09 december 2011

Energi är makt

The Institute for Energy Research har gjort en studie över energitillgången i Nordamerika och det framgår tydligt att kontinenten är välsignad med tillräckligt mycket energi för att främja och upprätthålla den ekonomiska tillväxten i många generationer. Regeringens egna rapporter visar det och Kongressen har också upplysts om att USA samlade resurser av utvinningsbar olja, naturgas och kol är de största på jorden.

Trots överväldigande bevis om energi-överskott, fortsätter många att förkunna att vi har ett energiproblem eller en "kris" som motiverar ökad central planering, ökade utgifter för offentliga medel, ökade energiskatter och ökade påtryckningar på amerikanska medborgare för att lösa "problemet".

Tillgång till rikligt med billig energi är i grunden ett medel för frihet. Men för dem som vill skapa en kris som ger möjlighet att styra hur vi lever, arbetar och agerar, är prisvärd, pålitlig, riklig, inhemsk energi ett hot . I själva verket, - desto mer energi vi har, desto mindre makt får de som vill mikro-styra oss. Energi-överflöd gör centralplanering överflödig.

Rapporten beskriver i detalj vad som är möjligt att göra för att krossa myten om energi brist och därmed ge amerikanska medborgare kontroll över sina liv, i stället för att politiker har det.

I fyrtio års tid har politiker och särintressen framgångsrikt argumenterat att energiproduktionen kräver mer regler, mer skatter och mer restriktioner och resultatet har blivit mindre inhemskt producerad energi, minskad ekonomisk tillväxt och färre jobb.
I stället för skrämselpropaganda om energibrist måste man komma fram till välinformerade bedömningar om Nordamerikas energipotential.
Ett produktivt och gynnsamt klimat för energiproduktion kommer att skapa miljontals nya jobb, och outsäglig ekonomisk tillväxt.


Bloomberg Report påstår att enbart från utvinning av gas från skifferlager ger oss 870,000 nya jobb och kommer att inbringa 118 miljarder dollar under de närmaste 4 åren. Det blir mer pengar i statskassan och en ökad tillgång på gas sänker också priset på elektricitet för samtliga.

2 Kommentarer:

Knute sa...

De sidste tider i den klimatiske vækkelse

Kristne siger ofte at hvis ikke man tror på Gud tror man på hvad som helst. Som ateist finder jeg dette udsagn lige vel kategorisk, men det er heller ikke helt usandt.

http://monokultur.dk/?p=7693

Knute sa...

Just nu skall ett tungt EU-projekt beslutas över våra huvuden i den svenska så kallade riksdagen.

"Det handlar om en gemensam energiinfrastruktur. Det innebär alltså bl.a. ett gemensamt elnät i hela Europa, som dessutom skall kopplas ihop med ett antal fattiga länder utanför Europa (i förlängningen). Hela projektet kommer i sin slutgiltiga utformning att kosta enorma belopp. Vi talar om belopp som är mycket stora t.o.m. på EU-nivå. Vem skall betala detta, Grekland och Italien? Knappast troligt. Hur kommer projektet det att påverka vårt elpris, speciellt nu när Tyskland kanske planerar att skrota sina kärnkraftverk?"

http://stenkvist.wordpress.com/2011/12/26/lissabonfordraget-tvingades-och-smogs-igenom/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.