07 december 2011

Arktis is växer. Isbjörnar och sälar mår bra.

I samband med klimatmötet i Durban översvämmas tidningarna av uppmaningar till regeringen att "gå före" med kraftiga åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid eftersom klimatkatastrofen blir allt värre. T.o.m. ärkebiskopen anförde den 4/12 i Upsala Nya Tidning stigande havsnivåer, värre oväder och smältande isar. Sverige måste ju, som vanligt, vara världsbäst.

Isarna vid polerna är på väg att försvinna har man sagt i tio år. Under hösten hette det att förloppet är snabbare än man, klimatforskarna alltså, anat. Isbjörnar, sälar och pingviner skulle förlora sina livsbetingelser.

Domedagsprofeterna låtsas inte om att när isarna minskar i omfång i Arktis, tilltar de istället i Antarktis och vice versa. Det är ett normalt förlopp. Havens varma vatten "gungar" fram och tillbaka.

Isen i Arktis hade sin minsta utbredning 2007. Det kan vara intressant att se hur dagens utbredning jämför sig med samma datum då. Tack vara alla satelliter kan vi följa utbredningen dag för dag. Här kan man jämföra den 4/12:

Arealer med mer än 30 % is markeras. Mörkt rött visar 100 % is. Notera att det fältet är betydligt större i år än 2007.

Arktis is växer !

Det är ingen fara för isbjörnar eller sälar.

Mötet i Durban domineras av koldioxiden liksom våra tidnings-spalter. Men koldioxiden är inget klimatproblem. Den gör inget åt klimatet. Solen har störst påverkan.


REALE PELLE

4 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Allt för att skrämma folk att betala mer skatter....

Anonym sa...

Ja men den stora ökningen nu är ju bara väder! Det sa Al Gore. Solen är heller inte en faktor. Den står för 99% av uppvärmningen men det är utan betydelse. Koldioxiden är så bra på att gnugga sig själv så den utvecklar energi.

Torbjörn sa...

Detta är inget bevis för att arktis is växer. Faktum är att isutbredningen år 2007 är den lägsta som någonsin har uppmätts, så detta kan mycket väl innebära att årets isutbredning är den näst minsta någonsin. Istället måste man jämföra längre tidsperioder, man kan t.ex. ta de senaste 10 åren och jämföra med de senaste 30 åren och komma fram till att isutbredningen har minskat kraftigt. Det går inte att jämföra enstaka år p.g.a. den naturliga variationen mellan enstaka år.

Reale Pelle sa...

Well, Torbjörn, du har alldeles rätt.

Men läget ger inte underlag för att säga att isarna försvinner i en ökande takt, så som rapporter under hösten påstått. Ta också med osäkerheten i mätningarna, eftersom dessa inte har koll på isens tjocklek. Då blir du du ännu osäkrare på att någon minskning sker eller att dess takt ökar.

Detta gäller den arktiska isen. Men lägg ihop isarna vid båda polerna. När de minskar i norr, ökar de i söder och vice versa. Totalen har hållit sig ganska konstant inom rimliga felmarginaler.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.