07 december 2011

Darwins utvecklingslära är en fruktansvärd nagel i ögat på islam

Medan den kristna tron ​​mycket väl kan förbinda skapelsetron med evolutionsläran, är detta en total omöjlighet för islam. Världen är skapad - inte av vår Gud naturligtvis - men av guden Allah, och Darwins forskning är rent nonsens.

I England vägrar allt fler studerande att delta i föreläsningar om darwinismen. Och de underlåter inte bara att delta i undervisningen, utan klagar till och med över att kurserna över huvud taget pågår och vill avskaffa dem. Samma fenomen ser man också i skolorna.

Detta är inget nytt. På vissa ställen, även i Europa, hävdar man att jorden är platt. Förmodligen hotar radikala muslimer sina trosfränder att anpassa sig till deras politik, precis som de är vana vid.

- - -
Apropos Darwin og skaberen

I slutningen af 1940-talet oplevede jeg den gamle tradition i Småland, som kaldes "Husforhør".
Man samles hvert år på en gård i sognet, snart her, snart der, hvor præsten kom og forhørte forsamlingen i deres bibelkundskab.

Skovens folk. Store brede næver, som man knapt kan række omkring. "Hvad bevis har vi på, at Gud skabte verden?", spurgte præsten.
Øjnene flakkede. Nogle så ud af vinduet på noget fjernt for ikke at blive fanget ind af pastorens blik. Andre kramsede med noget papir.
Man vidste måske nok svaret, men... man trådte ikke gerne frem blandt de andre.

"Hvordan kan vi se, at verden blev skabt af Gud?" prøvede præsten igen. "Kan vi ikke se et bevis?"

Bagerst sad gårdsbonden. Han troede hverken på Gud eller Djævelen og sad demonstrativt og læste avis. Trægheden og tavsheden irriterede ham, så han råbte pludselig: "Naturen!"

Præsten nikkede eftertænksomt. "Naturen! Ja, naturligvis naturen! Ser vi ikke omkring os, hvordan markerne bær grøde, hvordan...
Og ind imellem spurgte... han om et og andet, som hans komfirmanter skulde kunde...

Pastoren prædikede og tiden gik, så kaffekalaset nærmede sig. Alle slappede af og nu gik munden på dem alle og de stak til hinanden; hvorfor svarede du ikke på præstens spørgsmål.

- - -
Bild: "Atlas of Creation", en islamisk satsning med hjälp av oljemiljoner.

23 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Jag tycker att dessa "studerande" i så fall ska leta upp ett universitet i något lämpligt MENA-land som passar dom bättre och låt oss få ha våra i fred. Är det för mycket begärt?

Anonym sa...

At sætte sig ind i videnskab kræver intelligens.
Det formår de stærkt indavlede muslimer ikke at leve op til, derfor foretrækker de at tro, det er, hvad de kan klare.

Knute sa...

Det finns hur många argument som helst för evolutionsläran. Den är inte konstigare än läran att jorden roterar runt sin axel, fast vi upplever att det är solen som rör sig.

Ett exempel: Varför drabbas vi till exempel av hicka? Därför att vi har samma förfäder som nutida grodyngel.

"Grodyngel hickar nämligen när de andas med sina gälar. Förklaringen till detta är, enligt en teori, att hickningen förhindrar att vatten dras ned i lungorna (minnes att grodan är en amfibie där gälarna tillbakabildas när ynglet blir äldre. Således har grodbebben gälar och lungor). Effekten av detta blir att vattnet som dras in i munnen pressas ut över gälarna samtidigt som struplocket stängs. Grodynglet slipper att få en otrevlig kallsup."

http://anderhag.net/undervisning/blogg/?cat=11

Att tränga in i evolutionen är en hisnande upplevelse. Inte nog med att det ständigt hittas förstenade urtidsdjur, upptäckten av DNA har en enorm betydelse. I begynnelsen var ordet (DNA) och ordet blev kött (protein) som det står i Johannesevangeliet.

Det är skillnad på fysik och biologi. I fysiken hittar vi ingen Gud, bara Big Bang och stjärnor och atomer. Men livet är något annat, det är ett gåta som närmar sig sitt svar. Vi måste bara sätta oss över vår självupptagenhet. Den där guden sitter inte uppe i himlen med full koll på just din person, han kanske sitter i din kropp och är mer upptagen av att livet går vidare. En slags kärleksgud alltså.

Anonym sa...

Håller med AnneMarie, lämpligt att de studerar vid någon anstalt som lär ut vidskepelse, varför studera vetenskap om man inte vill?

Edgar sa...

Samma finns i USA, kreationisterna härjar fritt där med.

Anonym sa...

Kan ju inte undahålla er denna länk:
http://theflatearthsociety.org/cms/
//Arlav

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

"Håller med AnneMarie, lämpligt att de studerar vid någon anstalt som lär ut vidskepelse, varför studera vetenskap om man inte vill?"

För att enda syftet är att köra ned islam i halsen på oss och anpassa våra länder till islam. Så enkelt är det. Ty det är tänkt att våra länder så småningom skall styras av sharia fullt ut.

Anonym sa...

Visst, DNA har vuxit fram ’av sig själv’, som ni alla vet. Slumpen! Slumpen ligger bakom vår värld!
- Nukleinsyrorna (DNA, RNA) kan ju tyvärr inget göra på egen hand. De bara finns där. Arbetet utförs av proteinerna!
- DNA ensamt är meningslöst. Man måste ha proteiner omkring nukleinsyrorna för att få något gjort.
- Men proteinerna är sammansatta enligt ’recept’ i nukleinsyrorna. Först DNA, sedan blir det proteiner.
- Först Darwin förstod det här. Så nu vet vi att det är Slumpen som har gjort den här svårbegripliga konstruktionen! Vem annars? Millioner och millioners små ändringar som Slumpen gjort; och somliga - en? fem? -- blir till fördel.
- Så har världen blivit uppbyggd. Det vet alla svennar. / Steve

Knute sa...

I det stora ändlösa sammanhanget är inte evolution och skapelse motsatser. Jag kanske förenklade när jag skrev att vi inte hittar någon gud i fysiken. Början till livet ligger förstås långt innan DNA. Om bara en handfull människor återstod på jorden efter en katastrof, och de bara skulle få behålla en enda kunskap från civilisationen, vilken skulle det vara? Att allting består av atomer.

Vad är slump? Slumpen är variationer på ett mönster som bestäms av naturkrafterna. Om vi har fem fingrar på handen i stället för åtta, vad gör det för skillnad på det stora hela?

Anonym sa...

”The Central Dogma of Molecular Biology”, av DNA:s upptäckare Francis Crick säger att genetisk information bara flyttas enkelriktat: från DNA till RNA till Protein.
- Det här betyder att förändringar måste ske i DNA för att kunna föras vidare; alltså i själva ”ritningen”.
- Lysenkoismen håller inte. Den sade att om t.ex. en mönsterarbetare fick stora armmuskler, kunde den ändringen föras över till nästa generation. Nej. Så är det inte.

Francis Crick själv såg problematiken så klart, att han föreslog teorin ”Directed panspermia” för livets uppkomst på jorden. Livet hade nog uppkommit någon annanstans i universum, och sedan spritts genom ”intelligenta livsformer” som använde rymd(rese)teknologi. Menade Crick.

Fysikern Paul Davies (se National-encyklopedin) har räknat på ”sannolikheten för att sönderdelning och återbildning av ursoppans komplexa molekyler skulle ge upphov till ett litet virus efter en miljard år. Chansen för att detta skulle inträffa visar sig vara mindre än en på tio upphöjt till två miljoner -- mindre än chansen att få krona sex miljoner gånger i rad när man singlar slant.” (Paul Davies: "Den kosmiska planen", 1990, sid 152)
- (Men har han överhuvud någon lösning på problemet 'Först DNA, sedan RNA, sedan Protein -- och ingen informationsåterföring’?)

Men lik f-b-t tror ’alla’ på Evolutionen, på Slumpen…

Wikipedia: 1) ”Francis Crick”. 2) ”Central dogma of molecular biology” 3) ”Lysenkoism” / Steve

Anonym sa...

Jag har inget emot att darwinismen försvinner från undervisningen. Jag är själv gediget uppfostrad med denna undervisning och var i många decennier hängiven darwinist. Tyvärr måste jag säga så håller den inte alls måttet och har egentligen aldrig gjort. Darwin hade en helt obevisad idé, som omedelbart fick ett enormt gensvar under slutet av artonhundratalet främst av den marxistiskt-socialistiska rörelsen men även av den gryende nationalsocialistiska rörelsen. Men den hade under de första 70 åren inget som helst vetenskapligt att peka på förrän man gjorde en syntes mellan darwins lära och genetikens framsteg på 1930-talet, vilket blev nydarwinismen (den syntetiska teorin). Det var sociala och inte vetenskapliga skäl som gjorde att den gick segrande fram. Den som verkligen gjorde pionjärvetenskap under dessa år var en kristen munk, Gregor Mendel.
Darwin bygger hela sin teori på likhet mellan olika arter. Och visst är det bestickande. Men likhet innebär ju inte nödvändigtvis att det ena skapats ur det andra. Likhet är också förenligt med en skapare och utesluter inte en sådan. Likhet mellan husen i ett bostadsområde utesluter ju inte en arkitekt liksom likhet mellan bilmodeller inte utesluter en ritingenjör, eller hur ?
/SB

Anonym sa...

Hoover Institution vid Stanford University har en video (42 min) med David Berlinski om ”Ateismen och dess vetenskapliga pretensioner”.
- ”Berlinski (b 1942) was a research assistant in molecular biology at Columbia Uni, and was a research fellow at the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Austria and the Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) in France. He has taught philosophy, mathematics, and English” vid flera universitet. (Wiki) Idag vill han kalla sig författare.
- Videon finns också på Youtube, men på Hoover kan man få den uppdelad på fem segment: Allmänt, Darwin, Big Bang, rätt-och-fel, och Guds existens.
- Berlinski är ”sekulär jude". Hans morfar var över-rabbin i Krakow; dog i Shoa. Resonemangen i videon är inte ’religiösa’, dock. / Steve
http://www.hoover.org/multimedia/uncommon-knowledge/91811

Anonym sa...

Långt, långt innan Darwins evolutionsmekanismer kunde göra sig gällande så fanns den enskilda cellen med sin ärftlighetsinformation inlagd i DNA-spiralens 3 miljarder baspar. Om varje bas (=nukleotid) vore jämförbar med en bokstav i alfabetet så skulle det motsvara ett bibliotek med 10.000 böcker a 300 sidor. I DNA-spiralen finns istället för 28 bokstäver fyra olika baser (thymin, cytosin, adenine och guanine) som kombineras parvis så att det blir ett helt digitalt system (ettor-nollor) med den enda skillnaden att naturen använder sig av protoner (positiva joner) där våra människo-gjorda datorer istället använder sig av elektroner (negativa joner). Vidare, våra människo-gjorda datorer använder sig av 7-8 bitar ettor-nollor (= 1 bite) för att uttrycka allting. DNA:t använder sig också av 7-8 bitars information i 70 %, men dessutom av 6 och 9 bitar i respektive 15 %. Det ser nästan ut som en tanke, eller hur ? Hur stor är sannolikheten för att denna information bildats av en slump, som evolutionisterna hävdar? Den är 1/2 x 1/2 x 1/2 osv. 3 miljarder gånger, dvs. 1 chans på 10 upphöjt till 1 miljon. En cell, som innehåller 30.000 gener anses producera 100.000 olika proteiner. Hur stor är sannolikheten för att alla dessa bildats av en slump, såsom darwinisterna hävdar ? Den är 1 chans på 10 upphöjt till 65 miljoner. Alltså som Steve säger, denna DNA-information är primär. Men varifrån kom den? Den kom, och nu måste jag citera Knute, från Ordet. Allting i universum vibrerar. Men ord är vibration av en särskild sort, vibration med mening. "I begynnelsen var Ordet" betyder alltså att i begynnelsen fanns ett universellt medvetande. Det är detta kosmiska medvetande som införde informationen i DNA. Varifrån annars?
Man kan gå vidare: Big bang teorin hävdar att universum expanderar och att all denna materia som består av och som nu sträcker sig 13,7 miljarder ljusår ut i universum en gång har funnits sammanpressad i en volym som är oändligt mycket mindre än ett knappnålshuvud med en oändlig täthet. Det finns mycket som talar för en sådan Big bang. Men varifrån kom alla dessa sammanpressade (10 upphöjt till 70) atomer. Den ateistiska ståndpunkten är att de kom från ingenstans. Hela universums materia har således bildats från ingenting och utan orsak. Ateisterna brukar hävda att de inte tror på mirakel (som att Jesus går på vatten). Men är inte detta just ett mirakel (större än att Jesus går på vatten) - att all denna materia som finnes i universum har bildats från ingenting och utan orsak?
/SB

Anonym sa...

Steve
Jag har sett honom och också läst hans bok "The Devils Delusion: Atheism and its scientific pretensions".Han är jättebra. Boken dock något svårläst på grund av att han använder ett (för mig) alldeles för sofistikerat språk. Men det är ovanligt med en filosof som går emot Darwin. Filosofer i allmänhet brukar vara riktiga bakåtsträvare i vetenskaplig mening. Det beror nog på att de befinner sig alltför långt ifrån den praktiska verkligheten.
/SB

Anonym sa...

Den evolution som Darwin talade om kan inte upprepas som ett experiment på grund av de långa generationstiderna (20 år för människan). Därför har man försökt att undersöka evolutionsmekanismerna genom att titta på organismer med korta generationstider. De mest väldokumenterade organismerna är malaria, tarmbakterien Escherichia Coli och HIV-viruset. Malaria, E. Coli och människa har samma spontana mutationsfrekvens - en per hundra miljoner baspar men HIV-viruset tio tusen gånger högre. Den mutagena förändringspotentialen bland dessa organismer är enorm under ett enda enskilt mänskligt forskarliv. Så motsvarar antalet mutagena förändringar under 10.000 år för malariaparasiten, några år för E. Coli och 50 år för HIV-viruset (från 1960-talet) 35 miljoner, en miljon respektive 2 miljarder år för människan. Så i denna enorma mutationsstorm under ett forskarliv skulle man kunna kartlägga vilken förändring människoliknande varelser skulle kunnat genomgå under lika många mutationer, dvs. upptill 2 miljarder år. Vad har då hänt under dessa omfattande mutationsförlopp? Mycket litet, faktiskt nästan ingenting. Malariaparasiten, E. Coli-bakterien och HIV-viruset är fortfarande en malariaparasit, en E. Coli-bakterie och ett HIV-virus. Det antyder att människoliknande varelser inte heller skulle kunna utvecklas särskilt mycket.
Och vad har hänt med människan under hennes 10.000-åriga kontakt med malariaparasiten? Hon har drabbats av minst sju olika sjukdomstillstånd (olika former av talassemi, sickle cell, glukos-6-fosfat dehydrogens-brist, Hemoglobin-C, Hemoglobin-C, fetalt Hemoglobin och s.k. "band 3"-proteiner i den röda blodkroppsväggen), vilka samtliga är försämringar i förhållande till friska människor. Dessa människor överlever visserligen lättare ett malariaangrepp men detta på grund av att de är en slags "fysiologiska krymplingar". Här gäller således inte alls Darwins tes om "survival of the fittest" utan "survival of the unfit". Vi får vara glada att malariamyggan inte trivs i kall väderlek ty då skulle hela mänskligheten bestå av "fysiologiskas krymplingar". För övrigt har ingen någonsin kunnat presentera någon genuint gynnsam mutation. De slumpmässiga mutationerna leder inte framåt utan bakåt. Den som vill får naturligtvis här ta upp min kastade handske och presentera sitt bästa exempel på en gynnsam mutation, så skall vi undersöka det.
/SB

Knute sa...

Jag måste säga att jag blir glad och rörd över kommentarerna! Det är djupa tankar som inte går att avfärda därför att de ger uttryck för en andlighet som vi behöver inför framtiden.

Knute sa...

Jämfört med protestantiska kyrkor har den katolska kyrkan lättare att förlika sina dogmer med de naturvetenskapliga modellerna.

Ibland, när jag irriteras av Svenska kyrkans vänstervridning, funderar jag på att bli katolik. Påvens modiga kritik av islam i sitt Regensburgtal oktober 2006 imponerade på mig, liksom överhuvudtaget hans betoning av förnuft i stället för blind tro:

"De kristnas uppgift är att få förnuftet att fungera fullständigt, inte bara på teknologins och den materiella utvecklingens område, men för att känna igen det goda, vilket är en förutsättning för lag och fred i världen."

Otroligt djupt och klokt, eller hur. Citatet är fritt ur minnet, men om man letar på internet finner man många liknande uttalanden av påve Benedikt, född Ratzinger.

Ann-Marie sa...

Det är mycket diskussion om organiserad religion och det är den jag vänder mig emot.
Allt för mycket ont har gjorts i religionens namn under historiens lopp och det är definitivt inte bra. Därmed inte sagt att jag inte tror på något, men jag föredrar att behålla det för mig själv och jag tycker att så skall det vara. Man ska inte köra ner ens "religion" i halsen på andra just för att man tycker att man själv och religionen man tror på, är den enda rätta! Vem har bestämt det egentligen?! Bibeln har mycket eländet att gottgöra, men koranen har ännu så mycket mer!

Och vad mig anbelangar så är islam en kult, precis som mormonismen eller scientologer och andra för den delen. Någon har fått för sig att deras idéer är bättre än "originalet".... och lyckas hjärntvätta andra att tro på deras idéer istället.

Naturligtvis tycker jag att var och en ska tro på vad dom vill, men när vissa ställer KRAV på att andra ska acceptera deras idéer och offentligt propsar på att demonstrera sin "tro", då får jag "gröna utslag"....

Varför är det alltid muslimer som syns och hörs mest?! Det finns så många andra religioner vars troende inte gör något väsen av sig. Varför är det just muslimer? Jag är verkligen benägen att tro på att det är islamisering av väst på gång, något annat kan det inte vara.
Med tanke på hur många olika religioner som finns i världen, så kan det inte vara något annat. Jag ser inte att hinduerna t.ex. kör ner SIN religion i halsen på folk på samma sätt som muslimer gör.

Alla troende muslimer som tycker att allt i väst är fel bör flytta till ett lämpligt MENA-land som passar deras form av tro bäst. Det gäller konvertiter också. Tycker man inte om hur det är i landet man bor, så finns det andra länder i världen! Numera verkar alla gränser vara vidöppna.

Anonym sa...

Här i Norrköping går färre än 5% i söndagsgudstjänst. Det är tidningssiffror. Men bland svennar är det ungefär så.
- Och gudlösheten satsar helt på att det är Slumpen som driver vår värld framåt.
- På den tid man trodde att cellen var uppbyggd av protoplasma kanske det gick. Men nu… Levande varelser (i synnerhet) är en ytterligt avancerad konstruktion, som vi lekmän inte alls förstår. Som väl en enskild forskare inte förstår mer än delvis?
- Svenskarna fick p-pillret 1964, och blev öppet gudlösa 1968 (’sex ger mening åt livet') -- och nu dör de ut.
- Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för en konstant befolkning (c:a 2,1 barn per kvinna). Jag har siffror från 1951 (1,032) och framåt. Över 1,0 fram till … 1968! Sedan låg det under, med ett minimum 1983 (0,769).
- Och 1984, under Palme, började ”flyktinginvandringen”.
- Lämnar jag mitt lilla radhusområde är jag idag alltid i minoritet som svenne (nordbo).
- (I centrala Stockholm, där media finns, har man inte alls den känslan. Finns det utlänningar är de till typ och attityd ofta rätt lika svennarna.)
- Vad jag försöker säga är att darwinisternas främsta trosartikel, ”Survival of the fittest”, naturligtvis stämmer här, på ett sätt som darwinisterna inte ser: De gudlösa dör ut, och de som kommer har någon form av relation till den Allsmäktige.
- ”Skärholmen är en religiös bygd. De flesta har en stark relation till Gud, säger kyrkoherden. Knappt vart fjärde ansikte är svenskt där.” (SvD 4/12, ”Kyrkans medlemmar sviker”)
- Jag grät (invärtes) över utvecklingen på 90-talet, men nu tycker jag det är klart intressant. Den kristna tro jag har bekräftas!
/ SD

Anonym sa...

Liten rättelse: 'SD' har signerat 'Steve' förr. My mistake. / Steve

Anonym sa...

Knute
Du har delvis rätt i detta. Den evangeliska kyrkan i Europa har utvecklats väldigt snett. Ta bara den socialdemokratiska Broderskaps-rörelsens samgående med Islam och ärkebiskopen Eva Brunnes inställning i kristna frågor. Det finns ju till och med vissa präster i Holland som öppet erkänner att de inte tror på en högre Gud. Så förfallet har gått väldigt långt. Å andra sidan: Katolska kyrkan bär en tung barlast på en massa helt meningslösa ceremonier och hysch-hysch. I deras fall började det redan på 300-talet e. Kr. Jag menar då inte uteslutandet av de apokryfiska skrifterna på kyrkomötet i Nicea - ty det var nog helt korrekt. Nej , det var andra saker. Varför kallar sig t.ex. påven för "Hans Helighet". Helig kommer från ordet hel. Således är endast Gud helig. Om man skall betrakta Gud som sin egen fader (Fader Vår) och Jesus Kristus som sin bästa vän ("What a friend I have in Jesus") varför skall man då underdånigt buga och bocka för påven? Ser du skillnaden ? Den ene bar törnekrona, den andre prålar i guld och glitter. Men i dagsläget är den katolska kyrkan kanske ett bättre alternativ. Själv har jag dock inga sådana tankar.
Jag är inte uppfostrad i en religiös familj eller miljö och är inte, och har aldrig varit medlem i något frireligiöst samfund. Det beror inte på att jag tycker att detta är fel utan det är bara som det är. Jag går ytterst sällan i kyrkan och då gäller det nästan uteslutande begravningar eller någon middags-koncert då jag råkar slinka förbi någon kyrka och händelsevis går in för att titta mig omkring.
Min väg tillbaka till Jesus Kristus och kristendomen har gått via vetenskapen. Jag sökte länge lösa livsgåtan med hjälp av materialism och darwinism. Och jag läste och läste men fick det inte att gå ihop. Så råkade jag händelsevis stöta på tre kapitel i Arthur Koestlers bok Janus, där han fullkomligt massakrerade Darwins teorier. Därefter var ingenting sig likt längre. Richard Dawkins böcker kan jag sedan dess inte längre läsa utan att somna (gäsp, gäsp) och jag betraktar honom som den akademiska världens största skämt. Därefter har massor av otroligt djupgående evolutions-kritiska böcker kommit från USA, som tyvärr inte finns i Sverige (kan nås via Amazon.com), t.ex. Michael Behe, Michael Denton, Jonathan Wells, etc., etc.. Dessa är enormt överlägsna ur vetenskaplig synpunkt.
Jag tror på ett samgående mellan vetenskap och religion. Man kommer då inte att bortförklara de religiösa upplevelserna utan i stället med vetenskapens hjälp förstå att, varför och hur de är verkliga. På så sätt kommer vetenskapen att fördjupa religionen - inte ta bort den. De kyrkliga institutionerna, i den form de finns idag, är däremot på helt fel väg. Jag har väldigt lite hopp om dem. Men det är möjligt att reformationen skall ske inifrån dem som i Polen.
Jag vet att Islam kommer att förlora denna pågående kampen och försvinna (enligt principen: den som gapar över mycket mister ofta hela stycket). Säkert också delar av den katolska och anglikanska kyrkan. Men vi kommer att få något nytt mycket bättre.
/SB

Anonym sa...

Knute, jag skulle vilja komplettera min berättelse. Hasr man sagt A måste man säga B.
Det finns bara ett sätt att säkert veta någonting, och det är att själv ha sett och upplevt det. Allt annat är tro !
Man kan välja att tro på det som står i skolböckerna, vad mamma och pappa berättat, vad man sagt på TV eller radio, vad man skriver i tidningar etc., etc. Av god anledning, naturligtvis, eftersom folk i allmänhet inte brukar ljuga. Säkert är 99 % av det som mänskliga gemensamheten vet ("det är vetenskapligt bevisat"), sådant som vi tror oss veta eftersom vi litar på att vetenskapsmännen talar sanning (det gör de inte alltid). Och det skulle inte kunna förhålla sig på annat sätt. Ingen människa har själv möjlighet att med egna ögon kontrollera sanningshalten i det som dagligen presenteras för oss som kunskap.
Men samma förhållningssätt gäller ju också de religiösa upplevelserna. Lika lite som vi kan kräva att alla människor med egna ögon skall upplevt resultaten av de vetenskapliga experiment, som sedan blir till samhällets vetenskapliga kunskap, lika lite kan vi kräva att själva få uppleva det som vissa säger sig ha upplevt. Vi får helt enkelt tro dem. Jag har själv aldrig haft en egen vision av Gud. Men jag tror att han finns, eftersom så många andra människor säger sig ha upplevt honom.
1975 kom de första rapporterna om vad som händer när människor dör (eller är nära döden och kommer tillbaka och berättar). Dessa första rapporter följdes sedan av ett 20-30 tal patient-intervjuböcker utförda av välrenommerade vetenskapliga professorer inom olika medicinska discipliner som psykiatri, kardiologi, barnmedicin, psykologi, anestesi etc., etc. och fortsätter alltjämt. Det framgick i böckerna att människornas upplevelser nära döden kunde indelas i 9-10 likartade moment. 1982 gjorde Gallup-institutet en stor kartläggning av dessa upplevelser bland den vuxna amerikanska befolkningen och fann att ett eller flera av dessa moment upplevts av 5% (=8 miljoner). En tredjedel av dessa hade under sin transcedentala upplevelse (67 % totalt hade den) upplevelsen att var "nära en Ljusgestalt", som upplevdes som "oändlig kärlek" och som tycktes veta allt om ens liv. Ljusgestalten visade nu en slags video-film över de viktigaste faserna och besluten i ens liv och riktade frågan: "Är du nöjd med ditt liv?". Det hela var sedan sammanvävt med en hel del skamkänslor för vissa handlingar med orden: "det är inte han som dömer, det är jag själv, men kan jag förlåta mig själv?".
Således påstår 2-3 miljoner av den vuxna amerikanska befolkningen att de kommunicerat med något de tror var Gud. Och jag har själv i mitt liv under en 20-årsperiod samtalat med och fått liknande egna berättelser från ett tresiffrigt antal människor som jag stött på. Om man nu sammanför dessa berättelser med vad t.ex. den heliga Birgitta, Jeanne d'Arc m. fl. berättat och vad som står i evangelierna, Paulus skrifter, gamla Testamentet osv. så framträder en Gudsgestalt. Ty, och detta är den kritiska frågan, vem är det som har tolkningsföreträde? Är det de som har haft upplevelsen eller de som inte har haft upplevelsen?
När det gäller vetenskapliga experiment, vem litar man på när det gäller resultatet? Vetenskapsmannen som utförde det eller dem som befann sig långt därifrån? Vem litar man på - är det den som tittade i teleskopet eller mikroskopet eller de som inte gjorde det? Vem litar man på i dessa fall- de som haft Guds-upplevelserna eller de som inte alls haft några sådana upplevelser. Vem har tolkningsföreträde?
Således kan vi "veta" lika mycket om Gud som vi kan "veta" om vetenskapliga resultat. Människor som upplevt, har berättat för oss. Och vi kan välja att tro eller inte tro. Jag har valt att tro. Och kan inte förstå hur jag skulle kunna välja någonting annat.
/SB

Knute sa...

Återigen tack för läsvärda och tänkvärda kommentarer! Jag önskar jag själv hade något klokt att tillfoga men hänvisar till en intressant diskussion om kreation och evolution som pågick för några år sen på bloggen.

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/09/diskussion-om-kreation-och-evolution.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.