser till sitt förfogande för att uttala sig om klimatet. Tillsammans med några medförfattare har han nyligen publicerat en rapport om den obalans som antas råda mellan den strålning, som jorden tar emot och som lämnar jorden. Den finns här.


Med min något komprimerade översättning står där:

”Den precision som nåtts av den mest avancerade generationens satelliter för mätning av strålning, CERES, har visat på en obalans av 6,5 W/m2 över en 5-årsperiod. Eftersom detta resultat är klart orimligt, infördes kalibreringsfaktorer, för att reducera obalansen till de värden som erhållits i datamodellerna, 0,85 W/m2.”


Istället för att undersöka hur de orimliga resultaten kunnat uppstå och rätta till instrumenten, låter man felen fortsätta och stoppar in en fantasifaktor, som man fått från sina fantasimodeller i datorerna.

Hur kan någon med den inställningen till vetenskapliga fakta ha fått ett sådant jobb ? Hur kan han få behålla det ? När chefen ljuger så, vad kan man vänta sig av medarbetarna ?

Sen kommer det inte att dröja länge innan några debattörer tar de friserade resultaten som bekräftelse på att datormodellerna stämmer. . .


Vi har inte bett om skattefinansierad islamism

Judar är ett hatobjekt för islam, och kan därför rimligen inte beskyllas för att konspirera tillsammans med muslimer för att få behålla de seder de har gemensamma. Halalkött finns överallt, men det går inte längre att hitta koscherkött i affärerna. I Sverige är det faktiskt få judar som bryr sig om köttet kommer från ett kosherslaktat djur.

Också i frågan om omskärelse av gossebarn har attityderna ändrats. Många judiska mödrar låter sina söner slippa omskärelsen. Anledningen är att judendomen liksom kristendomen går att tolka på många sätt. Hederskulturen är inte som i islam inbyggd i religionen.

Sveriges Kommuner och Landsting bör inte erbjuda omskärelse av pojkar. Judar har i alla tider skött detta snyggt och diskret, och de har duktiga läkare. Nu har det på kort tid kommit hundratusentals muslimer till Sverige med krav på att svenska läkare ska ordna deras söners "religiösa och kulturella identitet" på skattebetalarnas bekostnad.

Vi har inte bett om skattefinansierad islamism bara för att myndigheterna inte kan få stopp på köksbordskirurgin (om de ens försöker). Snacka inte om att bebisarna ska lemlästas till "självkostnadspris", det är helt enkelt fel att staten legitimerar det.

Ingreppen är oåterkalleliga, smärtsamma och medicinskt helt onödiga. Men att kräva ett förbud är kanske att gå för långt. Är det verkligen socialstatens uppgift att i alla sammanhang hävda barnets rätt gentemot föräldrarna? Å andra sidan måste hänsynen till barnet väga tyngre än den respekt religionen anser sig berättigad till.

Ett förbud mot omskärelse är politiskt omöjligt. Judiska organisationer borde därför inse att de inte har någon intressegemenskap med företrädare för en så omänsklig lära som islam.

20 december 2011

Telefonförbud och distraktioner

Det är inte Statens ansvar att reglera användningen av mobiltelefoner, inte ens på statliga vägar.
Dessutom finns det inget övertygande skäl för det. National Highway Traffic Safety Administration säger att 3092 döda i trafiken i fjol orsakades av att förarna var distraherade.

Men att använda en mobiltelefon är bara en av många distraktioner. Äta och dricka medan man kör är två andra distraktioner som är mycket farligare än att prata i telefon.
I själva verket fann NHTSA under 2009 att 80% av alla bilolyckor orsakades av att förare åt och drack i bilen - speciellt kaffe-drickande, toppade statistiken - inte telefonanvändning.
Om man sedan tittar på ytterligare trafikdata finner vi att antalet döda i trafiken har minskat från 2,1 per 100 miljon fordonsmil år 1990, när nästan ingen hade en mobiltelefon, till 1,1 miljon år 2009, när nästan alla har telefoner.
(Instapundit)

National Transportation Safety Board vill ha ett totalförbud av mobiltelefon under körning, även av de man kallar "handsfree". Många kommer att protestera mot detta och kalla det ännu ett regeringsingrepp mot vår frihet, men vi bör kanske tänka två gånger innan vi bråkar för mycket.
Frank J. Fleming säger att vi ska vara glada och tacksamma att staten låter oss köra överhuvud taget.
Tänk om det var så att bilar inte hade funnits i ett århundrade, utan i stället uppfunnits i dag. Finns det någon anledning att tro att de skulle godkännas för enskilt bruk?
Under en tid av förbud mot glödlampor, skulle du betraktas som om du vara en "Hitler som föreslår den slutliga lösningen", om du kom upp med idéen att det skulle finnas miljontals förbränningsmotorer i världen.
Även bortsett från föroreningar, skulle regeringen inte tillåta det av säkerhetsskäl... Att köra bil är i grunden en hävdvunnen frihet från den tid när människor brydde sig mindre om föroreningar och faror och värderade framsteg och frihet över säkerhet.
Man hade olika sätt att se på liv på den tiden. Då kunde man förlora 10.000 man i en enda sammandrabbning i krig och kallar det en seger.

Vi pratar om dumdristiga människor som skickade människor till månen fastspända i en gigantisk raket som man hade mindre kontroll över än vad som behövs för att beräkna projektilbanan för en "Angry Bird". Deras barn lekte också i klätterställningar som var byggda över asfalterade ytor.

Det är bara att konstatera: Vi är inte den sortens människor längre. Vi gör inte farliga saker där många människor kan skadas. . . även om de är riktigt kul och bra idéer. Man kan säga att vi värdesätter mänskligt liv mer nu, men det är nog närmare sanningen att säga att vi är mycket mesigare.* OSHA är den federala myndighet som reglerar arbetsmiljölagstiftning.

Fasansfulla psykologiska experiment

Fredag ​​16 december såg jag en hemsk dokumentär om experiment med människor och deras hjärnor. Det var nummer två i en tredelad miniserie från BBC med titeln "In i vårt psyke".

Den var gjord av psykiatrikern Michael Mosley som själv var med i filmen, både med förklaringar och som frivillig försökskanin.

Filmen avslöjade hur den psykologiska och psykiatriska forskningen i sin iver att få kontroll över den mänskliga hjärnan var hämningslös i sin barbariska metoder. Försökskaninerna anade intet ont och fick inte veta att man experimenterade med deras hjärnor. Filmen innehöll mycket obehagliga, äckliga och frånstötande bilder från den mäktiga psykiatrins och psykologins strävan att få kontroll över människors sinnen och känslor.

Vi hörde först om fysiologen Ivan Pavlov och psykologen B.F. Skinner som intresserade sig för hur man kan styra människors handlingar och kontrollera deras beteende. Något som varje samhälle är intresserat av. Pavlov experimenterade främst med hundar och barn och myntade termen "betingad reflex".

På 1950-talet chockerades man över hur Nordkoreas kommunister kunde manipulera amerikanska krigsfångars psyke. De visades upp på TV för att bidra till demoralisering av den amerikanska militären. Den engelska psykiatern William Sargant ville ta reda på hur denna kommunistiska hjärntvätt gick till. Han hade en teori som härrörde från Pavlovs experiment: först skulle hjärnan brytas ner med nervsammanbrott och sedan omprogrammeras.

Vissa psykiatriker gick mycket långt i sina försök utan hänsyn till om de eventuellt invalidiserede sina "patienter". Sargant lät t.ex. mänskliga försökskaniner ligga i narkos helt upp till 3 månader och gav dem mycket höga doser av narkotika i den efterföljande behandlingen plus el-chock. Det kunde medföra stora hål i personernas minne eller de kunde helt förlora det. "Patienterna" hade ingen aning om vad de utsattes för.

I USA fortsatte man dessa experiment under programkoden MK-Ultra. Bland annat använde man LSD och svampgift.

Det visade sig att varken Nordkorea eller andras hjärntvätt var bestående. Några (- alla?) hittade tillbaka till sitt forna psyke och åsikter.

På 1960-talet var socialpsykologen Stanley Milgram intresserad av hur man kunde få kontroll över människor. För hur hade det varit möjligt att så många vanliga människor direkt eller indirekt hade varit inblandade i holocaust i Tyskland? Han experimenterade med att få folk att blint lyda order.

Slutligen såg vi vi försök med optogenetik: hur man utforskade flugors beteende vid påverkan av vissa hjärnceller med lukt och ljus.

Michael Mosley avslutade dokumentärfilmen med den tröstande övertygelsen att den mänskliga hjärnan var alltför komplicerad och motståndskraftig för att man skulle kunna få möjlighet att styra och kontrollera den inom överskådlig framtid och kanske aldrig.

Filmen bevisade för mig att jag var på rätt spår när jag på 1970-talet arrangerade angreppet på den internationella Mentalhygienrörelsen, World Federation of Mental Health, och gav dödsstöten åt den statligt subventionerade och politiserande Landsforening for Mentalhygiejne. Men notera att dess ideologi lever vidare! Nu liksom då vill maktfullkomliga psykiatriker och psykologer inbilla oss att en stor del av Danmarks befolkning är i behov av psykisk vård.

Gertrud

19 december 2011

Håll i hatten!


Nu när hela Klimatförändrings-bluffen har avslöjats letar Eco-fanatikerna desperat efter något annat som man kan skrämma vettet ur folk med, något de går på, så att man kan detaljstyra mänsklighetens beteende.

Nu har man hittat "Det": en ostoppbar magnetisk pol-förskjutning som nu går snabbare än tidigare och orsakar livshotande förödelse genom att det förändrar klimatet.

Tanken har legat och pyrt bland geovetare ganska länge nu. Denna NASA-artikel från 2003, till exempel, visar hur mycket den magnetiska nordpolen har flyttat under de senaste 150 åren. Ser ut som idén börjar fånga medias intresse, vilket innebär att det inte kommer att dröja länge förrän den fantasin kommer att ta fart och få egna vingar.

Den kanske redan har det? Den första Hollywood-filmer om asteroider kom ut i slutet av 1990, efter att astronomer började varna för potentiella faror, och vi har redan ett par filmer, som "The Core", som berör den grundläggande orsaken till magnetisk förändring - förändringar i det varma järnet som smälter i jordens inre. Problemet blir kanske en total kollaps eller plötslig förändring i jordens polaritet och då är det "game over" för allt liv på planeten jorden (det är delade meningar om det!

Men nu säger man att Superstormarna är här därför att jordens magnetfält har sprickor, polerna byter plats och det kommer att orsaka en ny istid.

Problemet för eco-domedagsprofererna har varit att hitta sambandet mellan människan och den nya alternativa förklaring till klimatförändringen. Men allt de behöver är ett halv-trovärdigt sätt att hävda att människan orsakar oregelbundna magnetiska fält.

Ganska säkert kommer vi snart att höra någon Gore-liknande figur som hävdar att världens växande elnät, tillsammans med alla våra metallbyggnader, flygplan och så vidare, "förvirrar" planeten. Detta är ännu bättre än växthusgaser därför att det kommer att krävas att vi stänger i stort sett hela vår avancerad civilisation och återgår till 1800-talet.
Unabombaren skulle ha älskat det - eftersom inte ens vindkraftverk och solpaneler kommer att rädda oss.

Nya nordiska exportartiklar !

Rudolfs huvud på ett fat

Orden "släkting till Rudolph" retade upp vegetarianaktivister som uppmanade konsumenterna att bojkotta produkten.


Svinkött – nu med alkohol…Kanske julens mest infidel produkt, skriver Uriasposten. 3-stjernet Julespegepølse tilsat Tuborg Julebryg.

18 december 2011

Vilken arrogant typ!

Halva Amerika föll för en "halvfrikansk" våt dröm om "Hopp" och "Förändring", där hoppet om att skapa en plats i historieböckerna nu har uppnåtts. Förändring är att de flesta människor kommer att leva resten av sina liv intecknade långt över sin förmåga att betala.

Mannen-som-skulle-vara-ledaren-för -den-fria -världen tror allt som den dreglande pressen säger om honom.
Narcissism trotsar verkligheten lika mycket som okunskap inte befattar sig med historiens lärdomar och arrogans bryr sig inte om fakta och sanning.
Obama kallar sig själv för arrangör, en som förenar, en som helar och har gåvan och visionen som krävs för att leda nationen ur kaos och orättvisa, genom att rikedom fördelas enligt den utopi där regeringen bestämmer allas behov och därför kan ta från de rika och omfördela tillgångar.

Han rationaliserar sitt språk, precis som alla sluga despoter. Han använder smarta fraser och konstruerade liknelser och övergeneraliserar fördömanden från sina motståndare för att skyla över gallimatias och propaganda och passera dem som sanning och visdom.
Han har fortfarande stöd för sina ologiska och tvetydiga påståenden från främst tre grupper:

#1. De som är dedikerade till honom enbart av etnisk lojalitet.
#2. De som tycker att det är "coolt" att kämpa för en halv-svart man för att minska sin vita skuld.
#3. De som inte vet bättre därför att de antingen är okunniga eller har tappat minnet eller är för slöa för att sätta sig in i vad som händer.

Efter att ha läst hans bok, "Dreams from my father", kan man undra hur mycket av hans agerande som förklaras av ett intensivt behov att övervinna det som var en oplanerad födsel av en ung mamma i ett olyckligt förhållande med en obehaglig främling som övergav både henne och deras son; en olycklig barndom i ett främmande land med främmande seder, traditioner, och religion; en otillfredsställande tonårstid i ett annat konstigt, mångkulturellt samhälle utan etniska grupper att känna släktskap med; en icke-dokumenterad utbildning baserad på teori och filosofi utan riktiga program och praxis; en underlig samhörighet med en amerika-hatande predikant och inhemska terrorister som fördömer den nationen han tror att han är lämpad att styra.

Barack Hussein Obamas flummiga plan för Amerika har skapat ett hotande, olycksbådande mörkt moln över nationen. Han har trampat på traditioner, förkastat vanor, förargat allierade, uppmanat till klasskamp och rasism, hånat säkerhet, struntat i förhandling och ägnat sig åt kompromisser i den tron att om någon har idéer som inte överensstämmer med hans egna har de automatiskt fel.

Julbrev till en obekant i USA


Jag har inte skrivit många julebrev de senaste åren. Jag har inte orkat. Men nu måste jag väl försöka en sista gång? Ställa om från det dagliga (dar-al-harb) programmet till ett fredens och jultrivselns program, även om det senare förefaller mig mer och mer avlägset och overkligt för varje år.

Så går det när man lever intensivt i nutiden och tar aktiv del i den. Man får det som soldater som är hemma på permission från kriget, men inte längre kan finna sig till rätta i hemmet. Deras familjer känner inte rädslan och helvetet vid fronten, och soldaterna har förlorat sin förståelse av sin tidigare tillvaro. Varför gick jag i krig istället för att njuta av tillvaron och stänga ögonen för världens ondska och världens dumhet?

Väl först och främst för samvetets skull, så att inte efterkommande ska säga: varför gjorde hon ingenting? Det var ju hennes generation som var de skyldiga! de överseende! som lät det ske... För samvetets skull, ja, men också för att mina gener inte vill finna sig i en inskränkning av mina legala frihetsrättigheter. Sett i backspegeln har begreppet frihet varit ett nyckelord för mig - oförenligt med så mycket annat. Jag kan inte leva i en diktatur...

Det här är inte något riktigt julebrev. Det ser väl alla. Jag borde överhuvud inte skriva! För i verkligheten vill många helst behålla sin drömvärld oskadd och därför varken se eller höra om i den värld som ligger utanför deras dörr. Den värld som jag tyvärr lever i, - "min" värld som en dag också blir "din/er värld", där islam med "dar al-harb" sätter dagordningen. Detta klots mest brutala och avskyvärda "religion".

Och så önskar jag dock "en god jul"
17 december 2011

I Lust men inte Nöd?

Det är inte ofta jag tar mig tid att se "riktig" teater men härom kvällen såg jag faktiskt "Sex and the Second City", en komedi om "dating" och hur man hittar ett livslångt förhållande via Internet. Tänk att något så allvarligt kan bli riktigt dråpligt!

Pew-Institutet har kommit med nya siffror om äktenskap, en institution som börjar bli "utrotningshotad".
Antalet gifta vuxna (18 år och upp) har minskat från 72% på sextio-talet till bara 51% nu.

De som lovar "evig trohet" för första gången har också blivit äldre (26,5 år för kvinnor, 28,7 för män) och man står inte heller ut med varandra lika länge som folk gjorde förr.
72% har bara varit gifta en gång, mot 85% för femtio år sedan.

Man kan ju undra varför en institution som äktenskapet, som har funnits i olika former i alla kulturer ända sedan tidernas begynnelse, har blivit så impopulär? Det är ju ofta konstaterat, både i hälsoundersökningar och brotts-statistik, att ett friskt och sunt äktenskap har en enormt stor positiv påverkan på människors liv.

Amerika är den ledande nationen när det gäller skilsmässa. Aktuella siffror visar att 41-50 procent av första-äktenskap misslyckas. 60-67 procent av andra-äktenskap går åt skogen och ännu mer häpnadsväckande är att 73 till 74 procent av tredje-äktenskapen inte fungerar.
Skilsmässofrekvensen är inte så hög i andra länder men Ryssland, de tidigare öststaterna, Indien och Kanada är på frammarsch.
Man frågar sig varför?

Under de senaste 70-80 åren har det skett en stor förflyttning från landet till staden och mäns och kvinnors roller har förändrats.
Män vill att deras kvinnor ska vara "moderna" samtidigt som de ska vara de som tar ansvar för hem och barn. Kvinnor upplever att de inte klarar av att uppfylla båda rollerna, så många överger sina äktenskap.
Mannens tidigare roll som ledare, försörjare och beskyddare har snabbt minskat i takt med kvinnors inkomster och äktenskapet har blivit mer som en affärsrelation som man delar. De traditionellt manliga och kvinnliga rollerna har övergivits och det har skapat förvirring hos båda parter.

Sex talade man inte öppet om så ofta tidigare.
Nu genomsyras samhället av glamorisering av äktenskapsbrott och varje form av promiskuitet görs spännande och attraktiv genom litteratur, film och konst. Skämt förlöjligar äktenskapet och otrogna kändisar skapar dagligen rubriker. Vi presenteras sällan goda exempel på lojalitet och trohet och ett traditionellt äktenskap passar inte in i dagens förväntningar på spänning och självförverkling. Attityden i dagens samhälle präglas av "Jag först!" och det är inte längre "tills döden skiljer oss åt" som gäller, utan - "så länge jag får ut något av det."

Medan vi fokuserar på självtillfredsställelse, förbiser och försummar vi de som mest påverkas, nämligen barnen.
Skilsmässa är en enormt omtumlande, känslomässig upplevelse för alla barn, oavsett ålder och utvecklingsnivå.
Mängder av barn lever nu med bara en av sina biologiska föräldrar och när äktenskap faller samman så gör också samhället.

Barn med bara en förälder har fem gånger större chans att växa upp i vad som rubriceras som fattigdom. Om man ser enbart till barn från svarta familjer är nästan 40% av dem fattiga, om de lever med bara en förälder, (vanligtvis mamma) medan om de lever med båda föräldrarna är siffran 13%.
Det finns också ett klart samband mellan brottslighet och en-förälders-familjer.

Under de senaste trettio åren har antalet våldsbrott ökat i samma takt som ökningen av antalet familjer som inte har en pappa hemma... Stadsdelar med hög brottslighet speciellt bland tonåringar, kännetecknas av höga koncentrationer av en-förälder-familjer,
"Relation [mellan ensamstående föräldrar och brottslighet] är så stark att det överskuggar alla familje-konfigurationer i sambandet mellan ras och brott och mellan låginkomst och kriminalitet. Denna slutsats dyker upp gång på gång.
Borgmästare, poliser, socialarbetare, skyddstillsynsövervakare och tjänstemän vid domstolar, pekar konsekvent på skilsmässor som den viktigaste anledningen till ökad brottslighet."

Det är flickornas jobb!‏

Bilden är från en broschyr från det danska Brottsförebyggande rådet i syfte att lugna allmänheten med texten: "Tvärtom är nästan lika osannolikt".

Dansk TV2 upplyser att 50% av unga kriminella mellan 15 och 19 begår nya lagöverträdelser inom två år efter att de har utstått sina straff, medan det bara är 30% av männen mellan 35 och 39 år som fortsätter.

Med jämna mellanrum får vi således rapporter om kriminaliteten i Danmark, men är de värda någonting? De manipuleras ofta av kriminologer eller annat gottfolk.

En sådan "utredningsrapport" från "Kommissionen om ungdomskriminaliteten" publicerades i Jyllands-Posten i september 2009. Men Ralf Pittelkow plockade helt isär rapporten och avslöjade den sedvanliga kriminologibluffen.

Denna bluff har pågått under många decennier, framburet av mentalhygienrörelsens tankegods genom personer som H.H. Brydensholt, Flemming Balvig, Erik Nørgaard, Tine Bryld, Henning Koch, Berl Kutschinsky, Jörgen Jepsen, Peter Ege, J. Vestergaard,
Mogens Hansen med flera. *

Det gäller dels att lugna befolkningen och dels att få dem att tro på de "goda" resultaten av psykoterapi av de kriminella, och därmed stärka och bredda sitt eget fackområde och säkerställa den fortsatta utvecklingen av mentalhygienideologin.

I verkligheten var den bästa lösningen på kriminaliteten att man inte upptäckte brotten, sa man.

Även om Hans Henrik Brydensholt trodde helhjärtat på mentalhygienidéerna, förklarade han dock att de brottsförebyggande resultaten var lite si och så, för först när brottslingarna nådde 25-30-årsåldern och blev intresserade av att bilda familj var de var mogna för påverkan. Därför gav man dagar med frigång från fängelset så de kunde träffa en flicka, eller tillät besök av kärestan i fängelset.

Det är alltså flickorna som ska rädda dem ut ur kriminaliteten. Det är förmodligen betydligt billigare än statens insats!

Tyvärr har Pittelkows inlägg om rapporten om ungdomsbrottsligheten knappast gjort något större intryck i Folketinget, så man har nog fortsatt som tidigare. Det kommer knappast att hända något väsentligt förrän man tar tag i det ondas rot och sätter den avgudade mentalhygienideologin på porten.

Ska man rensa kirskål, måste man gå i djupet och ta med rötterna.

* Har dessa människor någon gemensam nämnare? Ja, politiska röda nyanser!

När Odell och Hägglund mötte kulturarvet och invandringen

Bild: Den segrande Vitekrist. Den Store Jellingsten rest av Harald Blåtand omkring år 965, Danmarks (och Nordens) dopsattest.

"Anlagda bilbränder, ungdomsbråk, stenkastning mot poliser och brandmän förekommer nu på många platser," sa Kristdemokraten Mats Odell när han var kommunminister.

Det vore synd om Odell skulle lämna politiken. Både han och partiledaren Hägglund står för värderingar som vi behöver nu och i framtiden. Hägglund röt till mot vänsterpartiets Ohly när denne ville beröva konstnären Vilks yttrandefriheten, och Odell har en ganska klar uppfattning om hur verkligheten ser ut i Sverige, som citatet ovan visar.

Men något större mod kan man inte vänta av Kristdemokraterna, de vill ju inte råka ut för samma förföljelse som Sverigedemokraterna. För övrigt riktades en ny vänsterextremistisk våldsattack mot en Sverigedemokrat igår natt. Sådant händer varje vecka men tidningarna skriver aldrig om det.

Numera är det tabubelagt att ha åsikter om det mesta, inklusive Mellanöstern. Förra året misshandlades en medlem i Kristdemokratisk ungdom i Malmö: "Varför har du snackat skit om Palestina?" Sen kom örfilen och knytnävslaget.

Ja, hur ska Kristdemokraterna bära sig åt för att hålla tyst om det förfärliga samhällsklimatet. De hamnar mellan två stolar.

Det är hoppfullt att Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) på sitt riksmöte i början av juni fattade ett smått historiskt beslut, där man antog en formulering som deklarerar att samhällsgemenskap står mot multikulturalism.

För att fortsätta tråden om Mats Odell. På tal om bränder och stenkastning sa han också: "Bättre bostäder stoppar bråken."

Ofta är det är bortkastade pengar att renovera dessa bostadsområden, eftersom de fort blir förstörda av de boende. Nej, det duger inte att skylla på bostäderna. Konfrontera i stället den negativa inställning till Sverige och västvärlden som islam impregnerar sina anhängare med. Myndigheterna måste sluta blunda för att militant islam är på stark frammarsch bland unga muslimer.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund erkände vid ett tillfälle, att "på kulturområdet där har ju vår sida i politiken varit frånvarande, kanske till och med ointresserad."

"Vår sida" är naturligtvis kyrkorna och kristendomen. Ett parti som kallar sig kristet borde slå vakt om kulturarvet. Om de inte vågar säga ifrån om islam och den muslimska massinvandringen, då tillhör de knappast det "verklighetens folk" som Hägglund brukar tala sig varm för.

"Aldrig någonsin att vår politik kommer att utformas av Sverigedemokraterna eller att de ges en möjlighet att styra över den politiken, för deras människosyn är helt annorlunda."

Jag tror han har fått det med människosyn om bakfoten. Han påstår att Sverigedemokraterna graderar människor efter etniskt ursprung, vilket inte stämmer, läs partiprogrammet! Det är ett normalt demokratiskt parti som är mer angelägna om mänskliga rättigheter och friheter än de flesta. Demoniseringen av dem påminner om sagan om vargen. Vad händer när den riktiga vargen kommer? Skjut inte på budbäraren!

Sveriges framtid undermineras av att journalister och politiker är fixerade vid att hålla sverigedemokraterna utanför makten. Sverigedemokraterna varnar för den muslimska massinvandringen men makthavarna är förhärdade verklighetsförnekare som vägrar lyssna.

Tydligen är det för närvarande bara Sverigedemokraterna som vill försvara den västerländska kristna människosynen mot totalitära läror som islam.

16 december 2011

Bill Whittle igen

Här förklarar han på ett briljant sätt hur det kommer sig att Republikaner anklagas för att vara giriga rasister och ondskefulla nazister.15 december 2011

"Förtal av islam måste stoppas"

Den Islamiska Världen har möte denna vecka med Hillary Clinton och State Department och förhandlingarnas syftet är att: Förtal av islam måste förhindras - i Amerika

Här är ett urval av vad Clinton, och Organization of Islamic Cooperation (OIC) är engagerade i:

"Uttryck behovet av att fortsätta att prioritera frågan; en gemensam politik som syftar till att förhindra förtal av islam under förevändning och motivering att yttrandefriheten gäller, i synnerhet i media och Internet ..."

Och naturligtvis är "förtal av islam" vad vissa skumma imamer bestämmer att det är. Vad Hillary Clinton, den statliga institutionen och islamisterna i hemlighet arbetar på är en möjlighet att ändra ansvarsfrågan. Den person som publicerar något görs ansvarig för den förödelse som kan uppstå om muslimer blir upprörda. Det ger islamisterna total kontroll över vad som skrivs eller sägs om deras knäppa ideologi.

OIC: s syfte, i är att kriminalisera "uppvigling till hat och våld på religiösa grunder", men ingenstans nämner man förtal av kristendom eller judendom.

Uppvigling skall definieras med hjälp av "test av konsekvenser." Det spelar ingen roll vad någon faktiskt säger - eller ens om det är sant eller inte. Om någon begår en våldshandling och säger att det är på grund av något som sagts eller skrivits, kommer den som yttrade orden att hållas straffrättsligt ansvarig.
Enligt "test av konsekvenser" har muslimer rätt att bränna, plundra, vandalisera och döda till följd av t ex Jyllandspostens omskrivna muhammed-teckningar.

"Test av konsekvenser" tillämpas redan strikt i europeiska medier och domstolar, där varje handling eller hot om våld - oavsett om det utförs av en jihadist, sinnessjuk person, eller mot-jihadist - definieras som en "konsekvens" av uttalanden som är kritiska till vissa aspekter av islam och därför ska kriminaliseras. Prövningar av Geert Wilders , Elizabeth Sabaditsch-Wolff och Lars Hedegaard, liksom häxjakten på "anstiftare" som följde på Anders Behring Breviks hemska dåd, vittnar alla om omfattningen av dessa "hate speech" lagar och krossar resterna av vad som finns kvar av den Europeiska Upplysningen.

Nu är det USAs tur och Obamas administration stöder och möjliggör detta.

Mer här

14 december 2011

Sahara blir grönare

Torkan i Afrika och då särskilt i området söder om Sahara, Sahel, förekommer ofta i medias rapportering. Rutinmässigt hänförs problemen till att klimatet blir varmare på grund av ökade utsläpp av koldioxid.

Då staplas flera lögner ovanpå varandra. Koldioxiden gör inte planeten varmare. Planeten blir inte längre varmare. Och Sahel blir inte torrare.

Nedanstående diagram visar nederbörden i Senegals Sahelregion under mer än hundra år. Tre olika mätserier visas och deras medelvärde utjämnat över 9 år, den röda kurvan.


De senaste 20 åren har nederbörden alltså ökat !

Detta stämmer med andra observationer. Den 31 juli 2009 rapporterade National Geographic om jämförelser av satellitfoton från Sahel från början av 80-talet in på detta sekel. De visade att nya gröna ytor kom till och växte samt att denna tendens vandrade norrut.


Ändå visar media katastrofer. De finns, men skapas av människorna själva. De sågar ner träden för att få bränsle till matlagningen. Då trädens skugga försvinner torkar marken. Dessutom håller man getter, som betar all växtlighet så långt ner, att den inte återhämtar sig. Marken blir än torrare.


Om människorna istället skulle plantera var sitt träd och byta ut getterna mot får, skulle de få ett mycket bättre liv inom något decennium.

Blodbad i Firenze

Igår, på Luciadagen, sköt en man i Florens (Firenze) ihjäl två senegaleser och sårade tre andra på marknaden San Lorenzo. Tumult och oro. Varför de mördades kan man bara gissa, eftersom mördaren tog sig själv av daga utan att lämna någon som helst förklaring. På ett ställe i italiensk press kallas han för "Italiens Breivik", och det verkar faktiskt finnas likheter: en okontrollerbar upphetsning över förhållandena, som fullständigt spårar ur. En förklaring, inte en ursäkt!

Mördaren, Gianluca Casseri, var i 50-årsåldern och författare. Han hade avlägset samband med det högerorienterade företaget "CasaPound Italia" i Pistoia, vars talesman berättar att Casseri först kom för att presentera sin bok "Nycklarna till Kaos", som de lät ingå i sin boksamling. "Han deltog ibland i våra möten och sympatiserade med oss. Det kan jag inte förneka."

Han beskriver honom som en enstöring. Han satte sig gärna i en fåtölj i ett hörn av biblioteket och läste. Han talade nästan aldrig, verkade blyg och tyst. Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att han kunde ha psykiska problem. Tvärtom. Vi trodde att hans tystnad och ensamhet berodde på att han hade vuxit upp i byn Cirieglio i bergen vid Pistoia, och att vårt företag bestod av män i 20-30-årsåldern, medan han var 50. Han hade inga vänner, kärleksförhållanden eller släktingar.

Talesmannen betonar upprepade gånger att han inte vill att Casapound på något sätt sätts i samband med blodbadet i Florens. Det officiella pressmeddelandet från företaget säger: "Det har skett en fruktansvärd galenskaps-tragedi, och fyra människor har dött utan anledning, men när det har hänt vill vi påminna om att det också beror på att denna stat inte är i stånd till att ge det minsta skydd och stöd till sina svagaste".