21 december 2011

Dom skäms inte för att ljuga

En av världens mest engagerade ”alarmister” avseende klimatet är James Hansen, director of the NASA Goddard Institute for Space Studies, GISS. Knappast någon i världen har större resurser till sitt förfogande för att uttala sig om klimatet. Tillsammans med några medförfattare har han nyligen publicerat en rapport om den obalans som antas råda mellan den strålning, som jorden tar emot och som lämnar jorden. Den finns här.


Med min något komprimerade översättning står där:

”Den precision som nåtts av den mest avancerade generationens satelliter för mätning av strålning, CERES, har visat på en obalans av 6,5 W/m2 över en 5-årsperiod. Eftersom detta resultat är klart orimligt, infördes kalibreringsfaktorer, för att reducera obalansen till de värden som erhållits i datamodellerna, 0,85 W/m2.”


Istället för att undersöka hur de orimliga resultaten kunnat uppstå och rätta till instrumenten, låter man felen fortsätta och stoppar in en fantasifaktor, som man fått från sina fantasimodeller i datorerna.

Hur kan någon med den inställningen till vetenskapliga fakta ha fått ett sådant jobb ? Hur kan han få behålla det ? När chefen ljuger så, vad kan man vänta sig av medarbetarna ?

Sen kommer det inte att dröja länge innan några debattörer tar de friserade resultaten som bekräftelse på att datormodellerna stämmer. . .


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.