25 december 2011

En Julhälsning

Den bysantinska ikonen till höger är ett verk från 1500-talet av Theophanes från Kreta. Många muslimer i världen idag skulle anse den stötande och kränkande för islam. Muslimer på Balkan kom bara för några år sedan in i kyrkor och förstörde ikoner som den här av just den anledningen. Från Jihad Watch:

Denna jul måste vi stå tillsammans, alla vi vars konvertering, underkastelse eller död är visionen för sharias anhängare. Låt oss stå tillsammans som judar, kristna, hinduer, buddhister, ateister, sekulära osv och stå upp mot dem som skulle döda oss eller underkasta oss en institutionaliserad diskriminering eftersom de tycker att vår tro är stötande.

Om vi inte står tillsammans kommer de att segra. Om de får råda, då kommer alla de rikaste manifestationerna av den ohämmade mänskliga anden från kretensaren Theophanes till skaparna av buddhorna i Bamiyan, från Hagia Sofia till templet Keshava Rai på Mathura, från verken av Sokrates och Aristoteles till dem av Moses Maimonides och Dante Alighieri och Winston Churchill och Oriana Fallaci, allt kommer att trampas ner i leran, förstöras, sprängas, bli ruiner, utplånas. Vi kommer alla att bli fattigare. Våra barn kommer att bli fattigare.

8 Kommentarer:

Knute sa...

Ärkebiskop Kyrillos:

Egyptens stormufti Shejk Ali Gomaa säger i en nyligen utlagd video, som cirkulerar i mellanöstern att alla kristna är ”kaffirer” vilket för muslimer betyder, att de kristna är ”icke troende” och driver falsk lära. Detta vill tyvärr inspirera många muslimer till fortsatta attacker på kristna, främst de koptiska kristna i Egypten. Stormuftins ord är ett oroväckande budskap i den ”arabiska våren”, som nu mer börjar likna en dålig höst.

Jag tänker som så, att vi kristna inte skall vara så försiktiga, eller återhållsamma i vår tro om Jesus Kristus som Guds Son, vilket ju Islam håller för otrohet.

Vi borde både kunna vara kärleksfulla och raka i vår kristna tro, i samtal och umgänge med muslimer, och säga att vår Bibel är äldre än Islams Koranen, och att vår Bibel har skänkt oss den fullständiga Uppenbarelsen om Gud genom Jesus Kristus.

Muhammed är inte den siste profeten, som Islam menar, utan det var Johannes Döparen, som vittnade om Jesus som Guds Lamm, som borttager världens synder.

Alltså kristna vänner ”upp till kamp” emot försiktigheten och återhållsamheten i vår kristna tro ty vi har inget att frukta då Den Sanne Guden står på vår sida.

http://www.kyrillos.dinstudio.se/text1_315.html

Knute sa...

På tal om Johannes Döparen. Om hans moder Elisabets ofruktsamhet och vår egen, skriver Mark Steyn i National Review:

Vår lektion idag kommer från evangeliet enligt Lukas. Nej, nej, inte krubban, herdarna, de vise männen, inte något av det där, men den andra födelsen: "Men ängeln sade till honom: Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall bära dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes."

Elisabet är en äldre ofruktsam kvinna, men hon blir med barn. I den sjätte månaden av hennes graviditet besöker ängeln hennes kusin Maria och berättar att hon också kommer att få barn. Jungfrufödseln verkar vara en logisk förlängning av det tidigare miraklet - en äldre kvinnas graviditet.

I Sverige, Finland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien är 20 procent av 40-åriga kvinnor barnlösa. På frågan om det "ideala" antalet barn svarade 16,6 procent av tyskarna "Ingen". Vi lever i Sakarias och Elisabeth värld - avsiktligt.

Vem firar en födelse nuförtiden?

http://www.nationalreview.com/articles/286634/elisabeth-s-barrenness-and-ours-mark-steyn

Knute sa...

Ortodoxa kyrkan är känsla, Katolska är tanke, och Protestantiska är vilja. De kompletterar varandra.
Ortodoxe biskop Kyrillos förenar emellertid alla tre därför att först och främst ska hjärtat vara med! Var hittar man annars i detta land en kyrkans man som vågar säga något kritiskt om islam? I Danmark finns det några, jag tänker främst på Sören Krarup.

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/10/ar-vi-sa-in-i-norden-sekulariserade.html

Knute sa...

Något som media underlåter att rapportera om denna jul är förföljelsen av kristna runt om i världen. I Egypten har midnattsmässor hållits i dagsljus av säkerhetsskäl. I Irak har midnattsmässorna ställts in helt och hållet av rädsla för blodsutgjutelse.

http://www.nationalreview.com/corner/286646/silent-night-mark-steyn

Oskar sa...

En fråga vi bör ställa oss är hur länge dessa muslimska övergrepp mot kristna hade kunnat fortgå om västerländska medier berättade om dem.

Västmedia har burit skuld till mycket av världens elände; Avkolonialiseringen av Afrika och Mellanöstern med inbördeskrig, korrumption, nepotism, förföljelse av minoriteter, massutvandring och västerländskt biståndsslöseri som följd.

Den socialistiska terrorvågen i Europa under 70-talet hade inte kunnat nå samma omfattning utan en medial fond där terroristerna beskrevs som att de åtminstone hade rätt i sak. Vänsterextremisters attacker mot demokratiska partier idag sker under ett eko av 70-talets mediebild där all form av s k "högerpolitik" beskrivs som något ont som måste bekämpas medan vänsterextremistiskt våld framställs som något nödvändigt ont eller i "bästa" fall förbigås med tystnad.

Den islamiska våren med NATO-bombningar och västerländska påtryckningar mot allierade regimer i Tunisien och Egypten hade heller inte fått samma utveckling utan en ivrigt påhejande och ställningstagande västmedia.

De svenska journalister som greps och dömdes i Etiopien för bl a samröre med islamiska terrorister var där för att utreda om svenskar kunde framställas som gärningsmän i en konflikt utomlands.

Är det verkligen det som ligger i vårt intresse? Är det viktigare att framställa svenskar och västerlänningar som gärningsmän än som offer i den globala kampen om makt och inflytande? Bidrar västmedia till en rättvisare värld genom att förstora västerlänningars skuld och ignorera muslimers övergrepp mot andra?

Eller är helt enkelt västmedia den plog som tar bort de hinder som står ivägen för islamiseringen av såväl Europa (genom att stigmatisera dess motståndare och framställa muslimer som goda eller offer) som Nordafrika (genom att angripa islams fiender för mänskliga övergrepp)?

Knute sa...

Varför förnekar det muslimska Turkiet så ihärdigt sina illgärningar mot det kristna armeniska folket? Svaret hittar man i den islamiska mentaliteten. Att ljuga är tillåtet enligt Koranen. Det finns inga skuldkänslor, bara skamkänslor om lögnen blir avslöjad. Det är som pojken på dagis som förnekar att han vält mjölkglaset fast alla sett det hända.

Knute sa...

Islam är allt för olik andra religioner för att kunna rymmas inom kategorin religion.

Kristendomen och islam befinner sig på var sin sida av nihilismen. Islam är kristendomens diametrala motsats med en moral som är vänd upp och ner.

Islam är en falsk och ond religion, eftersom den leder människor till att begå onda handlingar.

http://www.sappho.dk/islam-teologisk-betragtet.htm

Lelle sa...

Svenskarna, för att inte säga de sekulariserade européerna, ser det så här, tror jag.

1. Religion är sagor
2. Alltså är även kristendom sagor, oavsett att vårt goda demokratiska samhälle bygger på just kristendom. Hit till kristna länder med kors i sina flaggor flyr både kristna och muslimer för att få ett bättre liv.
3. Islam m fl är av samma anledning lika bra som kristendom eftersom alla är jämställda och islam inte kan vara sämre än kristendom. Detta trots att inget muslimskt land är demokratiskt och kristna måste fly därifrån. Vi kan ju inte ha "fördomar" om religion. (däremot om religion som sådan).

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.