03 december 2011

Haven stiger inte‏

Beträffande havens nivåer driver IPCC medvetet en helt falsk propaganda.

Varsågod, lite fakta om dem.

http://www.deccanchronicle.com/editorial/op-ed/sea-scandal-730

Observera att det knappast finns någon större auktoritet på havens strömmar och nivåer än Nils-Axel Mörner, professor emeritus vid Sthlms Universitet. Han var i många år ordförande för the International Union for Quaternary Reseach (INQUA) commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution (forskning om kvartärtiden d.v.s nutiden).

I slutraderna refererar han till IPCC:s fusk med data. När man inte hittade någon allmän höjning av nivåerna tog man resultatet från Hongkongs hamn som intäkt till att "justera" alla andra värden. Där hade nivån stigit 2,3 mm/år. Men mätstationen var placerad på en pir byggd av fyllnadsmassor. Det är väl känt att sådana sjunker ihop något under de första decennierna.

På samma sätt rättade han data från Bangladesh med påpekandet dels att man avverkat mangroveskogar, så att man förlorat den stabiliserande effekt deras rötter haft. Skyfallen hade sedan spolat bort närmare en meter av jorden. Dels påminde han om att landet befinner sig på en tektonisk platta, som håller på att tryckas in under Himalaja, så man har en landsänkning.

5 Kommentarer:

Knute sa...

Bilden hämtad här

http://www.moontidepress.com/about-moontide-press/about-moon-tide-press/

Berit sa...

Möllers artikel slutar med:

"År 2003 började kurvan för satellit-höjdmätning på ett mystiskt sätt att svänga uppåt för att visa att havet nivån plötsligt börjat stiga med 2,3 mm per år. När jag kritiserade denna oärliga justering under en global uppvärmnings-konferens i Moskva, erkände en brittisk medlem av IPCC: s delegation offentligt orsaken till denna nya kalibrering: "Vi var tvungna att göra så, annars skulle det inte finnas någon trend."

Detta är en skandal som borde kallas Sealevelgate

Anonym sa...

Om havet hade stigit så skulle man ju ha märkt det i Stockholm, Kalmar, Malmö eller på badstranden i Tylösand.
Rune

Anonym sa...

Nils-Axel Mörner tror också att slagrutor fungerar och är den enda levande person som två gånger utsetts till Årets Förvillare av föreningen Forskning och Framsteg.
Det finns gott om andra experter på havsströmmar i Sverige och mig veterligen tror ingen av dem att höjningen av havsnivån är ett missförstånd. Men de är väl del av samma konspiration som arbetar med att hålla tillbaka kunskapen om slagrutorna.

Reale Pelle sa...

Nu är Nils-Axel Mörner inte den enda som konstaterar att haven inte stiger. Den nyaste av de satelliter som mäter havsnivån särskilt noggrant, Jason 2, har visat att nivån inte stigit medan den varit i drift, de senaste tre åren. Data kan t.o.m. tydas till en svag minskande trend.

Sen kan man fråga sig om det är meningsfullt att försöka fastställa den globala havsnivån på några millimeter när. Och om det någonsin kan bli rätt.

Det finns kretsar av forskare som specialiserar sig på haven. De organiserar sig i INQUA, vars kommission för havsnivåer och stranderosion leddes av Mörner under tio år. Han var alltså den mest ansedde av dem som ägnar sig just åt forskning om havsnivåerna.

Symptomatiskt för den enögdhet och inkompetens som kännetecknar IPCC, har dessa specialister inte engagerats i dess arbeten.

De som utser årets förvillare har inte visat bättre omdöme än de som brukar utse årets svensk, och för det mesta hugger i sten. Det har visat sig något år senare.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.