18 december 2011

Julbrev till en obekant i USA


Jag har inte skrivit många julebrev de senaste åren. Jag har inte orkat. Men nu måste jag väl försöka en sista gång? Ställa om från det dagliga (dar-al-harb) programmet till ett fredens och jultrivselns program, även om det senare förefaller mig mer och mer avlägset och overkligt för varje år.

Så går det när man lever intensivt i nutiden och tar aktiv del i den. Man får det som soldater som är hemma på permission från kriget, men inte längre kan finna sig till rätta i hemmet. Deras familjer känner inte rädslan och helvetet vid fronten, och soldaterna har förlorat sin förståelse av sin tidigare tillvaro. Varför gick jag i krig istället för att njuta av tillvaron och stänga ögonen för världens ondska och världens dumhet?

Väl först och främst för samvetets skull, så att inte efterkommande ska säga: varför gjorde hon ingenting? Det var ju hennes generation som var de skyldiga! de överseende! som lät det ske... För samvetets skull, ja, men också för att mina gener inte vill finna sig i en inskränkning av mina legala frihetsrättigheter. Sett i backspegeln har begreppet frihet varit ett nyckelord för mig - oförenligt med så mycket annat. Jag kan inte leva i en diktatur...

Det här är inte något riktigt julebrev. Det ser väl alla. Jag borde överhuvud inte skriva! För i verkligheten vill många helst behålla sin drömvärld oskadd och därför varken se eller höra om i den värld som ligger utanför deras dörr. Den värld som jag tyvärr lever i, - "min" värld som en dag också blir "din/er värld", där islam med "dar al-harb" sätter dagordningen. Detta klots mest brutala och avskyvärda "religion".

Och så önskar jag dock "en god jul"
4 Kommentarer:

Anonym sa...

Spjutflickan
Ja, tillsammans skall vi kämpa mot det onda. Men ta inte ut nederlaget i förskott! Det finns många andra krafter som arbetar för det du och jag tror på, men som du inte lagt märke till. Läser just nu den nyutkomna boken "Jag stred för Arafat", av Tass Saada, f.d. prickskytt i den palestinska Fatah-rörelsen (och Arafats chaufför), som konverterade till kristendomen. Han berättar en lika fantastisk som uppmuntrande levnadshistoria. Det sker stora förändringar i den muslimska världen (jag tänker inte på den arabiska våren).
F.d. PLO-terroristen Walid Shoebat berättar andra men lika positiva saker i sina 3 böcker "Why I left Jihad", "Why we want to kill you" och God's war on terror". Läs åtminstone den sista boken av Walid Shoebat ! Den är jätteintressant. Islam skall och kommer att sopas av banan.
/SB

gäster sa...

Dansk Folkeparti: Stop angrebet på den danske jul

Det er uacceptabelt, at skolerne af hensyn til muslimske elever piller vers ud af ’Et barn er født i Betlehem’ og i det hele taget vælger salmer, som ikke generer muslimer.

- Undervisningsministeren må reagere prompte på denne sag. Hun må indskærpe over for skolelederne, at de skal leve op til lovens ånd og bogstav. Ellers vælger hun jo i praksis at fremstå som minister til afvikling af dansk kultur og historie i folkeskolen, siger Dansk Folkepartis uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen [Byrådsmedlem i Odense].

- Der er jo ikke tale om en enkelt sag, men om et uvæsen, der breder sig, blandt andet til København, Aarhus og Slagelse. I sidstnævnte by har skolen fravalgt julegudstjenesten, fordi præsten ikke ville undlade at bede Fadervor. Nu er grænsen simpelthen nået, siger Alex Ahrendtsen, der blandt andet har skrevet bogen ’Når danskerne bøjer af ´ om de stadig større problemer med at fastholde danske værdier i Danmark.

- Der står i Folkeskolelovens paragraf 1, at skolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og gør dem fortrolige med dansk kultur og historie. Folkeskolen skal også forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

- Folkeskolens ansatte og ledere bøjer af og bruger så muslimerne som et påskud til at føre deres egen ikke-kristne dagsorden. Jesus og Maria er jo nævnt i Koranen. Vil man så også skrive det ud, når der undervises i islam? spørger Alex Ahrendtsen.

- Folkeskolen skal formidle dansk kultur. Og denne bygger på kristne værdier. I andre lande kan man godt finde ud af at værne om nationale værdier uden at komme i slagsmål med folk fra andre kulturer, slutter Alex Ahrendtsen.

Anonym sa...

Jag noterade för första gången att Jesusbarnet med sina föräldrar har guldlockigt hår - dvs framställs som blond.

Bilden verkar vara tillkommen någon gång på 1800-talet.
Vet någon varför jesusbarnet är avbildat som blond??
Elisabeth

Berit sa...

Det är nog så enkelt som att vi (och konstnären) vill att Jesus ska se ut som oss och vi dras till de som liknar oss. (ras/etnicitet ) I Afrika ser han ofta ut som en afrikan. I Asien har han ibland orientaliskt utsende

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.